Asuminen haukkaa jatkossa yhä isomman siivun tuloista

Asumismenojen ennakoidaan kasvavan käytettävissä olevia tuloja nopeammin vuosina 2014–2018. Asumismenot nousevat keskimäärin 3,6 prosenttia vuodessa vuoteen 2018 mennessä. Asumismenojen suhde tuloihin kasvaakin 1,9 prosenttiyksikköä tarkasteluperiodin aikana. Vuokrien voimakas nousu viime vuosina on kasvattanut vuokra-asujien menoja tuntuvasti.