Kokeile kuukausi maksutta

Eduskunta hyväksyi rakennusmiesten veronumerot – RT tyytyväinen

Eduskunta on tiistaina 15. marraskuuta päättänyt yksimielisesti laista, jolla kaikki rakennustyömiehet määrätään Verohallinnon rekisteriin ennen töiden aloittamista. Lakiuudistuksen myötä jokaiselle rakennusalan työntekijälle tulee veronumero ja heistä muodostetaan veronumerorekisteri, johon merkitään henkilön nimi, henkilötunnus ja veronumero. Rakennusteollisuus RT on ilmoittanut olevansa tyytyväinen lakiin, vaikka löytääkin lakipaketista yhden ison aukkokohdan.

Eduskunta on tiistaina 15. marraskuuta päättänyt yksimielisesti laista, jolla kaikki rakennustyömiehet määrätään Verohallinnon rekisteriin ennen töiden aloittamista. Lakiuudistuksen myötä jokaiselle rakennusalan työntekijälle tulee veronumero ja heistä muodostetaan veronumerorekisteri, johon merkitään henkilön nimi, henkilötunnus ja veronumero. Rakennusteollisuus RT on ilmoittanut olevansa tyytyväinen lakiin, vaikka löytääkin lakipaketista yhden ison aukkokohdan.

image

Suomalaiset työntekijät saavat veronumeron ensi vuoden verokorttitietojen yhteydessä, ja ulkomaalaisten on sitä erikseen haettava verotoimistosta. Veronumero on merkittävä rakennusalalla pakollisesti esillä pidettävään henkilötunnisteeseen. Veronumeron ja nimen perusteella kuka tahansa voi julkisesta tietopalvelusta tarkistaa, onko henkilö merkitty veronumerorekisteriin.

Lakiuudistus tulee voimaan pikaisella aikataululla. Verohallinto voi melkein välittömästi ryhtyä rekisterin muodostamiseen. Julkinen tietopalvelu rekisteristä tulee käyttöön myöhemmin, samoin ulkomaalaisten mahdollisuus saada veronumero. Kun järjestelyt ovat valmiit, veronumeron merkitseminen henkilötunnisteeseen tulee pakolliseksi, näillä näkymin ensi kesänä.

Laajennettava myös yksityishenkilöiden työmaille

Rakennusteollisuus RT pitää uudistusta merkittävänä askeleena rakennusalan harmaan talouden torjunnassa. RT on myös aktiivisesti ollut mukana uudistustyön kaikissa vaiheissa.

”Verohallinnon tulee nyt panostaa menettelytapojen toimivuuteen ja joustavuuteen. Harmaan talouden torjunnan vähät resurssit on suunnattava rikollisten paljastamiseen, ja siinä veronumerolla on tärkeä osuus. Veronumerot pitää saada mahdollisimman pian kattavasti käyttöön”, työmarkkinajohtaja Tapio Kari Rakennusteollisuus RT:stä sanoo.

”Tekniset esteet veronumeroiden avulla saatavan tiedon maksimaaliseen hyödyntämiseen on poistettava. Verohallinnon on oltava tarvittaessa valmis myös uudistamaan ja korjaamaan omia järjestelmiään, jotta työnantajat voivat hyödyntää tietotekniikan suomia mahdollisuuksia”, Kari painottaa.

Seuraavaksi valmistellaan rakennusalan yritysten velvollisuutta ilmoittaa verottajalle alihankkijoille maksettuja maksuja sekä päätoteuttajan velvollisuutta ilmoittaa verottajalle työmailla työskentelevien työntekijöiden tietoja. Tällöin on Tapio Karin mukaan vastaavasti pidettävä huoli siitä, että menettelytavat ovat toimivia ja yksinkertaisia. Muuten on vaara, että lainkuuliaiset yritykset eivät pysty velvoitteista selviytymään ja todelliset roistot jättävät velvoitteet edelleenkin hoitamatta.

RT:n mukaan eduskunnan hyväksymään lakipakettiin jäi kuitenkin vielä yksi ammottava aukko. Uusi laki veronumerosta ei nimittäin millään tavalla kosketa yksityishenkilön työmaata, kun hän rakentaa tai rakennuttaa omaan käyttöönsä. Harmaan talouden osuus pientalotyömailla on huomattavan suuri, ja se kasvanee entisestään, kun ammattirakentamisessa valvontakeinot tehostuvat.

”Olisi järkevää hyödyntää rakennusalalle tulevaa veronumeroa myös yksityishenkilöiden työmailla. Yksi mahdollisuus olisi säätää laki, joka velvoittaa yksityishenkilön ilmoittamaan työmailla työskennelleiden työntekijöiden nimet ja veronumerot verottajalle. Jos ilmoitusta ei tehdä, ei rakennusta voisi ottaa käyttöön”, Kari ehdottaa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Eduskunta hyväksyi rakennusmiesten veronumerot – RT tyytyväinen”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat