Työryhmä laatimaan ehdotuksia kestäväksi elvytykseksi – ”Nyt on katsottava yhtä aikaa lähelle ja kauas”

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen asetti keskiviikkona ryhmän laatimaan ehdotuksia koronakriisin jälkeisistä elvytystoimista, jotka vastaavat samalla ilmastokriisiin ja luonnon köyhtymiseen.

Työryhmä selkiyttämään pientalojen energiatodistuksia

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on asettanut tänään 2.2.2014 työryhmän selvittämään pientalojen energiatodistuksen sisällöllistä muuttamista helpommin ymmärrettäväksi poistaen samalla energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat. Eduskunta hyväksyi asiasta lausuman asiaa koskevan kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä.