Ympäristökeskus vaatii lisäselvityksiä Nord Streamin kaasuputkesta

Uudenmaan ympäristökeskus on saanut valmiiksi lausuntonsa Nord Stream AG:n Venäjän ja Saksan välille suunnitteleman merenalaisen maakaasuputken kansallisesta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausunto päättää kansallisen YVA-menettelyn. Ympäristökeskus pitää tehtyä ympäristövaikutusten arviointia olennaisilta osin riittävänä, mutta edellyttää Nord Streamilta vielä lisäselvityksiä lupamenettelyjä varten.

Uudenmaan ympäristökeskus on saanut valmiiksi lausuntonsa Nord Stream AG:n Venäjän ja Saksan välille suunnitteleman merenalaisen maakaasuputken kansallisesta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausunto päättää kansallisen YVA-menettelyn. Ympäristökeskus pitää tehtyä ympäristövaikutusten arviointia olennaisilta osin riittävänä, mutta edellyttää Nord Streamilta vielä lisäselvityksiä lupamenettelyjä varten.

Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto koskee putkihankkeen sitä osaa, jota on suunniteltu Suomen talousvyöhykkeelle. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on ollut mukana kaksi merenalaista pääreittivaihtoehtoa. Ympäristökeskus pitää vesiluonnon ja ympäristön kannalta parempana vaihtoehtoa, jossa putki ohittaa Kalbådagrundin matalikkoalueen eteläpuolelta. Kalbådagrundin alueelle suunnitellaan Natura 2000-suojelualueen perustamista.

Ympäristökeskus katsoo, että putkihankkeen vaikutukset Suomen talousvyöhykkeellä on ympäristövaikutusten arvioinnissa pääpiirteissään tunnistettu, niitä on selvitetty laajasti ja arvioitu oikeassa suuruusluokassa. Lisäselvitystarpeet koskevat muun muassa ravinteiden ja haitta-aineiden leviämistä hankkeen aikana, meriliikenteen turvallisuuden varmistamista rakentamisaikana, kalastuksen ja pohjatroolauksen rajoitusalueita, ympäristövaikutusten jatkuvaa tarkkailua sekä putken käytöstä poistamisen vaikutuksia.

Suomi on yksi suunnitellun kaasuputken läpikulkumaista. Valtioiden rajat ylittävistä ja koko kaasuputken aiheuttamista vaikutuksista on tehty erikseen kansainvälinen ympäristövaikutusten arvio. Ympäristöministeriö antoi kansainvälisestä arvioinnista lausunnon 5. kesäkuuta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ympäristökeskus vaatii lisäselvityksiä Nord Streamin kaasuputkesta”

Vastaa