Teräsrakenteissa pitää olla CE-merkki heinäkuussa

Kantavina rakenteina käytettäville teräs- ja alumiinikokoonpanoille sekä tuotejärjestelmille vaaditaan pakollista, EU-standardin mukaista CE-merkintää 1.7.2014. Ostajan kannalta tilanne on sekava, sillä myynnissä on sekä tuotteita, joita puuttuu CE-merkintä, vaikka se pitäisi olla, että tuotteita, joissa on harhaanjohtava tai jopa vilpillinen CE-merkintä. Lisäksi rakennusvalvonnat ovat tulkinneet Tukesin mukaan rakennustuoteasetusta ja yksittäisiä standardeja kirjavasti.