Rakentamisen avoimien työpaikkojen määrä kasvoi selvästi

Rakentamisen avoimien työpaikkojen määrä kasvoi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä lähes viidenneksellä vuoden 2013 vastaavaan jaksoon verrattuna. Vielä kolmannella vuosineljänneksellä rakentamisen avoimien työpaikkojen määrä supistui reippaasti vuotta aiemmasta. Nämä seikat käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimien työpaikkojen tilastoista.

Rakentamisen avoimet työpaikat vähenivät reippaasti

Rakentamisen avoimien työpaikkojen määrä supistui kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä yli kolmasosan viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vielä toisella vuosineljänneksellä rakentamisen avoimien työpaikkojen määrä oli säilynyt samana kuin vuotta aiemmin. Nämä seikat käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimien työpaikkojen tilastoista.