Toistokaan ei auta – Turun Linnanfältin kaltainen puurakentaminen on yhä 10-20 prosenttia betonirakentamista kalliimpaa

Yhtenä puukerrostalorakentamisen ongelmana on pidetty sitä, että kaikki kohteet ovat tekijöilleen pilottihankkeita, eli toisto puuttuu eikä harjaantumista tapahdu. Kun tekeminen on uuden opettelua, se näkyy muun muassa hitaampana rakennusaikana ja betonirakentamista korkeampina kustannuksina.