Kokeile kuukausi maksutta

Ara myönsi Liukun yhtiölle tukea – PRH selvittää osinkosotkua

Avain Asumisoikeus Oy:n osakekaupoilla julkisuutta saanut Avaran entinen toimitusjohtaja Perttu Liukku on laajentanut toimintaansa palveluasuntojen rakennuttamiseen. Ara myönsi Liukun ja Kari Mäenpään määräysvallassa olevan Avain Palvelukodit Oy:n Hämeenlinnaan ja Raumalle toteutettaville kohteille yhteensä noin 3,4 miljoonan euron avustus- ja noin 6,3 miljoonan euron korkotukilainavaraukset. Etera omistaa Avain Palvelukodeista 19 prosenttia.

Avain Asumisoikeus Oy:n osakekaupoilla julkisuutta saanut Avaran entinen toimitusjohtaja Perttu Liukku on laajentanut toimintaansa palveluasuntojen rakennuttamiseen. Ara myönsi Liukun ja Kari Mäenpään määräysvallassa olevan Avain Palvelukodit Oy:n Hämeenlinnaan ja Raumalle toteutettaville kohteille yhteensä noin 3,4 miljoonan euron avustus- ja noin 6,3 miljoonan euron korkotukilainavaraukset. Etera omistaa Avain Palvelukodeista 19 prosenttia.

image

Avain Palveluasunnot on merkitty kaupparekisteriin elokuussa, ja Ara ei ole vielä edes myöntänyt sen hakemaa yleishyödyllisyyttä. Tuen myöntämisen lailliset edellytykset kuitenkin täyttyvät. Liukun ja Mäenpään omistama Avainrakennuttaja Oy myi perustamansa Avain Palveluasuntojen koko osakekannan yleishyödylliselle Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:lle. Avain Palveluasuntojen tukikelpoisuuteen riittää, että sen omistaja on yleishyödyllinen yhtiö. Määräysvalta säilyy Liukun ja Mäenpään käsissä, sillä Avainrakennuttaja omistaa kokonaan Suomen Rakennuttamisen Kehityksen.

PRH selvittää osinkosotkua

Liukun ja Mäenpään perustama Avain Rakennuttaja Oy osti vuonna 2010 vajaalla 160 000 eurolla määräysvallan noin 5 300 asunnon Avain Asumisoikeus Oy:stä. Aikaisempiin, vuosina 2007 ja 2008 tehtyihin osakekauppoihin liittyi kuitenkin epäselvyyksiä. Ensin YH-Asunnot (nykyinen Avara-Asunnot) myi asumisoikeusyhtiön osake-enemmistön Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle, sitten Kehityssäätiö myi osakkeet Suomen Rakennuttamisen Kehitykselle. Ensimmäinen kauppa oli kuitenkin mitätön, koska ostaja ei täyttänyt lain edellytyksiä.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) huomautti jo kertaalleen Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä toimintakertomuksen puutteellisuuksista osakekauppojen osalta. Nyt PRH selvittää uudestaan Kehityssäätiön hallituksen toimintaa Avain Asumisoikeuden osakekaupoissa. Kehityssäätiö nosti Avain Asumisoikeudesta vuonna 2008 osinkoja 86 750 euroa, vaikka se ei mitättömän kaupan seurauksena omistanut yhtiötä. Osinkopotti oli niin suuri, että sen kokoaminen on kestänyt yleishyödyllisyyssäännösten takia lähes kymmenen vuotta.

Myös oikeuskanslerinvirasto käsittelee Avain Asumisoikeuden osakekaupoista tehtyä kantelua.

Tätä artikkelia on kommentoitu 24 kertaa

24 vastausta artikkeliin “Ara myönsi Liukun yhtiölle tukea – PRH selvittää osinkosotkua”

 1. Rakennuslehti kirjoitti viime keväänä, että Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) selvittää uudestaan Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallituksen toimintaa Avain Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa. Kirjoituksen mukaan Kehityssäätiö nosti Avain Asumisoikeudesta vuonna 2008 osinkoja 86?750 euroa, vaikka se ei mitättömän kaupan seurauksena omistanut yhtiötä. Osinkopotti oli niin suuri, että sen kokoaminen on kestänyt yleishyödyllisyyssäännösten takia lähes kymmenen vuotta.

  Onko kellään tietoa siitä, onko PRH saanut selvityksensä jo valmiiksi ja mitä se pitää sisällään?

  1. Ilmeisesti osinkosotku on haudattu hiljaisuudessa, kun ei ole kuulunut mitään.

   1. Ilmeisesti asia halutaan vaieta kuoliaaksi. Mitähän lehmäkauppoja asiasta vaikenemiseksi on tehty asianomaisten ja viranomaisten (ARA, PRH) nahkan pelastamiseksi? Vai onko asian selvittäminen vain näin hidasta?

 2. minä, asumisoikeusasukas, havahduin vasta nyt Perttu Liukun. hänet pienestä pojasta tuntemani henkilön tempaukset. Hirveän järkyttyneenä lueskelen tietoja kaupoista, MITEN IHMEESSÄ TÄMÄ KAIKKI ON MAHDOLLISTA ? MITEN ?

  1. TODELLAKIN ! MITEN IHMEESSÄ TÄMÄ KAIKKI VOI OLLA MAHDOLLISTA ??

   Miten ARA on voinut myöntää yleishyödyllisyys statuksen yksityisten liikemiesten omistamalle holding yhtiölle, jolla ei ole mitään tekemistä kunnan omistuksen ja / tai yleishyödyllisyyden kanssa.
   Onko yleishyödyllisyyden myöntäminen yksittäisen virkamiehen yksinoikeus määritellä ”ystävänsä” yhtiö yleishyödylliseksi ?
   Osakeyhtiö on käsitykseni mukaan aina voittoa hamuava, tulosta tekevä yhtiö.
   YLEISHYÖDYLLISYYS ” ETU” pitää tutkia ja päivittää tälle vuosikymmenelle. Tällä ”EDULLA” ohjataan valtion tukia yksityisten liikemiesten taskuihin.
   Järjestelmä on ollut omiaan nostamaan asumisen hinnan kohtuuttomalle tasolle.
   Aran toiminta suosii oligarkkien rikastumista, jopa neuvoo siihen.

   1. Markkinoille on ilmestynyt monenmoisia rahastoja, tämän yhden toimijan jatkuva parjaaminen alkaa kyllästyttää avatkaa silmänne.
    Asuntopolitiikka on vain nykyisin tällaista ja yritykset mukautuvat vallitseviin olosuhteisiin, noilla uusilla rahastoilla vain ei ole kunnallista historaa taustalla.

    1. YLEISHYÖDYLLISYYDEN MÄÄRITELMÄ :

     Wikipedian mukaan yleishyödyllisen yhteisön määritelmä löytyy nykyisin ainoastaan tuloverolaissa, jonka 22.1 §:n mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, mikäli:
     1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä.
     2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin.
     3) se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.
     Kaikkien kolmen ehdon tulee toteutua yhtäaikaisesti. Vaikka suurin osa yleishyödyllisistä yhteisöistä on yhdistyksiä tai säätiöitä, voi myös osakeyhtiö olla luonteeltaan yleishyödyllinen, mikäli se täyttää edellä mainitut kolme kohtaa.

     Olisiko syytä selvittää perusteet, joilla ”holding-yhtiölle” voidaan myöntää yleishyödyllisyys status.

     1. Wikipedia on lähteenä välillä jopa luotettava edellytyksenä tosin on se, että tietää mitä sieltä etsii.

      Jos yhteisö on ARAn yleishyödylliseksi nimeämä se ei tarkoita, että yhteisö katsottaisiin verotuksellisesti yleishyödylliseksi. Tällä linkillä pääset ARAn sivuille oikeaan kohtaan ja sivun oikealta reunalta löytyvät linkit myös sovellettavaan lakiin http://www.ara.fi/fi-FI/Ohjaus_ja_valvonta/Omistajayhteisojen_ohjaus_ja_valvonta/Yleishyodylliset_yhteisot
      Tämän sisäistettyäsi on helpompi pitää keskustelu edes häilyvästi aiheessa.

 3. Kuten nimimerkki pykälä toteaa, tuloverolain ja ara-lainsäädännön määrittelemä yleishyödyllisyys ovat kaksi eri asiaa. Puhtaan ”holding”-yhtiön nimeämisestä ara-lainsäädännön tarkoittamaksi yleishyödylliseksi yhtiöksi voidaan olla sitten jo eri mieltä.

  1. NIMIMERKILLE ”pykälä”

   Apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale on antanut huomautuksen asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle vastaisen varalle lainvastaisesta menettelystä, joka on koostunut päätöksenteon laiminlyönnistä, laiminlyönnistä valvovana viranomaisena huomauttaa osakekaupan osapuolia luovutuksen mitättömyydestä ja mitättömyyden vaikutuksista, laiminlyönnistä noudattaa tarkoitussidonnaisuuden periaatetta, objektiviteettiperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta sekä harkintavallan ylittämisestä hallintolain 8 §:n 1 momentin soveltamisessa”,

   Hiekkataipale jatkaa : ” Tässä yksittäistapauksessa ARA on nähdäkseni menetellyt siten, etta ulkopuolisessa tarkastelussa on voinut objektiivisesti arvioituna syntyä sellainen kuva , että viranomainen on ajanut kysymyksessä olevien yhteisöjen ja säätiön asiaa pikemmin kuin toiminut puolueettomana ja neutraalina neuvovana viranomaistahona.

   Linkki uutiseen: https://www.rakennuslehti.fi/uutiset/talous/32626.html

   1. Harri Kempille nostan hattua! Tällaista kansalaisaktiivisuutta lisää.

    Silti toivoisin joskus näkeväni, että näistä suhmuroinnista tulisi muitakin seurauksia eikä vain huomautuksia.

    Tulevaisuudessa Lex Liukku toimii, jos valvonta pelaa, havaittuihin lain rikkomuksiin puututaan ja niistä seuraa sanktio. Hyvä, että lainsäätäjä on viimeinkin alkanut ymmärtää valvonnan merkityksen. Uskottava ja toimiva valvonta on paras ennaltaehkäisijä, sanoo harmaan talouden vastainen taistelija.

    1. Keskustelussa häritsee se, että sosiaalinen asuntorakennuttaminen halutaan nähdä jonkinlaisena hyväntekeväisyystoimintana jota saisi harjoittaa vain Veikko Hurstin tai äiti Teresan kaltaiset pyyteettömät ihmiset. On hyvä, että kyse ei ole hyväntekeväisyydestä vaan normaalista, joskin säännellystä liiketoiminnasta. Jälki olisi paljon pahempaa, jos rakennuttamista harjoittaisivat sosiaalitädit tai puolueiden politrukit kuin rakentamisen ammattilaiset.

     1. Hyvä, olet oivaltanut aivan oikein, kyse yleishyödyllisessä vuokraus toiminnassa ei todellakaan ole hyväntekeväisyydestä. Yleishyödyllisyyden nimissä perheitä ahdinkoon ja ahtaalle tietoisesti omaa etuaan tavoittelevat öykkärit ovat saattaneet asumisen kustannukset kohtuuttomalle tasolle.
      Näitä Äiti-Teresan vastakohtia valvoo muutama yes,yes ”vihikoira” jotka päätä nyökytellen valvovina viranomaisina huolehtivat siitä että omistajayhtiöt saavat haluamansa voitot.

     2. Uskomaton kannanotto! Ei mitään ymmärrystä siitä, mikä on valtion tuki eli verovaroista yleishyödyllisille myönnettävä tuki ja sen ympärille kasattu pienituloista ja köyhien asumisen turva. Kyseessä ei todellakaan ole mikään yritystuki grynderifirmoille vaan sellainen kansallinen tuki, jonka komissiokin EU:n jäsenmaalle sallii asuntopolitiikan työkaluksi.

 4. Mikähän siinä on että fiksut ja asiantuntevat kriitikot eivät perusta omia yhdistyksiä ja säätiöitä ja rakennuta avustusten turvin omaan käyttöönsä mieleisiään asuntoja ?

  Säännöt ja porsaanreiät on kaikille samat.

  1. Olisivatkohan nämä kriitikot paikkaamassa näitä porsaan mentäviä reikiä laissa ??

   1. Holhousyhteiskunnan perusajatuksen mukaisesti jostakin muualta pitää tulla kaikki valmiina 24 h vikapäivystyksellä.

    Keskustelussa turhan usein yleistetään kaikki vuokra-asunnot avustusautomaateiksi. Näinhän ei missään tapauksessa ole, aravalainoiteetuissa ARA-kohteissa avustus on negativiinen. Valvionkonttorin lainojen korot kun ovat olleet 2-3* suurempia kuin markkinakorot.

    Tässä artikkelissa mainittuihin erityisryhmän asuntoihin kieltämättä tulee varsin runsaasti suoria raha-avustuksia rakentamisvaiheen kassaan. Joku on laskenut että yhteiskunnalle on edellisempaa ulkoistaa kiinteistöjen omsitaminen ammattilaisille ja sosiaalipuoli keskittyy ihmisten hoitamiseen.
    Avustusten vastapainona ARA huolehtii kohdekohtaisen vuokran valvomisesta kieltämällä kustannusten tasauksen eri kohteiden välillä ja valvomalla tuotontuloutusta. Yhteiskunnan maksama avustus näkyy suoraan vuokrassa koska investointikustannus (hankintahinta/lainat) ovat avustuksen verran alhaisemmat.

    1. Avustusten vastapainona ARA huolehtii

     Mitä mitä kertakaikkista puppua?

     Milloin ARA on valvonut yhtään mitään, eikä ainakaan omakustanteisia vuokria? Ehkä 1.1.2014 alkaa valvoa, jos vireillä oleva lainmuutos toteutuu, mutta epäilen, ettei ARAan palkattavilla valvojilla tule olemaan valvontakielteisessä organisaatiossa helpot oltavat.

     Milloin ARA ja millä perusteella on kieltänyt tasaamasta eri kohteiden välillä vuokria? Ei koskaan! Ehkä ensi vuonna, jos vireillä oleva lainmuutos toteutuu, tai sitten ei. Suunnitteilla on, että Inarin vuokria ei voi vastedes tasata Helsingin vuokrilla, mutta on kokenut suunnitelma niin suurta vastustusta, ettei taida lainmuutos toteutua.

  2. Paino lauseessa: ”omaan käyttöönsä mieleisiään asuntoja ?” Vai että julkisella tuella semmoisia. Kysypäs EU:n komissiolta, olisiko semmottiseen tarkoitukseen myönnetty kansallisvaltion tuki sallittua.

   1. Niitä on ollut muutama vireillä mm. Saarijärvelle seniori-ASO. ARA ei sitten lähtenyt rahoittamaan tätä puuhaajat tivasi silloiselta asuntoministeriltä TV:n ajankohtaislähetyksessä ja joku kyseli eduskunnassakin.
    ARAn linja oli tässä kohdallaan talon lainat lyhennetään elinkaaren loppupäässä ja tällä sijainnilla on markkinariski turhan suuri.

    Ei pienien paikkakuntien säätiöiden touhussa kovin kaukana olla itselle tekemisestä kun kaikki ovat jäävejä tavalla tai toisella. Eikä isoissakaan kaupungeissa pienet säätiöt ole aina loistaneet hallintopuolen osaamisella.

    1. – – — – –

     Jopas on taas teksti! Saarijärvellä kyse on aso-yhdistyksestä. Asumisoikeuslakia (650/1990) muutettiin aikoinaan nimenomaan sitä varten, että myös aso-yhdistykset voisivat rakennuttaa jäsenilleen asumisoikeustaloja. Asumismuoto sopii hyvin esim. seniori-, kehitysvammais- tms ryhmille. Kyse ei siis ole mistään suhmuroinnista, vaan avoimesta, läpinäkyvästä ja lain mukaisesta asuntojen järjestämisestä rajatulle ryhmälle.

     Ason haltija ei koskaan saa asuntoa omakseen, vaan vain asumisoikeuden. Yhden seniorin kuollessa tai luopuessa asunnosta, sitä vastaava asumisoikeus siirtyy seuraavalle ja kuolinpesä/poismuuttaja saa takaisin asumisoikeusmaksun indeksillä korotettuna. Laki säätelee kaikkea, ja jos ARA neuvoo ja valvoo, ei ongelmia synny.

     ARAn rahoituksella aso-asuntoja on aluepoliittisista syistä rakennettu maaseutukuntiin, joista väen vähetessä on asoja jäänyt tyhjiksi. Nyt valtion tukea myönnetään vain paikkakunnille, joissa ennakoidaan kysynnän jatkuvan. Lisäksi on olemassa jonkun instanssin päätös, ettei uusia aso-taloja saa rakentaa kuntaan ennen kuin joku rakentaa ara-vuokratalon. Yleisesti ottaen ara-vuokra-asuntojen hyvä kysyntä ennustaa myös aso-asuntojen menekkiä, mutta joissakin keskiluokkaisissa kunnissa kuten Kirkkonummella tarvittaisiin aso-asuntoja enemmän kuin ara-vuokria. Kirkkonummella lienee loistava tulevaisuus edessään.

     1. Ei kommentissa ollut kyse suhmuroinneista vaan siitä onko investoinneilla taloudellinen pohja kohdallaan.

      Kymmenien prosenttien avustukset osaltaan ohjaavat hankkeita löysään tila ohjelmaan, investointikulujen lisäksi kaikista ylimääräisistä ylenpalltisista tiloista menee ylläpitokulut.

      Eikä yhdistysten ASO kohteissa lähtökohtaisesti mitään vikaa ole. Vaikeaa niissäkin on ollut saada tilaohjelmaa kohdalleen kun jokainen tekee omaa kotiansa kerrostaloon kun kaikki riippuvuussuhteet ja jokaisen toiveet huomioidaan on vaikea saada budjettia kohdalleen..
      Tuo nyt ei ole riippuvainen hallintomuodosta, takkuisia on olleet ”Hem I Stan” ja muut vastaavat.

     2. oma lupa oma tupa on ihan oivallinen slogan, mutta ei se sovi asumisoikeusasumiseen. Enkä ainakaan minä tältä istumalta usko, että yhdistyksen jäsenet olisivat niin yksinkertaisia, että kuvittelisivat voivansa vaikuttaa kerrostalon huoneistokohtaisiin suunnitelmiin.

      Googletin ao. kohdetta ja minulle tuli ymmärrys, että hanke oli saanut jo RAYlta jotain ja kunnalta tonttivarauksen. Se ei selvinnyt, mihin ARA hankkeen tyssäsi, mutta jos kaikkiaan 410 m2 yhteistiloihin, niin aika outo juttu. Asunnot ovat ehtaa ara-kopperoa, joten yhteissauna, pyykinkäsitelytilat, ja mikä ettei yhtieiskeittökin ruokailutiloineen ole ihan ok siinä missä ara-vuokrataloissa on huoneistosaunaa, pyykkitupia, kuivaushuoneita, kerhotiloja, pyörävarastoja, ym.ym.

      Ehkä Saarijärvellä ei vain ole tarpeeksi vanhuksia nyt elossa olevien asumisoikeusyhdistyksen jäsenten asumista jatkamaan. Itse muistelin, että väestö on vanhuspainotteista. Asuvat hajallaan kylissä, joista jossain iässä halutaan keskustaan palvelujen lähelle esteettömään hissitaloon.

 5. VALTAKUNNANSYYTTÄJÄLLE

  Toivottavasti valtakunnansyyttäjä kiinnostuu AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyistä vuosina 2007-2010 ihan yleisen edun nimissä.

  Tällöin tulisi selvittää mm. se, miten yleishyödyllisiä yhteisöjä valvovan viranomaisen eli ARAn edustajana sopimassa Liukun kanssa AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyistä voi olla vain hieman aikaisemmin Liukun johtamasta Avara-konsernista ARAn palvelukseen palannut henkilö.

  Tulisi myös selvittää, miten ARAn päälakimies voi olla toinen selvityksen laatija ja allekirjoittaja ARAn virallisessa selvityksessä ympäristöministeriölle ja oikeuskanslerille koskien ko. AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyjä, koska hän itse oli toinen ARAn edustaja AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyjä koskevissa neuvotteluissa Liukun kanssa keväällä 2008. Asiakirjojen mukaan näissä neuvotteluissa sovittiin, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n väliin perustetaan yleishyödyllinen holding-yhtiö, jonka kautta säätiö voi omistaa mitättömillä ja laittomilla osakekaupoilla saamansa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden enemmistön. Ko. holding-yhtiö mahdollisti syksyn 2010 ns. Liukku-kaupan, jossa säätiö möi Perttu Liukun firmalle ko. väliyhtiön, jonka kautta Liukun firmasta tuli yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön enemmistöomistaja ja Liukusta yhtiön määräysvallan käyttäjä yhdessä yhtiötoverinsa kanssa.

  Lisäksi valtakunnansyyttäjän tulsi tutkia yleisen edun nimissä ja ARAn uskottavuuden palauttamiseksi valvovana viranomaisena ylijohtaja Rossilahden julkisuuteen antamat virheelliset tiedot ARAn osuudesta AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyissä vuosina 2007-2008.

  Kiitokset Harri Kempille kansalaisrohkeudesta hyvä veli -klikkien Suomessa!

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat