Yllättävä tutkimus: Vaikka rakennusalalla lomautusriski on muita suurempi, työhyvinvointi on vertailun paras

Tuoreen työelämätutkimuksen mukaan rakennusalan työntekijät kokevat oman hyvinvointinsa parhaaksi. Yhtä tyytyväisiä työntekijöitä on vain markkinoinnissa ja luovilla aloilla sekä it- ja telecom -aloilla.

Yhteisen kielen puute on laaturiski työmailla – mestarit huolissaan

Kielitaidon puutteet ovat suurin ongelma ulkomaisen työvoiman käytössä rakennusalalla. Huonon kielitaidon vuoksi ulkomaalaiset työntekijät eivät aina ymmärrä tehtävänantoa, kertoo Rakennuslehden toimihenkilöille tekemä työelämätutkimus. Vähintäänkin melko samaa mieltä tämän väitteen kanssa on peräti 79 prosenttia vastaajista.

Tutkimus: Rakennusalan toimihenkilöillä ei hoppua eläkkeelle

Rakennusalan toimihenkilöt ovat innostuneita työstään eivätkä pidä kiirettä eläkkeelle jäämisessä. Rakennuslehden työelämätutkimuksen mukaan suuri osa vastaajista uskoo jaksavansa töissä eläkeikään asti (3,9, asteikolla 1–5). Tätä mieltä ovat vankimmin kiinteistöhallinnan ja -sijoittamisen sekä rakennuttamisen vastaajat sekä yli 20 vuotta rakennusalalla työskennelleet. Epävarmimpia ovat infrapuolen vastaajat sekä alle kolme vuotta alalla olleet.