Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tukee Katajanokan hotellihanketta

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi pitää paljon kritiikkiä saanutta sveitsiläisen arkkitehtitoimisto Herzog & DeMeuronin suunnittelemaa Katajanokalle kaavailtua hotellirakennusta kaupunkikuvaa rikastuttavana. Asemakaavan muutosehdotuksesta saadut muistutukset ja lausunnot ovat esillä kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa torstaina 15. lokakuuta. Jos lautakunta hyväksyy kaavamuutoksen, hanke etenee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi pitää paljon kritiikkiä saanutta sveitsiläisen arkkitehtitoimisto Herzog & DeMeuronin suunnittelemaa Katajanokalle kaavailtua hotellirakennusta kaupunkikuvaa rikastuttavana. Asemakaavan muutosehdotuksesta saadut muistutukset ja lausunnot ovat esillä kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa torstaina 15. lokakuuta. Jos lautakunta hyväksyy kaavamuutoksen, hanke etenee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

”Hotellin rakentaminen vaikuttaa Katajanokan ja Helsingin historiallisen keskustan kaupunkikuvaan. Tästä huolimatta pidän muutosta perusteltuna. Eteläsataman ja Katajanokanrannan kaupunkikuva tulee muuttumaan muiltakin osin. Ensi vuonna pidetään Kirjava Satama -ideakilpailu, jolla haetaan uusia mahdollisuuksia koko alueen kehittämiseen. Hotellia ei tule arvioida ainoastaan suhteessa nykyiseen kaupunkirakenteeseen, vaan osana kehittyvää kokonaisuutta”, Rajajärvi toteaa.

Tontille kaavailtiin aikaisemmin arkkitehtuurin ja muotoilun keskusta eli niin sanottua Armi-taloa. Tämän hankkeen rauettua tonttia tarjottiin hotellihankkeelle.

”Armi-talosta järjestettiin arkkitehtikilpailu. Tulokset osoittivat selvästi, että silloisen kilpailuohjelman mukainen ratkaisu jatkaa Katajanokanrannan nykyistä rakennetta ei ollut paras mahdollinen lähtökohta. Nykyisestä rakenteesta poikkeava ratkaisu avaa aivan uusia mahdollisuuksia koko alueen kehittämiselle. Esimerkiksi professori Kai Wartiainen ideoi viime joulukuussa Katajanokalle hienolla tavalla useista rakennuksista koostuvaa puistomaiseen ympäristöön sovitettua kokonaisuutta”, Rajajärvi sanoo.

Helsingin keskustan suunnittelu on aina haasteellista, koska suunnittelua tehdään historialliseen ympäristöön. Rajajärvi muistuttaa kuitenkin, että kaupunki ei ole koskaan valmis, vaan alati muuttuva. Kaupunkien kiinnostavuus syntyy niiden ajallisesta kerroksellisuudesta. Hänen mukaansa hotellihankkeen kautta Helsingin suunnitteluun on tuotu myös aikaisempaa rohkeampaa otetta.

”Viime vuosikymmenten helsinkiläinen suunnittelutraditio on johtanut jossakin määrin varovaisiin ratkaisuihin. Mielestäni nyt suunnitteluun tarvitaan kansainvälisyyttä ja rohkeutta. Siitä tämä hotelli on hyvä esimerkki. Toinen tällainen aikaisempaa rohkeampi ratkaisu on Hanasaari, jonne puretun voimalan paikalle suunnitellaan nuorten suomalaisten arkkitehtien voimin vahvasti muotoiltuja terassitaloja. Helsingissä on hyvin tilaa idearikkaille arkkitehdeille sekä kotimaasta että ulkomailta. Elämme kansainvälisessä maailmassa ja tämä saa näkyä myös arkkitehtuurissa.”

”Eteläsatama, Esplanadi, Kauppatori ja Katajanokka muodostavat arkkitehtonisesti ja historiallisesti ainutlaatuisen kokonaisuuden. Eri aikakaudet ovat tuoneet maisemaan sitä rikastuttavaa kerroksellisuutta. Minusta hotelli toisi 2000-luvun tähän kerroksellisuuteen. Voisi sanoa, että kaikki näin suuren kokoluokan hankkeet Helsingin keskustassa ovat saaneet ristiriitaisen vastaanoton. Hyvässä muistissa on esimerkiksi se, kuinka kiihkeää keskustelua käytiin Kiasmasta. Nyt Kiasma on aivan luonteva osa kehittyvää Töölönlahden aluetta. Kiasman ympäristö on kehittynyt suosituksi helsinkiläisten olohuoneeksi ja sangen miellyttäväksi kaupunkitilaksi”, Rajajärvi pohtii.

 

Suunnitelmaan tehtiin luonnosvaiheen jälkeen muutoksia

 

Herzog & DeMeuron on suunnitellut Katajanokalle puretun Kanavaterminaalin paikalle hotellia norjalaisen AB Invest AS:n toimeksiannosta. Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa viisikerroksisen ristinmuotoisen hotellirakennuksen sijoittamisen Kanavaterminaalin paikalle. Lisäksi alueelle rakennettaisiin uusi vesiallas ja laituri. Rakennukseen sijoitettaisiin noin 200 hotellihuonetta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on saanut suunnittelutyön kuluessa runsaasti palautetta hotellisuunnitelmista. Valtaosin palaute on ollut erittäin kriittistä. Palaute on tutkittu huolellisesti. Suunnitelmaan tehtiinkin luonnosvaiheen jälkeen muutoksia, joilla esiin nostettuja ongelmia pyrittiin ratkaisemaan. Rakennuksen korkeutta madallettiin, rakennusta siirrettiin kauemmaksi rannasta ja hotellikerrosten ulokkeita lyhennettiin.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tukee Katajanokan hotellihanketta”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat