Pia Viitanen aikoo syrjäyttää Aran Rossilahden lakia muuttamalla

Ympäristöministeriöllä on jo valmis hallituksen esitysluonnos Ara-laista, jolla Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (Ara) aiotaan muuttaa päällikkövirastoksi, Suomen asuntovirastoksi. Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasen vastuulla olevaa uudistusta perustellaan sillä, että se tehostaisi ja selkiyttäisi viraston johtamisjärjestelmää. Taustalla on asuntoministeri Krista Kiurun käynnistämä hanke, jonka keskeisenä tavoitteena näyttää olevan Aran nykyisen ylijohtaja Hannu Rossilahden syrjäyttäminen.