Vantaa sai vuoden 2015 asuntomessut

Osuuskunta Suomen Asuntomessut on päättänyt järjestää vuoden 2015 asuntomessut yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Marja-Vantaalle nouseva tiivis pientaloalue on osa laajaa kaupunkirakentamisen hanketta Kivistön keskustan tuntumassa, tulevan Kehäradan varrella. Marja-Vantaa tarjoaa tulevaisuudessa kodin 30 000 asukkaalle ja siellä on edellytykset 25 000 uudelle työpaikalle.

Osuuskunta Suomen Asuntomessut on päättänyt järjestää vuoden 2015 asuntomessut yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Marja-Vantaalle nouseva tiivis pientaloalue on osa laajaa kaupunkirakentamisen hanketta Kivistön keskustan tuntumassa, tulevan Kehäradan varrella. Marja-Vantaa tarjoaa tulevaisuudessa kodin 30 000 asukkaalle ja siellä on edellytykset 25 000 uudelle työpaikalle.

”Marja-Vantaan alueella järjestettävät Asuntomessut on hieno mahdollisuus esitellä pientaloasumista urbaanissa ympäristössä”, Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen sanoo.

”Vantaalle Asuntomessujen järjestäminen on mahdollisuus saada matkailullista ja elinkeinopoliittista nostetta sekä kehittää asumista ja vauhdittaa Marja-Vantaan alueen toteuttamista”, Marja-Vantaan projektijohtaja Reijo Sandberg toteaa.

Messupaikkakuntaa valittaessa Suomen Asuntomessut pitää tärkeimpinä tekijöinä kunnan vahvaa tahtoa ja sitoutumista, luontaista asuntotarvetta, messualueen omaleimaisuutta ja yleistä kiinnostavuutta. Lisäksi valintaan vaikuttavat kunnan määrittelemät asuntopoliittiset ja kaupunkirakenteelliset tavoitteet ja teemat.

”Vantaalla messupaikkakunnalle asettamamme tavoitteet täyttyvät hyvin. Erityisesti monipuolinen joukkoliikenne on Marja-Vantaan etu. Olemme tyytyväisiä, että messuratkaisu on voitu tehdä pitkällä aikavälillä, sillä siten saamme sisällön suunnittelulle runsaasti aikaa”, Heiskanen perustelee Vantaan valintaa.

Vuonna 2014 liikenteelle avautuva Kehärata luo hyvät edellytykset joukkoliikenteeseen tukeutuvaan ja kevyttä liikennettä suosivaan asumiseen Marja-Vantaalla. Alueesta suunnitellaan myös pyöräilykaupunkia, joka sisältäisi muun muassa pikapyörätiet vilkkaille työmatkareiteille Aviapolikseen ja sen läpi Tikkurilaan, Martinlaaksoon ja Myyrmäkeen.

Asuntomessujen luonteeseen kuuluvaa uusien ekologisten ja innovatiivisten ratkaisuiden käyttöönottoa pyritään edistämään myös yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. ”Aalto-yliopiston kanssa onkin jo aloitettu neuvottelut poikkitieteellisestä yhteistyöstä tulevan asuntomessualueen kehittämiseksi”, Sandberg kertoo.

Vantaalla on järjestetty asuntomessut kerran aikaisemmin. Vuoden 1977 messuilla Varistossa oli esillä yhtiömuotoisia korttelikohtaisia pientaloratkaisuja. Alueelle rakennettiin myös liikuntarajoitteisten asumiseen soveltuvia asuntoja.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vantaa sai vuoden 2015 asuntomessut”

Jätä kommentti