Suomi pyytää Venäjältä raporttia kaasuputken ympäristövaikutuksista

Suomi pyytää Venäjää toimittamaan raportin, jonka se on tehnyt suunnitellun merenalaisen maakaasuputken ympäristövaikutuksista. Samalla Suomi esittää Suursaaren etelä- ja pohjoispuoleisen vaihtoehdon tarkempaa vertailua ja mahdollisuutta jatkokeskusteluihin ympäristövaikutuksista. Näin todetaan ympäristöministeriön lausunnossa, joka koskee Nord Stream -yhtiön tekemää arviointia putken kansainvälisistä ympäristövaikutuksista. Ministeriö toimitti näkemyksensä maanantaina Saksalle, Tanskalle, Ruotsille ja Venäjälle.

Suomi pyytää Venäjää toimittamaan raportin, jonka se on tehnyt suunnitellun merenalaisen maakaasuputken ympäristövaikutuksista. Samalla Suomi esittää Suursaaren etelä- ja pohjoispuoleisen vaihtoehdon tarkempaa vertailua ja mahdollisuutta jatkokeskusteluihin ympäristövaikutuksista. Näin todetaan ympäristöministeriön lausunnossa, joka koskee Nord Stream -yhtiön tekemää arviointia putken kansainvälisistä ympäristövaikutuksista. Ministeriö toimitti näkemyksensä maanantaina Saksalle, Tanskalle, Ruotsille ja Venäjälle.

Kaasuputken Suomeen kohdistuvien vaikutusten arviointia ei ministeriön mukaan pystytty todentamaan Venäjän osalta juuri tuon puuttuvan raportin takia. Siksi Suomi pyysi sen kommentoitavaksi.

Nord Stream -yhtiö julkisti keväällä kansainvälisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jossa kuvattiin kaasuputkihankkeesta aiheutuvat vaikutukset Itämereen kokonaisuutena. Ympäristöministeriön maanantaina julkistama lausunto koskee hankkeen vaikutuksia, jotka aiheutuvat Suomelle Saksan, Tanskan, Ruotsin ja Venäjän alueille suunnitelluista putken osista.

Ministeriön lausunto perustuu Nord Streamin aineistosta annettuihin noin 70:een viranomaisten, tutkimuslaitosten, kansalaisjärjestöjen ja yksityishenkilöiden antamaan lausuntoon. Sen sijaan ministeriö ei ottanut lausunnossaan kantaa putkihankkeen lupamenettelyyn tai -päätöksiin.

Tarkennuksia pyydetään myös Ruotsilta

Venäjän lisäksi ympäristöministeriö pyytää myös Ruotsilta tarkennuksia siitä, millaisia vaikutuksia Suomen talousvyöhykkeen rajan läheisyydessä tehtävillä rakennustöillä on ympäristölle.

Tarkennukset koskevat muun muassa merenpohjan kerrostumissa olevien haitallisten aineiden leviämistä, ammusräjäytysten haittojen lieventämistä ja kemiallisten aseiden upotusalueiden tarkempaa riskiarviointia. Lisäksi pyydetään täsmennyksiä putken käyttöönottoa edeltävän huuhtelun vaikutuksista.

Suomi on yksi suunnitellun kaasuputken läpikulkumaista. Ympäristöministeriö odottaa kommentteja myös muilta läpikulkumailta eli Saksalta, Tanskalta, Ruotsilta ja Venäjältä. Lisäksi kommentteja halutaan putken ympäristövaikutusten piirissä olevilta mailta eli Virolta, Latvialta, Liettualta ja Puolalta niiltä osin kuin Suomen talousvyöhykkeellä tehtävistä toimista aiheutuu vaikutuksia.

Kannanotot ministeriö luovuttaa Uudenmaan ympäristökeskukselle. Keskus antaa heinäkuun alussa lausuntonsa kansallisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyydestä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Suomi pyytää Venäjältä raporttia kaasuputken ympäristövaikutuksista”

Vastaa

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi