Rakennuslehti - Magnus Nygård

ROTI 2019-hankkeen liikenneverkot-paneelin jäsen
Osastonjohtaja, Väylävirasto