Kokeile kuukausi maksutta

Rakennuttajalta vaaditaan nopeutta ja ketteryyttä

Tietoa kirjoittajasta Pirjo Räihä
Rakennuttamisjohtaja, Espoon Asunnot oy
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Ensin korona, sitten Ukraina ja viimeisimpänä niiden yhdistelmä on nostanut merkittävästi rakennusmateriaalien, polttoaineiden ja energian hintoja ja vaikeuttanut materiaalien ja laitteiden saatavuutta. Lisähaastetta rakentamiselle aiheuttaa rahoituksen kallistuminen ja kysynnän epävarmuus.

Markkinahäiriöitä ja poikkeustilanteita on rakennusalalla totuttu kohtaamaan vuosikymmenten ajan ja niiden myötä on opittu myös tunnistamaan ja ennustamaan suhdanteiden eri vaiheet. Tällä kertaa kokeneinkin rakennusalan toimija on uuden ja ennustamattoman edessä.

Jotta uudisrakentamista tällaisessa tilanteessa voidaan edistää, on ensiarvoisen tärkeää pyrkiä mitoittamaan riskit oikein. Suurin haaste tässä on urakoitsijalla, joka laskee urakkaa kristallipallon kanssa. Meillä rakennuttajilla on oleellinen tehtävä varmistaa, että urakoitsijalla on laskennassaan oikeat tiedot ja että tie laskennasta sopimuksen tekoon ei sisällä ylimääräisiä mutkia. Käytännön esimerkkinä kohde ilman rakennuslupaa on vaativa laskea, mikäli rakennuslupaprosessin aikataulua ei ole ennakolta varmistettavissa. Kvr-kilpailu ei ole käytetyimpiä kilpailumuotoja tällä hetkellä.

Rakennustöiden siirtyminen alun perin ajoitetusta on riski molemmille osapuolille. Eri asia on, jos hintaa voidaan ja tahdotaan tarkistaa suunnittelu- ja rakennuslupaprosessin aikana. Urakan pilkkominen, allianssi- ja open book -mallit auttavat riskin mitoituksessa ja vastuun jakamisessa tilaajan ja rakennusliikkeen kesken.

Ara-tuotannossa on perinteisesti ollut rajalliset keinot hintakehityksen huomioon ottamiseen, mutta maaliskuun 2022 jälkeen urakkahinta on ollut mahdollista sitoa rakennuskustannusindeksiin. Indeksiehto toimii molempiin suuntiin. Osa rakennusliikkeistä on kaihtanut indeksiehtoa tiedostaen riskin, että urakkasopimushetkellä sidotut hankinnat voivat myöhemmin osoittautua indeksiin nähden korkeammiksi. On myös tiedossa, että hankintojen ketjutus tapahtuu kaikkea muuta kuin yhdenmukaisesti alaspäin. Osalla alihankkijoita hinta määräytyy muun muassa materiaalien kulloisenkin reaalihinnan mukaan.

Rakennuttajalta vaaditaan juuri nyt poikkeuksellista nopeutta päätöksenteossa. Urakkakilpailun päättymisestä hankintapäätökseen ja urakkasopimuksen allekirjoitukseen saa kulua mieluummin tunteja kuin viikkoja. Urakkatarjouksen voimassaoloajan minimointi ja käynnistyksen varmuus ovatkin tällä hetkellä rakennuttajan kilpailuvaltteja.

Julkista hankintaa tekevää Ara-rakennuttajaa ei alalla yleensä luonnehdita nopeaksi ja ketteräksi, mutta Ara-rakennuttajilla on usein muihin sijoittajiin nähden matala hierarkia, kotimaiset omistajat ja rahoittajat ja sen ansiosta valmius nopeaan ja sujuvaan päätöksentekoon. Pitkän korkotuen turvin Ara-vuokra-asuntoja toteuttavalla kysyntä on varmistettu etukäteen. Jos urakkakilpailu on onnistunut, myös Aran prosessi on sujuva.

Alan etujärjestöt tekevät yhteistyötä tahtonaan edesauttaa rakentamisen jatkumista ja häiriöiden ratkaisemista. Koko hankintaketjun tulisi tehdä yhteistyötä.

Toivottavaa olisi, ettei olemassa olevassa tilanteessa haettaisi voittajia tai häviäjiä vaan tavoiteltaisiin mieluummin sitä, että mahdollisimman moni osapuoli selviää.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennuttajalta vaaditaan nopeutta ja ketteryyttä”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat

Pirjo Räihähttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/pirjo-raiha/