Kokeile kuukausi maksutta

PRH huomautti säätiötä asumisoikeusyhtiön osakekauppojen sotkuista

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) lähetti heinäkuussa Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle kirjeen, jossa se ottaa kantaa säätiön toimintaan Avain Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa. Kirjeessä PRH huomauttaa Kehityssäätiötä siitä, että se on jättänyt toimintakertomuksessaan kertomatta olennaisia tietoja osakkeiden hankinnan ja niiden edelleen luovuttamisen välisistä tapahtumista. Kirje ei kuitenkaan vaadi Kehityssäätiöltä toimenpiteitä.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) lähetti heinäkuussa Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle kirjeen, jossa se ottaa kantaa säätiön toimintaan Avain Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa. Kirjeessä PRH huomauttaa Kehityssäätiötä siitä, että se on jättänyt toimintakertomuksessaan kertomatta olennaisia tietoja osakkeiden hankinnan ja niiden edelleen luovuttamisen välisistä tapahtumista. Kirje ei kuitenkaan vaadi Kehityssäätiöltä toimenpiteitä.

PRH pyysi selvitystä Asuntorakentamisen Kehityssäätiöltä Avain Asumisoikeus Oy:n vuosina 2007-2008 tehtyjen osakekauppojen epäselvyyksien takia. Ensimmäisessä osakekaupassa YH-Asunnot Oy (nykyinen Avara Asunnot Oy) myi 51 prosenttia Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeista Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle. Tämä kauppa oli kuitenkin mitätön, koska Kehityssäätiö ei ollut yleishyödyllinen yhtiö eikä siten kelvollinen ostaja.

Siitä huolimatta Kehityssäätiö myi mitättömällä kaupalla saadut osakkeet eteenpäin sitä varten hankitulle väliyhtiölle. Tämä väliyhtiö-menettely mahdollisti myöhemmin Avain Asumisoikeus Oy:n määräysvallan myynnin vajaan 160 000 euron hinnalla Avaran entisen toimitusjohtajan Perttu Liukun ja Avarassa rakennuttamista vetäneen Kari Mäenpään yhtiölle. Viranomaiset eivät voineet puuttua kauppaan, koska se tehtiin väliyhtiön osakkeilla.

PRH:n saaman selvityksen mukaan kaupan osapuolten ja Aran välillä oli ollut useita puhelinneuvotteluja, palavereja ja kirjeenvaihtoa sen jälkeen kun kävi ilmi, että Avain Asumisoikeuden osakkeet ostaneen Kehityssäätiön olisi pitänyt hakea yleishyödyllisyyttä. Tätä säätiö ei halunnut tehdä sääntöjensä muutostarpeeseen vedoten. Säätiön selvityksen mukaan lopulta päädyttiin Aran esittämään ratkaisuun, jonka mukaan säätiölle hankittiin tytäryhtiö ja Ara antoi sille tarvittavat hyväksynnät. Tämä väliyhtiömenettely mahdollisti osakkeiden myynnin myöhemmin yksityisomistukseen.

Aran toiminta ”oudoksuttaa”

PRH voi selvittää säätiöitä valvovana viranomaisena vain säätiön toimintaa. Siitä huolimatta se jaostopäällikkö Jouko Koiton sanoin ”oudoksuu” Aran toimintaa siinä, että osakekauppoja jatkettiin, vaikka ensimmäinen kauppa oli mitätön.

”Epäselväksi on jäänyt, miksi Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyyn osallistuneet tahot päätyivät tällaiseen ratkaisuun. Asumisoikeusasunnoista annetun lain 47 §:n ja Avain Asumisoikeus Oy:n yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaan osakkeiden luovutus säätiölle on ollut mitätön, koska säätiötä ei nimetty luovutuksensaajaksi. Tämän on täytynyt olla selvä tosiasia kaikille”, PRH:n kirjeessä todetaan.

PRH:n kirjeessä todetaan ensimmäinen osakeluovutus mitättömäksi. PRH ei voi Koiton mukaan kuitenkaan puuttua siihen, että säätiö myi mitättömällä kaupalla saatuja osakkeita eteenpäin. ”On tuomioistuimen asia todeta, onko kauppa mitätön vai ei, mikäli joku katsoo kokeneensa kaupan takia vääryyttä. Me valvomme sitä, onko vuosiselvityksen sisältö oikea”, Koitto sanoo.

Edellisen asuntoministerin Jan Vapaavuoren asettama selvityshenkilö Riitta Rainio totesi viime keväänä, että Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeilla tehty ensimmäinen kauppa oli mitätön. Hän myös harkitsi vaihtoehtoa, jonka mukaan koko kauppaketju pitäisi purkaa ensimmäisen kaupan laittomuuden takia. Tämä olisi purkanut myös viime vuonna Liukun ja Mäenpään yhtiön kanssa tehdyn kaupan.

Rainio kuitenkin katsoi laitonta kauppaa läpi sormiensa, koska osapuolet olivat toimineet hänen mukaansa vilpittömästi ja lopputulos on oikea.

Rainio esitti lakimuutoksia, jotka estäisivät kohua herättäneen asumisoikeusyhtiön osakekaupan kaltaiset järjestelyt tulevaisuudessa.

Tätä artikkelia on kommentoitu 81 kertaa

81 vastausta artikkeliin “PRH huomautti säätiötä asumisoikeusyhtiön osakekauppojen sotkuista”

 1. Rakennuslehti kirjoittaa tänään otsikolla ”PRH huomautti säätiötä asumisoikeusyhtiön osakekauppojen sotkuista” Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kirjeestä Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle. Kirjeessään PRH ottaa kantaa säätiön toimintaan Avain Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa. AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyistä vuosina 2007-2010 on kirjoitettu paljon eri foorumeilla siitä saakka, kun ns. Liukku-kaupat tulivat julkisuuteen marraskuussa 2010. Olisi mielenkiintoista saada lukea PRH:n kirje kokonaisuudessaan. Mistähän sen voisi saada? Onko se julkinen asiakirja?

 2. Kirjeen Dnro on 2010 / 605908. Kirjeen on allekirjoittanut Olli Koikkalainen.
  Ihmetystä herättää miksi PRH ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin väärinkäytösten johdosta.

  Kirjeessä on todettu ; ” Patentti ja rekisterihallituksen mielestä säätiön hallitus on selostaessaan säätiön toimintaa vuodelta 2008 JÄTTÄNYT KERTOMATTA TOIMINTAKERTOMUKSESSA olennaisia tietoja osakkeiden hankinnan ja niiden luovuttamisen välisistä tapahtumisista.”

  Tämä on esimerkki siitä ettei PRH:sta saatuihin toimintakertomuksiin voi luottaa.Viranomaiset eivät ole vaatineet asian korjaamista. Kyseinen asia on ollut tarkoitus jättää vain PRH:n ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön väliseksi asiaksi.
  Huh, huh, tämä on sitä viranomaisvalvontaa.

  1. Viesti 2/59 18.08.2011 klo 11:55 // salaista kirjeenvaihtoa

   On ihmeellistä että jo vuonna 2006 eduskunnan oikeusasiamies oli puuttut PRH:n laiminlyönteihin. Prh edelleen suojelee näitä säätiöitä, jotka harjoittavat lakien vastaista toimintaa. Tässä linkki eduskunnan sivuille: http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip/?${base}=ereoapaa&${html}=eoap5000&${ccl}=define+reverse&${freetext}=tunniste=646/2005&${snhtml}=nosyn
   Luetaan ja ihmetellään säätiöiden ja yleishyödyllisten yhteisöiden valvontaa.

 3. Oksettavaa! Rikollista. Hävettävää. Korruptoitunutta toimintaa.
  Sekä PRH:ssa puhumattkaan ARA:ssa. Törkeätä. PRH huomauttaa, mutta ei vaadi toimenpiteitä. SYVÄLTÄ. Eäkkeelle Somaliaan kaikki vanhat…

 4. ARAn toiminnasta pitäisi tehdä kantelu Oikeuskanslerille tai Eduskunnan oikeusasiamiehelle! ARA on ohjaus- ja valvontaviranomainen sekoillut kohtalokkaalla tavalla AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyissä. Sekoilu mahdollisti viime kädessä myös syksyn 2010 ns. Liukku-kaupan, jossa yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön enemmistöomistus ja määräysvalta siirtyivät pilkkahinnalla yksityisille liikemiehille, joista toinen (Liukku) toimiessaan vielä Avara-konsernin toimitusjohtajana puhui ja kirjoitti etäisyyden ottamisesta yleishyödyllisyyteen.

 5. Rakennuslehti kirjoittaa, että Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) lähetti kirjeen Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle. Miksi kirje? Miksi ei esimerkiksi PÄÄTÖS, RATKAISU, HUOMAUTUS, TUOMIO tms.? Olihan ko. säätiö jättänyt toimintakertomuksessaan kertomatta olennaisia tietoja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden hankinnan ja niiden edelleen luovuttamisen välisistä tapahtumista. Rakennuslehden mukaan PRH ei kuitenkaan vaadi Kehityssäätiöltä toimenpiteitä. Todella ihmeellistä!

  1. Prh kirjoittaa kirjeessään Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle:

   ”Säätiön selvityksen mukaan ennen kauppaa osakkeiden myyjä oli suullisesti selvittänyt ARA:sta, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiö soveltuu luovutuksensaajaksija että säätiötä ei tarvitse erikseen nimetä yleishyödylliseksi yhteisöksi ja että säätiötä ei tarvitse erikseen nimetä yleishyödylliseksi yhteisöksi. Kaupan osapuolet hakivat luovutuksensaajan nimeämistä 14.1. 2008.
   Asuntorakentamisen Kehityssäätiön nimeäminen luovutuksensaajaksi edellytti sääntöjen muuttamista. Sääntöjen muutokset olisivat kuitenkin olleet niin merkittäviä ja säätiön toimintaa haittaavia, että SÄÄTIÖ PÄÄTTI LUOPUA HANKKEESTA.”

   ROSSILAHTI kirjoitti vastineen Rakennuslehden 17.11.2010 julkaistuun artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa.
   https://www.rakennuslehti.fi/uutiset/rakentaminen/23322.html

   ”Ara on toiminut johdonmukaisesti ja vaatinut lainmukaisuutta Avain Asumisoikeus Oy:n omistukseen liittyvässä asiassa.
   Ara ilmoitti osapuolille, ettei vuonna 2007 tehty kauppa ole lainmukainen
   YH-Asunnot Oy (nyk. Avara Amplus Oy) luovutti joulukuussa 2007 Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle YH-Asumisoikeus Oy:n (nyk. Avain Asumisoikeus Oy) osakekannasta 51 prosenttia.
   LUOVUTUS TULI ARAN TIETOON, kun YH-Asunnot Oy jätti Aralle luovutuksen hyväksyntää koskevan luovutuksensaajan nimeämishakemuksen TOUKOKUUSSA 2008. Ara ilmoitti osapuolille, että luovutus ei ole lainmukainen, koska asumisoikeustalon omistavan yhtiön osakkeet saadaan luovuttaa vain kunnalle tai Aran hyväksymälle luovutuksensaajalle.”

   Tässä on luettavissa kaksi eri näkemystä kyseisestä oskekaupasta. Milloin kaupat tulivat todellisuudessa ARA:n tietoon ?

   18.12.2007 TEHDYN KAUPPAKIRJAN MUKAAN KAUPAN KOHTEENA OLEVIEN OSAKKEIDEN OMISTUSOIKEUS ON SIIRTYNYT SÄÄTIÖLLE 31.12.2007. VARAINSIIRTOVEROSTA ON VASTANNUT OSTAJA. Milloin säätiölle on palautunut 155 101.39 €uron kauppasumma mitättömistä kaupoista ? Löytyykö se tilinpäätöksestä 2008 ?

  2. Kyseessä lienee ns. asianomistajarikos, eli jonkun kärsineen tulisi viedä juttu oikeuteen, aivan kuten lehden artikkelissakin kijoitetaan:

   PRH ei voi Koiton mukaan kuitenkaan puuttua siihen, että säätiö myi mitättömällä kaupalla saatuja osakkeita eteenpäin. ”On tuomioistuimen asia todeta, onko kauppa mitätön vai ei, mikäli joku katsoo kokeneensa kaupan takia vääryyttä. Me valvomme sitä, onko vuosiselvityksen sisältö oikea”, Koitto sanoo.

   1. Ehkä PRH olisi halutessaan voinut ottaa kantyaa siihen onko Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallitus toiminut lain ja säädösten mukaisesti myydessään osakkeet (51%) vaikka ei ole niitä voinut edes omistaa.

    Miten on voinut myydä jos ei ole edes osakkeita omistanut ??

   2. Lainaus PRH:n kirjeestä:

    ”Epäselväksi on jäänyt, miksi AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyyn osallistuneet tahot päätyivät tällaiseen ratkaisuun. Asumisoikeusasunnoista annetun lain 47 §:n ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan osakkeiden luovutus säätiölle on ollut mitätön, koska säätiötä ei nimetty luovutuksensaajaksi. TÄMÄN ON TÄYTYNYT OLLA SELVÄ TOSIASIA KAIKILLE.. ”

    Epäselväksi on myös jäänyt, miten Asuntorakentamisen kehityssäätiö on voinut 15.5.2008 päivätyn kauppakirjan mukaan myydä AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet 1- 694 Itä-Suomen YH- Asunnot Oy:lle.

    Kauppakirjassa Asuntorakentamisen kehityssäätiö on käyttänyt väärää y-tunnusta.
    ARA ei ole puuttunut väärän tiedon antamiseen.

    Kauppakirjan vääristä tiedoista huolimatta ARA on päätöksessään 29.10. 2008 nimennyt Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n luovutuksen saajaksi ja YH- Asunnot Oy:n Y-tunnus 1954649-2 osakkeiden luovuttajaksi.’

    Epäselväksi on myöskin jäänyt, kuka on omistanut 18.12.2007 YH-SUOMI OY:n tekemän tarjouksen osakkeet. Tarjous on osoitettu Asuntorakentamisen kehityssäätiölle.

    TÄSSÄ OTE PÖYTÄKIRJASTA 4/ 2007 (18.12.2007 klo 12.00 puhelinkokous)

    ”Säätiön 17.12. 2007 pidetyssä hallituksen kokouksessa käsittelyyn YH-SUOMI Oy:n tarjoukseen viitaten todettiin, että YH-SUOMI OY on laatinut ehdotuksen kauppakirjaksi
    YH-Asumisoikeus Oy:n osakekannan enemmistöosuudesta (51% osakekannasta 155 101. 39 euron kauppahinta, joka on asumisoikeusasunnoista annetun lain) 16.7. 1990/650 ) mukainen osakkeiden enimmäisluovutushinta.
    Hallitus hyväksyi ehdotetut kaupan ehdot yksimielisesti.”

    ”PÄÄTETTIIN YKSIMIELISESTI HYVÄKSYÄ YH-SUOMI OY:n tarjous.”

    Kauppakirjassa 18.12.2007 myyjänä on toiminut YH-ASUNNOT OY (y-tunnus 1954649-2).

    Näihin epäselvyyksiin ei ole puuttunut ARA, selvitysmies Riitta Rainio eikä PRH. MIKSI ??

   3. Prh:n yhdistys- ja säätiö asioita valvovalla viranomaisella on myös epäselvää saako kättä panna toisen taskuun, ja jos saa niin kuinka syvälle. Tästä on hyvänä esimerkkinä yleishyödyllisen yhteisön maksamat osingot säätiölle joka ei ole omistanut kyseisen yhtiön osakkeita.

    Prh voisi lisätä huomautuskirjeeseen, joka lähetetään vastauksena säätiölle, ” ethän kerro muille tästä kirjeestä.”

  3. Edellisen asuntoministerin Jan Vapaavuoren asettama selvityshenkilö Riitta Rainio totesi viime keväänä, että Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeilla tehty ensimmäinen kauppa oli mitätön. Hän myös harkitsi vaihtoehtoa, jonka mukaan koko kauppaketju pitäisi purkaa ensimmäisen kaupan laittomuuden takia. Tämä olisi purkanut myös viime vuonna Liukun ja Mäenpään yhtiön kanssa tehdyn kaupan.

   Mitä tässä sitten tapahtui ?
   ”Kauppaketju pitäisi purkaa ensimmäisen kaupan laittomuuden takia.”
   Purettiinko kauppa vai jatkuuko edelleen laiton toiminta ?
   Miten säätiön toimintaa on valvottu ?

   1. KAUPPAKETJUA EI OLE PURETTU EIKÄ SÄÄTIÖITÄ VALVOTTU

    Riitta Rainion parissa kuukaudessa talvella 2011 hutaistu selvitys ei kerro totuutta ARAn osuudesta AVAIN Asumisoikeus Oy:n mitättömissä ja laittomissa osakekaupoissa ja omistusjärjestelyissä vuosina 2007-2008. Nämä kaupat ja järjestelyt tekivät mahdolliseksi syksyn 2010 salaisen Liukku-kaupan, jossa yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön enemmistöomistus ja määräysvalta siirtyivät keinotekoisen väliyhtiön kautta yksityisille liikemiehille, joista toinen – Perttu Liukku – sopi keväällä 2008 ARAn kanssa ko. valiyhtiön perustamisesta AVAIN Asumisoikeus Oy:n ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön väliin, jotta säätiö saisi pitää mitättömillä ja laittomilla kaupoilla saamansa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet. (Liukku toimi tuolloin vielä Avara-konsernin toimitusjohtajana, mutta sai potkut syksyllä 2009.) Nuo osakkeet säätiö myi yksityiseksi liikemieheksi siirtyneelle Liukulle ja tämän kaverille pilkkahintaan syksyllä 2010. ARAn entisenä johtokunnan jäsenenä ja puheenjohtajana Rainio suojeli ARAa eikä kertonut totuutta ARAn osuudesta AVAIN Asumisoikeus Oy:n kummallisissa omistusjärjestelyissä. Rainio olisi voinut esittää koko kauppaketjun purkamista, mutta ei tehnyt sitä.

    ARA on laiminlyönyt totaalisesti ”yleishyödyllisten yhteisöjen” valvonnan. Mitä PRH:een tulee valvontaviranomaisena, niin se on laiminlyönyt säätiöiden valvonnan. Tällaisiä säätiöitä ovat esimerkiksi Riihisäätiö, Nuorisosäätiö ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n tapauksessa Asuntorakentamisen Kehityssäätiö. PRH on alkanut selvittää säätiöiden toiminta vasta sitten, kun media on kirjoittanut niistä tai yksittäiset kansalaiset ovat kannelleet niistä. Riihisäätiön tapauksessa eduskunnan apulaisoikeusasiamies joutui antamaan PRH:lle huomatuksen sen jarruttaessa keskusrikospoliisin tutkintaa. Mitään oma-aloitteista valvontaa ARA ja PRH eivät ole tehneet, vaikka ne ovat oman sektorinsa ainoita valvontaviranomaisia.

    1. Tämä kirjoitus on totta Asuntoakentamisen kehitys- säätiön osalta.
     Prh tutki lähes VUODEN sitä, voiko säätiö vastaanottaa osinkoja yleishyödylliseltä yhtiöltä vaikka säätiö ei ole omistanut Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeita.

     Prh ei ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin, vaikka se totesi ettei säätiöllä ollut oikeutta nostaa osakeyhtiön jakamaa osinkoa.

     Ara puolestaan totesi ettei sen tehtäviin kuulu valvoa sitä kenelle osinko maksetaan.

     Mikäli tämä osinkojen jako (87 650,00 €) on ollut lahjoitus säätiölle herää kysymys onko lahjoituksesta maksettu lahjavero ?

     Kuka valvoo säätiön osinkojen jakamista ?

     1. Kun lainsäädäntö on täynnä porsaanreikiä, niin porsaat pääsevät livahtamaan niistä. Näillä porsailla on vankka tuki lainsäätäjien ja -valvojien keskuudessa. Erityisesti yleishyödyllisyyslainsäädäntö on näiden tahojen silmätikkuna. Viimeksi tällä viikolla eduskunnan kyselytunnilla vaadittiin näiden tahojen toimesta yleishyödyllisyysrajoitusten lieventämistä, jotta ns. yleishyödylliset toimijat viitsisivät vaivautumaan rakentamaan asuntoja niitä tarvitseville. Näiden vaatijoiden puhetorvina esiintyivät erityisesti keskustan Eero Reijonen, joka on rakennusliikkeen omistaja, ja kokoomuksen Tapani Mäkinen, joka on istunut Avara Oy:n hallituksessa vuodesta 2005 alkaen. Muun muassa. 40 vuoden rajoitusaika ehdotettiin pudotettavaksi jopa 20 vuoteen. Valvontaviranomaisen eli ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahti on myös esiintynyt ahkerasti ns. yleishyödyllisten toimijoiden äänitorvena ja esittänyt mm. rajoitusten lieventämistä. Hän istuu ARAssa keskustan mandaatilla.

      Täytyy nostaa hattua asuntoministeri Krista Kiurulle, joka uskalsi nousta vastustamaan Reijosen ja Mäkisen hyökkäyksiä yleishyödyllisyyslainsäädäntöä vastaan ja puolusti asunnon tarvitsijoita. Ko. lainsäädännössä on korjattavaa. mutta korjaukset on tehtävä asukkaiden, ei grynderien hyväksi.

      Mitä tulee Riihi-, Nuoriso- ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiöön, niin nämä säätiöt ovat toimineet moraalittomien poliitikkojen ja grynderien henkilökohtaisen eduntavoittelun työrukkasina. Nämä tahot ovat härskisti käyttäneet hyväkseen juuri yleishyödyllisyyslainsäädännön porsaanreikiä. Poliittiset ja muut kytkennät valvontaviranomaisiin (ARA ja PRH) sekä ko. valvontaviranomaisten muu haluttomuus/kyvyttömyys hoitaa valvontatehtävänsä ovat tehneet kaiken kähminnän mahdolliseksi. Kummankin valvontaviranomaisen – sekä ARA:n että PRH:n – virkamiehet ja -naiset pyrkiväti kaikin tavoin välttelemään, että eivät ärsyttäisi liikaa virkaanvalitsijoitaan ja -nimittäjiään. Molempia viranomaisia voidaan pitää enemmän ns. yleishyödyllisten toimijoiden ja niiden omistajien edunvalvojina kuin oikeina valvontaviranomaisina.

     2. Hallitusohjelmassakin todetaan että ympäristöministeriö ja Ara seuraavat asumisoikeuslainsäädännön toteutumista asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien varmstamiseksi.

      Valvonta on osoittautunut asumisoikeusyhtiöiden edunvalvonnaksi. Ministeriltä odotetaan toimia, koska asumisoikeusyhteisöt eivät noudata asumisoikeuslain tiedonantamisvelvollisuutta.

 6. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yritys- ja yhteisölinjan linjanjohtajan Olli Koikkalaisen allekirjoittamassa PRH:n kirjeessä (Dnro 2010/605908) Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle todetaan mm. seuraavaa:

  ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiö on käyttänyt osakkeenomistajille kuuluvaa päätösvaltaa 16.1.2008 pidetyssä YH-Asumisoikeus Oy:n yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten valinnasta ja yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta toiminimen osalta. Luovutuksensaajaksi nimeämistä koskeva menettely ei tällöin vielä ollut päättynyt, joten säätiö on voinut pitää itseään osakkeiden omistajana, kun se ei oletettavasti ole vielä tuolloin ollut tietoinen 18.2.2007 tehdyn kaupan mitättömyydestä.”

  PRH ei ota kirjeessään kantaa YH-Asumisoikeus Oy:n (nykyisin AVAIN Asumisoikeus Oy) hallituksen jäsenten vaaliin ja hallituksen ”laillisuuteen”. Tietääkö kukaan, kumottiinko/kumoutuiko hallituksen jäsenten vaali (säätiön edustajien osalta) sen jälkeen, kun 18.2.2007 tehdyn kaupan mitättömyys selvisi?

  1. Ko. kaupan päivämäärä on PRH:n kirjeen mukaan 18.12.2007, ei siis 18.2.2007 kuten viestissä 7 virheellisesti kirjoitin.

   1. Selvitysmies RIITTA RAINIO on todennut että 18.12. 2007 tehty Avain Asumisoikeus Oy.n osakkeiden (51%) KAUPPA ON MITÄTÖN.

    Avara Suomi Oy on ARA:lle toimittamassa hakemuksessa todennut seuraavaa:

    Hakemus on osoitettu Asumisen rahoitus – ja kehittämiskeskus / Markku Aho
    Hakemus on päivätty Araan 11.6.2008 Dnro:lla 14436/641/08

    Kyseinen asiakirja on ollut selvitysmiehen ja Prh:n käytettävissä.

    ”Avara Suomi – konserniin kuuluva Avara Asunnot Oy myi omistamistaan AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeista ( 51) prosenttia Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle joulukuussa 2007. Myynti toteutettiin Avara Suomi- konsernin TILINTARKASTAJAN suosituksesta ja sillä pyrittiin eriyttämään AVAIN Asumisoikeus Oy Avara Suomi- konsernin ulkopuolelle.

    Asumisen rahoitus – ja kehittämiskeskus ei kuitenkaan nimennyt Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi. Syynä tähän oli se, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus katsoi, ETTEI ASUNTORAKENTAMISEN KEHITYSSÄÄTIÖ VOINUT SÄÄTIÖN SÄÄNTÖIHIN KIRJATUN TARKOITUKSENSA PERUSTEELLA OMISTAA AVAIN Asunisoikeus Oy:n osakkeita.

    Avara Suomi Oy:n toimitusjohtaja Perttu Liukku kävi asiasta keskustelua Asumisen rahoitus – ja kehittämiskeskuksen henkilöstön kanssa 6.5. 2008. Läsnä palaverissa oli Liukun lisäksi Asumisen rahoitus – ja kehittämiskeskuksen päälakimies JAANA-MAARIT HUUHKA sekä rakennuttamisen ohjauksesta MARTTI POLVINEN.

    PALAVERIN TULOKSENA SOVITTIIN, ETTÄ ASUNTORAKENTAMISEN KEHITYSSÄÄTIÖN ALLE PERUSTETAAN VÄLIYHTIÖ, JONKA KAUTTA ASUNTORAKENTAMISEN KEHITYSSÄÄTIÖ VOI OMISTAA AVAIN ASUMISOIKEUS OY.N OSAKKEET JA ETTÄ TÄLLE VÄLIYHTIÖLLE HAETAAN YLEISHYÖDYLLISYYSSTATUSTA.

    Asuntorakentamisen kehityssäätiö myi toukokuussa 2008 sille myydyt AVAIN Asunisoikeus Oy:n osakkeet omistamalleen Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:lle ( väliyhtiö ), jonka nimi on muuttunut 6.6.2008 Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:ksi. ”

    MITÄ SELVITYSMIES JA PRH TARKOITTAVAT TOTEAMUKSELLAAN ”MITÄTÖN KAUPPA.”

    KAUPPA ON TEHTY , EIKÄ SITÄ OLE ASIAKIRJOJEN MUKAAN MITÄTÖITY.
    Asuntorakentamisen kehityssäätiö on käyttänyt enemmistöomistajan valtaa (51 %) AVAIN Asumisoikeus Oy:n yhtiökokouksissa vuonna 2008.
    Miksi tilintarkastaja ei ole puuttunut asioiden kulkuun, kun hän on toiminut neuvonantajana ?
    Avara konsernin rakenteesta on neuvoteltu ARA:ssa myös 28.1.2008. Asia ilmenee kirjeestä Dnro 15234/561/09.

 7. Asuntorakentamisen Kehityssäätiöllä, tarkemmin sanoen sen eläkeläisistä muodostuneella hallituksella, on ollut keskeinen rooli AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyissä vuosina 2007-2010. Lisäksi säätiö on tukenut huomattavalla summalla Avara Isännöintiakatemiaa. Säätiön hallituksen toimintakertomukset ja muut asiakirjat kertovat mm. seuraavaa:

  1) Vuoden 2007 toimintakertomus:

  Säätiön hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2007 kerrotaan, että ”Säätiön tarkoituksena on edistää asumisen ja asuntorakentamisen tutkimusta sekä kehittää rakentamisen laatua ja teknistä osaamista”. Vuoden 2007 toiminnasta kerrotaan seuraavaa:

  ”Säätiö päätti antaa tukea isännöintialan kehittämiseen toimintavuosille 2007–2009, yhteensä 300.000 euroa. Tästä summasta tilikauden aikana maksettiin 100.000,00 euroa. Kiinteistöalan taloushallinnon kehittämistä päätettiin tukea vuosina 2007-2009 yhteensä 90.000 eurolla, josta tilikauden aikana maksettiin 54.000,00 euroa. Indeksitalon elinkaarikustannukset –projektille säätiö päätti myöntää 14.000 euron avustuksen. Projektisuunnitelmaa tuottajamuotoisen pientalomallin kehittämiseksi on päätetty tukea 60.000,00 eurolla. Tilikauden aikana säätiö osti 51 % asumisoikeusyhtiön osakekannasta. Osakekauppaan tarvittavat sääntömuutokset ja viranomaisluvat ovat vireillä.”

  Mainittakoon, että kokouksessaan 17.12.2007 säätiön hallitus päätti pyytää PRH:lta säätiön muutettujen sääntöjen vahvistamista. PRH vahvisti muutetut säännöt 17.1.2008. Muutettujen sääntöjen 2. §:n mukaan ”Säätiön tarkoituksena on edistää asumisen ja asuntorakentamisen tutkimusta sekä kehittää rakentamisen laatua ja teknistä osaamista” (vrt. vuoden 2007 toimintakertomus). 3. §:n mukaan ”Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla ja harjoittamalla asuntorakentamisen tutkimus- ja kehitystyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myös osallistua rakentamisprojektien toteutuksen seurantaan erityisesti kestävän kehityksen tavoitteilla.”

  2) Vuoden 2008 toimintakertomus:

  Säätiön hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2008 kirjoitetaan, että ” Säätiön tarkoituksena on edistää asumisen ja asuntorakentamisen tutkimusta sekä kehittää rakentamisen laatua ja teknistä osaamista”. Vuoden 2008 toiminnasta kerrotaan seuraavaa:

  ”Tilikauden aikana säätiö on antanut tukea seuraavasti:

  – Isännöintialan ja Isännöintiakatemian kehittäminen 100.000,00 euroa.
  – Kiinteistöalan taloushallinnon kehittäminen 36.000,00 euroa.
  – Projektisuunnitelma tuottajamuotoisen pientalon kehittämiseksi 30.000,00 euroa.
  – Senioriasumisen palvelukonseptin kehittäminen 10.000,00 euroa.”

  Lisäksi toimintakertomuksessa kirjoitetaan: ”Säätiö on päättänyt, että vuonna 2009 tuetaan isännöinnin kehittämistyötä 100.000,00 eurolla ja että 2.800,00 euron apuraha Sonja Taipaleenmäen pro gradu ”isännöintityön kehittäminen” -tutkimukselle maksetaan työn valmistuttua.”

  Lisäksi vuoden 2008 toimintakertomuksessa kerrotaan, että

  ”Tilikauden aikana säätiö osti 100% Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:stä (ent. Itä-Suomen YH-Asunnot Oy). Säätiö myi omistamansa 51% AVAIN Asumisoikeus Oy:n (ent. YH-Asumisoikeus Oy) osakkeista Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:lle (ent. Itä-Suomen YH-Asunnot OY).”

  3) Vuoden 2009 toimintakertomus:

  Säätiön hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2009 kirjoitetaan, että ” Säätiön tarkoituksena on edistää asumisen ja asuntorakentamisen tutkimusta sekä kehittää rakentamisen laatua ja teknistä osaamista”. Vuoden 2008 toiminnasta kerrotaan seuraavaa:

  ”Varsinaisia tukia ei ole päätetty vuonna 2009 maksaa. Ainoastaan kauppatieteiden maisteri Sonja Taipaleenmäen pro gradu-tutkielmasta ”Isännöintityön sisällön kehittäminen” on maksettu 2.800,00 euroa. Tämäkin tuki on kuitenkin jo vuoden 2008 puolella.
  Avara Isännöinti Oy:lle v. 2007 päätetystä 300.000,00 euron avustuksesta Isännöintiakatemian koulutusohjelmaa varten on maksettu vuosina 2007 ja 2008 yhteensä 200.000,00 euroa. Koulutusta ei järjestetty vuonna 2009, eikä avustusta siten ole maksettu vuonna 2009.”

  4) Vuoden 2010 toiminnasta:

  Tätä kirjoitettaessa ei ole ollut käytettävissä vuoden 2010 toimintakertomusta, mutta kaikki tiedämme tänä päivänä, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi syksyllä 2010 salaisella kaupalla omistamansa väliyhtiön Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n yksityisten liikemiesten (Liukku ja Mäenpää) omistamalle Avainrakennuttaja Oy:lle, jolloin ko. liikemiehistä tuli samalla yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön AVAIN Asumisoikeus Oy:n enemmistöomistajia ja määräysvallan käyttäjiä.

  Avoin kysymys säätiöitä valvovalle viranomaiselle eli Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) sekä kaikille säätiöitä koskevan lainsäädännön asiantuntijoille:

  Vastaako Asuntorakentamisen Kehityssäätiön toiminta vuosina 2007, 2008 ja 2009 sen säännöissään ilmoittamaa säätiön tarkoitusta? Millä tavalla Asuntorakentamisen Kehityssäätiö on edistänyt asumisen ja asuntorakentamisen tutkimusta sekä kehittänyt rakentamisen laatua ja teknistä osaamista? Asiakirjojen mukaan näyttää siltä, että AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyihin osallistumisen lisäksi ko. säätiö on osallistunut lähinnä isännöintialan ja erityisesti Avara Isännöintiakatemian kehittämiseen. Avara Isännöintiakatemia toimi Avara Isännöinti Oy:n yhteydessä ja kuului siten noina vuosina Avara-konserniin, jonka toimitusjohtajana vielä tuolloin toimi Toni Perttu Liukku. (Tätä kirjoitusta varten ei ehditty selvittämään, toimiiko Avara Isännöintiakatemia edelleenkin.)

  Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) löydetyn tiedon mukaan Asuntorakentamisen Kehityssäätiön posti- ja käyntiosoitteiksi on merkitty 9.3.2010 alkaen Oolannintie 9, 01520 VANTAA. Aikaisempi osoite oli Retkeilijänkatu 11, 00980 HELSINKI. Tässä osoitteessa toimi aikoinaan Avara-konserni ja siihen kuulunut AVAIN Asumisoikeus Oy. Nykyisin tässä osoitteessa sijaitsevat vain Avaran rippeet. Vuoden 2009 toimintakertomuksen liitteenä olevasta tilinpäätöksen rekisteröinti-ilmoituksesta käy ilmi, että säätiön asiamiehenä vuosina 2008-2010 toimineen Suvi Seilan osoite on sama kuin säätiön nykyinen osoite. Se on myös Perttu Liukun osoite, joten voitaneen sanoa, että säätiö sijaitessaan samassa osoitteessa on ainakin fyysisesti lähellä Perttu Liukun perhettä.

  1. 3) Vuoden 2009 toimintakertomus:

   Säätiön hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2009

   Kirjoittaja tarkoittaa tässä varmaankin vuoden 2009 toimintaa, koska on kysymys vuoden 2009 toimintakertomuksesta. Eikö niin? Kirjoittajan kysymys säätiön toiminnan sääntöjenmukaisuudesta on aiheellinen. Toivottavasti PRH antaa nyt selkeämmän vastauksen noihin kysymyksiin kuin mitä on luettavissa sen säätiölle lähettämästä krijeestä.

 8. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) roolista AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa ja omistusjärjestelyissä on useita erilaisia kuvauksia. Seuraavassa esitetään Patentti- ja rekisterihallituksen yritys- ja yhteisölinjan linjanjohtaja Olli Koikkalaisen ja asuntoministeri Jan Vapaavuoren kutsuman selvityshenkilön Riitta Rainion kuvaukset ARAn osuudesta noissa järjestelyissä erityisesti vuosina 2007-2008:

  1) Patentti- ja rekisterihallituksen linjanjohtaja Olli Koikkalaisen kuvaus

  Helsingissä 8.7.2011 päivätyssä kirjeessään Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle (Dnro 2010/605908) Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yritys- ja yhteisölinjan linjanjohtaja Olli Koikkalainen kirjoittaa mm. seuraavaa:

  ”Säätiön hallitus käsitteli 17.12.2007 pidetyssä kokouksessa YH-Asunnot Oy:n (myöhemmin Avara Asunnot Oy) tarjousta ostaa 51 % YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeista säätiölle. Säätiön hallitus teki asiasta lopullisen päätöksen 18.2.2007 pidetyssä kokouksessa, ja kauppakirja on allekirjoitettu samana päivänä.”

  ”Säätiön selvityksen mukaan ennen kauppaa osakkeiden myyjä oli suullisesti selvittänyt ARA:sta, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiö soveltuu luovutuksensaajaksi ja että säätiötä ei tarvitse erikseen nimetä yleishyödylliseksi yhteisöksi. Kaupan osapuolet hakivat luovutuksensaajan nimeämistä ARAlta 14.1.2008. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä ilmeni, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön nimeäminen luovutuksensaajaksi edellytti säätiön sääntöjen muuttamista. Sääntöjen muutokset olisivat kuitenkin olleet niin merkittäviä ja säätiön muuta toimintaa haittaavia, että säätiö luopui hankkeesta.”

  ”Saadun selvityksen mukaan kaupan osapuolten ja ARA:n kesken ja välillä oli ollut useita puhelinneuvotteluja, palavereja ja kirjeenvaihtoa, joissa tilanteelle pyrittiin hakemaan muunlaista ratkaisua. Säätiön selvityksen mukaan lopulta päädyttiin ARA:n esittämään ratkaisuun, jossa säätiölle hankittiin tytäryhtiö, jolle haettiin aravalain mukaista yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämistä ja lisäksi yhtiön nimeämistä osakkeiden luovutuksensaajaksi. Tämän mukaisesti toteutettiin osakkeiden kauppa säätiön ja sen kokonaan omistaman osakeyhtiön välillä 15.5.2008 allekirjoitetulla kauppakirjalla.”

  ”Epäselväksi on jäänyt, miksi AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyyn osallistuneet tahot päätyivät tällaiseen ratkaisuun. Asumisoikeusasunnoista annetun lain 47 §:n ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan osakkeiden luovutus säätiölle on ollut mitätön, koska säätiötä ei nimetty luovutuksensaajaksi. Tämän on täytynyt olla selvä tosiasia kaikille.”

  ”YH-Asumisoikeus Oy:n osakekannan kokonaan omistanut YH-Asunnot Oy ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiö ovat olleet tietoisia yhtiön osakkeiden luovutukseen liittyvistä erityispiirteistä, koska säätiön selvityksen mukaan ennen kaupantekoa osakkeiden myyjä oli ollut yhteydessä ARA:an ja saanut suullisesti tiedon siitä, että säätiön nimeäminen luovutuksensaajaksi ei aiheuta ongelmia. Saadun selvityksen mukaan säätiö katsoo toimineensa vilpittömässä mielessä ja ARA:n virkamiesten antamien ohjeiden mukaisesti esiintyessään osakkeiden myyjänä 15.5.2008. Osakkeiden luovutus kauppakirjalla 18.2.2007 on kuitenkin lain säännöksen ja yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaan selkeästi mitätön.”

  ”Säätiö on käyttänyt osakkeenomistajille kuuluvaa päätösvaltaa 16.1.2008 pidetyssä YH-Asumisoikeus Oy:n yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten valinnasta ja yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta toiminimen osalta. Luovutuksensaajaksi nimeämistä koskeva menettely ei tällöin vielä ollut päättynyt, joten säätiö on voinut pitää itseään osakkeiden omistajana, kun se ei oletettavasti ole vielä tuolloin ollut tietoinen 18.2.2007 tehdyn kaupan mitättömyydestä.”

  ”Säätiön hallituksen vuosikertomuksen sisältö vastaa tosiasioita sillä tavalla, että säätiö on ollut myyjänä 15.5.2008 tehdyssä kauppakirjassa. Näin ei kuitenkaan olisi voinut olla, koska AVAIN Asumisoikeus Oy:n yhtiöjärjestyksen määräyksen ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 47 §:n johdosta säätiö ei olisi voinut toimia osakkeiden myyjänä. Osakkeiden kauppa, jolla säätiö osti yhtiön osakkeita, oli mitätön.”

  2) Selvityshenkilö Riitta Rainion kuvaus

  Asuntoministeri Jan Vapaavuoren kutsuma selvityshenkilö Riitta Rainio kirjoittaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyistä 31.3.2011 julkaistussa raportissaan mm. seuraavaa:

  ”18.12.2007 YH-Asunnot Oy (Y-tunnus 1954649-8), nyttemmin Avara Asunnot Oy, myi 51 prosenttia YH-Asumisoikeus Oy:n (Y-tunnus 1961766-7) osakkeista (osakkeet 1–694) Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle (Y-tunnus 1729406-8), kauppahinta 155 101,39 euroa. Kauppa toimeenpantiin tilintarkastajien suosituksesta ja sen tarkoituksena oli eriyttää AVAIN Asumisoikeus Oy YH-Suomi- konsernin (nykyisin Avara Asunnot-konsernin) ulkopuolelle. Loput eli 49 prosenttia YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeista omistaa YH-Asunnot Oy, nykyisin AVARA Amplus Oy, joka on yleishyödyllinen yhteisö.”

  ”Etelä-Suomen YH-Rakennuttajaosuuskunta (AVARA konsernin edeltäjä) perusti vuonna 2001 ESY-Kehityssäätiön, sittemmin YH-Kehityssäätiön (nykyisin Asuntorakentamisen Kehityssäätiö). AVARA- konserni irtaantui säätiöstä 17.12.2007 tehdyllä säätiön sääntöjen muutoksella.”

  ”24.1.2008 YH-Asunnot Oy haki Asuntorakentamisen Kehityssäätiön nimeämistä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 luovutuksensaajaksi. ARA ei nimennyt Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi, koska säätiö ei sen sääntöihin kirjatun tarkoituksen mukaisesti voinut omistaa YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeita. ARA ei tehnyt asiasta päätöstä.”

  ”Asumisoikeuslain 47 §:n 1 momentin mukaan asumisoikeustalo tai asumisoikeustalon omistavan yhtiön osake saadaan luovuttaa vain kunnalle tai ARAn hyväksymälle luovutuksensaajalle, jolle voitaisiin myöntää asumisoikeustalon aravalaina tai korkotukilaina. Osake saadaan lisäksi luovuttaa muulle ARAn hyväksymälle luovutuksensaajalle, jonka voidaan katsoa vastaavan osakkeiden luovuttajaa. Muu luovutus on mitätön.”

  ”YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutus Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle oli mitätön. Kaupalla ei ole ollut mitään oikeusvaikutuksia. Osakkeet eivät siirtyneet Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle.”

  ”ARA pyrki selvittämään asiaa keskusteluissa Avara Suomi Oy:n ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön edustajien kanssa. Näiden keskustelujen lopputuloksena oli, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle päätettiin perustaa väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeet. Tälle yhtiölle päätettiin hakea yleishyödyllisyysstatusta.”

  ”15.5.2008 Avara Itä-Suomi (Y-tunnus 0213441-6) myi Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n (Y-tunnus 0727110-2) koko osakekannan.”

  ”15.5.2008 Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi 51 prosenttia YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeista (osakkeet 1–694) omistamalleen Itä-Suomen YH-Asunnoille, nykyisin Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:lle, joka on puhdas holdingyhtiö, kauppahinta 158 235,51 euroa.”

  ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiöllä ei ollut oikeutta myydä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeita edelleen, koska osakkeiden luovutus Kehityssäätiölle oli mitätön (asumisoikeuslain 47 §:n 1 momentti).”

  ”11.6.2008 YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden alkuperäinen omistaja, Avara Suomi Oy (aikaisemmin YH-Asunnot Oy) haki Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n (Ytunnus 0727110-2) nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 luovutuksensaajaksi.”

  ”1.10.2008 ARA nimesi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n aravalain 15 §:n 3 kohdassa ja korkotukilain 5 §:n 3 kohdassa tarkoitetuksi yleishyödylliseksi yhteisöksi.”

  ”29.10.2008 ARA nimesi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 luovutuksensaajaksi ja vahvisti kohteen enimmäisluovutushinnaksi 159 593 euroa.”

  ”ARA katsoi, että nimeämispäätöstä tehtäessä AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet oli 15.5.2008 tehdyllä kauppakirjalla luovutettu yleishyödylliseksi sittemmin nimetyn yhtiön omistukseen, joten ARAn kannalta ei katsottu tarpeelliseksi puuttua saantoketjuun. ARA toteaa käsitelleensä asian sille kuuluvan nimeämisvaltuuden puitteissa ja lopputuloksen olevan selvästi osapuolten tahdon mukainen.”

  ”Syksyllä 2010 Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n (holdingyhtiö) koko osakekannan Avainrakennuttaja Oy:lle (Y-tunnus 2308788-2) . Tässä yhteydessä 51 prosenttia AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeista (osakkeet 1–694) siirtyi Avainrakennuttaja Oy:lle. Kauppahinta oli aikaisempaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 enimmäisluovutushintaa vastaava.”

  3) Kuvausten vertailua

  Jokainen voi itse lukea ja miettiä, miltä osin linjanjohtaja Koikkalaisen ja selvityshenkilö Rainion kuvaukset ARAn osuudesta AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyissä vuosina 2007-2008 eroavat toisistaan. Keskeinen ero on mm. siinä, että Koikkalaisen mukaan osakkeiden myyjä oli etukäteen ”suullisesti selvittänyt ARA:sta, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiö soveltuu luovutuksensaajaksi ja että säätiötä ei tarvitse erikseen nimetä yleishyödylliseksi yhteisöksi”. Rainion mukaan ARA astui kuvaan vasta siinä vaiheessa, kun ”ARA ei nimennyt Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi” ja ”ARA pyrki selvittämään asiaa keskusteluissa Avara Suomi Oy:n ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön edustajien kanssa”.

  Koikkalaisen kuvauksen perusteella osakkeiden myyjä oli ollut yhteydessä ARAan jo ennen 18.12.2007 tehtyä kauppaa, kun taas Rainion selvityksen perusteella ARA tuli kuvioihin vasta sen jälkeen, kun ”24.1.2008 YH-Asunnot Oy haki Asuntorakentamisen Kehityssäätiön nimeämistä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 luovutuksensaajaksi”. Rainio ei toisin sanoen kerro, että ARA:sta oli itse asiassa annettu väärää tietoa osakkeiden myyjälle YH-Asunnot Oy:lle (myöhempi Avara Asunnot Oy) ennen 18.12.2007 tehtyä kauppaa. Rainion selvitystä luettaessa on muistettava, että hän on toiminut ARAn johtokunnan jäsenenä. Rainion selvitystä selittää joko tuo aikaisempi ARAn johtokunnan jäsenyys ja/tai mm. tältä osin puutteellinen selvitystyö. Tämä kaikki sillä edellytyksellä, että Koikkalaisen kuvaus tapahtumista perustuu tosiasioihin eli säätiön PRH:lle antama selvitys sisältää totuuden ARAn ja osakkeiden myyjän (YH-Asunnot Oy, myöhempi Avara-Asunnot Oy) välisestä suullisesta keskustelusta ennen 18.12.2007 tehtyä kauppaa. Kukahan mahtoi tämä henkilö ARA:sta olla? Hänen olisi aika astua esiin! (Mikä osuus tapahtumiin oli sillä, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiö oli noihin aikoihin muuttamassa sääntöjään, ei ole tiedossa. Kokouksessaan 17.12.2007 säätiön hallitus päätti pyytää PRH:lta säätiön muutettujen sääntöjen vahvistamista. PRH vahvisti muutetut säännöt 17.1.2008.)

  AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyihin kannattaa tutusta myös Rakennuslehden aikaisemmista artikkeleista ja niihin liittyvien viestiketjujen kirjoituksista. Tällainen artikkeli on esimerkiksi ”Selvityshenkilö estäisi uudet Liukku-kaupat”. Artikkeliin liittyvän viestiketjun monissa viesteissä on yksityiskohtaisia kuvauksia noista omistusjärjestelyistä, jotka huipentuivat syksyn 2010 salaisiin kauppoihin, joissa yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön, AVAIN Asumisoikeus Oy:n, enemmistöomistus ja määräysvalta siirtyivät yksityisille liikemiehille, joista toinen eli Perttu Liukku toimiessaan vielä Avara-konsernin toimitusjohtajana, puhui etäisyyden ottamisesta yleishyödyllisyyteen. Nyt hän nauttii yhtiönsä Avainrakennuttajat Oy:n kautta yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön osakkeiden tuomista osinkotuloista ja tuon yleishyödyllisen yhtiön tarjoamien konsultointitehtävien palkkoista. Hänen yhtiönsä on nyt AVAIN Asumisoikeus Oy:n emoyhtiö ja ”emoa ei tarvitse kilpailuttaa” kuten AVAIN Asumisoikeus OY:n toimitusjohtaja Maarit Toveri kertoi talohallitusten puheenjohtajien valtakunnallisessa kokouksessa 10.11.2010.

 9. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yritys- ja yhteisölinjan linjanjohtaja Olli Koikkalaisen Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle 8.7.2011 lähettämästä kirjeestä (Dnro 2010/605908) ei käy esille, pyysikö PRH Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) vastinetta säätiön antamaan selvitykseen. Koskeehan säätiön antama selvitys ARAa hyvin keskeisesti. Todennäköisesti tällaista vastinetta ei ole pyydetty. Jos ei, niin miksi? Onko säätiön PRH:lle antama selvitys julkinen, jotta voitaisiin omakohtaisesti tarkistaa, mitä säätiön edustajat ovat kirjoittaneet?

 10. Arvioitaessa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) osuutta AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekauppojen sotkuissa tulee Patentti- ja rekisterihallituksen yritys- ja yhteisölinjan linjanjohtajan Olli Koikkalaisen kirjeessä Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle kiinnittää erityistä huomiota mm. kirjeen seuraaviin kappaleisiin:

  ”Säätiön selvityksen mukaan ennen kauppaa osakkeiden myyjä oli suullisesti selvittänyt ARA:sta, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiö soveltuu luovutuksensaajaksi ja että säätiötä ei tarvitse erikseen nimetä yleishyödylliseksi yhteisöksi. Kaupan osapuolet hakivat luovutuksensaajan nimeämistä ARAlta 14.1.2008. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä ilmeni, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön nimeäminen luovutuksensaajaksi edellytti säätiön sääntöjen muuttamista. Sääntöjen muutokset olisivat kuitenkin olleet niin merkittäviä ja säätiön muuta toimintaa haittaavia, että säätiö luopui hankkeesta.”

  ”Saadun selvityksen mukaan kaupan osapuolten ja ARA:n kesken ja välillä oli ollut useita puhelinneuvotteluja, palavereja ja kirjeenvaihtoa, joissa tilanteelle pyrittiin hakemaan muunlaista ratkaisua. Säätiön selvityksen mukaan lopulta päädyttiin ARA:n esittämään ratkaisuun, jossa säätiölle hankittiin tytäryhtiö, jolle haettiin aravalain mukaista yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämistä ja lisäksi yhtiön nimeämistä osakkeiden luovutuksensaajaksi. Tämän mukaisesti toteutettiin osakkeiden kauppa säätiön ja sen kokonaan omistaman osakeyhtiön välillä 15.5.2008 allekirjoitetulla kauppakirjalla.”

  Säätiön antaman selvityksen perusteella ARAlla on ollut keskeinen rooli AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekauppojen sotkuissa. Linjanjohtaja Koikkalainen ei kuitenkaan kerro kirjeessään kuten ei myöskään selvityshenkilö Rainio selvityksessään, ketkä ARAsta ovat osallistuneet sotkujen aiheuttamiseen. Joitakin viitteitä voidaan saadaan Avara Suomi Oy:n 9.6.2008 päivätystä hakemuksesta Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämiseksi yleishyödylliseksi yhteisöksi (ARA 11.6.2008, Dnro 14436/641/08). Hakemuksessa, jonka allekirjoittaja on Suvi Seila, kirjoitetaan mm.:

  ”Avara Suomi Oy:n toimitusjohtaja Perttu Liukku kävi asian ratkaisemiseksi keskustelua Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön kanssa 6.5.2008. Läsnä palaverissa oli Liukun lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta päälakimies Jaana-Maarit Huuhka sekä rakentamisen ohjauksesta Martti Polvinen. Palaverin tuloksena sovittiin, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle perustetaan väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet ja että tälle väliyhtiölle haetaan yleishyödyllisyysstatusta.”

  Tästäkään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle lähetetystä asiakirjasta ei käy ilmi, kuka oli väliyhtiö-idean ”äiti” tai ”isä” eli keksi ja esitti idean ensimmäisenä. Todettakoon, että Aran toinen edustaja 6.5.2008 käydyssä keskustelussa, Martti Polvinen, toimi toimialajohtajana Avara-konsernissa samaan aikaan kun Liukku toimi Avara-konsernin johtajana. Avaran Internet-sivuilta löydetyn tiedon mukaan Polvinen toimi Avaran (silloisen YH-Suomen) toimialajohtajana ainakin vielä lokakuussa 2006. Tosin ko. sivu katosi pian sen jälkeen kun Polvisesta, Arasta ja jääviysseikoista kirjoitettiin Rakennuslehden keskustelupalstalla ”Aran toimintaan selkeyttä” -viestiketjussa.

  Saammeko koskaan tietää, kuka oli väliyhtiö-idean isä tai äiti? Sillä tiedolla on kuitenkin aivan olennainen merkitys arvioitaessa ARAn roolia AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyissä. Jos Asuntorakentamisen Kehityssäätiön PRH:lle antama selvitys pitää paikkansa, epäillyt voidaan silloin rajoittaa niihin ARAn virkamiehiin, jotka kävivät ”useita puhelinneuvotteluja, palavereja ja kirjeenvaihtoa” kaupan osapuolten kanssa, tai ARAn edustajiin 6.5.2008 käydyssä palaverissa (Huuhka ja Polvinen).

  1. Saammeko koskaan

   Kyllä Ara on koko virastona vastuussa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekauppojen sotkuista vuosina 2007-2008. Mutta jos pitää hakea yksittäisiä vastuullisia henkilöitä Arasta, niin sellaisina voidaan pitää tähän mennessä saadun näytön perusteella ainakin päälakimies Jaana-Maarit Huuhkaa ja Martti Polvista rakentamisen ohjauksesta. Juuri he sopivat Aran puolelta Perttu Liukun kanssa 6.5.2008 pidetyssä palaverissa, että ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle perustetaan väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet ja että tälle väliyhtiölle haetaan yleishyödyllisyysstatusta”

   Ja näin sitten jatkossa meneteltiin. Väliyhtiö perustettiin pian ja Ara nimesi sen nopeasti yleishyödylliseksi yhteisöksi. Ja pian Ara nimesi sen myös AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi. Aran toimet vuosien 2007 ja 2008 osakekaupoissa mahdollistivat syksyn 2010 ns. Liukku-kaupan, jossa Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi tuon väliyhtiön (Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy) yksityisten liikemiesten (Perttu Liukku ja Kari Mäenpää) omistamalle Avainrakennuttaja Oy:lle. Tuo Rakennuslehden ansiosta julkisuuteen tullut salainen kauppa tarkoitti sitä, että yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön (AVAIN Asumisoikeus Oy) enemmistöomistus ja samalla määräysvalta siirtyivät tuon väliyhtiön kautta yksityisille liikemiehille, joista toinen, Perttu Liukku, toimiessaan vielä Avara-konsernin toimitusjohtajana osallistui aktiivisesti myös noihin vuosien 2007-2008 omistusjärjestelyihin.

 11. Rakennuslehti kirjoitti 13.1.2011 otsikolla ”Vapaavuori haluaa estää jatkossa uudet liukku-kaupat” myös vuosina 2007-2008 tapahtuneista Avain Asumisoikeuden osakkeilla tehdyistä kaupoista. Lehden mukaan Aran puolelta asiasta neuvotteli Martti Polvinen, joka oli aiemmin Liukun aikaan johtajana Avarassa.

  Aran toimintaan selkeyttä -viestiketjun viestin 13 mukaan vielä tiistaina 18.1.2011 Internetistä löytyi Avara Isännöinti Oy:n sivu, jossa oli toimialajohtaja Martti Polvisen 4.10.2006 kirjoittama tiedote. Viestin 14 mukaan lauantaina 22.1.2011 tätä sivua ei enää löytynyt.

  Jos kysymyksessä on todella sama Martti Polvinen, niin maallikolle tulee heti mieleen jääviysseikat, jos vielä vuonna 2006 Avaran toimialajohtajana toiminut henkilö noin vuosi puolitoista myöhemmin neuvottelee Aran puolelta Avara Asunnot Oy:n ja Perttu Liukun kanssa asumisoikeusyhtiön osakekaupoista. Hallintolain säätäjät eivät ole aikoinaan osanneet kuvitella kaikkia mahdollisia tilanteita säätäessään virkamiesten esteellisyydestä. Hallintolain (6.6.2003/434) pykälissä 27, 28 ja 29 säädetään virkamiehen esteellisyydestä, mutta esteellisyysperusteissa (28. §) ei ole yksiselitteisesti mainittu sellaista kohtaa, jonka perusteella Polvinen voitaisiin todeta esteelliseksi edellä esitetyssä tilanteessa. Tällainen kohta voisi olla ko. pykälän kohta 7: ”Virkamies on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.”

  Maallikkona ajattelee myös, että Polvisen tapauksessa voisi olla kysymys ainakin moraalisesta esteellisyydestä, jos juridisesta esteellisyydestä ei voida puhua. Hallintolain 29. §:ssä todetaan esteellisyyden ratkaisemisesta mm. seuraavaa:

  ”Virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. Monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää kuitenkin toimielin. Monijäseninen toimielin päättää myös muun läsnäoloon oikeutetun esteellisyydestä. Jäsen tai esittelijä saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain, jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä henkilöä.”

  Avain Asumisoikeus Oy:n asukkaana olisi toivonut, että Polvinen itse tai Ara ”monijäsenisenä toimielimenä” olisi pohtinut jääviyskysymystä ainakin ”filosofisena kysymyksenä” ja kenties pohdinnan tuloksena olisi päädytty toisen henkilön valintaan neuvottelemaan Aran puolelta Avaran kanssa.

  Avain Asumisoikeus Oy:n asukkaana on vuosien varrella alkanut tuntua siltä, että ”mikä ei ole laissa nimenomaisesti kiellettyä, on sallittua”.

  1. Viestiketjun kirjoituksista saa käsityksen että viranomaiset ovat tietoisesti opastaneet liikemiehiä siirtämään yleishyödyllistä kiinteistömassaa yksityiseen omistukseen. Onko kukaan tutkinut kaupoista hyötyneet tahot ? Miksi virkamiehet Ara;ssa ovat tehneet tämän. Kuinka ympäristöministeriö ei ole puuttunut asiaan ??
   Aiemmin on kirjoiteltu Rakennuslehdessä, että AVAIN Asumisoikeus Oy lainasi laittomasti rahaa ei yleishyödylliselle AVAIN Asoasunnot Oy:lle.
   Nämä varojensiiirrot ajoittuvat vuosiin 2006-2008.

   Asuntorakentamisen Kehityssäätiön, AVAIN Asumisoikeus Oy:n ja AVAIN Asoasunnot Oy:n hallituksissa ovat olleet osittain päätöksiä tekemässä samat henkilöt.

 12. Seuraavassa on yritetty eri lähteiden pohjalta hahmottaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekauppoja ja omistusjärjestelyjä vuosina 2007-2010:

  17.12.2007 Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallitus käsitteli YH-Asunnot Oy:n (myöhemmin Avara Asunnot Oy) tarjousta ostaa 51 % YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeista säätiölle. Säätiön PRH:lle antaman selvityksen mukaan ennen kauppaa osakkeiden myyjä oli suullisesti selvittänyt ARA:sta, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiö soveltuu luovutuksensaajaksi ja että säätiötä ei tarvitse erikseen nimetä yleishyödylliseksi yhteisöksi. (PRH:n linjanjohtaja Koikkalainen)

  18.2.2007 säätiön hallitus teki asiasta lopullisen päätöksen puhelinkokouksessa, ja kauppakirja allekirjoitettiin samana päivänä. (Koikkalainen)

  14.1.2008 kaupan osapuolet hakivat luovutuksensaajan nimeämistä ARAlta. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä ilmeni, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön nimeäminen luovutuksensaajaksi edellytti säätiön sääntöjen muuttamista. Sääntöjen muutokset olisivat kuitenkin olleet niin merkittäviä ja säätiön muuta toimintaa haittaavia, että säätiö luopui hankkeesta. (Koikkalainen; vrt. Rainio seuraavassa)

  24.1.2008 YH-Asunnot Oy haki Asuntorakentamisen Kehityssäätiön nimeämistä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 luovutuksensaajaksi. ARA ei nimennyt Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi, koska säätiö ei sen sääntöihin kirjatun tarkoituksen mukaisesti voinut omistaa YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeita. ARA ei tehnyt asiasta päätöstä. YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutus Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle oli mitätön. Kaupalla ei ole ollut mitään oikeusvaikutuksia. Osakkeet eivät siirtyneet Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle. (Selvityshenkilö Rainio, vrt. Koikkalainen edellä)

  Säätiön PRH.lle antaman selvityksen mukaan kaupan osapuolten ja ARA:n kesken ja välillä oli ollut useita puhelinneuvotteluja, palavereja ja kirjeenvaihtoa, joissa tilanteelle pyrittiin hakemaan muunlaista ratkaisua. Säätiön selvityksen mukaan lopulta päädyttiin ARA:n esittämään ratkaisuun, jossa säätiölle hankittiin tytäryhtiö, jolle haettiin aravalain mukaista yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämistä ja lisäksi yhtiön nimeämistä osakkeiden luovutuksensaajaksi. Tämän mukaisesti toteutettiin osakkeiden kauppa säätiön ja sen kokonaan omistaman osakeyhtiön välillä 15.5.2008 allekirjoitetulla kauppakirjalla. (Koikkalainen)

  6.5.2008 palaverissa Avara Suomi Oy:n toimitusjohtaja Perttu Liukku sekä päälakimies Jaana-Maarit Huuhka ja Martti Polvinen sopivat, että ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle perustetaan väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet ja että tälle väliyhtiölle haetaan yleishyödyllisyysstatusta”. (Avara Suomi Oy:n 9.6.2008 päivätty ja Suvi Seilan allekirjoittama hakemus Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämiseksi yleishyödylliseksi yhteisöksi (ARA 11.6.2008, Dnro 14436/641/08))

  14.5.2008 pidetyssä Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa Avara Itä-Suomen neuvotteluhuoneessa Joensuussa päätettiin yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta niin, että yhtiön uudeksi toiminimeksi otettiin Rakennuttamisen Kehitys Oy ja kotipaikaksi vaihdettiin Helsinki. Pöytäkirjan (5 § Toiminimen muutos) mukaan yksimielisesti päätetyn yhtiöjärjestyksen pykälän 1 uusi sisältö on: ”Yhtiön toiminimi on Rakennuttamisen Kehitys Oy ja kotipaikka Helsinki.” Pöytäkirjan (6 §) mukaan kokouksessa päätettiin yksimielisesti myös toimialan muutoksesta. Lisäksi (9 §) ”päätettiin yksimielisesti hakea yhtiön nimeämistä yleishyödylliseksi yhtiöksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta sekä valtuutettiin lakimies Suvi Seila tekemään tarvittava hakemus yleishyödyllisyysstatuksen hakemiseksi yhtiön puolesta”. Lisäksi (10 §) ”päätettiin yksimielisesti erottaa nykyinen hallitus ja sen varajäsenet ja valita uuteen hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi Antti Viinikka, Toivo Nurminen ja Veikko Siltanen”. Kokouksen pöytäkirjassa (2/2008) kokouksen osanottajiksi on merkitty Avara Itä-Suomi Oy edustajanaan valtakirjalla hallituksen puheenjohtaja Perttu Liukku (680 osaketta ja ääntä) ja lisäksi kutsuttuna lakimies Suvi Seila. Pöytäkirjan allekirjoittajina ovat Perttu Liukku (puheenjohtaja) ja Suvi Seila (sihteeri) Pöytäkirjan on oikeaksi todistanut Suvi Seila. Maallikkoa voisi ihmetyttää kokouksen harvinainen yksimielisyys, vaikka suurista muutoksista oli kysymys. Yksimielisyys selittyy kuitenkin sillä, että Liukku oli kokouksen ainoa varsinainen osanottaja ja päätti siten yksin asioista. Väliyhtiö syntyi siten harvinaisen kivuttomasti. (Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 14.5.2008)

  15.5.2008 Avara Itä-Suomi (Y-tunnus 0213441-6) myi Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n (Y-tunnus 0727110-2) koko osakekannan. (Rainio)

  15.5.2008 Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi 51 prosenttia YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeista (osakkeet 1–694) omistamalleen Itä-Suomen YH-Asunnoille, nykyisin Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:lle, joka on puhdas holdingyhtiö, kauppahinta 158 235,51 euroa. (Rainio)

  16.5.2088 Asuntorakentamisen Kehityssättiö haki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) luovutuksensaajan nimeämistä Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:lle. Hakemus on tehty Valtion asuntorahaston lomakkeelle (Lomake ARA 5b/07). Hakemus on päivätty 16.5.2008. Se on kirjattu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa Dnrolla 14437/643/08, päivämäärämerkintä epäselvä). Luovuttajan puolesta hakemuksen ovat allekirjoittaneet valtakirjalla Suvi Seila ja Hans Sten ja luovutuksensaajan puolesta Antti Viinikka ja Veikko Siltanen. Hakijan (Asuntorakentamisen Kehityssäätiö)) asianhoitajaksi/yhdyshenkilöksi on merkitty c/o Suvi Seila, Avara Suomi Oy. (Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi 16.5.2008)

  21.5.2008 Itä-Suomen YH-Asunnot Oy haki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) yhtiön (tulevaisuudessa Rakennuttamisen Kehitys Oy:n) nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi arava- ja korkotukilainsäädännön mukaisesti. Hakemus on osoitettu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa Markku Virtaselle. Hakemus on kirjattu ARAssa 23.5.2008 Dnrolla 14436/641/08. Hakemuksen mukaan yhtiön osakkeet omistaa sata (100 %) prosenttisesti Asuntorakentamisen Kehityssäätiö. Mainittakoon, että hakemus on tehty Avaran logo-paperille ja sen on allekirjoittanut Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n puolesta Suvi Seila yhtiökokouksen valtuuttamana. (Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n hakemus yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämiseksi 21.5.2008)

  Samalla päivämäärällä (23.5.2008) ja samalla diaarinumerolla (Dnro 14436/641/08) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen on kirjattu myös Suvi Seilan kirje Markku Virtaselle. Seila aloittaa kirjeensä viittaamalla Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa 6.5.2008 pidettyyn palaveriin, ”jossa oli läsnä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta päälakimies Jaana-Maarit Huuhka sekä johtaja Martti Polvinen sekä Avara Suomi Oy:stä toimitusjohtaja Perttu Liukku”. Seila kertoo, että ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiö on myynyt omistamansa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet omistamalleen Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:lle” ja jatkaa, että ”Osakkeiden omistusjärjestelyihin liittyen haemme nyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta luovutuksensaajan eli Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n nimeämistä yleishyödylliseksi yhtiöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi”. Kirje on kirjoitettu Avaran logopaperille ja allekirjoituksen nimenselvennyksen alla lukee Avara Suomi Oy. (Suvi Seilan kirje Markku Virtaselle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa)

  6.6.2008 Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy piti ylimääräisen yhtiökokouksen Avara Suomen tiloissa Helsingissä. Tieto käy ilmi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen lähetetystä pöytäkirjan otteesta (Pöytäkirjan ote 03/2008). Pöytäkirjanote on kirjattu ARAssa 10.6.2008 ilman diaarinumeroa. Pöytäkirjan mukaan kokouksen osanottajat olivat Asuntorakentamisen kehityssäätiö edustajanaan valtakirjalla hallituksen puheenjohtaja Antti Viinikka (680 osaketta ja ääntä) ja lisäksi kutsuttuna lakimies Suvi Seila. Kaikista kokouksen asioista päätettiin yksimielisesti. Pöytäkirjan 5 §:ssä päätettiin yksimielisesti voitonjakopykälän lisäämisestä yhtiöjärjestykseen. Allekirjoitukset puuttuvat, mutta nimenselvennysten mukaan allekirjoittajina ovat toimineet Antti Viinikka (puheenjohtaja) ja Suvi Seila (sihteeri). Pöytäkirjan 4. §:n mukaan päätettiin yksimielisesti, että pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat läsnä olleet. (Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjan ote 6.6.2008 pidetystä kokouksesta)

  11.6.2008 YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden alkuperäinen omistaja, Avara Suomi Oy (aikaisemmin YH-Asunnot Oy) haki Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n (Ytunnus 0727110-2) nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 luovutuksensaajaksi. (Rainio)

  1.10.2008 ARA nimesi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n aravalain 15 §:n 3 kohdassa ja korkotukilain 5 §:n 3 kohdassa tarkoitetuksi yleishyödylliseksi yhteisöksi. (Rainio)

  9.10.2008 ARA nimesi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 luovutuksensaajaksi ja vahvisti kohteen enimmäisluovutushinnaksi 159 593 euroa. (Rainio)

  Syksyllä 2010 Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n (holdingyhtiö) koko osakekannan Avainrakennuttaja Oy:lle (Y-tunnus 2308788-2) . Tässä yhteydessä 51 prosenttia AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeista (osakkeet 1–694) siirtyi Avainrakennuttaja Oy:lle. (Rainio)

  AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyjen kiemuroiden jäljittäminen ja kuvaaminen on vaikeaa ja vaatisi enemmän aikaa sekä ennen kaikkea pääsyä kaikkiin mahdollisiin asiakirjoihin ja noita kauppoja koskevaan rahaliikenteeseen. Vaivannäköä asioiden perinpohjaiseksi selvittämiseksi toivoisi ennen kaikkea viranomaisilta. Jos joku huomaa virheitä ja puutteita edellä esitetyssä kuvauksessa, niin ne olisi hyvä tuoda esille vaikkapa tässä viestiketjussa. Yritetään yhdessä hahmottaa, miten AVAIN Asimisoikeus Oy:n omistusjärjestelyt tapahtuivat vuosina 2007-2010.

 13. Tämän viestiketjun viestissä 20 on yritetty hahmottaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekauppoja ja omistusjärjestelyjä vuosina 2007-2010. Lähteinä on käytetty Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yritys- ja yhteisölinjan linjanjohtaja Olli Koikkalaisen 8.7.2011 päivättyä kirjettä Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle (Dnro2010/605908) ja asuntoministeri Jan Vapaavuoren kutsuman selvityshenkilön Riitta Rainion 31.3.2011 päivättyä selvitystä. Heidän kertomatta jättämiä tapahtumia on kuvattu ko. tapahtumiin liittyvistä asiakirjoista löydetyillä tiedoilla.

  AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyistä ja osakekaupoista ja Aran roolista niissä on kirjoitettu paljon myös Rakennuslehden keskustelufoorumin viestiketjussa, joka liittyy lehden 1.4.2011 julkaisemaan uutiseen ”Selvityshenkilö estäisi uudet Liukku-kaupat” ja erityisesti sen viesteissä 21, 28, 29, 32 ja 34. Näissä vieteissä on tuotu esille erityisesti myös Aran osuus noissa omistusjärjestelyissä ja osakekaupoissa. Ko. viestien kirjoittamisen ajankohtaan ei ollut vielä tiedossa Koikkalaisen kirjeessään esittämä tieto, joka liittyy Aran rooliin joulukuun 2007 kaupassa. Koikkalainen nimittäin kirjoittaa tuosta kaupasta seuraavaa:

  ”Säätiön hallitus käsitteli 17.12.2007 pidetyssä kokouksessa YH-Asunnot Oy:n (myöhemmin Avara Asunnot Oy) tarjousta ostaa 51 % YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeista säätiölle. Säätiön hallitus teki asiasta lopullisen päätöksen 18.2.2007 pidetyssä kokouksessa, ja kauppakirja on allekirjoitettu samana päivänä.”

  ”Säätiön selvityksen mukaan ennen kauppaa osakkeiden myyjä oli suullisesti selvittänyt ARA:sta, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiö soveltuu luovutuksensaajaksi ja että säätiötä ei tarvitse erikseen nimetä yleishyödylliseksi yhteisöksi. Kaupan osapuolet hakivat luovutuksensaajan nimeämistä ARAlta 14.1.2008. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä ilmeni, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön nimeäminen luovutuksensaajaksi edellytti säätiön sääntöjen muuttamista. Sääntöjen muutokset olisivat kuitenkin olleet niin merkittäviä ja säätiön muuta toimintaa haittaavia, että säätiö luopui hankkeesta.”

  Säätiön PRH:lle antaman selvityksen mukaan Ara tuli kuvioihin mukaan ”väärillä neuvoillaan” jo vuoden 2007 puolella eikä vasta vuoden 2008 puolella ottaessaan kantaa siihen, soveltuuko Asuntorakentamisen Kehityssäätiö osakkeiden luovutuksensaajaksi. Koikkalainen ei kerro, että pyysikö PRH Aralta vastinetta säätiön selvitykseen.

  Toivottavasti mahdollisimman moni AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukas ja asukkaiden edustaja ehtisi ja jaksaisi tutustua yhtiönsä kummallisiin omistusjärjestelyihin vuosina 2007-2010. Historian tunteminen on välttämätöntä nykyisyyden ymmärtämiselle ja paremman tulevaisuuden rakentamiselle.

 14. Rakennuslehden uutisessa ja siihen liittyvissä viesteissä on kuvattu ansiokkaasti Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle 8.7.2011 lähettämän kirjeen (Dnro2010/605908) sisältöä. Kirjeessä kiinnittyy huomio moniin seikkoihin. Eräs kohta kaipaa tarkennusta. PRH:n yritys- ja yhteisölinjan linjanjohtaja Olli Koikkalaisen allekirjoittamassa kirjeessä todetaan mm. seuraavaa:

  ”Saadun selvityksen mukaan kaupan osapuolten ja ARA:n kesken ja välillä oli ollut useita puhelinneuvotteluja, palavereja ja kirjeenvaihtoa, joissa tilanteelle pyrittiin hakemaan muunlaista ratkaisua. Säätiön selvityksen mukaan lopulta päädyttiin ARA:n esittämään ratkaisuun, jossa säätiölle hankittiin tytäryhtiö, jolle haettiin aravalain mukaista yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämistä ja lisäksi yhtiön nimeämistä osakkeiden luovutuksensaajaksi. Tämän mukaisesti toteutettiin osakkeiden kauppa säätiön ja sen kokonaan omistaman osakeyhtiön välillä 15.5.2008 allekirjoitetulla kauppakirjalla.”

  Täsmennyksenä PRH:n kirjeeseen todettakoon, että vasta 15.5.2008 kaupan jälkeen ”tytäryhtiölle” (väliyhtiö) haettiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämistä ja myös sen nimeämistä AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi. Nämä nimeämiset tapahtuivat lokakuussa 2008. Ensin 1.10.2008 ARA nimesi ”tytäryhtiön” (Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy) yleishyödylliseksi yhteisöksi ja sitten 9.10.2008 myös AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 luovutuksensaajaksi. (Ks. tarkemmin viesti 20.)

 15. Tämän viestiketjun viestin 6 kirjoittaja, nimimerkki ”kaksi tarinaa”, tekee aiheellisen kysymyksen: Milloin kaupat tulivat todellisuudessa ARA:n tietoon? Kysymys koskee vuoden 2007 kauppaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeilla. Nimimerkki ”kaksi tarinaa” esittää viestissään kaksi näkemystä, joista toisen esittää PRH:n linjanjohtaja Olli Koikkalainen kirjeessään Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle ja toisen Aran ylijohtaja Hannu Rossilahti vastineessaan Rakennuslehdessä 17.11.2010 julkaistuun artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa. Tässä viestissä esitetään PRH:n, ARA:n ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön näkemykset vuosien 2007-2008 kaupoista AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeilla.

  1) PRH:n linjanjohtaja Olli Koikkalaisen kuvaus vuosien 2007-2008 kaupoista

  Helsingissä 8.7.2011 päivätyssä kirjeessään Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle (Dnro 2010/605908) Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yritys- ja yhteisölinjan linjanjohtaja Olli Koikkalainen kirjoittaa vuosien 2007-2008 kaupoista seuraavaa:

  ”Säätiön hallitus käsitteli 17.12.2007 pidetyssä kokouksessa YH-Asunnot Oy:n (myöhemmin Avara Asunnot Oy) tarjousta ostaa 51 % YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeista säätiölle. Säätiön hallitus teki asiasta lopullisen päätöksen 18.2.2007 pidetyssä kokouksessa, ja kauppakirja on allekirjoitettu samana päivänä.

  Säätiön selvityksen mukaan ennen kauppaa osakkeiden myyjä oli suullisesti selvittänyt ARA:sta, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiö soveltuu luovutuksensaajaksi ja että säätiötä ei tarvitse erikseen nimetä yleishyödylliseksi yhteisöksi. Kaupan osapuolet hakivat luovutuksensaajan nimeämistä ARAlta 14.1.2008. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä ilmeni, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön nimeäminen luovutuksensaajaksi edellytti säätiön sääntöjen muuttamista. Sääntöjen muutokset olisivat kuitenkin olleet niin merkittäviä ja säätiön muuta toimintaa haittaavia, että säätiö luopui hankkeesta.

  Saadun selvityksen mukaan kaupan osapuolten ja ARA:n kesken ja välillä oli ollut useita puhelinneuvotteluja, palavereja ja kirjeenvaihtoa, joissa tilanteelle pyrittiin hakemaan muunlaista ratkaisua. Säätiön selvityksen mukaan lopulta päädyttiin ARA:n esittämään ratkaisuun, jossa säätiölle hankittiin tytäryhtiö, jolle haettiin aravalain mukaista yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämistä ja lisäksi yhtiön nimeämistä osakkeiden luovutuksensaajaksi. Tämän mukaisesti toteutettiin osakkeiden kauppa säätiön ja sen kokonaan omistaman osakeyhtiön välillä 15.5.2008 allekirjoitetulla kauppakirjalla.

  Epäselväksi on jäänyt, miksi AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyyn osallistuneet tahot päätyivät tällaiseen ratkaisuun. Asumisoikeusasunnoista annetun lain 47 §:n ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan osakkeiden luovutus säätiölle on ollut mitätön, koska säätiötä ei nimetty luovutuksensaajaksi. Tämän on täytynyt olla selvä tosiasia kaikille.”

  2) ARA:n ylijohtaja Hannu Rossilahden tarina vuosien 2007-2008 kaupoista

  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylijohtaja Hannu Rossilahti kirjoittaa 25.11.2010 vastineessaan Rakennuslehdessä 17.11.2010 julkaistuun artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa, seuraavaa:

  ”Ara on toiminut johdonmukaisesti ja vaatinut lainmukaisuutta Avain Asumisoikeus Oy:n omistukseen liittyvässä asiassa.

  Ara ilmoitti osapuolille, ettei vuonna 2007 tehty kauppa ole lainmukainen

  YH-Asunnot Oy (nyk. Avara Amplus Oy) luovutti joulukuussa 2007 Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle YH-Asumisoikeus Oy:n (nyk. Avain Asumisoikeus Oy) osakekannasta 51 prosenttia. Luovutus tuli Aran tietoon, kun YH-Asunnot Oy jätti Aralle luovutuksen hyväksyntää koskevan luovutuksensaajan nimeämishakemuksen toukokuussa 2008. Ara ilmoitti osapuolille, että luovutus ei ole lainmukainen, koska asumisoikeustalon omistavan yhtiön osakkeet saadaan luovuttaa vain kunnalle tai Aran hyväksymälle luovutuksensaajalle.

  Asuntorakentamisen Kehityssäätiöllä ei ollut yleishyödyllisen asuntoyhteisön statusta eikä sitä myöskään olisi voitu ilman sen sääntöjen ja toiminnan muutoksia nimetä yleishyödylliseksi yhteisöksi. Asuntorakentamisen Kehityssäätiö hankki omistukseensa vain yleishyödyllisyysedellytysten mukaiseen toimintaan keskittyvän tytäryhtiön Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n ja haki Aralta sen nimeämistä.

  Ara vaati asian korjaamista lainmukaiseksi

  Ara tutki Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämishakemuksen liitteineen ja totesi nimeämisen edellytysten olemassaolon. Ara nimesi lokakuussa 2008 Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n yleishyödylliseksi asuntoyhteisöksi.

  YH-Asunnot Oy jätti Aran hakemuksen luovutuksensaajan nimeämiseksi. Koska edellytykset täyttyivät Ara nimesi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n luovutuksensaajaksi YH-Asunnot Oy:n omistamien YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden osalta.

  Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeet ovat Aran yleishyödylliseksi yhteisöksi ja luovutuksensaajaksi nimeämän yhteisön omistuksessa. Koska luovutus ei aikanaan täyttänyt laissa asetettuja edellytyksiä, tilanne saatettiin ARAn nimenomaisesta vaatimuksesta sisällöllisesti ja menettelyllisesti lain mukaiseksi.”

  3) Asuntorakentamisen Kehityssäätiön kertomus vuosien 2007-2008 kaupoista

  Asuntorakentamisen Kehityssäätiön vastauksessa Patentti- ja rekisterihallituksen selvityspyyntöön (Dnro 2010/605908) säätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Viinikka ja hallituksen jäsen Veikko Siltanen kirjoittavat vuoden 2007 kaupasta seuraavaa:

  ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle tarjottiin joulukuussa 2007 YH-Asunnot Oy:n / YH-Suomi Oy:n toimesta ostettavaksi 51 % YH-Asumisoikeus Oy:n osakekannasta. Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallitus käsitteli asiaa 17.12.2007 pidetyssä kokouksessa ja teki asiasta lopullisen päätöksen 18.12.2007 pidetyssä kokouksessa. Kauppa osakkeista tehtiin 18.12.2007 (Liite 1). Myyjän (YH_Asunnot Oy:n) toimesta oli ennen kauppaa suullisesti selvitetty ARA:sta, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiö on soveltuva luovutuksen saajaksi ja että se ei tarvitse erillistä yleishyödylliseksi nimeämistä. 14.1.2008 hakemus luovutuksen saajan nimeämisestä toimitettiin ARA:aan käsiteltäväksi (Liite 2). Tässä yhteydessä luovutuksensaajaksi haettiin alkuperäisen ohjeistuksen mukaisesti Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä, jolle myös osakkeet oli ostettu.

  Hakemuksen käsittelyn yhteydessä ARA pyysi Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä muuttamaan sääntöjään siten, että he voisivat nimetä Asuntorakentamisen Kehityssäätiön luovutuksensaajaksi. Asuntorakentamisen Kehityssäätiö muuttikin sääntöjä, mutta ARA:n vaatimukset sääntöjen muutoksista olivat niin merkittäviä ja Säätiön muuta toimintaa haittaavia, että tilanteelle pyrittiin hakemaan muunlaista ratkaisua. Asiasta käytiin useita puhelinneuvotteluja, palavereita ja kirjeenvaihtoa ARA:n, myyjän (YH-Asunnot oy) ja ostajan (Asuntorakentamisen Kehityssäätiö) kesken ja välillä. Lopulta kuitenkin päädyttiin ARA:n esittämään ratkaisuun, jossa Säätiölle hankittiin tytäryhtiö (Itä-Suomen YH-Asunnot Oy) ja tälle haettiin yleishyödylliseksi nimeämistä ja luovutuksen saajan hyväksymistä. Tässä yhteydessä YH-Asumisoikeuden osakkeet siirtyivät Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n omistukseen (Liite 3). Nimeämispäätös ja luovutuksen saajan hyväksyminen saatiin ARA:sta 1.10.2008 (liite 4). Koko kauppaprosessi hoidettiin alusta alkaen ARA:n ohejistuksen mukaisesti.”

  4) Kuvauksen, tarinan ja kertomuksen vertailua

  PRH:n Koikkalaisen kuvaus ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön Viinikan ja Siltasen kertomus AVAIN Asumisoikeus Oy:n (ent. YH-Asumisoikeus Oy) osakekaupoista muistuttavat toisiaan ja tuovat esiin ARA:n keskeisen roolin noissa osakekaupoissa. Koikkalainen kuvaa tapahtumia pitkälti säätiön hallituksen edustajien PRH:n selvityspyyntöön antaman vastauksen pohjalta. ARA:n Rossilahden tarinassa ei kerrota koko totuutta tapahtumien kulusta. Rossilahden mukaan ”Ara on toiminut johdonmukaisesti ja vaatinut lainmukaisuutta Avain Asumisoikeus Oy:n omistukseen liittyvässä asiassa”. Jos säätiön antama vastaus PRH:n selvityspyyntöön pitää paikkansa, ARA oli ennen joulukuun 2007 kauppaa antanut väärää tietoa myyjälle (YH-Asunnot Oy), jonka ”toimesta oli ennen kauppaa suullisesti selvitetty ARA:sta, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiö on soveltuva luovutuksen saajaksi ja että se ei tarvitse erillistä yleishyödylliseksi nimeämistä”.

  Rossilahti ei myöskään kerro, että ”lopulta päädyttiin ARA:n esittämään ratkaisuun, jossa säätiölle hankittiin tytäryhtiö, jolle haettiin aravalain mukaista yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämistä ja lisäksi yhtiön nimeämistä osakkeiden luovutuksensaajaksi”. Jos Asuntorakentamisen Kehityssäätiön PRH:n selvityspyyntöön antama vastaus on totta, Rossilahti antaa vastineessaan puutteellisen, jopa väärän kuvan ARA:n roolista AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa ja omistusjärjestelyissä vuosina 2007-2008. Hän tekee sen joko tarkoituksellisesti tai ei-tarkoituksellisesti. Jos hän tekee sen tarkoituksellisesti, niin hän todennäköisesti haluaa suojella ARAa ja sen mainetta. Jos hän tekee sen ei-tarkoituksellisesti, niin hän ei ole perillä alaistensa tekemisistä ja sanomisista. Minkä kuvan se antaa ARA:sta valvontaviranomaisena, jos esimies ei pysty valvomaan alaisiaan?

  Kaikki neljä (Koikkalainen PRH:n kirjeessä säätiölle, Rossilahti vastineessaan Rakennuslehden kirjoitukseen sekä Viinikka ja Siltanen säätiön antamassa selvityksessä PRH:lle) vaikenevat 6.5.2008 käydystä palaverista, johon viitataan Avara Suomi Oy:n 9.6.2008 päivätyssä hakemuksessa Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämiseksi yleishyödylliseksi yhteisöksi (ARA 11.6.2008, Dnro 14436/641/08). Hakemuksessa, jonka allekirjoittaja on Suvi Seila, kirjoitetaan mm.:

  ”Avara Suomi Oy:n toimitusjohtaja Perttu Liukku kävi asian ratkaisemiseksi keskustelua Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön kanssa 6.5.2008. Läsnä palaverissa oli Liukun lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta päälakimies Jaana-Maarit Huuhka sekä rakentamisen ohjauksesta Martti Polvinen. Palaverin tuloksena sovittiin, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle perustetaan väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet ja että tälle väliyhtiölle haetaan yleishyödyllisyysstatusta.”

  Miksi kaikki (myös selvityshenkilö Riitta Rainio selvityksessään) vaikenevat ko. palaverista? ARA:n Rossilahden sekä Asuntorakentamisen Kehityssäätiön Viinikan ja Siltasen vaikenemisen ko. palaverista voi vielä ”ymmärtää”, mutta miksi PRH:n Koikkalainenkin jättää sen mainitsematta? Ko. palaverin jälkeen Avara-konsernin johtaja Liukku pani töpinäksi, matkusti Joensuuhun yhdessä Suvi Seilan kanssa, jossa he pitivät kahdestaan 14.5.2008 Avara Itä-Suomen neuvotteluhuoneessa Joensuussa Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa päätettiin yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta niin, että yhtiön uudeksi toiminimeksi otettiin Rakennuttamisen Kehitys Oy ja kotipaikaksi vaihdettiin Helsinki. Pöytäkirjan (6 §) mukaan kokouksessa päätettiin yksimielisesti myös toimialan muutoksesta. Lisäksi (9 §) päätettiin yksimielisesti hakea yhtiön nimeämistä yleishyödylliseksi yhtiöksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta sekä valtuutettiin lakimies Suvi Seila tekemään tarvittava hakemus yleishyödyllisyysstatuksen hakemiseksi yhtiön puolesta. Lisäksi (10 §) ”päätettiin yksimielisesti erottaa nykyinen hallitus ja sen varajäsenet ja valita uuteen hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi Antti Viinikka, Toivo Nurminen ja Veikko Siltanen”.

  Heti seuraavana päivänä 15.5.2008 Avara Itä-Suomi myi Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n koko osakekannan ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi 51 prosenttia YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeista (osakkeet 1–694) nyt omistamalleen Itä-Suomen YH-Asunnoille (nykyisin Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy), joka on puhdas holdingyhtiö 158 235,51 euron kauppahinnalla. Tälle väliyhtiölle haettiin ARA:lta yleishyödylliseksi yhtiöksi nimeämistä ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n (ent. YH-Asumisoikeus Oy) osakkeiden luovutuksen saajaksi hyväksymistä. ARA teki yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämisen 1.10.2008 ja luovutuksensaajaksi nimeämisen 29.10.2008 ja vahvisti luovutushinnaksi 159 593 euroa.

  Kaikki tiedämme tänään, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallitus, jonka jäsenet Liukku valitsi Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 14.5.2008 myös tulevan väliyhtiön (Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy) hallituksen jäseniksi, myi salaisella kaupalla tuon väliyhtiön syksyllä 2010 samaan hintaan Liukun ja Kari Mäenpään yhtiölle, jolloin näistä tuli yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön AVAIN Asumisoikeus Oy:n enemmistöomistajia ja samalla sen määräysvallan käyttäjiä.

  (Jos havaitset virheitä tässä kirjoituksessa tai haluat tarkentaa sitä tai lisätä siihen jotakin, niin mainitse kirjoituksessasi tämän viestin numero. Yritetään yhdessä rakentaa mahdollisimman tarkka kuva AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupoista ja omistusjärjestelyistä vuosina 2007-2010 kuten joissakin aikaisemmissa viesteissä tässä ja muissa viestiketjuissa on toivottu. ”Virallisilta tahoilta” (ARA, selvityshenkilö ja PRH) ollaan saatu vain aukollisia tai virheellisiä kuvauksia tapahtumista. Totuus on meidän AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaiden oikeus, sanoipa yhtiön johto mitä tahansa ”menneiden unohtamisesta”. Maksammehan me viime kädessä kaiken, joten sallittakoon meille edes totuus.

  1. ARA:n olisi pitänyt huomata että 15.5.2008 myyjänä toimineen Asuntorakentamisen kehityssäätiön y-tunnukseksi oli annettu 0213441-6. Kyseinen tunnus on AVARA Itä-Suomen tunnus. Asuntorakentamisen kehityssäätiö on myyjänä allekirjoittanut väärää tietoa sisältävän kauppakirjan. Samoin on tehnyt ostaja.

   Tämäkin kauppa olisi pitänyt julistaa MITÄTTÖMÄKSI, koska tämän jälkeen ARA:n tekemät luovutuksensaajan ja luovutuksen antajan hyväksynnät ovat täysin arvailujen varassa, eivätkä perustu todellisiin kauppoihin

 16. Viesteissä 6 ja 23 on viitattu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylijohtajan Hannu Rossilahden 25.11.2010 päivättyyn vastineeseen Rakennuslehdessä 17.11.2010 julkaistuun artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa. Rossilahden vastine löytyy osoitteesta

  https://www.rakennuslehti.fi/uutiset/rakentaminen/23322.html

  Tämän viestiketjun viesteissä 6 ja 23 on osoitettu, että Rossilahti antaa vastineessaan puutteellisen ja jopa väärän kuvan Aran osuudesta AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekapoissa ja omistusjärjestelyissä vuosina 2007-2008. Rossilahden vastineeseen liittyvän viestiketjun viestissä 2 kerrotaan tapaus, joka osoittaa, että Rossilahti on aikaisemminkin ”muistanut väärin” Aran toimintaan liittyviä asioita. Sallittakoon tässä lainata viestin 2 kirjoittajan (nimim. Laki ja filosofia) 7.12.2010 päivättyä tekstiä muutama kappale:

  ”Rakennuslehti ja muut tiedotusvälineet (mm. YLE Uutiset) kertoivat syksyllä 2009, että kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.) oli ollut päättämässä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran johtokunnassa tuesta johtamalleen Nuorisosäätiölle. Ara antoi korkotukilainan ja investointiavustuksen Nuorisosäätiölle, jonka hallituksen puheenjohtajana Kaikkonen oli.”

  ”Rakennuslehden mukaan Kaikkonen oli Aran johtokunnassa päättämässä siitä, että Nuorisosäätiön 17,1 miljoonan euron asuntokohde hyväksyttiin Aran tuen piiriin. Kohteelle myönnettiin avustusta 1,5 miljoonaa euroa enemmän kuin ympäristöministeriön ohjeiden mukaan olisi saanut.”

  ”Kohteeseen rakennettiin 154 asuntoa, jotka olivat avustuspäätöksen esittelymuistion mukaan suunnattu 18 – 30-vuotiaille työssäkäyville ja työelämään hakeutuville aikuisille sekä tuettaville nuorille. Todellisuudessa tukiasuntoja oli vain 13. Ara antoi tukea kuitenkin 154:n tukiasunnon perusteella.”

  ”Kaikkosen roolista Arassa ei aiemmin ollut julkisuudessa tietoa. Aran ylijohtaja Hannu Rossilahti oli aiemmin väittänyt, ettei Kaikkonen osallistunut yhteenkään Aran johtokunnan kokoukseen, jossa käsiteltiin Nuorisosäätiön hakemuksia.”

  ”- Tässä on tapahtunut virhe. Virkamiehet kävivät läpi papereita ja alkuun emme papereista havainneet, että Kaikkonen olisi osallistunut kokoukseen. Hän kuitenkin on ollut mukana johtokunnan kokouksessa, sanoi Hannu Rossilahti YLE Uutisille vuosi sitten.”

  ”Huomionarvoista uutisessa on se, että ARAn ylijohtaja Rossilahti ei ensin ”muistanut”, sitten ”muisti”, mutta pani ”muistamattomuutensa” virkamiesten syyksi, kun nämä kävivät papereita läpi ja eivät aluksi havainneet, että Kaikkonen olisi osallistunut kokoukseen. Rossilahden selitys on analoginen johtaja-sihteeri -asetelmaan yleensäkin, että kaikki johtajan virheet ovat aina sihteerin tekemiä.”

  ”Vakavaksi asian tekee se, että jääviyssääntöjä on selvästi rikottu, jos Kaikkonen on voinut olla läsnä kokouksessa, jossa ARAn tuesta Nuorisosäätiölle päätettiin. Vielä vakavammaksi asian tekee se, että ARAn ylijohtaja ei ”muista” ja virkamiehet eivät ”näe” nimeä pöytäkirjasta, vaikka tavallinen Tahvokin näkisi, jos olisi lukutaitoinen.”

  ”ARAn rooli ohjaus- ja valvontaviraimaosena tulee ottaa tarkastelun kohteeksi. Se ei muista, näe tai ole muutenkaan enää ajan tasalla, josta ovat esimerkkinä AVAIN Asumisoikeus Oy:n ihmeellisten omistusjärjestelyjen siunaaminen viime vuosina ja asukkaiden kantelujen laiska käsittely.”

  Nimimerkin ”Laki ja filosofia” ajatuksiin on helppo yhtyä, varsinkin kun on saatu vielä tarkempaa tietoa ARAn osuudesta noissa kaupoissa. Jos ko. viraston ylijohtaja ”ei tiedä” tai ”ei muista” tai antaa jopa tarkoituksellisesti puutteellista tai väärää tietoa, niin hänen johtamallaan virastolla ei ole enää uskottavuutta – ei ainakaan valvontaviranomaisena.

 17. Yritin etsiä Internetistä tietoa Asuntorakentamisen Kehityssäätiön toiminnasta ennen vuotta 2007. Tämän viestiketjun viestissä 12 on kuvattu säätiön toimintaa vuosien 2007-2009 toimintakertomusten mukaan, mutta olisi kiva tietää, mitä säätiö teki aikaisemmin ja ketä sen hallitukseen kuului. Löysin Rakennuslehden 2.5.2008 päivätyn kirjoituksen otsikolla ”Avaran johdon osakkeille jopa 14 prosentin osinkotuotto ilman riskiä”. Jutussa kerrotaan, kuinka Avara Suomen, entisen YH:n, johtohenkilöt kuittasivat keväällä huikean 14,25 prosentin osinkotuoton vuonna 2006 hankkimistaan osakkeista. Jutussa puhutaan vuoden 2007 osingoista. Olisi kiva tietää, mikä on tämänhetkinen tilanne Avaran johdon osakeomistuksissa.

  Rakennuslehden vanhassa jutussa 2.5.2008 on mielenkiintoista tietoa myös Asuntorakentamisen Kehityssäätiön historiasta ennen vuotta 2007. Rakennuslehti kirjoittaa:

  ”Vielä vuonna 2006 YH-kehityssäätiö, nykyiseltä nimeltään Asuntorakentamisen kehityssäätiö, oli Avaran, sen hetkisen konserniyhtiö YH-Asunnot Oy:n suurin yksittäinen omistaja 27 prosentin omistusosuudella. Säätiö oli toimivalle johdolle hyvä työväline, sillä siihen kuuluivat muun muassa toimitusjohtaja Liukku ja yhtiön hallituksen puheenjohtajan paikalta viime viikolla poispotkittu Matti Kataja. Kataja osoitti viime viikkojen omistusmyllerryksessä olleensa huomattavasti enemmän Avaran johdon ja institutionaalisten sijoittajien edustaja kuin Lahden kaupungin, jonka mandaatilla hän hallituksessa istui.”

  ”Kehityssäätiö myi omistamansa Avaran A-osakkeet emoyhtiölle vuonna 2006 runsaan miljoonan euron kauppasummasta. Nykyiseen osakemäärään suhteutettu hinta oli 0,17 euroa osakkeelta. Viime vuoden [2007] lopussa Avara puolestaan kevensi tasettaan myymällä samaan säätiöön 51 prosenttia Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeista. Kauppahinta oli Ara-säännösten mukainen, 155 000 euroa.”

  ”Toimintatapoja kuvastaa se, että kyseiseltä säätiöltä jäi yleishyödyllisyysstatus hakematta. Yleishyödyllisyyttä koskeva hakemus on parasta aikaa Arassa eikä ole itsestään selvää, että yleishyödyllisyys myönnetään.”

  Näin siis Rakennuslehti 2.5.2008. Nyt me tiedämme, että kyllähän se Ara sen yleishyödyllisyyden myönsi, tosin ei säätiölle, vaan ns. väliyhtiölle (Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy) Asuntorakentamisen Kehityssäätiön ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n välissä. Tuon väliyhtiön kautta säätiö saattoi omistaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeita. Ara jopa itse esitti väliyhtiön perustamista. Näin ainakin ko. säätiön PRH:lle antamissa selvityksissä väitetään ja asiakirjatkin tukevat tuota väitettä. Että sellainen Ara meillä on ohjaus- ja valvontaviranomaisena!

  Juolahtikohan tuolloin kenenkään mieleen Arassa, mitä riskejä tuon väliyhtiön perustamiseen voisi liittyä? Nyt me kaikki tiedämme, että Aran ohje väliyhtiön perustamisesta mahdollisti syksyn 2010 ns. Liukku-kaupan, jossa yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön – AVAIN Asumisoikeus Oy:n – enemmistöomistus ja samalla määräysvalta siirtyisivät yksityisille liikemiehille Perttu Liukulle ja Kari Mäenpäälle, joista toinen (Liukku) vielä toimiessaan Avara-konsernin toimitusjohtajana oli Arassa sopimassa ko. väliyhtiön perustamisesta.

 18. Tämän viestiketjun aikaisemmissa viesteissä on jo käsitelty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) osuutta AVAIN Asumisoikeus Oy:n vuosien 2007 ja 2008 osakekapoissa ja omistusjärjestelyissä sekä ARA:n ylijohtaja Hannu Rossilahden ”tarinaa” ARA:n osuudesta niissä.

  Kolmas kauppa AVAIN Asumisoikeus Oy:n vuosien 2007-2010 kauppojen sarjassa tapahtui syksyllä 2010. Tämän salaisen Liukku-kaupan toi julkisuuteen Rakennuslehti 4.11.2010 otsikolla ”Perttu Liukku osti pilkkahinnalla enemmistön asumisoikeusyhtiöstä” julkaistussa uutisessaan. Uutista varten haastatellun Liukun mukaan kaupat oli käyty Arassa läpi eikä virastolla ollut mitään niitä vastaan.

  Rakennuslehti julkaisi uutisen syksyn 2010 salaisesta Liukku-kaupasta 4.11.2010. Yleisempään tietoisuuteen kauppa tuli vasta seuraavalla viikolla. Rakennuslehti kirjoitti kaupasta uudelleen 17.11.2010 (verkkoversio 18.11.2010) otsikolla ”Avain Asumisoikeuden kaupoissa epäselvyyksiä”. Jutussa kerrotaan, kuinka Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallituksen puheenjohtajan Antti Viinikan mukaan Aran ylijohtaja Hannu Rossilahtea informoitiin kaupasta heti alkuvaiheessa. Viinikan mukaan ”Hän [Rossilahti] piti tätä normaalina omistajavaihdoksena ja totesi, ettei heillä ole siihen mitään huomauttamista”.

  Vastineessaan Rakennuslehdessä 17.11.2010 (verkkoversio 18.11.2010) otsikolla ”Avain Asumisoikeuden kaupoissa epäselvyyksiä” julkaistuun artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa, ARA:n ylijohtaja Hannu Rossilahti kirjoittaa 25.11.2010 syksyn 2010 kaupasta seuraavaa:

  ”Syksyn 2010 kauppaan ei tarvittu Aran hyväksyntää”

  ”Syksyllä 2010 kaupan kohteena on ollut Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n koko osakekanta. Kaupan osapuolet Avainrakennuttaja Oy ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiö eivät ole Aran yleishyödylliseksi nimeämiä asuntoyhteisöjä eivätkä ne omista rajoituksenalaisia kohteita. Tällöin kauppa voidaan tehdä ilman ostajan nimeämismenettelyä, koska luovutuksen kohteena olevan Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy ei omista suoraan valtion tukemia rajoituksenalaisia kohteita.”

  Rossilahden mukaan syksyn 2010 kauppaan ei tarvittu ARA:n hyväksyntää. Rossilahti ei kuitenkaan kerro, että juuri ARA teki mahdolliseksi syksyn 2010 kaupan esittäessään vuonna 2008 väliyhtiön perustamista Asuntorakentamisen Kehityssäätiön ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n väliin, jotta silloinen kauppa voitiin junailla laillisesti. Sama väliyhtiö (Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy) mahdollisti sitten myös syksyn 2010 kaupan, jossa yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön (AVAIN Asumisoikeus Oy) enemmistöomitus ja samalla myös määräysvalta siirtyivät yksityisille liikemiehille, joista toinen (Liukku) oli Avarasta potkut saatuaan perustanut kaverinsa Kari Mäenpään kanssa Avainrakennuttaja Oy –nimisen yrityksen, josta syksyn 2010 kaupan jälkeen tuli AVAIN Asumisoikeus Oy:n emoyhtiö.

  Kaikki on varmaankin mennyt syksyn 2010 kaupan osalta voimassa olevan lainsäädännön mukaan kuten Liukku ja Rossilahti antavat ymmärtää. Ja totesihan silloinen asuntoministeri Vapaavuorikin saman eduskunnan täysistunnossa 25.11.2010, kun hän vastasi edustaja Puumalan suulliseen kysymykseen seuraavasti:

  ”Mitä sitten tulee tähän kauppaan, johon ed. Puumala kiinnitti huomiota, niin myös eduskunnan ympäristövaliokunta on kiinnittänyt tähän huomiota ja pyytänyt allekirjoittaneelta asiaan selvityksen, jonka tulen antamaan ensi viikolla. Sinänsä kauppa on kaiken järjen mukaan ollut laillinen. Ara on käynyt sen läpi, se on käyty myös meillä ministeriössä läpi, se on ollut laillinen. Sen takia, totta kai, ministerinä, joka kunnioittaa lakia, ei voi mitään muuta kuin todeta, että se on laillinen ja sen takia se on hyväksyttävä. Mutta totta kai me joudumme pohtimaan filosofiaa tässä taustalla, onko meillä semmoinen laki, joka mahdollistaa semmoisia asioita, joita emme halua, ja se on asia, jota tulemme käymään yhdessä ympäristövaliokunnan kanssa läpi ensi viikolla.”

  Mutta on eräs asia, joka tulisi selvittää ARA:n toiminnassa syksyn 2010 kauppoihin liittyen. Liukun mukaan kaupat oli käyty Arassa läpi eikä virastolla ollut mitään niitä vastaan. Tämän kirjoittajalla ei ole tarkkaa tietoa siitä, milloin Liukku-kaupan kauppakirja allekirjoitettiin. Todennäköisesti se on tapahtunut syyskuun 2010 puolivälin tienoilla. Ja jos Liukun kertoma tieto siitä, että asia tarkistettiin ARA:sta, pitää paikkansa, niin ARA:n on täytynyt tietää kaupasta jo syyskuun alkupuolella tai kenties jo aikaisemminkin. Noihin aikoihin eduskuntaan tuotiin hallituksen esitys laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta. Eduskunnan 30.11.2010 pidetyn täysistunnon pöytäkirjan (PTK 122/2010 vp) mukaan lakiehdotusta koskevan keskustelun aikana kansanedustaja Pentti Tiusanen totesi mm. seuraavaa:

  ”Tämän asian käsittelyn yhteydessä ympäristövaliokunnassa valtiovarainministeriön budjettineuvos Pekka Pelkonen totesi, että mikäli tuolloin ajankohtaiset uutiset asumisoikeusasuntoihin liittyvistä omistamisepäselvyyksistä ja ongelmista olisivat olleet ajoissa tiedossa, niin ilmeisesti valtioneuvostolta hänen mukaansa olisi tullut toisenlainen lakiesitys. Tästä asiasta valiokunta, ympäristövaliokunta vielä tällä viikolla kuulee asianomaista ministeriä eli asuntoministeri Vapaavuorta.”

  Jos kansanedustaja Tiusasen tieto valtiovarainministeriön budjettineuvos Pekka Pelkosen toteamuksesta pitää paikkansa, niin Liukku-kauppa ei ole ollut ajoissa hallituksen, ympäristövaliokunnan eikä eduskunnan tiedossa. Näin asumisoikeuslainsäädäntöön jäi edelleen Liukun mentävä aukko. Jos ARA osallistui Liukku-kaupan salailuun lain valmistelijoilta ja säätäjiltä, niin se on yksi osoitus lisää ARA:n kyvyttömyydestä toimia oman sektorinsa ohjaus- ja valvontaviranomaisena. Kyllä ARA:n olisi pitänyt informoida lain valmistelijoita ja säätäjiä kaupasta, jotta nämä tahot olisivat voineet ainakin harkita, olisiko ko. seikka tullut huomioida myös uudessa laissa. Nyt tieto Liukku-kaupasta tuli julkisuuteen ja samalla lainsäätäjien tietoon vasta sitten, kun lainsäädäntöprosessi ko. lain osalta oli jo käytännössä ohi. Toivottavasti ARA:n osuus salailuun selvitetään perinpohjin ja mahdolliseen salailuun osallistuneita virkamiehiä rangaistaan kuten myös niitä, jotka osallistuivat vuosien 2007 ja 2008 kauppojen ”sotkuihin”. Jos Asuntorakentamisen Kehityssäätiön antamat vastaukset Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) selvityspyyntöihin pitävät paikkansa, niin ARA:n osuus AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa ja omitusjärjestelyissä vuosina 2007-2010 on ollut keskeinen. ARA:n toiminta on mahdollistanut yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön enemmistöomistuksen ja määräysvallan siirtymisen yksityisille liikemiehille, joista toinen (Liukku) vielä toimiessaan Avara-konsernin toimitusjohtajana puhui etäisyyden ottamisesta yleishyödyllisyyteen.

 19. Vastineessaan Rakennuslehden 17.11.2010 julkaistuun artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa, Aran ylijohtaja Rossilahti kirjoittaa 25.11.2010 mm. seuraavaa:

  ”Ara on toiminut johdonmukaisesti ja vaatinut lainmukaisuutta Avain Asumisoikeus Oy:n omistukseen liittyvässä asiassa.

  Ara ilmoitti osapuolille, ettei vuonna 2007 tehty kauppa ole lainmukainen

  YH-Asunnot Oy (nyk. Avara Amplus Oy) luovutti joulukuussa 2007 Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle YH-Asumisoikeus Oy:n (nyk. Avain Asumisoikeus Oy) osakekannasta 51 prosenttia. Luovutus tuli Aran tietoon, kun YH-Asunnot Oy jätti Aralle luovutuksen hyväksyntää koskevan luovutuksensaajan nimeämishakemuksen toukokuussa 2008. Ara ilmoitti osapuolille, että luovutus ei ole lainmukainen, koska asumisoikeustalon omistavan yhtiön osakkeet saadaan luovuttaa vain kunnalle tai Aran hyväksymälle luovutuksensaajalle.”

  Näin siis ylijohtaja Rossilahti kirjoitti vastineessaan viime marraskuussa. Kirjoituksen perusteella on paikallaan kysyä seuraava avoin kysymys ylijohtaja Rossilahdelta:

  Ylijohtaja Rossilahti!

  Kirjoitatte vastineessanne 25.11.2010, että

  ”YH-Asunnot Oy (nyk. Avara Amplus Oy) luovutti joulukuussa 2007 Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle YH-Asumisoikeus Oy:n (nyk. Avain Asumisoikeus Oy) osakekannasta 51 prosenttia. Luovutus tuli Aran tietoon, kun YH-Asunnot Oy jätti Aralle luovutuksen hyväksyntää koskevan luovutuksensaajan nimeämishakemuksen toukokuussa 2008.”

  Kysymys Teille:

  Eikö ko. luovutus tullut Aran tietoon jo aikaisemmin? Joulukuun 2007 luovutusta koskeva hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi on kirjattu Arassa jo 24.1.2008 diaarinumerolla 14118/643/08. Hakijaksi on merkitty YH-Asunnot Oy, luovutuksensaajaksi Asuntorakentamisen Kehityssäätiö, luovutettavaksi kohteeksi YH-Asumisoikeus Oy, luovutettavien osakkeiden numeroiksi 1-694, asianhoitajaksi c/o Suvi Seila, YH-Suomi Oy ja päivämääräksi 14.1.2008.

 20. TOINEN KYSYMYS YLIJOHTAJA ROSSILAHDELLE

  Viestissä 29 esitetään kysymys Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylijohtaja Hannu Rossilahdelle koskien YH-Asumisoikeus Oy:n (nyk. AVAIN Asumisoikeus Oy) osakekauppaa vuonna 2007. Viitaten Rossilahden vastineeseen 25.11.2010 Rakennuslehden 17.11.2010 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa, kysyjä tiedustelee Rossilahdelta, että eikö ko. luovutus tullut Aran tietoon jo aikaisemmin, eikä toukokuussa 2008 kuten Rossilahti antaa vastineessaan ymmärtää. Rossilahtihan kirjoittaa, että ”Luovutus tuli Aran tietoon, kun YH-Asunnot Oy jätti Aralle luovutuksen hyväksyntää koskevan luovutuksensaajan nimeämishakemuksen toukokuussa 2008”. Kysyjä perustelee kysymystään viittaamalla siihen, että joulukuun 2007 luovutusta koskeva hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi on päivätty 14.1.2008 ja kirjattu Arassa jo 24.1.2008 diaarinumerolla 14118/643/08.

  On epätodennäköistä, että ko. luovutus olisi tullut Aran tietoon vasta toukokuussa 2008, vaikka Rossilahti niin väittää. Tämän näkemyksen puolesta todistaa myös Asuntorakentamisen Kehityssäätiön Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) antama selvitys, jonka mukaan ”ennen kauppaa osakkeiden myyjä oli suullisesti selvittänyt ARA:sta, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiö soveltuu luovutuksensaajaksi ja että säätiötä ei tarvitse erikseen nimetä yleishyödylliseksi yhteisöksi”. Lisäksi säätiön selvityksen mukaan ”Kaupan osapuolet hakivat luovutuksensaajan nimeämistä ARAlta 14.1.2008”.

  Ylijohtaja Rossilahti!

  Kirjoitatte vastineessanne 25.11.2010, että

  ”YH-Asunnot Oy (nyk. Avara Amplus Oy) luovutti joulukuussa 2007 Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle YH-Asumisoikeus Oy:n (nyk. Avain Asumisoikeus Oy) osakekannasta 51 prosenttia. Luovutus tuli Aran tietoon, kun YH-Asunnot Oy jätti Aralle luovutuksen hyväksyntää koskevan luovutuksensaajan nimeämishakemuksen toukokuussa 2008.”

  Kysymys Teille:

  Pitääkö paikkansa Asuntorakentamisen Kehityssäätiön Patentti- ja rekisterihallituksen selvityspyyntöön (Dnro 2010/605908) 13.1.2011 antamassaan vastauksessaan esittämä väite, että ”Myyjän (YH-Asunnot Oy:n) toimesta oli ennen kauppaa suullisesti selvitetty ARA:sta, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiö on soveltuva luovutuksen saajaksi ja että se ei tarvitse erillistä yleishyödylliseksi nimeämistä”? Säätiön mukaan ”luovutuksensaajaksi haettiin alkuperäisen ohjeistuksen mukaisesti Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä, jolle myös osakkeet oli ostettu”.

  Jos säätiön antama tieto pitää, niin miksi ette kerro vastineessanne tästä Aran antamasta suullisesta ohjeistuksesta YH-Asunnot Oy:lle ennen 18.12.2007 kauppaa? Myöskään selvityshenkilö Riitta Rainio ei kerro tästä Aran ”alkuperäisestä ohjeistuksesta” AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyjä koskevassa selvityksessään. Salattiinko Aran taholta ko. ohjeistus Rainiolta vai jättikö hän itse sen pois selvityksestään?

  (Tämä kysymys on esitetty myös Rakennuslehden verkkosivuilla 25.11.2010 julkaistuun Aran ylijohtaja Hannu Rossilahden vastineseen liittyvässä viestiketjussa. Rossilahden vastine liittyi Rakennuslehden 17.11.2010 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa.)

  1. Viestin 30 kirjoittaja tivaa vastausta ylijohtajalta ihan tosissaan. Mielenkiinnolla olen seurannut tätä asiantuntevaa viestiketju kirjoittelua, ja ihan sivustaseuraajaakin tämä ARA:n toiminta alkaa kiinnostaa. Nyt vaaditaan vastauksia !

   Olen tutustunut Asuntorakentamisen kehityssäätiön antamiin selvityksiin PRH:lle. Ihmetyttää suuresti kun Asuntorakentamisen Kehityssäätiö on pyytänyt / vaatinut pitämään antamiaan tietoja salassa.
   Miksi näitä tietoja pyydetään pitämään salassa, jopa kahteen kertaan, kun selvityksessä kerrotaan heidän toimineen täysin Aran ohjeistuksen mukaan? Todellakin kun tekstejä vertaa voi vain todeta että jutut menevät ristiin.

 21. KOLMAS KYSYMYS YLIJOHTAJA ROSSILAHDELLE

  Selvityshenkilö Riitta Rainio kirjoittaa selvityksessään:

  ”24.1.2008 YH-Asunnot Oy haki Asuntorakentamisen Kehityssäätiön nimeämistä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 luovutuksensaajaksi. ARA ei nimennyt Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi, koska säätiö ei sen sääntöihin kirjatun tarkoituksen mukaisesti voinut omistaa YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeita. ARA ei tehnyt asiasta päätöstä.” (Rainio s. 18)

  ”Edellä esitetyn johdosta katson, että ARAn tulee muuttaa menettelytapojaan niin, että luovutuksensaajan hyväksymistä koskeviin nimeämishakemuksiin tehdään aina päätös, myös kielteisissä tapauksissa. Tällöin tulee myös todetuksi, että luovutus muille kuin ARAn hyväksymälle luovutuksen saajalle on mitätön eli sillä ei ole oikeusvaikutuksia. Tällöin hakijat tietävät, mitkä ovat päätöksen seuraukset.” (Rainio s. 20)

  Ylijohtaja Rossilahti!

  Miksi ARA ei tehnyt päätöstä ko. luovutuksensaajan hyväksymistä koskevaan nimeämishakemukseen? Ko. hakemus on päivätty 14.1.2008 ja kirjattu ARAssa 24.1.2008 diaarinumerolla 14118/643/08. Poikkesiko ARA tuolloin jostakin syystä normaalista hallintokäytännöstä? Jos ARA ei tehnyt päätöstä YH-Asunnot Oy:n hakemukseen, niin miten ja milloin ”Ara ilmoitti osapuolille, ettei vuonna 2007 tehty kauppa ole lainmukainen”? Kuka hoiti ARAssa hakemuksen käsittelyn ja siihen liittyvän tiedottamisen?

  Vastineessanne 25.11.2010 Rakennuslehden 17.11.2010 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa, kirjoitatte, että ”Ara on toiminut johdonmukaisesti ja vaatinut lainmukaisuutta Avain Asumisoikeus Oy:n omistukseen liittyvässä asiassa”. Tehtyjen selvitysten (selvityshenkilö Rainio, PRH) ja asiakirjojen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että johdonmukaisuus ja lainmukaisuus on ollut Aralla hukassa ihan alusta asti ”Avain Asumisoikeus Oy:n omistukseen liittyvässä asiassa”.

  (Tämä kysymys on esitetty myös Rakennuslehden verkkosivuilla 25.11.2010 julkaistuun Aran ylijohtaja Hannu Rossilahden vastineeseen liittyvässä viestiketjussa. Rossilahden vastine liittyi Rakennuslehden 17.11.2010 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa.)

  1. Asuntorakentamisen Kehityssäätiön tilinpäätöstä 2010 ei löytynyt 31.8.2011 PRH:n tietopalvelusta. Eipä sillä liene väliä, säätiö on aiemminkin jättänyt kertomatta toimintakertomuksessa olennaisia tietoja osakkeiden hankinnan ja niiden edelleen luovuttamisen välisistä tapahtumista.
   Näyttää siltä ettei tälläkertaa tule koko tilinpäätöstä !

 22. NELJÄS KYSYMYS YLIJOHTAJA ROSSILAHDELLE

  Vastineessaan 25.11.2010 Rakennuslehden 17.11.2010 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtaja Hannu Rossilahti kirjoittaa:

  ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiöllä ei ollut yleishyödyllisen asuntoyhteisön statusta eikä sitä myöskään olisi voitu ilman sen sääntöjen ja toiminnan muutoksia nimetä yleishyödylliseksi yhteisöksi. Asuntorakentamisen Kehityssäätiö hankki omistukseensa vain yleishyödyllisyysedellytysten mukaiseen toimintaan keskittyvän tytäryhtiön Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n ja haki Aralta sen nimeämistä”

  Avara Suomi Oy:n 9.6.2008 päivätyssä hakemuksessa Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämiseksi yleishyödylliseksi yhteisöksi (ARA 11.6.2008, Dnro 14436/641/08) hakemuksen allekirjoittaja Suvi Seila kirjoittaa mm.:

  ”Avara Suomi Oy:n toimitusjohtaja Perttu Liukku kävi asian ratkaisemiseksi keskustelua Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön kanssa 6.5.2008. Läsnä palaverissa oli Liukun lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta päälakimies Jaana-Maarit Huuhka sekä rakentamisen ohjauksesta Martti Polvinen. Palaverin tuloksena sovittiin, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle perustetaan väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet ja että tälle väliyhtiölle haetaan yleishyödyllisyysstatusta.”

  Vastauksessaan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) selvityspyyntöön (Dnro 2010/605908) Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Viinikka ja hallituksen jäsen Veikko Siltanen kirjoittavat 13.1.2011:

  ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle tarjottiin joulukuussa 2007 YH-Asunnot Oy:n / YH-Suomi Oy:n toimesta ostettavaksi 51 % YH-Asumisoikeus Oy:n osakekannasta. Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallitus käsitteli asiaa 17.12.2007 pidetyssä kokouksessa ja teki asiasta lopullisen päätöksen 18.12.2007 pidetyssä kokouksessa. Kauppa osakkeista tehtiin 18.12.2007 (Liite 1). Myyjän (YH-Asunnot Oy:n) toimesta oli ennen kauppaa suullisesti selvitetty ARA:sta, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiö on soveltuva luovutuksen saajaksi ja että se ei tarvitse erillistä yleishyödylliseksi nimeämistä. 14.1.2008 hakemus luovutuksen saajan nimeämisestä toimitettiin ARA:aan käsiteltäväksi (Liite 2). Tässä yhteydessä luovutuksensaajaksi haettiin alkuperäisen ohjeistuksen mukaisesti Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä, jolle myös osakkeet oli ostettu.”

  ”Hakemuksen käsittelyn yhteydessä ARA pyysi Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä muuttamaan sääntöjään siten, että he voisivat nimetä Asuntorakentamisen Kehityssäätiön luovutuksensaajaksi. Asuntorakentamisen Kehityssäätiö muuttikin sääntöjä, mutta ARA:n vaatimukset sääntöjen muutoksista olivat niin merkittäviä ja Säätiön muuta toimintaa haittaavia, että tilanteelle pyrittiin hakemaan muunlaista ratkaisua. Asiasta käytiin useita puhelinneuvotteluja, palavereita ja kirjeenvaihtoa ARA:n, myyjän (YH-Asunnot oy) ja ostajan (Asuntorakentamisen Kehityssäätiö) kesken ja välillä. Lopulta kuitenkin päädyttiin ARA:n esittämään ratkaisuun, jossa Säätiölle hankittiin tytäryhtiö (Itä-Suomen YH-Asunnot Oy) ja tälle haettiin yleishyödylliseksi nimeämistä ja luovutuksen saajan hyväksymistä. Tässä yhteydessä YH-Asumisoikeuden osakkeet siirtyivät Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n omistukseen (Liite 3). Nimeämispäätös ja luovutuksen saajan hyväksyminen saatiin ARA:sta 1.10.2008 (liite 4). Koko kauppaprosessi hoidettiin alusta alkaen ARA:n ohjeistuksen mukaisesti.”

  Ylijohtaja Rossilahti!

  Toisin kuin Teidän vastineestanne 25.11.2010 Rakennuslehden 17.11.2010 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa, Avara Suomi Oy:n 9.6.2008 päivätystä hakemuksesta Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämiseksi yleishyödylliseksi yhteisöksi (ARA 11.6.2008, Dnro 14436/641/08) ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön vastauksesta 13.1.2011 Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) selvityspyyntöön (Dnro 2010/605908) käy selvästi esille Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) osuus väliyhtiön perustamisessa Asuntorakentamisen Kehityssäätiön ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n väliin. Tämän väliyhtiön (Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy) kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet. Tämä väliyhtiö teki mahdolliseksi myös syksyn 2010 ns. Liukku-kaupan, jossa Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi tuon väliyhtiön yksityisten liikemiesten yhtiölle, jonka omistajista toinen (Liukku) toimiessaan vielä Avara-konsernin toimitusjohtajana, osallistui aktiivisesti myös vuosien 2007-2008 osakekauppoihin ja omistusjärjestelyihin.

  Kysymys Teille:

  Pitääkö paikkansa Asuntorakentamisen Kehityssäätiön Patentti- ja rekisterihallituksen selvityspyyntöön (Dnro 2010/605908) 13.1.2011 antamassaan vastauksessaan esittämä väite, että ”Lopulta kuitenkin päädyttiin ARA:n esittämään ratkaisuun, jossa Säätiölle hankittiin tytäryhtiö (Itä-Suomen YH-Asunnot Oy) ja tälle haettiin yleishyödylliseksi nimeämistä ja luovutuksen saajan hyväksymistä”? Jos säätiön väite pitää paikkansa, niin miksi ette kerro sitä avoimesti vastineessanne 25.11.2010 Rakennuslehden 17.11.2010 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa? Myöskään selvityshenkilö Riitta Rainio ei kerro selvityksessään, että ehdotus ”tytäryhtiön” perustamisesta tuli nimenomaan ARAlta. Jos säätiön väite pitää paikkansa, niin salattiinko Aran taholta Rainiolta, ”että lopulta päädyttiin ARA:n esittämään ratkaisuun”, vai jättikö hän itse sen pois selvityksestään?

  (Tämä kysymys on esitetty myös Rakennuslehden verkkosivuilla 25.11.2010 julkaistuun Aran ylijohtaja Hannu Rossilahden vastineeseen liittyvässä viestiketjussa. Rossilahden vastine liittyi Rakennuslehden 17.11.2010 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa.)

  1. Asuntorakentamisen Kehityssäätiön kirjeessä PRH:lle lisätietoja on luvannut antaa näistä ”mitättömistä” kaupoista Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri.
   Kyseinen kirje liittyy PRH:n selvitykseen Dnro 2010/605908.

   Sihteerin puhelinnumero kuuluu Eniron numerotietojen mukaan Itella Information Oy:lle.

   Miten Itella Information Oy liittyy näihin kauppoihin ?

 23. VIIDES KYSYMYS YLIJOHTAJA ROSSILAHDELLE

  Rakennuslehti kirjoitti 13.1.2011 otsikolla ”Vapaavuori haluaa estää jatkossa uudet liukku-kaupat” myös vuosina 2007-2008 tapahtuneista Avain Asumisoikeuden osakkeilla tehdyistä kaupoista:

  ”Vaikka Ara kertoo ensimmäisen osakekaupan mitätöityneen, se oli jopa vaikuttamassa osakkeilla tehtyyn jatkokauppaan. Sen sijaan että osakkeet olisivat palautuneet takaisin Avaraan, Aran ja Avaran edustajien tapaamisessa sovittiin, että osakkeet myydään eteenpäin sitä varten hankittavaan väliyhtiöön. Sen Ara voisi hyväksyä yleishyödylliseksi yhtiöksi. Aran puolelta asiasta neuvotteli Martti Polvinen, joka oli aiemmin Liukun aikaan johtajana Avarassa.”

  Avara Suomi Oy:n 9.6.2008 päivätyssä hakemuksessa Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämiseksi yleishyödylliseksi yhteisöksi (ARA 11.6.2008, Dnro 14436/641/08) hakemuksen allekirjoittaja Suvi Seila kirjoittaa mm.:

  ”Avara Suomi Oy:n toimitusjohtaja Perttu Liukku kävi asian ratkaisemiseksi keskustelua Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön kanssa 6.5.2008. Läsnä palaverissa oli Liukun lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta päälakimies Jaana-Maarit Huuhka sekä rakentamisen ohjauksesta Martti Polvinen. Palaverin tuloksena sovittiin, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle perustetaan väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet ja että tälle väliyhtiölle haetaan yleishyödyllisyysstatusta.”

  Vastauksessaan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) selvityspyyntöön (Dnro 2010/605908) Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Viinikka ja hallituksen jäsen Veikko Siltanen kirjoittavat 13.1.2011:

  ”Lopulta kuitenkin päädyttiin ARA:n esittämään ratkaisuun, jossa Säätiölle hankittiin tytäryhtiö (Itä-Suomen YH-Asunnot Oy) ja tälle haettiin yleishyödylliseksi nimeämistä ja luovutuksen saajan hyväksymistä.”

  Hallintolain 6.6.2003/434 pykälissä 27, 28 ja 29 säädetään virkamiehen esteellisyydestä, mutta esteellisyysperusteissa (28. §) ei ole yksiselitteisesti mainittu sellaista kohtaa, jonka perusteella Polvinen voitaisiin todeta esteelliseksi edellä esitetyssä tilanteessa. Tällainen kohta voisi olla ko. pykälän kohta 7: ”Virkamies on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.”

  Hallintolain säätäjät eivät ole aikoinaan osanneet kuvitella kaikkia mahdollisia tilanteita säätäessään virkamiesten esteellisyydestä. Maallikkona ajattelee, että jos Martti Polvinen oli ennen Araan tuloaan toiminut toimialajohtajana Avara-konsernissa, niin sillä voisi olla vaikutusta hänen toimintaansa entistä työnantajaansa koskevassa asiassa. Polvisen tapauksessa voisi olla kysymys ainakin moraalisesta esteellisyydestä, jos juridisesta esteellisyydestä ei voida puhua. Hallintolain 29. §:ssä todetaan esteellisyyden ratkaisemisesta mm. seuraavaa:

  ”Virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. Monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää kuitenkin toimielin. Monijäseninen toimielin päättää myös muun läsnäoloon oikeutetun esteellisyydestä. Jäsen tai esittelijä saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain, jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä henkilöä.”

  Ylijohtaja Rossilahti!

  Millä perusteilla ARAn neuvottelijat valittiin edustamaan ARAa kaupan osapuolten kanssa käytäviin neuvotteluihin ja palavereihin (esimerkiksi 6.5.2008 käytyyn palaveriin Avara Suomi Oy:n toimitusjohtaja Perttu Liukun kanssa)? Millainen rooli Martti Polvisella oli ”puhelinneuvotteluissa, palavereissa ja kirjeenvaihdossa ARA:n, myyjän (YH-Asunnot Oy) ja ostajan (Asuntorakentamisen Kehityssäätiö) kesken ja välillä”, jotka koskivat ainakin välillisesti hänen edellistä työnantajaansa Avara-konsernia? Pohdittiinko ARAssa Martti Polvisen mahdollista jääviyttä osallistua Aran edustajana neuvotteluihin ja palavereihin, jotka koskivat hänen entistä työnantajaansa?

  Jos Asuntorakentamisen Kehityssäätiön väite pitää paikkansa, että ehdotus ”tytäryhtiön” perustamisesta tuli nimenomaan ARAlta, niin kuka ARAsta esitti tuota ratkaisua?

 24. KUUDES KYSYMYS YLIJOHTAJA ROSSILAHDELLE

  Vastineessaan 25.11.2010 Rakennuslehden 17.11.2010 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylijohtaja Hannu Rossilahti kirjoittaa:

  ”Ara tutki Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämishakemuksen liitteineen ja totesi nimeämisen edellytysten olemassaolon. Ara nimesi lokakuussa 2008 Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n yleishyödylliseksi asuntoyhteisöksi.”

  ”YH-Asunnot Oy jätti Aran hakemuksen luovutuksensaajan nimeämiseksi. Koska edellytykset täyttyivät Ara nimesi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n luovutuksensaajaksi YH-Asunnot Oy:n omistamien YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden osalta.”

  Tätä kirjoitettaessa on ollut käytettävissä seuraavat hakemukset yleishyödylliseksi yhteisöksi ja YH-Asumisoikeus Oy:n (AVAIN Asumisoikeus Oy:n) osakkeiden luovutuksensaajaksi nimeämiseksi:

  1) YH-Asunnot Oy:n (Y-tunnus 1954649-2) 14.1.2008 päivätty hakemus Asuntorakentamisen Kehityssäätiön (Y-tunnus 1729406-8) nimeämiseksi YH-Asumisoikeus Oy:n (Y-tunnus 1951766-7) osakkeiden 1-694 luovutuksensaajaksi (Ara 24.1.2008, Dnro 14118/643/08). Hakemus on tehty lomakkeelle ARA 5b/07. Luovuttajan puolesta allekirjoittajina ovat Perttu Liukku ja Essi Majamaa. Luovutuksensaajan puolesta allekirjoittajia ovat valtakirjalla Essi Majamaa ja Hans Sten. Luovutettavien osakkeiden luovutuskorvaukseksi eli kauppahinnaksi on merkitty 155.101,39 euroa.

  2) Asuntorakentamisen Kehityssäätiön (Y-tunnus 1729406-8) 16.5.2008 päivätty hakemus Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n (Y-tunnus 0727110-2) nimeämiseksi YH-Asumisoikeus Oy:n (Y-tunnus 1951766-7) osakkeiden 1-694 luovutuksensaajaksi (Ara Dnro 14437/643/08, päivämäärä epäselvä). Hakemus on tehty lomakkeelle ARA 5b/07. Luovuttajan puolesta hakemuksen allekirjoittajina ovat valtakirjalla Suvi Seila ja Hans Sten. Luovutuksensaajan puolesta allekirjoittajina ovat Antti Viinikka ja Veikko Siltanen. Luovutettavien osakkeiden luovutuskorvaukseksi eli kauppahinnaksi on merkitty 158.235,51 euroa.

  3) Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n 21.5.2008 päivätty hakemus yhtiön (tulevaisuudessa Rakennuttamisen Kehitys Oy:n) nimeämiseksi yleishyödylliseksi yhteisöksi arava- ja korkotukilainsäädännön mukaisesti (Ara 23.5.2008, Dnro 14436/641/08). Hakemuksessa kirjoitetaan, että ”Toimitamme vuoden 2007 tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomuksen viimeistään kesäkuun alussa”. Hakemus on tehty vapaamuotoisesti Avara-konsernin logopaperille. Hakemuksen allekirjoittaja on Suvi Seila yhtiökokouksen valtuuttamana.

  4) Suvi Seilan (Avara Suomi Oy) kirje Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle ja siellä erityisesti Markku Virtaselle otsikolla Tervehdys! (Ara 23.5.2008, Dnro 14436/641/08). Kirjeessä viitataan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa 6.5.2008 pidettyyn palaveriin, ”jossa oli läsnä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta päälakimies Jaana-Maarit Huuhka sekä johtaja Martti Polvinen sekä Avara Suomi Oy:stä toimitusjohtaja Perttu Liukku”. Kirjeessään Seila kirjoittaa: ”Osakkeiden omistusjärjestelyihin liittyen haemme nyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta luovutuksensaajan eli Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi.” Kirje on laadittu Avara-konsernin logopaperille. Kirjeestä puuttuu allekirjoituksen päivämäärä!

  5) Avara Suomi Oy:n 9.6.2008 päivätty hakemus Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämiseksi yleishyödylliseksi yhteisöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi (Ara 11.6.2008, Dnro 14436/641/08). Hakemuksesta puuttuu kauppahinta. Hakemus on laadittu vapaamuotoisesti Avara-konsernin logopaperille. Hakemuksen allekirjoittaja on Suvi Seila, Avara Suomi Oy. Hakemuksessa Suvi Seila kirjoittaa mm.:

  ”Avara Suomi Oy:n toimitusjohtaja Perttu Liukku kävi asian ratkaisemiseksi keskustelua Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön kanssa 6.5.2008. Läsnä palaverissa oli Liukun lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta päälakimies Jaana-Maarit Huuhka sekä rakentamisen ohjauksesta Martti Polvinen. Palaverin tuloksena sovittiin, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle perustetaan väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet ja että tälle väliyhtiölle haetaan yleishyödyllisyysstatusta.”

  ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi toukokuussa 2008 sille myydyt AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet omistamalleen Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:lle (väliyhtiö), jonka nimi on muuttunut 6.6.2008 Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:ksi.”

  ”Osakkeiden omistusjärjestelyihin liittyen haemme nyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta luovutuksensaajan eli Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi.”

  Tätä kirjoitettaessa on ollut käytettävissä seuraavat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tekemät päätökset yleishyödylliseksi yhteisöksi ja luovutuksensaajaksi nimeämiseksi:

  1) Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n (Y-tunnus 0727110-2) nimeäminen yleishyödylliseksi yhteisöksi (Ara 1.10.2008, Dnro 14436/641/08). Nimeämispäätöksen allekirjoittajat ovat ylijohtajan sijainen, johtaja Jarmo Lindén ja rahoituspäällikkö Markku Aho.

  2) Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n (Y-tunnus 0727110-2) nimeäminen AVAIN Asumisoikeus Oy:n (Y-tunnus 1951766-7) osakkeiden 1-694 eli 51 %:n osuuden luovutuksensaajaksi (Ara 29.10.2008, Dnro 14118/643/08 ja 14437/643/08). Päätöksessä on hakijaksi merkitty YH-Asunnot Oy (Y-tunnus 1954649-2) ja luovuttajaksi YH-Asunnot Oy (Y-tunnus 1954649-2). Kohteen enimmäisluovutushinnaksi on vahvistettu 159 503 euroa. Päätöksen allekirjoittajat ovat ylijohtajan sijainen, johtaja Jarmo Lindén ja päälakimies Jaana-Maarit Huuhka.

  Ylijohtaja Rossilahti!

  Kirjoitatte 25.11.2010 päivätyn vastineenne puolivälissä olevassa kappaleessa: ”YH-Asunnot Oy jätti Aran hakemuksen luovutuksensaajan nimeämiseksi. Koska edellytykset täyttyivät Ara nimesi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n luovutuksensaajaksi YH-Asunnot Oy:n omistamien YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden osalta.”

  Myös Aran tekemässä nimeämispäätöksessä (Ara 29.10.2008, Dnro 14118/643/08 ja 14437/643/08) hakijaksi ja luovuttajaksi on merkitty YH-Asunnot Oy ja luovutuksensaajaksi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy.

  Luovutuksensaajan nimeämispäätöksessä (Ara 29.10.2008, Dnro 14118/643/08 ja 14437/643/08) on kaksi diaarinumeroa (Dnro 14118/643/08 ja 14437/643/08). Niistä ensimmäinen on annettu YH-Asunnot Oy:n 14.1.2008 päivätylle hakemukselle Asuntorakentamisen Kehityssäätiön nimeämiseksi YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1-694 luovutuksensaajaksi (Ara 24.1.2008, Dnro 14118/643/08) ja toinen Asuntorakentamisen Kehityssäätiön 16.5.2008 päivätylle hakemukselle Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n nimeämiseksi YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1-694 luovutuksensaajaksi (Ara Dnro 14437/643/08, päivämäärä epäselvä).

  Tätä kirjoitettaessa on ollut käytettävissä vain sellainen YH-Asunnot Oy:n (Y-tunnus 1954649-2) hakemus, joka on päivätty 14.1.2008 ja jossa haetaan Asuntorakentamisen Kehityssäätiön (Y-tunnus 1729406-8) nimeämistä YH-Asumisoikeus Oy:n (Y-tunnus 1951766-7) osakkeiden 1-694 luovutuksensaajaksi (Ara 24.1.2008, Dnro 14118/643/08). Tätä kirjoitettaessa ei ole ollut tiedossa sellaista hakemusta, jossa YH-Asunnot Oy hakisi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämistä luovutuksensaajaksi. Onko tällaista hakemusta olemassa? Jos tällainen hakemus on olemassa, niin milloin se on allekirjoitettu ja milloin se on kirjattu Arassa ja millä diaarinumerolla? Jos sellaista hakemusta ei ole olemassa, niin miksi annatte sellaisen kuvan vastineessanne? Sellaisen kuvan saa, koska kirjoitatte samassa kappaleessa: ”YH-Asunnot Oy jätti Aran hakemuksen luovutuksensaajan nimeämiseksi. Koska edellytykset täyttyivät Ara nimesi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n luovutuksensaajaksi YH-Asunnot Oy:n omistamien YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden osalta.”

  Avara Suomi Oy haki 9.6.2008 päivätyllä hakemuksella Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi (Ara 11.6.2008, Dnro 14436/641/08). Aran päätöksessä luovutuksensaajaksi nimeämisessä (Ara 29.10.2008, Dnro 14118/643/08 ja 14437/643/08) ei kuitenkaan viitata Avara Suomi Oy:n hakemuksen diaarinumeroon (Ara 11.6.2008, Dnro 14436/641/08). Sama koskee Suvi Seilan (Avara Suomi Oy) kirjettä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle ja siellä erityisesti Markku Virtaselle otsikolla Tervehdys!, jossa Seila kirjoittaa: ”Osakkeiden omistusjärjestelyihin liittyen haemme nyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta luovutuksensaajan eli Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi.” (Ara 23.5.2008, Dnro 14436/641/08). Tähän ”hakemukseen” ei kuitenkaan viitata luovutuksensaajaksi nimeämispäätöksessä (Ara 29.10.2008, Dnro 14118/643/08 ja 14437/643/08).

  Kaiken edellä esitetyn perusteella on aiheellista kysyä, millä perusteilla Ara nimesi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n AVAIN Asumisoikeus Oy:n (Y-tunnus 1951766-7) osakkeiden 1-694 eli 51 %:n osuuden luovutuksensaajaksi (Ara 29.10.2008, Dnro 14118/643/08 ja 14437/643/08). Kysymys on aiheellinen myös siksi, että 18.12.2007 kauppa YH-Asumisoikeus Oy:n (AVAIN Asumisoikeus Oy:n) osakkeilla on todettu ”mitättömäksi” ja 15.5.2008 kauppa ”laittomaksi”. (YH-Asunnot Oy myi ko. osakkeet 18.12.2007 Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle ja tämä 15.5.2008 tehdyllä kaupalla edelleen Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:lle eli myöhemmälle Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:lle. Selvityshenkilö Riitta Rainion mukaan Asuntorakentamisen Kehityssäätiöllä ei ollut oikeutta myydä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeita edelleen, koska osakkeiden luovutus Kehityssäätiölle oli mitätön asumisoikeuslain 47 §:n 1 momentin perusteella.)

  (Tämä kysymys on esitetty myös Rakennuslehden verkkosivuilla 25.11.2010 julkaistuun Aran ylijohtaja Hannu Rossilahden vastineeseen liittyvässä viestiketjussa. Rossilahden vastine liittyi Rakennuslehden 17.11.2010 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa.)

 25. SEITSEMÄS KYSYMYS YLIJOHTAJA ROSSILAHDELLE

  Seitsemäs kysymys täydentää kuudetta kysymystä ja sekin liittyy AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi nimeämistä koskeviin hakemuksiin ja niihin annettuihin päätöksiin.

  Vastauksessaan (Ara 21.12.2010, Dnro 16973/091/10) sähköpostitse esitettyihin kysymyksiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päälakimies Jaana-Maarit Huuhka kirjoittaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyistä mm. seuraavaa:

  ”Avara Itä-Suomi Oy, Y-tunnus 0213441-6, myi 15.5.2008 päivätyllä kauppakirjalla Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle, Y-tunnus 1729406-8, Itä- Suomen YH-Asunnot Oy:n koko osakekannan. Samana päivänä Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet 1-694 Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:lle. Tähän samana päivänä tehtyyn kauppakirjaan näyttäisi jääneen virheellisesti ensin mainitun kauppakirjan myyjän, eli Avara Itä-Suomen, Y-tunnus Asuntorakentamisen Kehityssäätiön Y-tunnukseksi.”

  ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiö on 15.5.2008 myynyt AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet 1-694 Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:lle tarkoituksena siirtää omistusoikeus sellaiselle yhtiölle, jonka ARA voisi hyväksyä yleishyödylliseksi ja siten myös luovutuksensaajaksi. Avara Suomi Oy, aikaisemmin YH-Asunnot Oy, on 23.5.2008 hakenut Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n nimeämistä AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi. Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n eli nykyisin Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n yleishyödyllisyys on todettu 1.10.2008 tehdyllä päätöksellä ja tällöin rajoitusten alainen omaisuus on ollut hyväksyttävällä omistajalla, joten ARAn kannalta ei ole ollut syytä puuttua saantoketjuun.”

  ”Rakennuslehden julkaiseman tiedon mukaan Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) aikoo selvittää Asuntorakentamisen Kehityssäätiön kauppoja, jotka koskevat AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeita. Jos selvitys pyydetään, sen perusteella voitaneen arvioida Asuntorakentamisen Kehityssäätiön asemaa omistajana.”

  Selvityshenkilö Riitta Rainio kirjoittaa selvityksessään sivulla 19: ”11.6.2008 YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden alkuperäinen omistaja, Avara Suomi Oy (aikaisemmin YH-Asunnot Oy) haki Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n (Y-tunnus 0727110-2) nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 luovutuksensaajaksi.”

  Helsingissä 8.7.2011 päivätyssä kirjeessään Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle (Dnro 2010/605908) Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yritys- ja yhteisölinjan linjanjohtaja Olli Koikkalainen kirjoittaa mm. seuraavaa:

  ”Epäselväksi on jäänyt, miksi AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyyn osallistuneet tahot päätyivät tällaiseen ratkaisuun. Asumisoikeusasunnoista annetun lain 47 §:n ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan osakkeiden luovutus säätiölle on ollut mitätön, koska säätiötä ei nimetty luovutuksensaajaksi. Tämän on täytynyt olla selvä tosiasia kaikille.”

  Kysymys ylijohtaja Rossilahdelle!

  Päälakimies Huuhka kirjoittaa vastauksessaan: ”Avara Suomi Oy, aikaisemmin YH-Asunnot Oy, on 23.5.2008 hakenut Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n nimeämistä AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi.” Toisin sanoen Huuhka antaa ymmärtää, että Avara Suomi Oy on aikaisemmin ollut YH-Asunnot Oy, mutta eikö Avara Suomi Oy ollut Avara-konsernin emoyhtiö ja YH-Asunnot Oy yksi sen tytäryhtiöistä? Ainakin Avaran-konsernin vuosien 2007 ja 2008 vuosikertomuksissa esitetyistä organisaatiokaavioista saa sen käsityksen, että Avara Suomi Oy on konsernin emoyhtiö ja Avara Asunnot Oy on yksi sen tytäryhtiöistä. Ja eikö Avara Suomi Oy ollut aikaisemmin YH-Suomi Oy ja Avara Asunnot Oy YH-Asunnot Oy? Myös Rainio selvityksessään käyttää ilmaisua ”Avara Suomi Oy (aikaisemmin YH-Asunnot Oy)”. Onko Huuhka toiminut Rainion lähteenä vai ovatko molemmat käyttäneet samaa lähdettä?

  Päälakimies Huuhkan mukaan ”Avara Suomi Oy, aikaisemmin YH-Asunnot Oy, on 23.5.2008 hakenut Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n nimeämistä AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi”. Mitä hakemusta Huuhka tarkoittaa? Milloin se on allekirjoitettu sekä millä päivämäärällä ja diaarinumerolla se on kirjattu Arassa? Tätä kirjoitettaessa on ollut käytettävissä kysymyksessä 6 esitetyt hakemukset ja niihin annetut Aran päätökset. Sellaista hakemusta, jonka allekirjoituspäivämäärä olisi 23.5.2008, ei ole. Tarkoittaako Huuhka Avara Suomi Oy:n hakemuksella Suvi Seilan Tervehdys!-otsikolla Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle ja siellä erityisesti Markku Virtaselle lähettämää kirjettä, josta puuttuu allekirjoituksen päivämäärä? Kirje on kirjattu Arassa 23.5.2008 diaarinumerolla 14436/641/08. Voidaanko tuollainen kirje ilman allekirjoituspäivämäärä tulkita viralliseksi luovutuksensaajan nimeämistä koskevaksi hakemukseksi? Mainittakoon myös, että Aran päätöksessä (Ara 29.10.2008, Dnro 14118/643/08 ja 14437/643/08), jossa Suomen rakennuttamisen Kehitys Oy (aikaisempi Itä-Suomen YH-Asunnot Oy) nimettiin AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1-694 luovutuksensaajaksi, ei viitata Suvi Seilan Tervehdys!-kirjeen diaarinumeroon (Ara 23.5.2008, Dnro 14436/641/08). Sen sijaan päätöksessä viitataan YH-Asunnot Oy:n (Y-tunnus 1954649-2) 14.1.2008 päivättyyn hakemukseen Asuntorakentamisen Kehityssäätiön (Y-tunnus 1729406-8) nimeämiseksi YH-Asumisoikeus Oy:n (Y-tunnus 1951766-7) osakkeiden 1-694 luovutuksensaajaksi (Ara 24.1.2008, Dnro 14118/643/08) ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön (Y-tunnus 1729406-8) 16.5.2008 päivättyyn hakemukseen Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n (Y-tunnus 0727110-2) nimeämiseksi YH-Asumisoikeus Oy:n (Y-tunnus 1951766-7) osakkeiden 1-694 luovutuksensaajaksi (Ara Dnro 14437/643/08, päivämäärä epäselvä). Jälkimmäisen hakemuksen päivämäärä on kirjattu Arassa epäselvästi. Päivämäärästä näkyvät vain numerot 3 ja 5. Voisiko tämä epäselvä päivämäärä olla 23.5.2008? Jos Huuhka tarkoittaa tätä hakemusta, niin siinä hakijaksi on merkitty Asuntorakentamisen Kehityssäätiö, ei ”Avara Suomi Oy, aikaisemmin YH-Asunnot Oy”.

  Vastauksessaan päälakimies Huuhka kirjoittaa myös: ”Rakennuslehden julkaiseman tiedon mukaan Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) aikoo selvittää Asuntorakentamisen Kehityssäätiön kauppoja, jotka koskevat AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeita. Jos selvitys pyydetään, sen perusteella voitaneen arvioida Asuntorakentamisen Kehityssäätiön asemaa omistajana.” Kirjeessään Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle 8.7.2011 PRH:n linjanjohtaja Olli Koikkalainen käyttää ilmaisua ”AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyyn osallistuneet tahot”. Kaupan osapuolten lisäksi yhtenä keskeisenä ”tahona” AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyihin on osallistunut myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Onko ARAssa jo tutustuttu PRH:n selvitykseen ja aikooko ARA arvioida uudelleen ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiön asemaa omistajana” ja mahdollisesti myös omaa osuuttaan noissa omistusjärjestelyissä? Jos arviointi ja itsearviointi on jo suoritettu, niin mihin tuloksiin Ara on tullut molemmissa arvioinneissa?

  (Tämä kysymys on esitetty myös Rakennuslehden verkkosivuilla 25.11.2010 julkaistuun Aran ylijohtaja Hannu Rossilahden vastineeseen liittyvässä viestiketjussa. Rossilahden vastine liittyi Rakennuslehden 17.11.2010 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa.)

 26. KAHDEKSAS KYSYMYS YLIJOHTAJA HANNU ROSSILAHDELLE

  Vastineessaan 25.11.2010 Rakennuslehden 17.11.2010 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylijohtaja Hannu Rossilahti kirjoittaa:

  ”Syksyn 2010 kauppaan ei tarvittu Aran hyväksyntää”

  ”Syksyllä 2010 kaupan kohteena on ollut Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n koko osakekanta. Kaupan osapuolet Avainrakennuttaja Oy ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiö eivät ole Aran yleishyödylliseksi nimeämiä asuntoyhteisöjä eivätkä ne omista rajoituksenalaisia kohteita. Tällöin kauppa voidaan tehdä ilman ostajan nimeämismenettelyä, koska luovutuksen kohteena olevan Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy ei omista suoraan valtion tukemia rajoituksenalaisia kohteita.”

  Tämän me AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukasparat, jotka emme hyväksy yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön enemmistöomistuksen ja määräysvallan siirtämistä yksityisille liikemiehille, jo tiedämme. Kuten tämän viestiketjun monet viestit osoittavat, tiedämme nyt senkin, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksella (ARA) on ollut oma merkittävä osuutensa prosessissa, joka huipentui syksyllä 2010 ns. Liukku-kauppaan. Kaksi asiaa meitä kuitenkin kiinnostaa syksyn 2010 kaupassa. Ensimmäinen asia liittyy vuosien 2007-2008 kauppoihin, koska ne mahdollistivat syksyn 2010 kaupan. Jos vuosien 2007-2008 kaupat olivat mitättömiä tai laittomia, niin miksi ARA nimesi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1-694 luovutuksensaajaksi (Ara 29.10.2008, Dnro 14118/643/08 ja 14437/643/08)? Aikaisemmissa kysymyksissä on käsitelty tätä asiaa ja tuotu esiin ARAn keskeinen rooli tuon väliyhtiön synnyttämisessä. Tämä väliyhtiö mahdollisti myös syksyn 2010 kaupan.

  Toinen syksyn 2010 kauppaa koskeva kysymys koskee kaupan salaamista. Kauppa salattiin ainakin AVAIN asumisoikeus Oy:n asukkailta. Vielä 3.11.2010 toimitusjohtaja Maarit Toveri kielsi kaikki nimi-, organisaatio- ja omistuspohjan muutokset AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä ja sen taustaorganisaatioissa, kun niitä tiedusteltiin Keski-Suomen alueen talohallitusten puheenjohtajien kokouksessa Jyväskylässä. Vasta toistettaessa kysymys kaksi kertaa, hän lopulta kertoi, että Avainrakennuttaja Oy –niminen yritys on ostanut Asuntorakentamisen Kehityssäätiöltä Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n, joka omistaa 51 % AVAIN Asumisoikeus Oy:stä. Kun kysyjä tiedusteli häneltä, ketkä omistavat Avainrakennuttaja Oy:n, toimitusjohtaja Toveri vastasi, että se ei kuulu kysyjälle. Keskustelun aikana Toveri hermostui kysyjälle. Seuraavana päivänä 4.11.2010 Rakennuslehti kirjoitti kuitenkin ko. kaupasta otsikolla ”Perttu Liukku osti pilkkahinnalla enemmistön asumisoikeusyhtiöstä”. Kysyjä perusteli kysymystään nimi-, organisaatio- ja omistuspohjan muutoksista, koska niitä on tapahtunut niin usein (lähes vuosittain) AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä ja sen taustaorganisaatioissa, ja niistä ei ole kerrota asukkaille ja jos kerrotaan, niin vasta jälkeenpäin. Mutta tiesikö esimerkiksi ARA kaupasta?

  Rakennuslehti kirjoitti 4.11.2010 mm. seuraavaa: ”Liukku vahvistaa, että hänen ja Mäenpään puoliksi omistama Avainrakennuttaja Oy on nyt Avain Asumisoikeuden enemmistöomistaja. Hänen mukaansa kaupat tehtiin Aran määrittämällä hinnalla. Hinta oli 150 000 euron suuruusluokkaa. Liukun mukaan asiat on käyty Arassa läpi eikä virastolla ollut mitään kauppoja vastaan.”

  Kaikki on varmaankin mennyt syksyn 2010 kaupan osalta voimassa olevan lainsäädännön mukaan kuten Liukku ja Rossilahti antavat ymmärtää. Ja totesihan silloinen asuntoministeri Vapaavuorikin saman eduskunnan täysistunnossa 25.11.2010, kun hän vastasi edustaja Puumalan suulliseen kysymykseen seuraavasti:

  ”Mitä sitten tulee tähän kauppaan, johon ed. Puumala kiinnitti huomiota, niin myös eduskunnan ympäristövaliokunta on kiinnittänyt tähän huomiota ja pyytänyt allekirjoittaneelta asiaan selvityksen, jonka tulen antamaan ensi viikolla. Sinänsä kauppa on kaiken järjen mukaan ollut laillinen. Ara on käynyt sen läpi, se on käyty myös meillä ministeriössä läpi, se on ollut laillinen. Sen takia, totta kai, ministerinä, joka kunnioittaa lakia, ei voi mitään muuta kuin todeta, että se on laillinen ja sen takia se on hyväksyttävä. Mutta totta kai me joudumme pohtimaan filosofiaa tässä taustalla, onko meillä semmoinen laki, joka mahdollistaa semmoisia asioita, joita emme halua, ja se on asia, jota tulemme käymään yhdessä ympäristövaliokunnan kanssa läpi ensi viikolla.”

  Mutta on eräs asia, joka tulisi selvittää ARA:n toiminnassa syksyn 2010 kauppoihin liittyen. Liukun mukaan kaupat oli käyty Arassa läpi eikä virastolla ollut mitään niitä vastaan. Tämän kirjoittajalla ei ole tarkkaa tietoa siitä, milloin Liukku-kaupan kauppakirja allekirjoitettiin. Todennäköisesti se on tapahtunut syyskuun 2010 puolivälin tienoilla. Ja jos Liukun kertoma tieto siitä, että asia tarkistettiin ARA:sta, pitää paikkansa, niin ARA:n on täytynyt tietää kaupasta jo syyskuun alkupuolella tai kenties jo aikaisemminkin. Noihin aikoihin eduskuntaan tuotiin hallituksen esitys laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta. Eduskunnan 30.11.2010 pidetyn täysistunnon pöytäkirjan (PTK 122/2010 vp) mukaan lakiehdotusta koskevan keskustelun aikana kansanedustaja Pentti Tiusanen totesi mm. seuraavaa:

  ”Tämän asian käsittelyn yhteydessä ympäristövaliokunnassa valtiovarainministeriön budjettineuvos Pekka Pelkonen totesi, että mikäli tuolloin ajankohtaiset uutiset asumisoikeusasuntoihin liittyvistä omistamisepäselvyyksistä ja ongelmista olisivat olleet ajoissa tiedossa, niin ilmeisesti valtioneuvostolta hänen mukaansa olisi tullut toisenlainen lakiesitys. Tästä asiasta valiokunta, ympäristövaliokunta vielä tällä viikolla kuulee asianomaista ministeriä eli asuntoministeri Vapaavuorta.”

  Jos kansanedustaja Tiusasen tieto valtiovarainministeriön budjettineuvos Pekka Pelkosen toteamuksesta pitää paikkansa, niin Liukku-kauppa ei ole ollut ajoissa lain valmistelijoiden, hallituksen, ympäristövaliokunnan eikä eduskunnan tiedossa, jotta se olisi ehditty ottaa huomioon lain sisällössä. Näin asumisoikeuslainsäädäntöön jäi edelleen Liukun mentävä aukko. Jos ARA osallistui Liukku-kaupan salailuun lain valmistelijoilta ja säätäjiltä, niin se on yksi osoitus lisää ARA:n kyvyttömyydestä toimia oman sektorinsa ohjaus- ja valvontaviranomaisena. Kyllä ARA:n olisi pitänyt informoida lain valmistelijoita ja säätäjiä kaupasta, jotta nämä tahot olisivat voineet ainakin harkita, olisiko ko. seikka tullut huomioida myös uudessa laissa. Nyt tieto Liukku-kaupasta tuli julkisuuteen ja samalla lainsäätäjien tietoon vasta sitten, kun lainsäädäntöprosessi ko. lain osalta oli jo käytännössä ohi. Toivottavasti ARA:n osuus salailuun selvitetään perinpohjin ja mahdolliseen salailuun osallistuneita virkamiehiä rangaistaan kuten myös niitä, jotka osallistuivat vuosien 2007 ja 2008 kauppojen ”sotkuihin”. Jos Asuntorakentamisen Kehityssäätiön antamat vastaukset Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) selvityspyyntöihin pitävät paikkansa, niin ARA:n osuus AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa ja omitusjärjestelyissä vuosina 2007-2010 on ollut keskeinen. ARA:n toiminta on mahdollistanut yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön enemmistöomistuksen ja määräysvallan siirtymisen yksityisille liikemiehille, joista toinen (Liukku) vielä toimiessaan Avara-konsernin toimitusjohtajana puhui etäisyyden ottamisesta yleishyödyllisyyteen.

  Ylijohtaja Rossilahti!

  Milloin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) sai tietää syksyn 2010 ns. Liukku-kaupasta, jossa yksityisten liikemiesten (Perttu Liukku ja Kari Mäenpää) omistama Avainrakennuttaja Oy osti Asuntorakentamisen Kehityssäätiöltä Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n, joka omistaa 51 % AVAIN Asumisoikeus Oy:stä? Milloin Te saitte henkilökohtaisesti tietää kaupasta? Kertoiko ARA ko. kaupasta asumisoikeuslain muutoksen valmistelijoille, ympäristövaliokunnalle ja eduskunnalle ja jos kertoi, niin milloin ja kenelle?

  (Tämä kysymys on esitetty myös Rakennuslehden verkkosivuilla 25.11.2010 julkaistuun Aran ylijohtaja Hannu Rossilahden vastineeseen liittyvässä viestiketjussa. Rossilahden vastine liittyi Rakennuslehden 17.11.2010 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa.)

  1. Yllä lyhyt lainaus viestistä 39, mutta menikö kaikki edes 2010 kaupan osalta voimassaolevan lainsäädännön mukaan? Jos vuosien 2007-2008 kaupat ovat mitättömiä tai laittomia ja hakemukset luovutuksensaajaksi nimeämiseksi ja Aran niihin antamat päätökset eivät vastaa toisiaan, niin ei kai silloin kaikki ole voinut mennä myöskään syksyn 2010 kaupan osalta edes voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti? Ainakaan Matti Meikäläisen maalaisjärjen mukaan säätiö ei olisi voinut saada Avaimen osakkeita vuoden 2007 kaupassa ja myydä niitä edelleen 2008 kaupassa jollekin väliyhtiölle, jonka ostamalla syksyllä 2010 yksityiset liikemiehet saavat sitten haltuunsa yleishyödyllisen yhtiön osake-enemmistön ja määräysvallan. Eikö koko kauppojen ketju tulisi purkaa?

   Muilta osin voin yhtyä Rossilahdelle tehtyihin kysymyksiin. On hyvä, että jaksatte tuoda Avaimen asioita päivänvaloon.

   1. Suuri kiitos teille, jotka jaksatte penkoa ja huolellisesti lukea asiakirjoja, joista on löytynyt merkittäviä virheitä. Tsemppiä

 27. YHDEKSÄS KYSYMYS YLIJOHTAJA ROSSILAHDELLE

  Vastineessaan 25.11.2010 Rakennuslehden 17.11.2010 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylijohtaja Hannu Rossilahti kirjoittaa lopuksi:

  ”Asukkaiden asema on turvattu asuntojen pysyvillä luovutus- ja käyttö­rajoituksilla ja yleishyödyllisyyssäännöksin”

  ”Asumisoikeusasukkaiden asema on turvattu yleishyödyllisyyssäännöksin ja asumisoikeustalojen pysyvillä luovutus- ja käyttörajoituksilla. Rajoitukset ja omistajayhteisöjen toimintaa koskevat yleishyödyllisyyssäännökset muodostavat kokonaisuuden, joka turvaa kattavasti asumisoikeusasukkaiden asemaa. Avain Asumisoikeus Oy on asumisoikeuslain mukaan pysyvien käyttö- ja luovutusrajoituksien alainen. Lisäksi Avain Asumisoikeus Oy:tä ja sen omistajaa Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:tä sitovat yleishyödyllisyyssäännökset.”

  Vastineessaan Rossilahti ei kerro, että laki asumisoikeusasunnoista (16.7.1990/650) ja sen muutokset mahdollistavat tietyissä olosuhteissa rajoituksista vapauttamisen. Tästä säädetään lain 50 b §:ssä (29.12.2005/1210) seuraavaa:

  ”Asumisoikeustalon omistajalla on oikeus saada vapautus tämän lain mukaisista käyttö- ja luovutusrajoituksista, jos vapautettavan talon asuinhuoneistot niiden hallintaa koskevien sopimusten mukaan jo ovat muussa kuin asumisoikeuskäytössä tai myöhemmin tulevat tällaiseen käyttöön.”

  ”Rajoituksista vapauttamisen edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide edistää alueen asuntomarkkinoiden toimivuutta tai ehkäisee asuntojen tyhjänä olemista sekä tästä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä, ja:

  1) valtion asuntolaina tai aravalaina taikka vapautettavan talon osuus tällaisesta lainasta maksetaan kokonaan takaisin, ei kuitenkaan silloin, kun lainasaatavaa ei ole voitu turvata pakkotäytäntöönpanossa;

  2) korkotukilainaksi hyväksytty laina tai vapautettavan talon osuus tällaisesta lainasta maksetaan takaisin lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta mahdollisesti johtuvine korvauksineen ja muine kuluineen taikka korkotukeen oikeuttavaa lainamäärää vähennetään siltä osin kuin se vastaa vapautettavaa taloa ja lisäksi lainanmyöntäjä vapauttaa valtion lainaan liittyvästä, vapautettavaan taloon kohdistuvasta takausvastuusta; tai

  3) valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi annetun lain perusteella takauslainaksi hyväksytty laina tai vapautettavan talon osuus tällaisesta lainasta maksetaan kokonaan takaisin lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta mahdollisesti johtuvine korvauksineen ja muine kuluineen taikka takauslainan lainanmyöntäjä vapauttaa valtion vapautettavaan taloon kohdistuvasta takausvastuusta.”

  Seuraava kuvitteellinen kehityskulku voisi johtaa tilanteeseen, jossa asumisoikeustalon omistaja voisi ehkä vapautua rajoituksista:

  Asumisoikeustalo alkaa tyhjetä asumisoikeuden haltijoista syystä tai toisesta. Talon ”tyhjenemistä” voi jouduttaa vastikkeiden korotuksilla tai jättämällä kunnossapitokorjaukset tekemättä, jolloin asukkaat eivät enää viihdy talossa. Myös kohteen syrjäinen sijainti ja koko voi auttaa sen tyhjenemistä asumisoikeusasukkaista ja korvautumista vuokra-asukkailla. Pitää olla vain kärsivällinen ja odottaa, kun asukkaat ovat maksaneet kohdetta varten otetun lainan ja vähän tai paljon ylikin valtakunnallisen tasausjärjestelmän nimissä. Vuodet ja ehkä vuosikymmenetkin vierivät, mutta lopussa kiitos seisoo ja omistaja voi hakea Aralta talon vapauttamista ”rajoituksista” ja muuttaa talon käyttötarkoitusta, myydä talon tai purkaa talon ja rakentaa uuden vapaarahoitteisen talon. Jo muutaman talon myynnillä saa esimerkiksi noin 150 000 euron sijoituksen asumisoikeusyhtiöön helposti takaisin. Ja kaikki tapahtuu ihan laillisesti. Tällainen skenaario on mahdollinen, mutta ei toivottava niiden asukkaiden kannalta, jotka aikoinaan kuvittelivat, että heillä ja heiden perillisillään on nyt pysyvä koti, eikä vain muutaman vuoden välivaiheen asunto elämäntilanteen johdosta. Kuka osaisi luotettavasti kertoa, millainen kehityskulku Vaasassa oli? Siellähän Ara antoi vapautuksen rajoituksista.

  Ylijohtaja Rossilahti!

  Miksi ette vastineessanne viittaa sanallakaan siihen, että laki asumisoikeusasunnoista (16.7.1990/650) ja sen muutokset mahdollistavat tietyissä olosuhteissa rajoituksista vapauttamisen ja vapautumisen? Kuinka ”pysyviä” asuntojen luovutus- ja käyttö­rajoitukset ovat? Voitteko taata, että asukkaat ja heidän lapsensa ja lapsenlapsensa saavat asua asumisoikeusasunnossaan kaikissa olosuhteissa (heistä riippumattomissa olosuhteissa) vielä 30-40-50 vuoden kuluttua, jos he niin haluavat? Jos asumisoikeustalossa (esim. pienessä rivitalokohteessa) asuu enää yksi tai muutama asumisoikeusasunnon haltija, niin saako hän/saavatko he jatkaa asumistaan ja kuinka kauan? Tuleeko Ara apuun, jos omistaja nostaa vastiketta paikkakunnalla vallitsevaa ”yleistä vuokratasoa” korkeammaksi ja/tai laiminlyö talon kunnossapidon ja peruskorjaukset?

  (Tämä kysymys on esitetty myös Rakennuslehden verkkosivuilla 25.11.2010 julkaistuun Aran ylijohtaja Hannu Rossilahden vastineeseen liittyvässä viestiketjussa. Rossilahden vastine liittyi Rakennuslehden 17.11.2010 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa.)

 28. KYSYMYS YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE

  Rakennuslehti kirjoitti 13.1.2011 otsikolla ”Vapaavuori haluaa estää jatkossa uudet liukku-kaupat” mm. seuraavaa:

  ”Avarasta lähtöpassit saanut entinen toimitusjohtaja Perttu Liukku osti yhtiökumppaninsa Kari Mäenpään kanssa 51 prosenttia Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeista. Noin 5 300 asunnon yhtiön määräysvalta maksoi noin 160?000 euroa.”

  ”Ara ei voinut puuttua kauppaan, koska se koski asumisoikeusyhtiön osakkeet omistaneen väliyhtiön osakkeita. Uusien tietojen valossa Ara oli itse sopimassa väliyhtiömenettelystä.”

  ”Vapaavuoren mukaan Aran toiminnasta ei voi antaa kaikkia tyylipisteitä. ”Vuosittaisissa tulosohjausneuvotteluissa käydään läpi vuosien varrella sattuneita asioita ja mitä niistä on opittavaa Tässä ei ole Aran kannalta sen tyyppisestä rikkeestä kysymys, että tätä pitäisi ryhtyä erikseen syynäämään”, Vapaavuori sanoo.”

  Vapaavuoren mukaan ”Aran valvonta ei kohdistu kauppoihin vaan lopputulokseen. Aran yleishyödyllisyysvalvonnan tulokulmasta on olennaisinta lopputulos eli se, että rajoituksen alaisten yhteisöjen osakkeita on vain asianmukaisilla tahoilla. Ja tämä on tilanne tällä hetkellä.”

  ”Tiettävästi Vapaavuori on kiukkuinen siitä, ettei Ara informoinut häntä Avain Asumisoikeuden määräysvallan myynnistä Liukulle ja Mäenpäälle.”

  ”Ympäristöministeriön lakimiehet eivät pysty vielä ottamaan kantaa siihen, mitä Avain Asumisoikeus Oy:n mahdollisesti laittomasta välivaiheen kaupasta voisi seurata.”

  Rakennuslehden mukaan asuntoministeri Vapaavuori oli tiettävästi kiukkuinen siitä, ettei Ara informoinut häntä Avain Asumisoikeuden määräysvallan myynnistä Liukulle ja Mäenpäälle. Eikö tämäkin kerro siitä, että ARA on osallistunut Liukku-kaupan salaamiseen tai ainakin siitä tiedottamisen laiminlyöntiin? Olennainen kysymys onkin, kuinka laajaa tuo salaaminen (tiedottamisen laiminlyönti) on ollut. Onko ARA salannut kaupan (laiminlyönyt kaupasta tiedottamisen) asuntoministerin lisäksi myös ympäristöministeriöltä, jossa valmisteltiin lakiesitys asumisoikeuslain muuttamisesta, jos kauppa oli jo silloin ARAn tiedossa? Lainsäätäjät, ympäristövaliokunta ja eduskunta, saivat todennäköisesti tietää kaupasta vasta sen jälkeen, kun Rakennuslehti kertoi siitä 4.11.2010. Tämän jälkeen ympäristövaliokunnalla ja eduskunnalla olisi tietysti ollut mahdollisuus vielä puuttua lain sisältöön, mutta näin ei tapahtunut. Laki oli jo loppusuoralla. Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen 1.12.2010. On todennäköistä, että jos Liukku-kauppa olisi tullut aikaisemmin julkisuuteen, niin Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta olisi herättänyt enemmän keskustelua lainvalmistelijoiden ja –säätäjien keskuudessa ja kenties saanut toisenlaisen sisällönkin.

  Rakennuslehden mukaan Vapaavuori totesi, että Aran toiminnasta AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa ei voi antaa kaikkia tyylipisteitä. AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaana ja asukkaiden edustajana tähän on helppo yhtyä. Sen sijaan ei voi yhtyä siihen Vapaavuoren näkemykseen, että ”Tässä ei ole Aran kannalta sen tyyppisestä rikkeestä kysymys, että tätä pitäisi ryhtyä erikseen syynäämään”. Kyllä ARAn toiminta AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakesotkuissa ja omistusjärjestelyissä vuosina 2007-2008 tulisi ”syynätä” tarkasti ja saattaa sotkuihin syyllistyneet virkamiehet vastuuseen. Kuten aikaisemmissa viesteissä ja ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahdelle osoitetuissa monissa kysymyksissä eri viestiketjuissa on osoitettu, niin nimenomaan ARAn toiminta vuosien 2007-2008 osakekaupoissa mahdollisti myös syksyn 2010 ns. Liukku-kaupan, jossa yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön enemmistöomistus ja määräysvalta siirtyivät yksityisille liikemiehille, joista toinen (Liukku) toimiessaan vielä Avara-konsernin toimitusjohtajana osallistui aktiivisesti myös noihin vuosien 2007-2008 omistusjärjestelyihin ja puhui myös ”etäisyyden ottamisesta yleishyödyllisyyteen”.

  Rakennuslehden 13.1.2011 julkaistun uutisen mukaan ”Ympäristöministeriön lakimiehet eivät pysty vielä ottamaan kantaa siihen, mitä Avain Asumisoikeus Oy:n mahdollisesti laittomasta välivaiheen kaupasta voisi seurata”. Uutisessaan rakennuslehti kertoo myös, että ”Aran tiedot ensimmäisen osakekaupan mitätöitymisestä johtivat Patentti- ja rekisterihallituksen selvityspyyntöön Asuntorakentamisen kehityssäätiölle”. Asuntorakentamisen Kehityssäätiö on antanut pyydetyt selvitykset. PRH on lähettänyt 8.7.2011 säätiölle kirjeen, jossa se toteaa, että AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutus säätiölle on ollut mitätön. Joko nyt ympäristöministeriön lakimiehet pystyisivät ottamaan kantaa siihen, mitä ”Avain Asumisoikeus Oy:n mahdollisesti laittomasta välivaiheen kaupasta voisi seurata”?

  (Tämä kysymys on esitetty myös Rakennuslehden 13.1.2011 otsikolla ”Vapaavuori haluaa estää jatkossa uudet liukku-kaupat” julkaisemaan uutiseen liittyvässä viestiketjussa.)

 29. KYMMENES KYSYMYS YLIJOHTAJA ROSSILAHDELLE

  Otsikolla ”Perttu Liukku osti pilkkahinnalla enemmistön asumisoikeusyhtiöstä” Rakennuslehti kirjoitti 4.11.2010 Avain Asumisoikeus Oy:n toistaiseksi viimeisimmästä tiedossa olevasta omistusjärjestelystä syksyllä 2010. Kirjoituksen mukaan Avaran toimitusjohtajan paikan syksyn 2009 yhtiöjärjestelyissä menettäneen Perttu Liukun ja Avaran rakennuttamista vetäneen Kari Mäenpään omistama Avainrakennuttaja Oy oli ostanut noin 150 000 euron pilkkahinnalla 51 %:n enemmistöomistuksen ja samalla määräysvallan Avain asumisoikeus Oy:ssä. Lisäksi Rakennuslehti kirjoitti mm.:

  ”Edellytykset Liukun operaatiolle luotiin vuonna 2008, kun Avara myi 51 prosenttia asumisoikeusasuntoja omistavan Avain Asumisoikeuden osakkeista Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle. Myöhemmin tämän Kehityssäätiön ja Avain Asumisoikeuden väliin perustettiin holding-yhtiöksi Suomen Rakentamisen Kehitys Oy [p.o. Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy]. Tuoreissa järjestelyissä Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi Avain Asumisoikeutta koskevan omistuksensa Liukun ja Mäenpään omistamalle Avainrakennuttaja Oy:lle. Yhtiö merkittiin kaupparekisteriin viime helmikuussa.”

  Lehden mukaan osakkeiden myyjinä toimi Asuntorakentamisen Kehityssäätiön eläkeläisistä koostuva hallitus. Siihen kuuluu muun muassa Helsingin eläkkeellä oleva apulaiskaupunginjohtaja Antti Viinikka. Aikaisemmin myös Liukku on ollut Kehityssäätiön hallituksessa. Lehden mukaan Liukku on hyvillä mielin omistusjärjestelyistä. ”Ostaja ja myyjä löysivät toisensa”, hän sanoo.

  Liukun mukaan kaupat tehtiin Aran määrittämällä hinnalla. Hinta oli 150 000 euron suuruusluokkaa. Lisäksi hänen mukaansa asiat on käyty Arassa läpi eikä virastolla ollut mitään kauppoja vastaan.

  Rakennuslehden uutinen herätti paljon keskustelua yksityisten liikemiesten mahdollisuudesta päästä pilkkahinnalla noin 5400 asunnon yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön enemmistöomistajiksi ja Aran roolista valvontaviranomaisena. Kaiken kohun keskellä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen Aran ylijohtaja Hannu Rossilahti lausui 9.11.2010 historialliset lausumansa tiedotusvälineissä:

  ”Koko järjestelmä tulisi pohtia uudestaan ja miettiä, mikä tämän järjestelmän tulevaisuus on” (Rossilahti 9.11.2010 YLE Radio Suomen uutisten Päivän peilissä klo 17)

  ”Tietysti voidaan kysyä, onko sitten järjestelmä alun pitäenkään ollut aivan onnistunut, kun tämä toiminta on on perustunut yhtiömuotoiseen omistus[?] ja myös toimintaan.” (Rossilahti 9.11.2010 YLE TV2:n uutisissa klo 18.50 ja YLE TV1:n uutisissa klo 20.30)

  Ylijohtaja Rossilahden ennen kuulumattomat ja odottamattomat lausumat saivat Suomen asumisoikeusasukkaat ry:n (SASO) laittamaan toiveikkaasti Internet-sivuilleen tekstin ”ARA:n johtaja Rossilahti kannattamaan systeemin perusremonttia”. Karu totuus paljastui kuitenkin heti seuraavana päivänä 10.11.2010, kun Rossilahti Aran edustajana antoi lausuntonsa ympäristövaliokunnalle asumisoikeuslain muuttamista koskevasta lakiesityksestä. Keskustelupalstoilla esitettiinkin arveluja, että Rossilahti antoi lausumansa tiedotusvälineille 9.11. leikillisesti sanoen ”hetkellisessä mielenhäiriössä” tiedotusvälineiden hiillostaessa häntä Avain Asumisoikeus Oy:n kaupoista.

  Jos ylijohtaja Rossilahti Aran edustajana olisi esittänyt historialliset lausumansa myös ympäristövaliokunnan kokouksessa ja lisäksi esittänyt, että lakiesitys tarvitsee vielä tarkistamista ja kenties koko asumisoikeuslaki (ja –järjestelmä) tulisi avata täysremonttia varten, niin ympäristövaliokunta ei todennäköisesti olisi vielä jättänyt lakiesitystä eduskunnan päätettäväksi. Eduskunta hyväksyi hyvin tulkinnanvaraisen lain 1.12.2010 ja se astui voimaan vuoden 2011 alussa. Harvoin noin tärkeä laki on valmisteltu ja hyväksytty niin nopealla aikataululla kuin laki asumisoikeuslain muuttamisesta. Varsinkin kun eri intressiryhmien näkemyserot lakiesityksestä olivat niin kaukana toisistaan. Myös eduskunnassa ja ympäristövaliokunnassa asumisoikeusjärjestelmän epäkohdat herättivät paljon keskustelua. Monen asumisoikeusasukkaan ja asukkaiden edustajan mielestä Rossilahdella olisi ollut tuhannen taalan paikka vaikuttaa (tai ainakin yrittää vaikuttaa) historiaan ja jäädä historiaan. Nyt hänen historialliset lausumansa jäävät todennäköisesti vain YLEn arkistoon.

  Ylijohtaja Rossilahti!

  Mitä itse asiassa tarkoititte radio- ja TV-uutisissa 9.11.2010 esittämillänne lausumilla? Tarkoititteko niillä todella sitä, mitä monet uutisten kuulijat tai TV:n katselijat SASO:n tavoin kuulivat teidän tarkoittavan vai olivatko ne vain stressitilanteessa lausuttuja virhelausumia tiedotusvälineiden hiillostaessa Teitä ikävillä kysymyksillään? Mitä tänä päivänä ajattelette lausumienne sisällöstä? Kuinka ajankohtaisia lausumissa esittämänne ajatukset ovat tänä päivänä? Tiedoksenne, että Laki asumisoikeuslain muuttamisesta toi vain kosmeettisia parannuksia asumisoikeusjärjestelmään. Ainakin AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä jatkuu pitkälti vanha meininki. Tästä voisi antaa monta esimerkkiä.

  (Tämä kirjoitus perustuu Rakennuslehden artikkeliin ”Aran toimintaa selkeyttä” –liittyvän viestiketjun viestiin 10 10.1.2011. Ko. viestiketjussa on monia kirjoituksia Aran toiminnasta erityisesti Avaran ja Avaimen suhteen. Kirjoitukset osoittavat, että Aran toimintaan tarvitaan todella paljon lisää selkeyttä, jotta sitä voitaisiin pitää uskottavana oman sektorinsa ohjaus- ja valvontaviranomaisena.)

 30. YHDESTOISTA KYSYMYS YLIJOHTAJA ROSSILAHDELLE

  Vastauksessaan 13.1.2011 Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) selvityspyyntöön (Dnro 2010/605908) Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallituksen jäsenet Antti Viinikka ja Veikko Siltanen kirjoittavat säätiön osallistumisesta YH-Asumisoikeus Oy:n yhtiökokoukseen 16.1.2008 seuraavaa:

  ”Säätiö on osallistunut 16.1.2008 YH-Asumisoikeus Oy:n yhtiökokoukseen, koska oletuksena oli, että kauppaprosessi oli hoidettu annetun [Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen] ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiökokouksessa oli edustettuna koko osakekanta eli myös myyjä (YH-Asunnot Oy), jolla oli hallussaan 49 % osakkeista ja äänistä. Päätökset tehtiin yksimielisesti, joten vaikka Asuntorakentamisen Kehityssäätiö ei olisi ollut edustettuna kokouksessa, niin päätös hallituksen valinnasta olisi ollut lopputulokseltaan sama.”

  Helsingissä 8.7.2011 päivätyssä kirjeessään (Dnro 2010/605908) Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle Patentti- ja rekisterihallituksen yritys- ja yhteisölinjan linjanjohtaja Olli Koikkalainen kirjoittaa ko. asiasta seuraavaa:

  ”Säätiö on käyttänyt osakkeenomistajalle kuuluvaa päätösvaltaa 16.1.2008 pidetyssä YH-Asumisoikeus Oy:n yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten valinnasta ja yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta toiminimen [YH-Asumisoikeus Oy ? AVAIN Asumisoikeus Oy] osalta. Luovutuksensaajaksi nimeämistä koskeva menettely ei tällöin vielä ollut päättynyt, joten säätiö on voinut pitää itseään osakkeiden omistajana, kun se ei oletettavasti ole vielä tuolloin ollut tietoinen 18.12.2007 tehdyn kaupan mitättömyydestä.”

  AVAIN Asumisoikeus Oy:n (ent. YH-Asumisoikeus Oy) hallituksen vuoden 2008 toimintakertomuksen mukaan hallituksen jäseninä ovat toimineet Perttu Liukku (16.1.2008 asti), Seppo Ylinen (16.1.2008 asti), Essi Majamaa (4.3.2009 asti), Suvi Seila (16.1.2008 alkaen), Antti Viinikka (16.1.2008 alkaen), Urpo Feodorow ja Mika Koivupalo. Kaksi jälkimmäistä ovat olleet hallituksen asukasjäseniä, vaikka sitä ei todetakaan toimintakertomuksessa. Toimintakertomuksen mukaan yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Essi Majamaa 16.3.2009 asti. Toimintakertomuksessa kerrotaan myös yhtiön nimenmuutoksesta: ”Yhtiön nimi muutettiin 14.3.2008 YH-Asumisoikeus Oy:stä AVAIN Asumisoikeus Oy:ksi.”

  AVAIN Asumisoikeus Oy:n 14.3.2008 päivätyn yhtiöjärjestyksen 4. §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli se lain mukaan on pidettävä. Yhtiöjärjestyksen 5. §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä 1) konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös, joka käsittää taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteineen, 2) hallituksen toimintakertomus; 3) tilintarkastuskertomus; ja päätettävä 4) tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 5) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 6) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 7) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; 8) hallituksen jäsenten lukumäärästä; sekä valittava 9) hallituksen jäsenet ja 10) tilintarkastajat tarvittaessa.

  PRH:n linjanjohtaja Olli Koikkalaisen mukaan Asuntorakentamisen Kehityssäätiö on voinut pitää itseään YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden omistajana 16.1.2008 pidetyssä YH-Asumisoikeus Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ”kun se ei oletettavasti ole vielä tuolloin ollut tietoinen 18.12.2007 tehdyn kaupan mitättömyydestä”. Mutta onko Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voinut enää pitää itseään AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden omistajana AVAIN Asumisoikeus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa huhtikuussa 2008? Eikö se ollut jo tuohon mennessä saanut ARAsta minkäänlaista tietoa siitä, että osakkeiden luovutus kauppakirjalla 18.12.2007 oli ollut Asumisoikeusasunnoista annetun lain 47 §:n ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan selkeästi mitätön? Olihan ko. osakkeiden myyjä, YH-Asunnot Oy, lähettänyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen jo 14.1.2008 päivätyn hakemuksen Asuntorakentamisen Kehityssäätiön nimeämiseksi YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1-694 luovutuksensaajaksi, ja ko. hakemus kirjattiin ARAssa 24.1.2008 diaarinumerolla 14118/643/08!

  Tosin vastineessaan 25.11.2010 Rakennuslehden 17.11.2010 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylijohtaja Hannu Rossilahti kirjoittaa, että ”Luovutus tuli Aran tietoon, kun YH-Asunnot Oy jätti Aralle luovutuksen hyväksyntää koskevan luovutuksensaajan nimeämishakemuksen toukokuussa 2008”. Tämän viestiketjun viestissä 29 (30.8.2011) Rossilahdelta kysytään, että ”Eikö ko. luovutus tullut Aran tietoon jo aikaisemmin”? Rossilahti ei ole vastannut tähän kysymykseen kuten ei muihinkaan hänelle esitettyihin kysymyksiin tässä tai muissa viestiketjuissa. Vaikka Rossilahti toisin väittääkin, niin on erittäin varmaa, että ko. luovutus ja sitä koskeva hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi tulivat jo aikaisemmin kuin toukokuussa 2008 ARAn tietoon. (Kun asiakirja kirjataan vastaanotetuksi Aran kirjaamossa, se lähetetään sieltä välittömästi eteenpäin ao. virkamiehelle tai virkamiehille. Eikö näin ole?)

  Ylijohtaja Rossilahti!

  Voisitteko ystävällisesti kiirehtiä sen seikan selvittämistä, milloin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kirjaamo välitti eteenpäin ao. virkamiehelle/virkamiehille YH-Asunnot Oy:n 14.1.2008 päivätyn hakemuksen Asuntorakentamisen Kehityssäätiön nimeämiseksi YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1-694 luovutuksensaajaksi. Ko. hakemus on kirjattu ARAssa 24.1.2008 diaarinumerolla 14118/643/08. Voisitteko myös selvittää, mihin toimenpiteisiin ja milloin ARAssa ryhdyttiin ko. hakemuksen johdosta? Milloin hakijalle tai kaupan osapuolille ilmoitettiin, että 18.12.2007 kauppa oli mitätön? Tapahtuiko ilmoittaminen jo ennen AVAIN Asumisoikeus Oy:n varsinaista yhtiökokousta huhtikuussa 2008, jossa käsiteltiin AVAIN Asumisoikeus Oy:n yhtiöjärjestyksessä mainitut asiat ja valittiin yhtiön hallitus?

  Vastauksessaan 13.1.2011 PRH:n selvityspyyntöön Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Viinikka ja hallituksen jäsen Veikko Siltanen kirjoittavat, että luovutuksensaajan nimeämistä koskevan ”hakemuksen käsittelyn yhteydessä ARA pyysi Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä muuttamaan sääntöjään siten, että he voisivat nimetä Asuntorakentamisen Kehityssäätiön luovutuksensaajaksi”. Viinikan ja Siltasen mukaan ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiö muuttikin sääntöjä, mutta ARA:n vaatimukset sääntöjen muutoksista olivat niin merkittäviä ja Säätiön muuta toimintaa haittaavia, että tilanteelle pyrittiin hakemaan muunlaista ratkaisua”. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) 17.1.2008 päivätyn päätöksen mukaan ”Helsingissä oleva Asuntorakentamisen Kehityssäätiö on sen hallituksen kokouksessa 17.12.2007 tehdyn päätöksen mukaisesti pyytänyt, että Patentti- ja rekisterihallitus vahvistaisi säätiön muutetut säännöt”. PRH:n päätöksen mukaan ”Patentti- ja rekisterihallitus vahvistaa tämän päätöksen liitteeksi otetut säätiön muutetut säännöt”. Onko kysymyksessä samat säännöt, joihin Viinikka ja Siltanen viittaavat PRH:lle antamassaan vastauksessaan? PRH:n 17.1.2008 antaman päätöksen perusteella näyttää siltä, että säätiö muutti sääntöjä jo ennen 18.12.2007 kauppaa ja ennen luovutuksensaajan nimeämistä koskevan hakemuksen jättämistä. Vai onko olemassa vielä joku myöhempi sääntöjen muutos tai muutoshanke?

  Meille monille AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaille ja asukkaiden edustajille on tärkeää saada tietää, ovatko YH-Asumisoikeus Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 16.1.2008 ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n (ent. YH-Asumisoikeus Oy) varsinaisessa yhtiökokouksessa huhtikuussa 2008 tehdyt päätökset ja valitut hallitukset olleet ”laillisia”. Onko esimerkiksi Asuntorakentamisen Kehityssäätiöllä enemmistöosakkaana ollut oikeutta valita kaksi jäsentä AVAIN Asumisoikeus Oy:n hallitukseen varsinaisessa yhtiökokouksessa huhtikuussa 2008, jos sitä ei oltu hyväksytty AVAIN Asumisoikeus Oy:n ko. osakkeiden luovutuksensaajaksi? Siksi toistamme Teille aikaisemmin esittämämme kysymyksen, milloin ARAsta ilmoitettiin kaupan osapuolille (myyjälle eli YH-Asunnot Oy:lle ja ostajalle eli Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle) ja/tai luovutuksensaajan nimeämishakemuksen tekijälle YH-Asunnot Oy:lle, että 18.12.2007 kauppa on mitätön ja mitä siitä seuraa?

  Toivomme Teidän vastaavan tarkasti myös kaikkiin muihin Teille tässä ja muissa viesteissä esittämiimme kysymyksiin. Viime kädessä kaiken maksajina meillä asukkailla tulee olla oikeus tietää, onko AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupat ja omistusjärjestelyt vuosina 2007-2010 tapahtuneet lainmukaisesti ja onko Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) toiminut noissa osakekaupoissa ja omistusjärjestelyissä kuten valvontaviranomaisen kuuluisi toimia uskottavuutensa säilyttämiseksi. Tällä hetkellä ARAn uskottavuus on pahasti järkkynyt meidän silmissämme. Kenen puoleen me asumisoikeusasukkaat ja asukkaiden edustajat voimme tarvittaessa kääntyä, jos emme voi luottaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen haluun ja kykyyn valvoa ”yleishyödyllisten” asumisoikeusyhtiöiden ja niiden omistajien toimintaa ja käsitellä huolellisesti esimerkiksi meidän kanteluitamme?

  (Tämä kysymys on esitetty myös Rakennuslehden verkkosivuilla 25.11.2010 julkaistuun Aran ylijohtaja Hannu Rossilahden vastineeseen liittyvässä viestiketjussa. Rossilahden vastine liittyi Rakennuslehden 17.11.2010 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa.)

 31. ”ETÄISYYDEN OTTAMINEN YLEISHYÖDYLLISYYTEEN”

  Rakennuslehden uutiseen ”Perttu Liukku osti pilkkahinnalla enemmistön asumisoikeusyhtiöstä” liittyvän viestiketjun viesteissä 110-113 on viitattu Liukun visioihin ja strategioihin, joihin keskeisenä kuului ”etäisyyden ottaminen yleishyödyllisyyteen”. Liukun johtaman Avara-konsernin ”uusi strategia” puhutti aikoinaan myös Lahden kaupunginhallitusta kuten pöytäkirjasta 7.4.2008 (253 §) käy ilmi:

  ”Yhtiön toimitusjohtaja Perttu Liukku kertoi yhtiön uudesta strategiasta Kauppalehdessä 7. 3 .2008 todeten samana päivänä tapahtuneen nimenmuutoksen ja tarkistetun strategian vastaavan paremmin yhtiön muuttunutta omistajataustaa, siis sijoittajaintressiä. Yleishyödylliseen rakentamiseen otetaan kertoman mukaan etäisyyttä ja jatkossa yhtiö keskittyy vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon ja kiinteistöliiketoimintaan. Tarkoituksena on tehdä kiinteistösijoituksia 100 miljoonan euron verran vuodessa, eli nostaa niitä 30 prosentilla. Vaadittava lisärahoitus hoituu Liukun mukaan pääomistajien avulla, mikä siis tarkoittaa, edellä oletetun kehityksen toteutumista tulevine osakeanteineen. Helsingin Sanomissa, edelleen 7.3.2008, Liukku kertoi kuntaomistajilla olevan yhtiössä lähinnä sijoittajaintressi, koska aika on ajanut ohi siitä, että yhtiö olisi osakaskunnalle hovihankkija.”

  Kaupunginhallituksen mukaan ”Avara-Suomi Oy:n liiketoimintamalli, johon kuuluu keskeisesti myös asuntotuotanto ja –sijoittaminen Venäjällä, ei nykymuodossaan vastaa Lahden kaupungin ja muiden kuntaomistajien intressejä”. Pöytäkirjassa (253 §) kirjoitetaan, kuinka Avara-Suomi Oy:n toimitusjohtaja Perttu Liukku kertoi lehdistötiedotteessa 9.2.2007 Venäjän liiketoiminnasta seuraavasti:

  ”Siirtyminen Venäjän markkinoille on ollut strategisena suunnitelmanamme jo pitkän aikaa. Suomalaisella markkinalla emme pysty kasvamaan riittävästi, sillä täällä uusissa kohteissa investointihinta ja vuokratuotto eivät kohtaa. Olemme tehneet tutkimustyötä Venäjän alueen markkinoista jo useamman vuoden ajan. Kysyntä länsimaisten asuntojen tyyppisistä asunnoista on kova, ja kokoluokaltaan esimerkiksi Pietarin markkinat vastaavat Suomen koko markkinaa. Lisäksi siellä ei toimi tällä hetkellä instanssia, joka omistaisi vuokra-asuntoja”

  Näin siis Lahden kaupunginhallitus 7.4.2008 (253 §). Lahden kaupunki luopui omistuksestaan Avarassa hyväksymällä Avara Suomi Oy:n osakkeiden ostotarjouksen. Näin taisi tehdä joku muukin suuri kaupunki. Se oli varmasti viisas ratkaisu meidän veronmaksajien näkökulmasta, koska tiedotusvälineiden mukaan Avara joutui jonkun ajan kuluttua kassakriisiin. Ennen niin mahtava Avara-konserni on nyt pilkottu. Toimitusjohtaja Liukku sai Avarasta lähtöpassit syksyllä 2009, mutta selviytyi kuiville jaloille ostamalla syksyllä 2010 salaisella kaupalla Avaran entisen toimialajohtajan Kari Mäenpään kanssa perustamalleen yhtiölle Asuntorakentamisen Kehityssäätiöltä säätiön ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n väliin toukokuussa 2008 perustetun holding-yhtiön Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n. Tämä väliyhtiö omistaa 51 % AVAIN Asumisoikeus Oy:stä, joten kaupan seurauksena Liukusta tuli Mäenpään kanssa yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön enemmistöomistaja ja määräysvallan käyttäjä. Liukku oli aktiivisesti perustamassa ko. olevaa väliyhtiötä. Irvokasta kaikessa on se, että Ara ohjaus- ja valvontaviranomaisena oli synnyttämässä tuota väliyhtiötä. Aran puolelta neuvotteluja Liukun kanssa kävi mm. hänen entinen alaisensa Martti Polvinen, joka ennen Araan tuloaan toimi toimialajohtajana Avara-konsernissa Liukun toimiessa konsernin toimitusjohtajana.

  Kaiken kaikkiaan AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupat ja omistusjärjestelyt vuosina 2007-2010 hakevat varmasti vertaistaan yleishyödyllisen asumisoikeusjärjestelmän 20-vuotisessa historiassa Suomessa. Harvoin viranomainen on noin pahasti sekoillut kuten Ara on tehnyt AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakesotkuissa. Pahinta koko tragediassa on se, että ko. ”viranomainen” ja asuntoministeri Vapaavuoren nimeämä selvityshenkilö Riitta Rainio ovat salanneet Aran keskeisen osuuden noissa osakesotkuissa.

  (Tämä kirjoitus on esitetty myös Rakennuslehden uutiseen ”Perttu Liukku osti pilkkahinnalla enemmistön asumisoikeusyhtiöstä” liittyvän viestiketjun viestissä 113)

 32. KAHDESTOISTA KYSYMYS YLIJOHTAJA ROSSILAHDELLE

  Avain Asumisoikeus Oy:n omistajaohjausta koskevassa ja 25.9.2008 päivätyssä selvityksessään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (rahoituspäällikkö Markku Aholle) Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Viinikka ja Avara Suomi –konsernin silloinen toimitusjohtaja Perttu Liukku kirjoittavat seuraavaa:

  [Lainaus alkaa:] ”Vuoden 2007 lopussa toteutetulla kaupalla Avara Suomi –konserniin kuuluva Avara Asunnot Oy myi aiemmin 100-prosenttisesti omistamansa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekannasta 51 prosenttia Asuntorakentamisen Kehityssäätiö –nimiselle säätiölle. AVAIN Asumisoikeus Oy:n määräysvalta siis siirtyi kaupalla Avara Suomi –konsernin ulkopuolelle. Tällä hetkellä osakkeet ovat säätiön 100-prosenttisesti omistaman Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy –nimisen osakeyhtiön omistuksessa.

  Asumisoikeusyhtiön määräysvallan siirryttyä uuden omistajan käsiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on pyytänyt uutta omistajatahoa esittämään selvityksen omistuksensa tavoitteista ja mahdollisista tulevista omistajapolitiikan muutoksista yhtiössä. Pyydettynä selvityksenä AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistajat ilmoittavat yhteisesti seuraavaa:

  Asumisen Kehittämissäätiön omistajamotivaatio AVAIN Asumisoikeus OY:ssä on yksiselitteinen: Osakkeiden hankinta on säätiölle säätiölain edellyttämällä tavalla turvallinen, varman tuoton tarjoava finanssisijoitus. Lisäksi säätiö katsoo, että sille on oman tarkoituksensa toteuttamisen kannalta edullista olla omistajana merkittävässä asuntoja omistavassa yhteisössä, jonka toiminnasta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää säätiön tukemien kehitys- ja tutkimushankkeiden valinnassa.

  AVAIN Asumisoikeus Oy:n kannalta omistuspohjan muutoksella ei omistajatahojen näkökulmasta ole mitään vaikutusta yhtiön toimintaan. Säätiö edellyttää jatkossakin pääomistajana, että AVAIN Asumisoikeus Oy:n toimintaa hoidetaan asumisoikeus- ja yleishyödyllisyyslainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti. Edelleen säätiön tarkoituksena on tulevaisuudessa myös lisästä AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistamaa asumisoikeusasuntokantaa. Tälläkin hetkellä AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä on käynnissä kaksi rakennushanketta. Säätiön käsityksen mukaan yhtiön hallinto on tällä hetkellä hoidettu tehokkaasti ja asianmukaisesti, ja säätiön tulee jatkossa käyttämään omistajaohjaustaan sen varmistamiseksi, että yhtiön hoito on järjestetty myös jatkossa asianmukaisesti.

  Omaan tarkoituksessaan liittyen säätiö pyrkii edistämään yleisesti asumisen ja asuntorakentamisen tutkimusta sekä kehittämään rakentamisen laatua ja teknistä osaamista. Asuntorakentamisen Kehityssäätiön harjoittama tutkimustoiminta tukee jatkossa myös asumisoikeuskannan pitkäjänteistä hoitamista, mm. varautumista tulevaan korjaustarpeeseen. Säätiö kantaakin jatkossa erityistä huolta AVAIN Asumisoikeus Oy:n asuntokannan kunnossapidon kehittämisestä.

  Yllä esitetyt omistajaohjaukseen liittyvät asiat on käsitelty ja yhteisesti hyväksytty AVAIN Asumisoikeuden osakkeenomistajien kesken.” [Lainaus päättyy]

  Viinikan ja Liukun AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistajaohjausta koskeva selvitys on kirjattu Arassa 1.10.2008 diaarinumerolla 14436/641/08. Samalla diaarinumerolla on Arassa aikaisemmin kirjattu

  – Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n 21.5.2008 päivätty ja Suvi Seilan yhtiökokouksen valtuuttamana allekirjoittama hakemus yhtiön (tulevaisuudessa Rakennuttamisen Kehitys Oy:n) nimeämiseksi yleishyödylliseksi yhteisöksi arava- ja korkotukilainsäädännön mukaisesti (Ara 23.5.2008, Dnro 14436/641/08),

  – Suvi Seilan (Avara Suomi Oy) kirje Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle ja siellä erityisesti Markku Virtaselle otsikolla Tervehdys! (Ara 23.5.2008, Dnro 14436/641/08) ja

  – Avara Suomi Oy:n 9.6.2008 päivätty Suvi Seilan allekirjoittama vapaamuotoinen hakemus Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämiseksi yleishyödylliseksi yhteisöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi (Ara 11.6.2008, Dnro 14436/641/08).

  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) nimesi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n yleishyödylliseksi yhteisöksi 1.10.2008 (Ara 1.10.2008, Dnro 14436/641/08) ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1-694 eli 51 %:n osuuden luovutuksensaajaksi 29.10.2008 (Ara 29.10.2008, Dnro 14118/643/08 ja 14437/643/08). Aikaisemmin Arassa on kirjattu diaarinumerolla 14118/643/08 YH-Asunnot Oy:n 14.1.2008 päivätty hakemus Asuntorakentamisen Kehityssäätiön nimeämiseksi YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1-694 luovutuksensaajaksi (Ara 24.1.2008, Dnro 14118/643/08) ja diaarinumerolla 14437/643/08 Asuntorakentamisen Kehityssäätiön 16.5.2008 päivätty hakemus Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n nimeämiseksi YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1-694 luovutuksensaajaksi (Ara Dnro 14437/643/08, päivämäärä epäselvä).

  Ylijohtaja Rossilahti!

  Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallituksen puheenjohtajan AnttiViinikan ja Avara Suomi –konsernin toimitusjohtaja Perttu Liukun AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistajaohjausta koskeva selvitys on kirjattu Arassa (Ara 1.10.2008, Dnro 14436/641/08) samana päivänä ja samalla diaarinumerolla kuin Ara nimesi Asuntorakentamisen Kehityssäätiön ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n väliin perustetun väliyhtiön Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n yleishyödylliseksi yhteisöksi (Ara 1.10.2008, Dnro 14436/641/08).

  Kysymys: Johtuiko Aran noin nopea harkinta ja päätös ko. väliyhtiön yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämiseksi siitä, että Ara itse oli esittänyt keväällä 2008 väliyhtiön perustamista Asuntorakentamisen Kehityssäätiön ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n väliin, jotta Kehityssäätiö voisi omistaa sille 18.12.2007 kaupalla luovutetut AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet? Oliko Aran AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeenomistajille osoittama selvityspyyntö omistajaohjauksesta pelkkä muodollisuus vai miksi se pyydettiin?

  Selvityksessään Viinikka ja Liukku kertovat, että ”Asumisen Kehittämissäätiön omistajamotivaatio AVAIN Asumisoikeus OY:ssä on yksiselitteinen: Osakkeiden hankinta on säätiölle säätiölain edellyttämällä tavalla turvallinen, varman tuoton tarjoava finanssisijoitus.” Viinikka ja Liukku ovat oikeassa. Me asumisoikeusasukkaat tarjoamme yhtiölle ja sen omistajille turvallisen ja varman tuoton. Meidän on pakko hyväksyä yhtiön määräämät käyttövastikkeet ja niiden jokavuotiset korotukset saamatta tietää, miten meiltä kerättyjä rahoja käytetään ja sijoitetaan. Käyttövastikkeisiin emme käytännössä voi vaikuttaa mitenkään. Tämän vuoden alussa voimaan tullut laki asumisoikeuslain muuttamisesta on tuonut vain kosmeettisia parannuksia tiedonsaantiin. Esimerkiksi käyttövastikkeiden tasausjärjestelmän perusteita ja periaatteita eli millä perusteilla eri kohteet maksavat erisuuruisia vastikkeita (€/m2/kk) ei ole vieläkään kerrottu, vaikka niitä on vuosia vaadittu ja ko. epäkohta on tuotu esille Aralle tehdyissä kanteluissa.

  Kysymys: Olemmeko me AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaat vain ”varman tuoton tarjoama finanssisijoitus” AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistajille? Eikö yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön ja sen omistajien toimintaa tulisi ennen kaikkea ohjata omakustannusperiaatteen, jolla meille asukkaille näitä kohteita on markkinoitu? Miksi Ara ei ole kiinnostunut tekemään omatoimisesti mitään – ei ennen omistajaohjausta koskevan selvityspyyntöä eikä sen jälkeen – omakustannusperiaatteen saattamiseksi yhtiötä ja sen omistajia oikeasti velvoittavaksi periaatteeksi? Aran vastaukset asukkaiden kanteluihin ovat olleet sellaisia, että AVAIN Asumisoikeus Oy:n operatiivinen johto ja yhtiön hallitus eivät niistä välitä p—-n (pennin) vertaa. Operatiivinen johto ei aina edes tuo Aran antamia vastauksia yhtiön hallitukselle eikä hallitus (omistajat) ole niistä kiinnostunut, joka sekin kuvaa omistajaohjauksen tilaa AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä. Yhtiön hallituksessahan ovat omistajat edustettuina – tosin tällä hetkellä vain pääomistajan eli Avaran entisen toimitusjohtajan (Perttu Liukku) ja hänen entisen alaisensa (Kari Mäenpää) omistaman holding-yhtiön edustajat.

  Viinikan ja Liukun mukaan ”säätiö katsoo, että sille on oman tarkoituksensa toteuttamisen kannalta edullista olla omistajana merkittävässä asuntoja omistavassa yhteisössä, jonka toiminnasta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää säätiön tukemien kehitys- ja tutkimushankkeiden valinnassa”.

  Kysymys: Onko Ara seurannut ja tietoinen siitä, kuinka paljon tuota tietoa on hyödynnetty säätiön tukemien kehitys- ja tutkimushankkeiden valinnassa niinä kahtena vuonna, jona aikana säätiö käytti 15.5.2008 perustetun väliyhtiön kautta määräysvaltaa AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä?

  Viinikka ja Liukku kirjoittavat: ”Omaan tarkoituksessaan liittyen säätiö pyrkii edistämään yleisesti asumisen ja asuntorakentamisen tutkimusta sekä kehittämään rakentamisen laatua ja teknistä osaamista. Asuntorakentamisen Kehityssäätiön harjoittama tutkimustoiminta tukee jatkossa myös asumisoikeuskannan pitkäjänteistä hoitamista, mm. varautumista tulevaan korjaustarpeeseen. Säätiö kantaakin jatkossa erityistä huolta AVAIN Asumisoikeus Oy:n asuntokannan kunnossapidon kehittämisestä.”

  Kysymys: Onko Ara seurannut ja tietoinen siitä, missä määrin ja millä tavalla Asuntorakentamisen Kehityssäätiö on edistänyt yleisesti asumisen ja asuntorakentamisen tutkimusta sekä kehittänyt rakentamisen laatua ja teknistä osaamista sekä tukenut harjoittamansa tutkimustoiminnan kautta asumisoikeuskannan pitkäjänteistä hoitamista (mm. varautumista tulevaan korjaustarpeeseen) ja kantanut huolta AVAIN Asumisoikeus Oy:n asuntokannan kunnossapidon kehittämistä?

  Selvityksessään Viinikka ja Liukku kirjoittavat myös: ”AVAIN Asumisoikeus Oy:n kannalta omistuspohjan muutoksella ei omistajatahojen näkökulmasta ole mitään vaikutusta yhtiön toimintaan. Säätiö edellyttää jatkossakin pääomistajana, että AVAIN Asumisoikeus Oy:n toimintaa hoidetaan asumisoikeus- ja yleishyödyllisyyslainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti. Edelleen säätiön tarkoituksena on tulevaisuudessa myös lisästä AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistamaa asumisoikeusasuntokantaa. Tälläkin hetkellä AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä on käynnissä kaksi rakennushanketta. Säätiön käsityksen mukaan yhtiön hallinto on tällä hetkellä hoidettu tehokkaasti ja asianmukaisesti, ja säätiön tulee jatkossa käyttämään omistajaohjaustaan sen varmistamiseksi, että yhtiön hoito on järjestetty myös jatkossa asianmukaisesti.”

  Kysymys: Kuinka hyvin mielestänne omistajaohjaus on toiminut AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä ennen ja jälkeen 18.12.2007 tehtyä laitonta/mitätöntä kauppaa, jossa Asuntorakentamisen Kehityssäätiöstä tuli AVAIN Asumisoikeus Oy:n enemmistöomistaja ja määräysvallan käyttäjä, kun kysymyksessä on ”AVAIN Asumisoikeus Oy:n toiminnan hoitaminen asumisoikeus- ja yleishyödyllisyyslainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti”? Onko yhtiön hallinto hoidettu ”tehokkaasti ja asianmukaisesti” ennen tuota kauppaa tai kaupan jälkeen? Tämä kysymys on aiheellinen siksi, että meiltä AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkailta ja asukkaiden edustajilta salattiin yhtiön laiton sijoitustoiminta, jossa meiltä käyttövastikkeissa kerättyjä varoja sijoitettiin salaisen AVAIN Asoasunnot Oy:n kautta vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon. Avain Asumisoikeus Oy:n lainvastaista sijoitustoimintaa koskevassa ja 20.5.2009 päivätyssä kirjeessään Avara Suomi Oy:n silloiselle toimitusjohtajalle Perttu Liukulle (Dnro 15234/651/09) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) toteaa seuraavaa:

  [Lainaus alkaa] ”Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on 7.4.2009 päivätyllä kirjeellä pyytänyt Avain Asumisoikeus Oy:ltä selvitystä yhtiön sijoituksista Avain Asoasunnot Oy –nimiseen tytäryhtiöön. Tiedusteluun saatiin 20.4.2009 päivätty kirjallinen vastaus. Asiaa on lisäksi käsitelty AVARAN ja ARAN edustajien kesken 13.5.2009 pidetyssä neuvottelussa.

  ARA toteaa asiasta kantanaan seuraavaa: Avain Asumisoikeus Oy:lle on toimintansa seurauksena kertynyt huomattavia rahoitusylijäämiä ja likvidejä kassavaroja. Nämä varat ovat syntyneet asumisoikeuden haltijoilta eli aso-talojen asukkailta perityistä käyttövastikkeista. Ylijäämää on voinut kertyä vain tuleviin perusparannuksiin tarkoitetun korjausvarauksen muodossa. Käyttövastikkeissa etukäteen kerätyt varat ovat ns. ”korvamerkittyä” rahaa, jonka käyttötarkoitus on rajattu. Varoja ei voi käyttää lähtökohtaisesti käyttää muihin tarkoituksiin.

  Kertyneiden ylijäämien (rahavarojen) käytössä ja sijoittamisessa tulee lisäksi huomioida arava- ja korkotukilainsäädännön yleishyödyllisyyssäännökset, jotka kieltävät nimetyn asuntoyhteisön liian suuren riskinoton. Kertyneitä rahavaroja on mahdollista sijoittaa vähäriskisiin ja likviideihin rahoitusinstrumentteihin.

  Avain Asumisoikeus Oy on sijoittanut oman pääoman ehtoisena sijoituksena edellä mainittuja kassavarojaan noin 8,5 milj. euroa omistamaansa tytäryhtiöön, jonka toimialana on vapaarahoitteisten asumisoikeusasuntojen omistus. Edellä mainitun vastauksen [Avain asumisoikeus Oy:n mukaan tytäryhtiön toiminta on jäänyt varsin pienimuotoiseksi ja se omistaa vain yhden asunto-osakeyhtiömuotoisen kohteen. Lisäksi yhtiö omistaa kaksi rakentamatonta tonttia ja neljän suunnitteilla olevan rakennushankkeen osakekannat sekä osakeomistukset kahdessa kiinteistöyhtiössä. Yhtiön muu varallisuus noin 5,9 milj. euroa on rahavaroina. Yhtiön vastauksen mukaan yhtiöön sijoitetun oman pääoman ehtoisten sijoitusten määrä on turhan suuri. Vastauksessa todetaan lisäksi, että suunnitteilla on tehdä tilikauden aikana merkittävä pääoman palautus Avain Asumisoikeus Oy:lle.

  Avain Asumisoikeus Oy:n oman pääoman ehtoinen sijoitus Avain Asoasunnot Oy:öön on arava- ja korkotukilainsäädännön kuin myös asumisoikeusasunnoista annetun lain vastainen. Tämän vuoksi sijoitus tulee kokonaisuudessaan purkaa ja sijoitetut varat tulee palauttaa Avain Asumisoikeus Oy:lle, kuten AVARAN edustajien kanssa 13.5.2009 pidetyssä neuvottelussa todettiin.”

  AVARAN ja ARAN edustajien kesken 28.1.2008 pidetyssä neuvottelussa käsiteltiin muun muassa AVARAN (silloinen YH-konserni) kiinteistösijoituksen tulevaa konsernirakennetta. Tällöin ARAN taholta tuotiin esille se, että vapaarahoitteinen ASO-yhtiö tulisi siirtää pois yleishyödyllisen nimetyn ASO-yhtiön omistuksesta eli ns. yleishyödyllisen osion ulkopuolelle. Tällöin ei ollut tiedossa emoyhtiön edellä mainitut sijoitukset tytäryhtiöön. Tämä siirto tulee nyt toteuttaa.

  AVAIN Asoasunnot Oy:n edellä mainitut ylimääräiset rahavarat noin 5,9 milj. euroa tulee palauttaa välittömästi Avain asumisoikeus Oy:lle. Palautuksesta tulee antaa ARAlle selvitys 16.6.2009 mennessä. Muilta osin oman pääoman ehtoinen sijoitus tulee purkaa ja palauttaa rahat Avain Asumisoikeus Oy:lle vuoden 2009 aikana. Toimenpiteiden etenemisestä tulee informoida ARAa 30.9.2009 mennessä ja antaa ARAlle lopullinen selvitys vuoden 2009 loppuun mennessä.” [Lainaus päättyy]

  Laiton sijoitustoiminta oli järkytys meille AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaille ja asukkaiden edustajille, kun saimme tietää siitä vuoden 2010 alkupuolella. Useimmat asukkaat ja asukkaiden edustajat kuulivat siitä ensimmäisen kerran vasta sen jälkeen, kun FST-kanavan Spotlight-ohjelma kertoi siitä 17.3.2010. Meitä AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaita on ihmetyttänyt mm. se, miksi Aran kirje on osoitettu Avara Suomi Oy:n toimitusjohtaja Perttu Liukulle eikä AVAIN Asumisoikeus Oy:n hallitukselle ja miksi ”asiaa” on käsitelty AVARAN ja ARAN edustajien kesken, vaikka AVAIN asumisoikeus Oy oli irrotettu 18.12.2007 kaupalla Avara-konsernista 31.12.2007 ja AVAIN Asoasunnot Oy oli AVAIN Asumisoikeus Oy:n tytäryhtiö (tosin salainen sellainen). Haluamme myös tietää, että käsiteltiinkö Aran kirje Perttu Liukulle myös AVAIN Asumisoikeus Oy:n hallintoelimissä ja saivatko myös yhtiön hallituksen asukasjäsenet tiedon siitä ja jos saivat, niin milloin ja missä muodossa ja millä sisällöllä? Meille ei riitä se selitys, että AVAIN Asumisoikeus Oy oli Avara Suomi Oy:n osakkuusyhtiö. Meille ei riitä myöskään se selitys, että laittomasti sijoitetut varat on nyt palautettu AVAIN Asumisoikeus Oy:lle. Mitä jos ko. sijoitustoiminta ei olisi tullut sattumalta ilmi (Aran tietoon)? Haluamme myös nähdä ko. sijoitusta koskevat kaikki asiakirjat todetaksemme, millä ehdoilla tuo sijoitus oli tehty.

  Aran Perttu Liukulle lähettämän kirjeen perusteella Ara tiesi jo vuoden 2008 alussa ”vapaarahoitteisesta ASO-yhtiöstä”, koska se Avaran ja Aran edustajien neuvottelussa 21.1.2008 toi esille, että ”vapaarahoitteinen ASO-yhtiö tulisi siirtää pois yleishyödyllisen nimetyn ASO-yhtiön omistuksesta eli ns. yleishyödyllisen osion ulkopuolelle”. Mitä AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistajien halusta ja kyvystä omistajaohjaukseen kertoo se, että Aran piti palata asiaan vielä 7.4.2009, 13.5.2009 ja sitten vielä 20.5.2009? Ja onko totta, että vasta erään kantelun käsittelyn yhteydessä eli sattumalta Aran tietoon tulivat ”emoyhtiön edellä mainitut sijoitukset tytäryhtiöön”? Laiton sijoitustoiminta ja sen salaaminen ei anna hyvää kuvaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeenomistajien omistajaohjauksesta eikä Aran kyvystä valvoa ”omistajaohjausta”. Miksi Ara ei selvittänyt AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistajaohjauksen sen hetkistä tilaa syksyllä 2008, vaan kiiruhti nopeasti nimeämään Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n yleishyödylliseksi yhteisöksi heti samana päivänä, kun Arassa on kirjattu osakkeenomistajien selvitys AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistajaohjauksesta?

  Syksyllä 2010 AVAIN Asumisoikeus Oy:n pääomistaja, Asuntorakentamisen Kehityssäätiö, myi omistamansa holding-yhtiön, Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n, yksityisten liikemiesten omistamalle yhtiölle, jolloin näistä liikemiehistä tuli ko. väliyhtiön kautta AVAIN Asumisoikeus Oy:n enemmistöomistajia ja määräysvallan käyttäjiä. Näistä liikemiestä toinen eli Perttu Liukku toimiessaan vielä Avara-konsernin toimitusjohtajana puhui ”etäisyyden ottamisesta yleishyödyllisyyteen”. Mitä yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön enemmistöomistuksen ja määräysvallan myyminen – vaikkakin ”yleishyödyllisen” väliyhtiön kautta – syksyllä 2010 yksityisille liikemiehille kertoo Asuntorakentamisen Kehityssäätiön harjoittamasta omistajaohjauksesta (omistuksen tavoitteista ja omistajapolitiikasta)? Miksi Ara ohjaus- ja valvontaviranomaisena meni hyväksymään kaupan, joka on ristiriidassa sille syksyllä 2008 toimitetun AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistajaohjausta koskevan selvityksen (Ara 1.10.2008, Dnro 14436/641/08) kanssa? Ja miksi Ara kaiken kaikkiaan on toiminut niin kuin on toiminut AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa ja omistusjärjestelyissä vuosina 2007-2010? Sisälsiväthän nuo järjestelyt laittomia/mitättömiä kauppoja! Näihin kysymyksiin haluamme saada vastauksen Teille esittämillämme kysymyksillämme tässä ja aikaisemmissa viesteissä. Toivottavasti vastaatte totuudenmukaisesti kaikkiin kysymyksiin, jotta saisimme täydellisen kuvan tapahtuneista omistusjärjestelyistä. Viime kädessä kaiken maksajina meillä asukkailla pitää olla oikeus ainakin totuuteen, jos ei muuhun!

 33. Viestissä 47 (”Kahdestoista kysymys ylijohtaja Rossilahdelle”) kirjoitetaan Avain Asumisoikeus Oy:n omistajaohjauksesta ja sen pettämisestä vuosina 2007-2010. Oli mitättömiä/laittomia osakekauppoja ja laitonta sijoitustoimintaa ja lopulta yleishyödyllinen asumisoikeusyhtiö päätyi yksityisten liikemiesten enemmistöomistukseen ja määräysvaltaan. Mutta voidaanko edes puhua mistään omistajaohjauksesta, jos samat toimijat edustivat sekä omistajia että omistuksen kohdetta? Keskeiset toimijat AVAIN asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa ja omistusjärjestelyissä voidaan ”tiivistää” kolmeen hekilöön, joista kaksi oli vielä pariskunta. Ja kun ohjaus- ja valvontaviranomainen (ARA) vielä sotki mukana, niin ei todellakaan ole ihme, että meidän AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaiden pahin painajainen on tänä päivänä totta. Käytännössä meidän pääomistajia ovat nyt yksityiset liikemiehet, joista toinen vielä toimiessaan Avara-konsernin toimitusjohtajana puhui etäisyyden ottamisesta yleishyödyllisyyteen.

 34. Tietääkö kukaan syksyn 2010 ns. Liukku-kaupan päivämäärää? Jos tiedät, niin kerro se. Kauppa on todennäköisesti tehty syyskuussa 2010 (syyskuun alkupuolella tai puolivälissä). Ko. kaupassa Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi omistamansa holding-yhtiön, Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n, yksityisten liikemiesten omistamalle yhtiölle, jolloin näistä liikemiehistä tuli tuon väliyhtiön kautta yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön, AVAIN Asumisoikeus Oy:n, enemmistöomistajia ja määräysvallan käyttäjiä. Tämä tieto kiinnostaa monia AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaita ja asukkaiden edustajia, jotka pyrkivät selvittämään AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekauppojen sotkuja ja omistusjärjestelyjä vuosina 2007-2010. Totuus noista kaupoista ja omistusjärjestelyistä on meidän kaikkien asumisoikeusasukkaiden etu.

  Mainittakoon, että toinen ko. liikemiehistä eli Perttu Liukku toimiessaan vielä Avara-konsernin toimitusjohtajana puhui etäisyyden ottamisesta yleishyödyllisyyteen ja osallistui aktiivisesti AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyihin myös vuosina 2007-2008. Syksyn 2010 kaupan päivämäärä tarvitaan, jotta voidaan arvioida Aran toimintaa ja sen merkitystä asumisoikeuslain muuttamista koskevan lakiesityksen valmistelun ja eduskuntakäsittelyn kannalta. Aran osuudesta vuosien 2007 ja 2008 osakekauppojen sotkuissa ja omistusjärjestelyissä on jo melko selkeä kuva, mutta syksyn 2010 kaupasta tarvitaan päivämäärä ja tieto siitä, milloin kauppa tuli Aran tietoon. Asuntoministeri Vapaavuoren nimeämä selvityshenkilö Riitta Rainio ei kerro tuota päivämäärää, vaan käyttää ilmaisua ”Syksyllä 2010”. Myöskään Aran ylijohtaja Rossilahti ei kerro ko. kaupan päivämäärää vastineessaan 25.11.2010 Rakennuslehden 17.11.2010 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa, vaan käyttää ilmaisua ”Syksyllä 2010”. Vuosien 2007-2008 kaupoista Rainio kertoo tarkat päivämäärät, mutta Rossilahti kirjoittaa vain kuukauden tarkkuudella tai ei mainitse ollenkaan kaikkia kauppoja. Rainio ja Rossilahti eivät ole eri viesteissä esitetyistä pyynnöistä huolimatta kertoneet syksyn 2010 kaupan päivämäärää eivätkä vastanneet muihinkaan heille esitettyihin kysymyksiin.

 35. AVARAN JA ARAN YHTEISTYÖ AVAIMEN OSAKEKAUPOISSA

  Tämän viestiketjun viesteissä on tuotu esiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) keskeinen osuus AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakesotkuissa ja omistusjärjestelyissä vuosina 2007-2010. Viestissä 20 ja viestissä 36 (Viides kysymys ylijohtaja Rossilahdelle) on kerrottu, kuinka ARAn päälakimies Jaana-Maarit Huuhka ja ARAn rakennuttamisjohtaja Martti Polvinen (Avara-konsernin entinen toimialajohtaja) sopivat 6.5.2008 pidetyssä palaverissa Avara Suomi Oy:n toimitusjohtaja Perttu Liukun kanssa, että ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle perustetaan väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet ja että tälle väliyhtiölle haetaan yleishyödyllisyysstatusta”.

  Vastauksessaan Patentti- ja rekisterihallituksen selvityspyyntöön (Dnro 2010/605908) Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Viinikka ja hallituksen jäsen Veikko Siltanen kirjoittavat, että ”Lopulta kuitenkin päädyttiin ARA:n esittämään ratkaisuun, jossa Säätiölle hankittiin tytäryhtiö (Itä-Suomen YH-Asunnot Oy) ja tälle haettiin yleishyödylliseksi nimeämistä ja luovutuksen saajan hyväksymistä. Tässä yhteydessä YH-Asumisoikeuden osakkeet siirtyivät Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n omistukseen.” Ja ennen kuin päädyttiin ARA:n esittämään ratkaisuun, ”asiasta käytiin useita puhelinneuvotteluja, palavereita ja kirjeenvaihtoa ARA:n, myyjän (YH-Asunnot oy) ja ostajan (Asuntorakentamisen Kehityssäätiö) kesken ja välillä”.

  Avaran 23.4.2008 päivätyssä vastineessa Helsingin Sanomien artikkeleihin ”Helsingin seudun kunnat miettivät jo vaihtoehtoja Avaralle” ja ”Avara myi osakkeitaan säätiölle” sekä kolumniin ”Elämäsi osoitteella käydään nyt kauppaa” kirjoitetaan AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden myynnistä Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle mm. seuraavaa:

  ”Asumisoikeuden osakkeiden myynnistä Avara on informoinut koko ajan ARAa, ja toimittu ARAn kanssa yhteistyössä. ARAn lakimiehen kanssa on sovittu, että yhtiö tulee hakemaan yleishyödyllisyysstatusta.”

  ”Säätiön hallitus on ollut täysin tietoinen toimenpiteistä, ja hallitus on ollut itse päättämässä yleishyödyllisyysstatuksen hakemisista kokouksessaan.”

  Tämä 23.4.2008 julkaistu Avaran tiedote tuo myös esiin ARAn keskeisen roolin AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa ja omistusjärjestelyissä: ”Asumisoikeuden osakkeiden myynnistä Avara on informoitu koko ajan ARAa, ja toimittu ARAn kanssa yhteistyössä” ja ”ARAn lakimiehen kanssa on sovittu”. – Kuka on tuo ”ARAn lakimies”, jonka kanssa ”on sovittu”? Onko hän päälakimies Jaana-Maarit Huuhka vai joku muu ARAn lakimies, jonka kanssa ”on sovittu” jo ennen 6.5.2008 palaveria?

  Näyttää yhä ilmeisemmältä, että vastineessaan 25.11.2010 Rakennuslehden 17.11.2010 julkaistuun artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa, Aran ylijohtaja Rossilahti tietoisesti valehtelee, kun väittää, että ”Luovutus tuli Aran tietoon, kun YH-Asunnot Oy jätti Aralle luovutuksen hyväksyntää koskevan luovutuksensaajan nimeämishakemuksen toukokuussa 2008”. Kyllä kaikki käytettävissä olevat asiakirjat osoittavat, että ”luovutus tuli Aran tietoon” jo aikaisemmin, jo tammikuussa 2008, jolloin ARAssa on kirjattu joulukuun 2007 luovutusta koskeva YH-Asunnot Oy:n 14.1.2008 päivätty hakemus Asuntorakentamisen Kehityssäätiön nimeämiseksi YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1-694 luovutuksensaajaksi (ARA 24.1.2008, Dnro 14118/643/08). Ja on erittäin todennäköistä, että kaikki kaupan osapuolet, myyjä (YH-Asunnot Oy), ostaja (Asuntorakentamisen Kehityssäätiö) ja kaupan kohde (YH-Asumisoikeus Oy, myöhempi AVAIN Asumisoikeus Oy) tiesivät jo ennen 7.4.2008 pidettyä AVAIN Asumisoikeus Oy:n varsinaista yhtiökokousta, että joulukuun 2007 kauppa oli mitätön/laiton.

  Miten Asuntorakentamisen Kehityssäätiö saattoi olla sitten AVAIN Asumisoikeus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2008 hyväksymässä ja vahvistamassa tilikauden 1.1.2007-31.12.2007 tilinpäätöstä, päättämässä tilikauden tuloksen käyttämisestä, myöntämässä vastuuvapautta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä valitsemassa hallituksen jäseniä, jos joulukuun 2007 kauppa oli mitätön/laiton ja säätiö ei siten voinut olla AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistaja? Jos kaupan osapuolet ehkä vielä YH-Asumisoikeus Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 16.1.2008 olivatkin tietämättömiä 18.12.2007 tehdyn kaupan mitättömyydestä, ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön edustajat saattoivat siksi käyttää osakkeenomistajille kuuluvaa päätösvaltaa ko. kokouksessa, niin samaa tietämättömyyttä ei voi enää mitenkään olettaa 7.4.2008 pidetyssä AVAIN Asumisoikeus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa. Varsinkin kun Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä edusti kokouksessa valtakirjalla lakimies. Ja ARAakin, jonka kanssa ”toimittiin yhteistyössä”, edusti keskusteluissa ja neuvotteluissa lakimies. Avaran tiedotteesta 23.4.2008 saa sen käsityksen, että ARAn lakimiehen kanssa oli jo ”sovittu”, miten Avaimen omistusjärjestelyt tehdään ”yhteistyössä”. Avaran ja ARAn yhteisessä palaverissa 6.5.2008 ”yhteistyö” huipentui sitten konkreettiseen sopimiseen siitä, että ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle perustetaan väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet ja että tälle väliyhtiölle haetaan yleishyödyllisyysstatusta”. Näin Avaran ja ARAn ”yhteistyössä” mahdoton tuli mahdolliseksi.

 36. ARA JA AVAIN ASUMISOIKEUS OY:N LAITON SIJOITUSTOIMINTA

  Viestissä 47 (kahdestoista kysymys ylijohtaja Rossilahdelle) tässä viestiketjussa kerrotaan myös AVAIN Asumisoikeus Oy:n laittomasta sijoitustoiminnasta, jossa asukkailta käyttövastikkeissa kerättyjä korjausvaroja sijoitettiin/siirrettiin noin 8,5 miljoonaa euroa lain vastaisesti salaisen AVAIN Asoasunnot Oy:n kautta vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon. AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaiden edustajat (talohallitusten puheenjohtajat) saivat tietää AVAIN Asoasunnot Oy:stä ensimmäisen kerran AVAIN Asumisoikeus Oy:n talohallitusten puheenjohtajille järjestetyssä iltaseminaarissa Vantaalla 14.1.2010. Yhtiön vuoden 2008 tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä tilintarkastaja Eero Suomela (PricewaterhouseCoopers Oy) esitti yhtiön omistus- ja konsernisuhteista kaavion otsikolla ”Juridinen rakenne”. Suomela kertoi myös, että konsernisuhde puretaan vuoden 2010 aikana. Hän viittasi myös em. sijoitustoimintaan ja että Aran mukaan sijoitetut varat tulee palauttaa, mutta osallistujille ei tullut selkeää kuvaa sijoitustoiminnan lainvastaisuudesta.

  Koskaan aikaisemmin ei oltu asukkaille ja asukkaiden edustajille esimerkiksi aluekokouksissa kerrottu ko. konsernisuhteesta ja milloin se oli alkanut. Todennäköisesti asiaa ei oltu kerrottu myöskään talohallitusten puheenjohtajien valtakunnallisissa kokouksissa. Vielä tänä päivänäkin on asukkaita ja asukkaiden edustajia, jotka eivät ole kuulleet siitä, että AVAIN Asumisoikeus Oy on joskus ollut konserni saatikka siitä, että yhtiöllä on ollut kyseenalaista sijoitustoimintaa. Näin hyvin asia pysyi vuosia salassa. (Todennäköisesti yhtiön hallituksen aikaisempien vuosien asukasjäsenet ovat tienneet asiasta, jos konsernisuhde ja sijoitustoiminta ovat olleet esillä hallituksen kokouksissa. Ilmeisesti yhtiön hallituksen kokouksia koskevan ankaran salassapitovelvollisuuden johdosta he eivät ole voineet kertoa kuulemistaan asioista asukkaille.)

  Todellinen kuva AVAIN Asumisoikeus Oy:n sijoitustoiminnasta saatiin vasta FST-kanavan Spotlight-ohjelman kerrottua 17.3.2010, kuinka AVAIN Asumisoikeus Oy oli sijoittanut lainvastaisesti 8,4 milj. euroa asumisoikeusasukkailta kerättyjä rahoja Asoasunnot Oy:n kautta vapaarahoitteiseen rakennustoimintaan. Ohjelman toimittajan mukaan AVAIN Asumisoikeus Oy:n silloinen toimitusjohtaja Seppo Saari ei halunnut kommentoida asiaa kameroiden edessä, vaan vastasi vasta reportaasin valmistuttua ”meilillä” eli sähköpostilla toimituksen kysymyksiin investoinnista seuraavaa:

  ”Yhtiö on tehnyt sijoituksen täysin omistamaansa tytäryhtiöön vilpittömässä mielessä.” [Toimittaja:] Yritys luuli sen olevan sallittua eikä asiaa koskaan siksi tarkastettu ARA:lta. Suurin osa sijoitetuista rahoista on palautettu. Avain Asumisoikeus Oy on laatinut aikataulun, jolla loputkin palautetaan.

  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) silloinen kehittämispäällikkö Markku Virtanen lausui ohjelmassa seuraavaa:

  ”Ehkä he ovat ajatelleet, että kun se raha kuitenkin pysyy siellä konsernissa, sen alakonsernissa, jonka emoyhtiö on tämä AVAIN Asumisoikeus Oy, niin se olisi sallittua. Ja no, meidän lainsäädännön tulkinnan mukaan tämä ei ole sallittua, ja kyllä yhtiökin meidän kanssa oli samaa mieltä ja halukkaita korjaamaan tämän virheensä.”

  Kehittämispäällikkö Virtasen lausunto herätti ihmettelyä monissa asukkaissa ja asukkaiden edustajissa, varsinkin koska kaikilla ei ollut tietoa Aran Perttu Liukulle 20.5.2009 lähettämästä kirjeestä (Dnro 15234/651/09). Virtasen lausunnosta ja sen esittämistavasta saattoi saada käsityksen, että hän vähätteli sijoituksen merkitystä ja osoitti ymmärrystä AVAIN Asumisoikeus Oy:n ”sijoitustoiminnalle”. Lähettämässään sähköpostiviestissä Virtanen kuitenkin oikaisi väärinkäsityksen: ”Ymmärryksestä ei ollut kyse. Lausuin vain oman arvailuni, kun sitä minulta kysyttiin.”

  Asumisoikeusasukkaana kuitenkin toivoo, että viranomainen ei arvailisi vaan selvittäisi mahdollisimman tarkasti, mitä on tapahtunut. Spotlight-ohjelman jälkeen Arasta saadun tiedon mukaan AVAIN Asumisoikeus Oy:n ”sijoitustoiminta” tuli Aran tietoon jonkun kantelun tutkinnan yhteydessä. Tällöin herää kysymys, olisiko ”sijoitustoiminta” tullut koskaan esille, ellei joku asukas tai talohallitus olisi tehnyt jostakin asiasta kantelua, jonka käsittelyn yhteydessä myös sijoitustoiminta sattumalta paljastui? Aran toiminta valvontaviranomaisena ei voi perustua siihen, että joku on sattunut tekemään kantelun. Valvonnan tulee olla paljon omaehtoisempaa ja systemaattisempaa.

  Aran Perttu Liukulle lähettämän kirjeen (ARA 20.5.2009, Dnro 15234/651/09) perusteella Ara kuitenkin tiesi jo vuoden 2008 alussa ”vapaarahoitteisesta ASO-yhtiöstä”, koska se Avaran ja Aran edustajien neuvottelussa 21.1.2008 toi esille, että ”vapaarahoitteinen ASO-yhtiö tulisi siirtää pois yleishyödyllisen nimetyn ASO-yhtiön omistuksesta eli ns. yleishyödyllisen osion ulkopuolelle”. Kirjeen mukaan Aran tiedossa ei vielä tuolloin ollut ”emoyhtiön sijoitukset tytäryhtiöön”. Kirjeessään Liukulle 20.5.2009 Ara toteaa, että ”Avain Asumisoikeus Oy:n oman pääoman ehtoinen sijoitus Avain Asoasunnot Oy:öön on arava- ja korkotukilainsäädännön kuin myös asumisoikeusasunnoista annetun lain vastainen” ja että ”Tämän vuoksi sijoitus tulee kokonaisuudessaan purkaa ja sijoitetut varat tulee palauttaa Avain Asumisoikeus Oy:lle, kuten AVARAN edustajien kanssa 13.5.2009 pidetyssä neuvottelussa todettiin”.

  Kaupparekisterimerkintöjen mukaan AVAIN Asoasunnot Oy:n perustamissopimus on allekirjoitettu 15.11.2006 ja yhtiö on rekisteröity 24.11.2006. Liukku toimi hallituksen ensimmäisenä puheenjohtajana ja Juha-Veikko Nikulainen sen ensimmäisenä toimitusjohtajana. Liukku toimi tuolloin myös Avara-konsernin toimitusjohtajana ja Nikulainen AVAIN Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Laiton sijoitustoiminta aloitettiin vuoden 2006 puolella Liukun toimiessa sekä Avara-konsernin toimitusjohtajana että AVAIN Asoasunnot Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Juha-Veikko Nikulaisen toimiessa AVAIN Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä sekä AVAIN Asoasunnot Oy:n toimitusjohtajana. Sijoitustoiminta jatkui vielä vuoden 2007 puolella. Kaiken kaikkiaan sijoitettiin siis noin 8,5 miljoonaan euroa meiltä Avaimen asumisoikeusasukkailta kerättyjä varoja vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon. Saamme olla kiitollisia Sattumalle, että laiton sijoitustoiminta tuli ilmi ja Ara joutui puuttumaan siihen.

 37. Viestiin 51 kommentti: Nopeita ovat olleet, kun Nikulainen ehti jo joulukuussa 2006 aloittaa SRV:n johtajana. Eli nimet papereihin juuri sitä ennen.
  Mikäköhän manööveri nyt mahtaa olla valmisteilla, kun Avaran ja Avara Isännöinnin porukkaa siirtyy kiihtyvällä tahdilla Avaimen palvelukseen? Mahtaisiko joku tietää tai arvata?

  1. Onko Avain Asumisoikeus Oy:n vuosikertomus 2010 toimitettu PRH:lle ? Lokakuun alussa sitä ei sieltä löytynyt.
   Olisi mukava tietää mitä yhtiössä on tapahtunut.

 38. SÄÄTIÖT ILMAN VIRANOMAISVALVONTAA SUOMESSA

  Riihisäätiö ja Urheiluopistosäätiö ovat olleet näinä päivinä esillä tiedotusvälineissä ja Nuorisosäätiö joku aika sitten. Eikö olisi aika jo tarkemmin miettiä koko säätiölaitosta Suomessa? Ne ovat eräänlaisia salaseuroja, joiden toiminnasta ei juuri tiedetä mitään. Niiden taakse voi kätkeytyä myös kyseenlaista toimintaa, joista em. säätiöt ovat esimerkkejä ja edustavat todennäköisesti vain jäävuoren huippua lajissaan.

  Suomi on säätiöiden luvattu maa, mitä tulee niiden lukumäärään ja valvonnan puuttumiseen. Kaikki säätiöitä koskevat epäkohdat ovat tulleet aluksi esille muiden kuin niitä valvovan viranomaisen eli Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) toimesta. PRH on tosiasiassa vain asiakirjojen säilytyspaikka. PRH:n viime syksynä eläkkeelle jäänyt pääjohtaja Matti Enäjärvi tuomittiin virkavelvollisuuden rikkomisesta ja maksuväline¬petoksesta. Kun virastolla on ollut tällainen pääjohtaja, niin on selvää, että se ei ole ollut tehtäviensä tasolla, mikä on todennäköisesti heijastunut myös sen toimintaan valvontaviranomaisena. Tällaiselta pääjohtajalta on todennäköisesti ollut myös johtamansa viraston primaari tehtävä hukassa.

  Valvontaviranomaisia (Ara ja PRH) ei ole kiinnostanut esimerkiksi se, että yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön AVAIN Asumisoikeus Oy:n entisellä enemmistöomistajalla, Asuntorakentamisen Kehityssäätiöllä, on sama osoite kuin henkilöllä, jonka firmalle säätiö myi syksyllä 2010 salaisella kaupalla omistuksensa AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä. Nyt ko. yksityinen liikemies on ko. yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön enemmistöomistaja ja määräysvallan käyttäjä. Säätiön käynti- ja postiosoitteeksi on kauppa- ja säätiörekisteritiedoissa merkitty Oolannintie 9, 01520 Vantaa, joka on myös ko. liikemiehen kotiosoite.

  Säätiöillä pitäisi olla uskottavuutensa vuoksi joku muu osoite kuin yksityisen henkilön kotiosoite. Varsinkin jos säätiö omistaa enemmistöomistuksen ja käyttää määräysvaltaa yleishyödyllisessä yhtiössä, jonka varat ovat peräisin veronmaksajilta ja asumisoikeusasukkailta. Asuntorakentamisen Kehityssäätiö sai enemmistöomistuksensa AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä laittomiksi todetuilla kaupoilla vuosina 2007-2008. Omistuksensa se sai pitää, kun Ara ja Avara.konsernin tuolloinen johtaja Perttu Liukku sopivat väliyhtiön perustamisesta säätiön ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n väliin. ARa antoi tälle väliyhtiölle yleishyödyllisyysstatuksen ja nimesi sen laittomasti saatujen osakkeiden luovutuksensaajaksi. Näin laittomasta tuli laillista. Syksyllä 2010 säätiö myi salaisella kaupalla ko. väliyhtiön ja samalla laittomilla kaupoilla saamansa omistuksen AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä Liukun ja tämän entisen alaisen firmalle.

  Ara ei ole nähnyt AVAIN Asumisoikeus Oy:n kaupoissa mitään kummallista. PRH ei ole nähnyt säätiön toiminnassa mitään kummallista. PRH:n kirje Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallitukselle heinäkuussa 2011 ei syntynyt sen omasta aloitteesta ja sen oman valvonnan tuloksena vaan siitä julkisesta keskustelusta, jonka syksyn 2010 salainen Liukku-kauppa aiheutti tiedotusvälineissä. Veronmaksajana miettii, miksi täytyy maksaa veroja tällaisten viranomaisten kuten Ara ja PRH ylläpitämiseen, kun ne eivät hoida tehtäviään valvontaviranomaisina – eivät ainakaan oma-aloitteisesti. Eikö arkistolaitos voisi hoitaa niiden tehtävän, joka nykyisin näyttää olevan lähinnä vain asiakirjojen tallettaminen ja säilyttäminen ilman että ne vierailisivat sitä ennen jonkun tarkastajan työpöydällä?

  1. Niin täyttyykö Suomen valtion viraston PRH:n ja ARA:n tehtävät sillä kun Euro arkkuun kilahtaa.

   Asumisoikeusasukkaat yhtiön ainoina sijoittajina 15 %:n osuudellla Avain Asumisoikeuden osakekaupoissa (Asuntorakentamisen Kehityssäätiö/Avara Itä-Suomi Oy ja edelleen Asuntorakentamisen Kehityssäätiö/Suomen Rakennuttamisen Kehitys) ovat myös kovia veronmaksajia. Käsittääkseni varainsiirtoverot on maksettu näissäkin kaupoissa. Osinko liikemiehille, verot ja kulut (15 %:n) sijoittajille kuten myös mittavat hallinto- ja talousohjelmien uudelleen järjestelyt ja käyttöönottokulut.

   Voin olla täysin väärässä – vai olenko?

 39. SÄÄTIÖIDEN JA NS. YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VALVONNAN LAIMINLYÖNTI

  Internet-sivuillaan Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kertoo omasta roolistaan säätiöiden valvonnassa seuraavaa:

  ”Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) valvonta on jälkikäteen tapahtuvaa laillisuusvalvontaa. Valvonta perustuu ensisijaisesti tilinpäätösasiakirjoihin, jotka säätiö lähettää Patentti- ja rekisterihallitukselle vuosittain.

  Säätiön on tarvittaessa annettava Patentti- ja rekisterihallitukselle toiminnastaan muitakin valvontaa varten tarvittavia selvityksiä.”

  PRH kertoo säätiöiden valvonnan olevan siis jälkikäteen tapahtuvaa laillisuusvalvontaa, joka perustuu ensisijaisesti tilinpäätösasiakirjoihin, jotka säätiö lähettää Patentti- ja rekisterihallitukselle vuosittain. Kovin heppoiselta tuntuu tällainen valvonta. Eikö pitäisi tehdä myös kunnon tarkastuksia ainakin pistokokeina? Eikö pitäisi toimia viimeistään silloin, jos säätiön toiminnasta kantautuu muodossa tai toisessa viestejä, joissa säätiön toiminta kyseenalaistetaan tai kysytään, onko säätiö noudattanut edes omia sääntöjään?

  Monissa kirjoituksissa on reilun vuoden ajan käsitelty Asuntorakentamisen Kehityssäätiön toimintaa. Säätiö tuli julkiseen tietoisuuteen myytyään omistamansa väliyhtiön, Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n, yksityisille liikemiehille Perttu Liukulle ja Kari Mäenpäälle salaisella kaupalla syksyllä 2010. Kaupan seurauksena ko. liikemiehet saivat haltuunsa yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön, AVAIN Asumisoikeus Oy:n, enemmistöomistuksen ja määräysvallan. Ko. väliyhtiön perustamisesta AVAIN Asumisoikeus Oy:n ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön väliin oli sovittu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ja Avara-konsernin tuolloisen toimitusjohtajan Perttu Liukun neuvotteluissa keväällä 2008, jotta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voisi omistaa yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön osakkeita. Avara-konsernin lakimiehen Suvi Seilan allekirjoittamien asiakirjojen mukaan ARAn puolelta väliyhtiön perustamisesta Liukun kanssa sopivat päälakimies Jaana-Maarit Huuhka ja rakennuttamisen johtaja Martti Polvinen, joka vielä jonkin aikaan aikaisemmin oli toiminut Liukun alaisena johtajana Avara-konsernissa.

  Syksyn 2010 Liukku-kauppa herätti paljon uutisointia ja keskustelua tiedotusvälineissä. Aran ylijohtaja Rossilahti valehteli Aran osuudesta AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyissä vastineessaan erääseen Rakennuslehden kirjoitukseen. Toinen viranomainen, Patentti- ja rekisterihallitus, lupasi jossakin vaiheessa selvittää Asuntorakentamisen Kehityssäätiön toimintaa. Heinäkuussa 2011 PRH lähetti selvitystyönsä tuloksena kirjeen säätiölle. Moni on kysynyt, miksi PRH ei julkistanut kirjettä, vaikka ko. säätiö oli saanut paljon huomiota AVAIN Asumisoikeus Oy:n vuosien 2007-2008 laittomien osakekauppojen ja syksyn 2010 salaisen Liukku-kaupan yhteydessä. Monien mielestä viranomaisten tulisi avoimesti tiedottaa päätöksistään ja vaikkapa vain ”kirjeistään”, jos ne koskevat sellaisia asioita, joilla on laajempaakin merkitystä ja jotka ovat olleet esillä julkisessa keskustelussa. Mitä ko. kirjeen sisältöön tulee, niin kovin heppoisen kuvan se antaa PRH:n selvitystyön tasosta. Monet olennaiset kysymykset ko. säätiön toiminnassa olivat jääneet selvittämättä tai jätetty tarkoitushakuisesti pois kirjeestä. Tällaisia keskeisiä kysymyksiä on mm. se, oliko säätiöllä oikeus valita edustajansa AVAIN Asumisoikeus Oy:n hallitukseen AVAIN Asumisoikeus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa huhtikuussa 2008, sillä tieto joulukuun 2007 AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden kaupan laittomuudesta oli jo selvillä kaupan osapuolilla (Asuntorakentamisen Kehityssäätiö toimi ostajana tuossa kaupassa) tuohon mennessä. Tämä on kiistattomasti asiakirjoilla osoitettavissa, mutta PRH sivuutti säätiölle lähettämässään ”kirjeessään” koko asian toteamalla, että tammikuussa 2008 pidettyyn AVAIN Asumisoikeus Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen mennessä kaupan osapuolilla ei vielä ollut tietoa kaupan laittomuudesta. Onkohan edes näin? PRH olisi voinut asiakirjojen avulla helposti selvittää, että tieto ko. kauppojen laittomuudesta oli jo kaupan osapuolten (siis myös säätiön) tiedossa huhtikuussa AVAIN Asumisoikeus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa AVAIN Asumisoikeus Oy:n hallitukseen valittiin samat säätiön edustajat kuin oli tehty tammikuun ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

  Toinen keskeinen kysymys on se, onko Asuntorakentamisen Kehityssäätiö saanut osinkoja AVAIN Asumisoikeus Oy:ltä vuodelta 2007 ja/tai vuodelta 2008. Koska joulukuun 2007 osakekauppa, jossa säätiö sai 51 prosentin omistuksen AVAIN Asumisoikeus Oy:stä, oli laiton, niin säätiöllä ei ole ollut oikeutta saada osinkotuloja AVAIN Asumisoikeus Oy:ltä noilta vuosilta. PRH:n tulisi vaivautua tutkimaan tämäkin asia säätiön toiminnassa, jottei ainakaan turhia epäilyjä esiintyisi mahdollisista laittomista osingoista.

  Kolmas keskeinen kysymys on se, että onko säätiö ylipäätään noudattanut toiminnassaan omia sääntöjään, kun se on vuosien 2007 ja 2008 laittomien osakekauppojen lisäksi tukenut huomattavilla summilla Avara Isännöintiakatemiaa, vaikka tällaisesta tukemisesta ei mainita säätiön säännöissä. Tosin ”selitystaidon mestarit” osaavat varmasti tässäkin asiassa muuttaa ”mustan valkoiseksi”.

  Monissa AVAIN Asumisoikeus Oy:n laittomia osakekauppoja vuosina 2007-2008 ja laitonta sijoitustoimintaa vuosina 2006-2007 koskevissa kirjoituksissa on ihmetelty viranomaisten (ARA ja PRH) haluttomuutta tutkia kunnolla noita juttuja oman valvontavelvollisuutensa puitteissa. ARA:n haluttomuutta selvittää laittomia osakekauppoja selittää sen keskeinen rooli AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekauppojen sotkuissa ja omistusjärjestelyissä, jos on uskomista säätiön PRH:lle antamia selvityksiä ja muita asiakirjoja, joista ARA:n keskeinen osuus käy ilmi. Toinen laiton toiminta eli AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkailta käyttövastikkeissa kerättyjen korjausvarojen laiton sijoitustoiminta vuosina 2006-2007 tuli ilmi sattumalta erään kantelun tutkinnan yhteydessä, mikä ei anna hyvää kuvaa ARA:n kyvystä valvoa ”yleishyödyllisiä” yhtiöitä ja niiden asukkailta keräämien varojen käyttöä. Sekä ARA:n että PRH:n toiminta valvontaviranomaisina ei ole ollut ajan tasalla. Molemmissa valvonta tapahtuu ”jälkikäteen” ja perustuu yksinomaan valvottavien antamiin ilmoituksiin. Voiko viranomaisvalvonta olla tällaista Suomessa? Vaikka asuntoministeri Vapaavuoren vuosi sitten kutsumalle selvityshenkilölle, ympäristöministeriön eläkkeellä olevalle hallintojohtajalle ja ARA:n johtokunnan entiselle jäsenelle, Riitta Rainiolle, riitti se, että laittomiin kauppoihin ja sijoituksiin osallistuneet olivat vakuuttaneet hänelle toimineensa ”vilpittömässä mielessä”, niin sen ei tulisi riittää varsinaisille valvontaviranomaisille eli ARA:lle ja PRH:lle tai muuten kärsii kansalaisten luottamus viranomaisiin. Molempien toiminta omalta osaltaan on ollut luokatonta ja ARA:n toiminta valheineen viranomaiselle sopimatonta ja voimakkaasti moitittavaa – ehkä jopa vakavampaakin. Toivottavasti oikeusviranomaiset selvittävät sekä ARA:n että PRH:n toiminnan valvontaviranomaisina AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekauppojen sotkuissa ja laittomassa sijoitustoiminnassa. Molemmat ovat laiminlyöneet valvonnan omilla vastuualueillaan.

  1. PRH ei ilmeisesti uskalla ottaa kantaa säätiöiden toimintaan, koska uutisten mukaan Säätiöitä valvovan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) linjajohtajasta Olli Koikkalaisesta on tehty kaksi kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle, uutisoi Keskusta verkkolehti Verkkoapila

   Kantelujen mukaan Koikkalainen on kohdellut säätiöitä eri tavalla ja näin rikkonut virkamieheltä edellytettävää tasapuolista kohtelua.
   linkki uutiseen: http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2010/10/1197112/nuorisosaatiota-kohdeltiin-eri-tavalla-kuin-urheilusaatiota

   On ymmärrettävää ettei Asuntorakentamisen Kehityssäätiön väärinkäytöksiinkään prh uskalla puuttua. Säätiön asiamiehenä toimii Suvi Seila !

   1. On kauheaa, jos viranomaisten pitää pelätä isokenkäisiä Suomessakin. Nimenomaan säätiöt ovat saaneet huseerata viime vuosiin saakka ilman valvontaa. Muutama säätiö sadoista (tai tuhansista) on jäänyt syystä tai toisesta kiinni (joko säätiölain tai omien sääntöjensä rikkomisesta), mikä kuvaa valvonnan heikkoa tasoa.

    Nuorisosäätiö on härski kepulainen säätiö, joka ei niele helposti puuttumista sen toimintaan. Toinen härski säätiö on Asuntorakentamisen Kehityssäätiö, joka majailee samassa osoitteessa kuin kohuliikemies Perttu Liukku. Tämänkään säätiön toimintaan viranomaiset (PRH, ARA) eivät näköjään uskalla puuttua muuten kuin lähettämällä yksityiskirjeitä kuten PRH:n Koikkalainen teki viime heinäkuussa.

 40. SÄÄTIÖLAKIA OLLAAN PANEMASSA UUSIKSI

  Tänään TV1:n Aamu-TV:ssä haastateltiin Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdistys- ja säätiöyksikön päällikköä Juha Viertolaa. Aamu-TV:n Internet-sivuilta haastattelu löytyy otsikolla ”Säätiöiden asuntokaupat ja valvonta kuohuttavat”. Haastattelun katsomiseen johdatellaan seuraavalla tekstillä:

  ”Säätiöiden edesottamukset ovat taas viime viikkoina olleet tapetilla. Puolustusministerin Wallinin asuntokauppoja säätiön kanssa on ihmetelty ja tutkittu, ja valvojien perään huudettu. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistys- ja säätiöyksikön päällikkö Juha Viertola kertoi miksi säätiölakia ollaan panemassa uusiksi.”

  AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkailla on erityinen intressi seurata säätiölain ”panemista uusiksi”. Yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön AVAIN Asumisoikeus Oy:n enemmistöomistuksen ja määräysvallan vuosien 2007 ja 2008 mitättömillä ja laittomilla osakekaupoilla haltuunsa saanut Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi tuon omistuksensa syksyllä 2010 salaisella kaupalla Avara-konsernin entiselle toimitusjohtajalle Perttu Liukulle ja Avaran entiselle toimialajohtajalle Kari Mäenpäälle pilkkahintaan vajaalla 160 000 eurolla. Kaiken teki mahdolliseksi Aran avustuksella toukokuussa 2008 perustettu holding-yhtiö, jonka kautta säätiö saattoi pitää mitättömillä ja laittomilla kaupoilla haltuunsa saamansa osakkeet. Liukku oli keskeinen henkilö jo vuosien 2007-2007 kaupoissa ja väliyhtiön perustamisessa. YTJ:n mukaan säätiön osoite on sama kuin Liukun kotiosoite.

  AVAIN Asumisoikeus Oy:n ja muiden ns. yleishyödyllisten asumisoikeusyhteisöjen asukkaiden ja asukkaiden edustajien tulee vaatia, että uudessa säätiölaissa kielletään säätiöitä omistamasta yleishyödyllisiä asumisoikeus- ja muita yleishyödyllisiä yhtiöitä. Riihisäätiö, Nuorisosäätiö ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiö ovat riittävän varoittavia esimerkkejä säätiöiden arveluttavasta toiminnasta ja valvonnan puutteista. PRH on epäonnistunut säätiöiden valvonnassa kuten ARA ”yleishyödyllisten yhteisöjen” valvonnassa. Valvonnan laiminlyöntiään molemmat tahot puolustelevat mm. lainsäädännön puutteilla ja resurssien vähäisyydellä. Mainitsematta ko. tahoilta on jäänyt kaikkialle lonkeronsa ulottava ”hyvä veli” –verkosto, josta tutkijat käyttävät ilmaisua ”rakenteellinen korruptio”.

  Uuteen säätiölakiin tulee saada myös maininta, että mikäli säätiöt saavat jatkossakin omistaa suoraan tai epäsuoraan yleishyödyllisiä yhteisöjä, niin sekä säätiön että sen omistaman yhteisön päätöksentekoon ja toiminnan valvontaan saavat osallistua myös yhteisön asukkaat tai vastaavat, jotka viime kädessä maksavat ”yhteisönsä” ja sen omistajien kaiken (”härskinkin”) toiminnan esimerkiksi käyttövastikkeissaan. Asumisoikeusasukkaana toivoo erityisesti, että säätiölain lisäksi koko yleishyödyllisyys- ja asumisoikeuslainsäädäntö ”avataan” julkiselle keskustelulle täysremonttia varten. Ilman julkista kontrollia huseeraavat hämäräperäiset säätiöt ja ”yhteisöt” eivät sovi enää tähän aikaan.

  1. Yle urheilu kirjoitti 24.10.2010: ”Hiihtoliitto käyttänyt urheilijoiden rahoja kuluihinsa ”

   Tässä linkki: http://yle.fi/urheilu/lajit/hiihtolajit/2010/10/hiihtoliitto_kayttanyt_urheilijoiden_rahoja_kuluihinsa_2085017

   ”Koikkalaisen mukaan Patentti- ja rekisterihallitus lähettää selvityspyynnöt Suomen hiihtourheilun kannatussäätiölle heti ensi viikon alussa. Viranomaisselvityksessä kaivataan tietoja muun muassa kyseisten lainojen vakuuksista ja siitä, ketkä ovat lainoista päättäneet. PRH haluaa selvittää, onko tässä tapauksessa rikottu säätiölakia, jossa lainalle edellytetään täydet vakuudet.
   Ylen tietojen mukaan Patentti- ja rekisterihallitus PRH aikoo selvittää, ketkä lainoista ovat päättäneet, ja onko lainoilla ollut vakuuksia. PRH haluaa tietää onko Hiihtoliitto rikkonut säätiölakia.

   Saiko Koikkalainen mitään muuta aikaan kuin yhden ”luotettavan hiihtoliiton toimitusjohtajan ”Juha Viertolan yhdistys- ja säätiörekisteripäälliköksi 1.1.2012 alkaen patentti ja rekisterihallitukseen.

 41. RIIHISÄÄTIÖN TALOUSRIKOKSISTA

  Helsingin Sanomat kirjoitti 8.6.2008 Riihisäätiön talousrikoksista otsikolla ”Riihikuivaa vaalirahaa”. Jutun alaotsikko oli ”Riihi-säätiön talousrikosvyyhdistä annetaan pian tuomiot. Mutta tutkinnasta jäi poliisin rajauksen takia jotain pois. Oulun Ahtisaari-liikkeen vaalirahat.” Seuraavassa on muutamia otteita jutusta:

  ”Kannisen ja tämän lähipiirin epäillään saaneen lähes kolmen miljoonan euron hyödyn kavallus- ja avustuspetoksilla. Syytteessä ovat myös Kannisen neljä aikuista lasta, jotka ovat kuuluneet Riihisäätiön hallitukseen.

  Kanninen on kiistänyt kaikki syytteet.

  Rikosvyyhti kytkeytyy myös politiikkaan. Sdp:tä lähellä olleen Kannisen epäillään tukeneen Riihisäätiön rahoilla avokätisesti demarien paikallispoliitikkoja.

  Ja tukea ovat saaneet myös raskaan sarjan poliitikot. Syyttäjä epäilee, että säätiö tuki Tarja Halosen vuoden 2000 presidentinvaalikampanjaa 16000 markan lehti-ilmoituksella. Lasku päätyi Riihisäätiön alaisten taloyhtiöiden maksettavaksi – kuten Kannisen perheen monet menot.

  Keskusrikospoliisi rajasi törkeiden avustuspetosten osalta tutkintansa vuosiin 1995-2001.
  Esimerkiksi epäilyt vaalirahasta kuuluvat tähän tutkintaan. Törkeiden kavallusepäilyjen osalta krp:n rajaus oli 1996-2000. Syynä aikarajauksiin oli kirjanpitoaineiston puuttuminen.

  Siksi poliisin tietoon ei tullut, että Toivo J. Kanninen maksatti Riihi-säätiöllä jo Martti Ahtisaaren
  presidentinvaalikampanjan kuluja. Miten siinä niin kävi?

  Kanninen on käyttänyt Riihi-säätiön rahaa kampanjaan jo aiemmin. Toukokuisten esivaalien jälkeen Oulun Ahtisaari-liikkeen maksettavaksi on tullut Kaleva-lehden 37000 markan ilmoituslaskut. Liikkeen tilillä on ollut sillä hetkellä kuitenkin vain vajaat 16000 markkaa.

  Pelastaja löytyy läheltä. Kanninen siirtää Riihi-säätiöstä Ahtisaari-liikkeen tilille 25000 markkaa. Kirjanpidon perusteella kyse on siirtovelasta. Riihi-säätiö antaa Oulun Ahtisaari-liikkeelle myös toisen 4200 markan lainan.

  Vuoden 1993 lopussa Oulun Ahtisaari-liike on Riihi-säätiölle velkaa siis 29200 markkaa. Mutta
  yllättäen juuri vuoden viimeisenä päivänä liikkeen tilille ropsahtaa saman verran rahaa.

  Maksusta on Ahtisaari-liikkeen kirjanpidossa erillinen tosite: Annettu avustus Riihi säätiöltä, Martti Ahtisaaren vaalitoimistolle. Mk 29.200,00. Allekirjoittajana Toivo J. Kanninen.

  Kirjanpidon perusteella Riihi-säätiö on antanut Oulun Ahtisaari-liikkeelle lisäksi kaksi 1500 markan kohdeavustusta.

  Kannisen olisi voinut olettaa tuntevan johtamansa säätiön säännöt. Niiden mukaan Riihi-säätiön tarkoituksena oli ”työväen ja muun kansanperinteen tallentaminen, biodynaamisen viljelyn edistäminen ja tunnetuksi tekeminen, luonnonsuojelun edistäminen, ammatillisten opintojen tukeminen ja sosiaalisen asuntotoiminnan edistäminen Suomessa”. Säätiön
  tuli toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti edellä mainittuja kohteita.

  Ei siis sanaakaan vaalien rahoittamisesta tai mainintaa edes yhteiskunnallisen toiminnan
  tukemisesta. Siirtäessään rahaa Riihi-säätiöstä Ahtisaari-liikkeelle Kanninen toisin sanoen rikkoi säätiön sääntöjä – ja syyllistyi luottamusaseman väärinkäyttöön.

  Kannisen puolustus on vaatinut syytteiden ja korvausvaatimusten hylkäämistä.

  Kaikki vaikuttajat eivät hylänneet Kannista petos- ja kavallusepäilyistä huolimatta. Nimekkäät
  vaikuttajat ovat käyneet puhumassa Riihi-säätiön tilaisuuksissa.

  Kuten Ahtisaaren ydinjoukkoon kuulunut Lasse Lehtinen, jolle Riihi-säätiö myönsi syyskuussa 2001 väitöskirjaa varten 20000 markan apurahan. Sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena oli tukea ”ammatillisia opintoja harjoittavia, lahjakkaita ja vähävaraisia opiskelijoita”. Krp:n mukaan Riihi-säätiö osti myös isot pinot Lehtisen väitöskirjaa ja rahoitti sen tiimoilta järjestettyä puhekiertuetta.”

  KYSYMYKSIÄ

  Pitävätkö HS:n tiedot Riihisäätiön tuesta Ahtisaarelle ja Haloselle paikkansa?

  Laiminlöikö Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Riihisäätiön valvonnan?

  Miten Riihisäätiön jutussa lopulta kävi?

 42. PRH JA RIIHISÄÄTIÖ

  Viestissä 63 kysytään, laiminlöikö Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Riihisäätiön valvonnan. Valitettavasti PRH laiminlöi valvonnan. Viestissä 60 nimimerkki ”ossi lahti” on laittanut linkin sivulle, josta on luettavissa Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu PRH:ta koskevassa asiassa. Ratkaisun (Dnro 646/2005, 22.12.2006) mukaan PRH laiminlöi velvollisuutensa valvoa Riihisäätiötä. Ratkaisunsa alussa apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen kirjoittaa asian vireilletulosta seuraavaa:

  ”Apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio toimitti marraskuussa 2004 tarkastuksen Keskusrikospoliisissa (KRP). Tällöin tuli esille, että KRP oli vuodesta 2001 alkaen tutkinut oululaiseen Riihi säätiö r.s:öön (Riihisäätiö) liittyviä rikosepäilyjä. Jutun tutkinnassa kerrottiin olleen ongelmia muun muassa siitä syystä, ettei säätiötä valvova viranomainen eli Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ollut ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin asiassa.

  Asiassa hankittiin alustavaa asiakirja- ja puhelinselvitystä KRP:stä, Valtion asuntorahastosta (ARA) sekä jutun viralliselta syyttäjältä ja tutkinnanjohtajalta. Saatujen selvitysten perusteella päätin ottaa omana aloitteena selvitettäväksi, oliko PRH menetellyt asiassa valvontavelvollisuutensa edellyttämällä tavalla.”

  Kannattaa lukea koko ratkaisu ja ihmetellä PRH:n toimintaa. Niin luokatonta se on ollut mm. Riihisäätiön osalta.

  PRH ei laiminlyönyt ainoastaan Riihisäätiön valvontaa. Kaikki tiedämme myös Nuorisosäätiön ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön, joiden kohdalla viranomaisten valvonta on pettänyt pahasti. Veronmaksajana on oikeus kysyä, pitäisikö perustaa erillinen valvontaviranomainen valvomaan ns. yleishyödyllisiä yhteisöjä ja niiden omistajatahoja. PRH ja ARA ovat laiminlyöneet pahasti valvontatehtävänsä. Tosin ARA oli vielä 2000-luvun alussa ”tiitterä” Riihisäätiön tapauksessa, mutta Lahteen muuttamisen ja Rossilahden ylijohtajaksi tulon jälkeen sen toiminta valvontaviranomaisena on ollut luokatonta, josta esimerkkinä ovat löyhä puuttuminen Nuorisosäätiön hämärähommiin ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n laittomaan sijoitustoimintaan vuosina 2006 – 2007 sekä asiakirjojen mukaan jopa avustaminen AVAIN Asumisoikeus Oy:n mitättömissä ja laittomissa osakekaupoissa vuosina 2007 – 2008.

 43. PRH JA SÄÄTIÖIDEN VALVONTA

  Useissa kirjoituksissa tässäkin viestiketjussa on arvosteltu Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) toimintaa säätiöitä valvovana viranomaisena. Kirjoitusten mukaan PRH on laiminlyönyt säätiöiden valvonnan.

  TV1:n Aamu-TV.ssä 10.4.2012 haastateltiin Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdistys- ja säätiöyksikön päällikköä Juha Viertolaa. Oikeustieteen lisensiaatti Juha Viertola nimitettiin Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistys- ja säätiörekisteripäälliköksi 1. tammikuuta 2012 alkaen. Tiedotusvälineiden mukaan Viertola on aikaisemmin toiminut muun muassa Suomen Hiihtoliiton toiminnanjohtajana ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n yhteysjohtajana sekä Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiön toiminnanjohtajana. Viertolan vastaukset toimittajan kysymyksiin eivät antaneet mitään toivoa sen suhteen, että PRH ainakaan oma-aloitteisesti valpastuisi säätiöiden valvojana. Viertolalla ei ollut selkeää mielipidettä siitä, pitäisikö säätiölakia tiukentaa vai ei eikä siitä, pitäisikö PRH:n tiukentaa säätiöiden valvontaa vai ei.

  Viertolan esiintyminen Aamu-TV:ssä oli suuri pettymys veronmaksajille ja ns. yleishyödyllisten yhteisöjen asukkaille, jotka ovat kärsineet joko suoraan tai välillisesti jonkun säätiön kyseenalaisesta toiminnasta. Tällaisia säätiöitä ovat mm. Riihisäätiö, Nuorisosäätiö ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiö. Nämä säätiöt yleishyödyllisinä yhteisöinä tai yleishyödyllisen yhteisön omistajina ovat toimineet säätiölain ja sääntöjensä vastaisesti, mutta PRH on ummistanut silmänsä siltä.

  On kuitenkin yksi säätiö, jonka toimintaa PRH on puuttunut. Tosin tämän kirjoittajalla ei ole tarkkaa muistikuvaa siitä, tapahtuiko puuttuminen PRH:n oman valvonnan tuloksena vai ulkopuolisesta ilmiannosta tai kantelusta. Todennäköisesti ei ollut kysymys PRH:n omasta aloitteellisuudesta tässäkään asiassa. Kysymyksessä oleva säätiö on Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiö, jonka ns. rahanlainausjupakka on viime vuosina ollut paljon esillä tiedotusvälineissä. Yle Urheilu haastatteli Juha Viertolaa 12.1.2011, kun Viertola toimi vielä Hiihtoliiton ja Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiön toiminnanjohtajana. Haastattelun mukaan Juha Viertola osasi odottaa Patentti- ja Rekisterihallituksen antamaa päätöstä ns. rahanlainausjupakkaan. Viertolan mukaan uudistuksia ja muutoksia on jo selvitetty, mutta PRH:n selvitys on viimeinen ponnin sille, että muutoksia säätiön hallintoon on tulossa. Yle Urheilun uutisen mukaan ”PRH:n mukaan säätiön tilillä olleita varoja lainattiin säätiön sääntöjen ja säätiölain vastaisesti Suomen Hiihtoliitto ry:n maksuvalmiuden säilyttämiseksi, mutta selvitys ei sen mielestä anna aihetta muihin toimenpiteisiin”. Viertolan mukaan ”Päätös ei yllättänyt ja se oli ennakoitavissa, että tämän suuntaista kannanottoa sieltä päin on tulossa”.

  Surullisen kuuluisan ”yleishyödyllisen yhteisön” asukkaana on pakko kysyä, että jos Viertolan mukaan tarvittiin PRH:n selvitys viimeisenä pontimena sille, että muutoksia hänen johtamaansa säätiöön alettiin suunnitella, niin mitä se ennakoi, kun hän toimii itse Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistys- ja säätiörekisteripäällikkönä? Eikö hänen toimiessaan vielä säätiön toiminnanjohtajana olisi pitänyt tuntea säätiölaki ja johtamansa säätiön säännöt – varsinkin kun hän on oikeustieteen lisensiaatti? Viertolan esiintyminen Aamu-TV:ssä ei antanut kovin suuria toiveita siitä, että ”yleishyödyllisten” säätiöiden ja säätiöiden omistamien ”yleishyödyllisten” yhteisöjen asukkaille ja veronmaksajille koittaisivat yhtään paremmat ajat Viertolan Patentti- ja rekisterihallitukseen siirtymisen mukana. Viertolan valinta Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistys- ja säätiörekisteripäälliköksi ihmetyttää varsinkin kun valinnan perusteet eivät ole tiedossa. Voisiko joku kertoa Viertolan valinnan perusteista (puoluetausta yms.)? Mitä tulee itse päätökseen, jonka PRH antoi Viertolan aikaisemmin johtaman säätiön toiminnasta, niin se on tyypillinen PRH:lle: Vaikka säätiön sääntöjä rikottiin ja toimittiin säätiölain vastaisesti, niin PRH:n mielestä se ei kuitenkaan anna aihetta toimenpiteisiin. Näin ratkaisuissaan ja päätöksissään PRH muistuttaa erehdyttävästi toista viranomaista, nimittäin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskusta (ARA), joka on tullut tunnetuksi asukkaiden kanteluihin antamiensa ratkaisujen vakiolauseesta ”Asia ei kuulu Aran toimivaltaan”:

 44. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) Ajankohtaista-sivulla on seuraava uutinen:

  Juha Viertola yhdistys- ja säätiörekisteripäälliköksi

  Oikeustieteen lisensiaatti Juha Viertola on nimitetty yhdistys- ja säätiörekisteripäälliköksi 1. päivästä tammikuuta 2012 lähtien. Viertola on toiminut muun muassa Suomen Hiihtoliiton toiminnanjohtajana ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n yhteysjohtajana.

  Lisätietoja:
  Rauni Hagman
  pääjohtaja
  puh. 09 6939 5500

  Tämän viestiketjun viestissä 65 nimimerkki ”PRHlle uusi säätiöpomo” kirjoittaa mm. seuraavaa:

  ”TV1:n Aamu-TV.ssä 10.4.2012 haastateltiin Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdistys- ja säätiöyksikön päällikköä Juha Viertolaa. Oikeustieteen lisensiaatti Juha Viertola nimitettiin Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistys- ja säätiörekisteripäälliköksi 1. tammikuuta 2012 alkaen. Tiedotusvälineiden mukaan Viertola on aikaisemmin toiminut muun muassa Suomen Hiihtoliiton toiminnanjohtajana ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n yhteysjohtajana sekä Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiön toiminnanjohtajana.”

  Kilpailu kaikille Rakennuslehden ja tämän viestiketjun lukijoille ja kirjoittajille:

  PRH:n pääjohtaja Rauni Hagman kertoo, että ”Viertola on toiminut muun muassa Suomen Hiihtoliiton toiminnanjohtajana ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n yhteysjohtajana”. Minkä takia PRH:n pääjohtaja Rauni Hagman ei kerro, että Viertola on toiminut myös Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiö toiminnanjohtajana? Valittiinhan hänet nimenomaan Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistys- ja säätiörekisteripäälliköksi. Maallikkona luulisi, että työskentely säätiön toiminnanjohtajana olisi ollut erityinen ansio Viertolan tapauksessa, kun hänet valittiin Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistys- ja säätiörekisteripäälliköksi.

  Oikea vastaus kysymykseen, miksi PRH:n pääjohtaja Rauni Hagman ei kerro, että Viertola on toiminut myös Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiö toiminnanjohtajana, löytyy viestistä 65.

 45. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) Ajankohtaista-sivulla on seuraava uutinen:

  Juha Viertola yhdistys- ja säätiörekisteripäälliköksi

  Oikeustieteen lisensiaatti Juha Viertola on nimitetty yhdistys- ja säätiörekisteripäälliköksi 1. päivästä tammikuuta 2012 lähtien. Viertola on toiminut muun muassa Suomen Hiihtoliiton toiminnanjohtajana ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n yhteysjohtajana.

  Lisätietoja:
  Rauni Hagman
  pääjohtaja
  puh. 09 6939 5500

  Tämän viestiketjun viestissä 65 nimimerkki ”PRHlle uusi säätiöpomo” kirjoittaa mm. seuraavaa:

  ”TV1:n Aamu-TV.ssä 10.4.2012 haastateltiin Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdistys- ja säätiöyksikön päällikköä Juha Viertolaa. Oikeustieteen lisensiaatti Juha Viertola nimitettiin Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistys- ja säätiörekisteripäälliköksi 1. tammikuuta 2012 alkaen. Tiedotusvälineiden mukaan Viertola on aikaisemmin toiminut muun muassa Suomen Hiihtoliiton toiminnanjohtajana ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n yhteysjohtajana sekä Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiön toiminnanjohtajana.”

  Kilpailu kaikille Rakennuslehden ja tämän viestiketjun lukijoille ja kirjoittajille:

  PRH:n pääjohtaja Rauni Hagman kertoo, että ”Viertola on toiminut muun muassa Suomen Hiihtoliiton toiminnanjohtajana ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n yhteysjohtajana”. Minkä takia PRH:n pääjohtaja Rauni Hagman ei kerro, että Viertola on toiminut myös Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiön toiminnanjohtajana? Valittiinhan hänet nimenomaan Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistys- ja säätiörekisteripäälliköksi. Maallikkona luulisi, että työskentely säätiön toiminnanjohtajana olisi ollut erityinen ansio Viertolan tapauksessa, kun hänet valittiin Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistys- ja säätiörekisteripäälliköksi.

  Oikea vastaus kysymykseen, miksi PRH:n pääjohtaja Rauni Hagman ei kerro, että Viertola on toiminut myös Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiön toiminnanjohtajana, löytyy viestistä 65.

  (Tässä viestissä om korjattu virhe, joka esiintyy kaksi kertaa viestissä 66. Ko. viestissä on kirjoitettu kaksi kertaa ”Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiö toiminnanjohtajana”, kun pitäisi olla ”Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiön toiminnanjohtajana”.)

 46. MTV3:n verkkouutisissa on tänään seuraava STT:n uutinen:

  Uusi rikostutkinta – Riihi-säätiön epäillään jatkaneen varojen väärinkäyttöä

  Poliisi on aloittanut uuden oululaista Riihi-säätiötä koskevan rikostutkinnan. Poliisi sai keväällä säätiön toimintaa pyörittävältä selvitysmies Lauri Ylipukilta kaksi tutkintapyyntöä, joiden perustella esitutkinta päätettiin aloittaa.

  – Rikosilmoitukset on kirjattu, ja odotamme parhaillaan Ylipukilta lisäaineistoa, kertoo rikoskomisario Kari Pakanen Oulun talousrikosyksiköstä.

  Pakasen mukaan rikosepäilyt ajoittuvat säätiön viime vuosien toimintaan. Säätiön epäillään jatkaneen varojen väärinkäyttöä. Epäiltyinä on useita henkilöitä.

  Helsingin käräjäoikeus päätti lakkauttaa säätiön vuonna 2010. Säätiö valitti asiasta hovioikeuteen, joka ei ole vielä antanut asiasta päätöstä.

  Säätiöön kohdistuvasta uudesta rikostutkinnasta kertoi ensin sanomalehti Kaleva.

  (MTV3–STT)

  (Em. uutinen on lisätty tähän viestiketjuun silläkin uhalla, että Rakennuslehden päätoimittaja tulee poistattamaan koko viestiketjun.)

 47. En ymmärrä mikä tässä on epäselvää:mitätön on mitätön, eikä tarvitse oikeuden vahvistusta (eikä sitä tarvits hakea). Erona moitteenvaraisuuteen, joka edellyttää kanteen nostamista.

  Mitättömälle ei voi mitään oikeuksia pätevästi perustaa, edellyttäen että joku jolla on asiavaltuus vetoaa mitättömyteen.

  1. Ankkajalalle

   Voisitko kertoa selkokielellä, mitä kirjoituksesi koskee? Mikä ei ole epäselvää ja mitä ”mitätöntä” tarkoitat?

 48. Milloin mahtavat tutkia TA-konsernin asioita ? Viimeisimmät sähläykset onkin jo sen verran vanhoja että voisi suvun ottaa taas tarkasteluun. Mielenkiintoisia kuvioita; huolto-yhtiöt omassa hallinnassa, mielenkiintoisia konsulttisopimuksia. Tiitto! Miten Vähällä sitä ei opi vaikka kölin alta vetää.

  1. TA-Asumisoikeus Oy on tuottanut asumisoikeusasuntoja jo vuodesta 1990. Vuoden 2012 loppuun mennessä olemme rakennuttaneet yli 300 asumisoikeuskohdetta, joissa on yli 8.300 asuntoa. Asunnoissamme asuu tällä hetkellä yli 16.000 asukasta 37 eri kunnassa. TA-Asumisoikeus Oy on osa TA-Yhtymä -konsernia.
   Tämä on hyvä pitää mielessä. Asiattomat vihjailut ovat tarpeettomia ja ne tullaan ilmoittamaan eteenpäin. Vähätiittojen suvun omistus ja heidän osuutensa yhtiössä ja sen hallinnossa sekä heidön omistamissaan huoltoyhtiöissä ei ole laitonta. Toimintatapa on yleinen asumisoikeusrakennuttamista harrastavissa yhteisöissä. Toimintaperiaatteena on rakennuttaa tavalla tai toisella toisten rahoilla ja vetää välistä asuntoja.

   1. Asumisoikeusyhteisöjä ja niiden omistavia säätiöitä valvovat viranomaiset ovat osoittautuneet omistaja- yhteisöjen edunvalvojiksi ja neuvonantajiksi. ( esim. holding yhtiön perustaminen yleishyödyllisen yhtiön ja todellisen valtaa käyttävän omistajayhtiön väliin v. 2008)

    Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ”valvoo” jälkikäteen asumisoikeuslain tiedonantamisvelvollisuuden toteutumista, vaikka he ovat tietoisia siitä etteivät yhtiöt ole antaneet lain edellyttämiä tietoja asukkaille vastikkeiden määräytymislaskelmissaan.

    ”Valtioneuvoston asuntopoliittiseen toimenpide-ohjelmaan on kirjattu, että ympäristöministeriö ja ARA seuraavat asumisoikeuslainsäädännön toteutumista asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi.”

    Tapahtuuko näin ? Mitä asioiden korjaamiseksi on tehty ??

    Prh:n suorittama säätiöiden valvonta on osoittautunut kirjeiden kirjoittelemiseksi säätiöille, eikä todelliseksi puuttumiseksi havaittuihin epäkohtiin. (esim. yleishyödyllisen yhteisön osinkojen maksaminen säätiölle, joka ei ole omistanut yhtiön osakkeita.)

 49. MTV3.fi kirjoittaa tänään otsikolla ”Urheiluopistosäätiön vaalirahajutussa vaaditaan sakkoja seuraavaa:

  Syyttäjä vaatii sakkoja Urheiluopistosäätiön vaalirahajutussa Helsingin käräjäoikeudessa.

  Syyttäjän mukaan demaritaustainen säätiö antoi poliittista tukea omien sääntöjensä vastaisesti. Säätiö osti SDP:ltä 23 000 eurolla taidetta vuosina 2005-2007.

  Luottamusaseman väärinkäytöstä ovat syytteessä säätiön silloinen hallitus sekä entinen asiamies.

  Kaikki kahdeksan vastaajaa kiistävät syytteet.

  (MTV3 – STT)

  Riihi säätiö, Nuorisosäätiö, Asuntorakentamisen Kehityssäätiö, Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiö ja Urheiluopistosäätiö ovat surullisia esimerkkejä siitä, miten säätiöiden valvonta on pahasti ontunut/pettänyt. Mitä löytyisikään, jos kaikkien säätiöiden toiminta tutkittaisiin? Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kuten Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuskin (ARA) ovat laiminlyöneet valvontatehtävänsä omilla sektoreillaan. Oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen tulisi oma-aloitteisesti käynnistää molempien viranomaisten toiminnan tutkinta.

  Oikeusasiamies aikoinaan moitti PRH:ta Riihi säätiön asiassa. PRH ei ole kuitenkaan ottanut tästä riittävästi opikseen. Selvitysmies on nähnyt puutteita ARAn toiminnassa. ARAa ei tulisi kuitenkaan päästää niin vähällä. Sen toiminta erään surullisen kuuluisan ”yleishyödyllisen yhteisön” omistusjärjestelyissä tulisi selvittää perinpohjaisesti ja mahdollisia syyllisiä virkamiehiä tulisi rangaista, jotta luottamus ko. virastoon voisi palata edes jollakin tasolla. Molemmat virastot ovat kuitenkin lähellä poliittisia puolueita kuten niiden valvottavatkin, joten niiden toiminnan tutkintaa lienee vaikeaa saada käyntiin. Riihi säätiö oli niin räikeä tapaus, että sen valvonnan laiminlyöntiä ei voitu mitenkään sivuuttaa ja PRH:ta oli pakko tukistaa.

 50. YLE Uutiset tänään 3.12.2012:

  PRH:n entisen pääjohtajan petostuomio pysyi hovissa

  Helsingin hovioikeuden mukaan patentti- ja rekisterihallituksen entinen pääjohtaja Martti Enäjärvi on syyllistynyt maksuvälinepetokseen ja virkavelvollisuuden rikkomiseen.

  Martti Enäjärvi. Patentti- ja rekisterihallituksen entinen pääjohtaja Martti Enäjärvi Helsingin käräjäoikeudessa keskiviikkona 26. lokakuuta 2011. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

  Helsingin hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota vaan katsoi, että patentti- ja rekisterihallituksen entinen pääjohtaja Martti Enäjärvi on syyllistynyt maksuvälinepetokseen ja virkavelvollisuuden rikkomiseen.

  Käräjäoikeus tuomitsi Enäjärvelle vuosi sitten 80 päiväsakkoa, eli hänen maksettavakseen lankeaa reilun 8 000 euron sakot.

  Valtion virassa toimiessaan Enäjärvi nosti työnantajansa luottokortilla luvattomasti noin 50 000 euroa vuosina 2005–2010. Hän on myöhemmin maksanut summan kokonaisuudessaan takaisin.

  Helsingin hovioikeuden mukaan Enäjärvi rikkoi virkavelvollisuutta rikkoessaan valtion luottokortin käyttämistä koskevia määräyksiä. Lisäksi oikeus katsoi hänen syyllistyneen maksuvälinepetokseen, sillä hän oli käyttänyt valtion luottokorttia henkilökohtaisten luottojen ottamiseen taloudellista etua tavoitellen.

  Yle Uutiset

  http://yle.fi/uutiset/prhn_entisen_paajohtajan_petostuomio_pysyi_hovissa/6400200

  Kysymys uutisen pohjalta:

  Osaisiko kukaan kertoa, miksi tätä veijaria ei tuomittu ehdolliseen vankeuteen? Eikö yleensä noin korkeassa virassa ja varsinkin viranomaisena toimivalta henkilöltä edellytetä erityistä lainkuuliaisuutta ja moraalia? Eikö rangaistuksen tulisi olla jonkinlaisessa suhteessa henkilön asemaan? Enäjärven lievän rangaistuksen kohdalla ei toteudu edes hokema, että kaikki kansalaiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Meidät tavikset olisi tuomittu ainakin ehdolliseen vastaavasta petoksesta.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat