Kuinka paljon rakentamisen toimihenkilöt tienaavat? – Katso taulukko

Rakentamisen toimihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausiansiot nousivat keskimäärin 4,4 prosenttia lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013 ulottuvalla jaksolla. Samaan aikaan alan ylempien toimihenkilöiden palkat kohosivat 4,1 prosenttia. Rakentamisessa kaikkien toimihenkilöiden keskiansio oli 4 033 euroa kuukaudessa. Luvut ilmenevät Elinkeinoelämän keskusliiton kuukausipalkkatilastosta.

Rakentamisen toimihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausiansiot nousivat keskimäärin 4,4 prosenttia lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013 ulottuvalla jaksolla. Samaan aikaan alan ylempien toimihenkilöiden palkat kohosivat 4,1 prosenttia. Rakentamisessa kaikkien toimihenkilöiden keskiansio oli 4 033 euroa kuukaudessa. Luvut ilmenevät Elinkeinoelämän keskusliiton kuukausipalkkatilastosta.

image

Rakentamisen alatoimialoista vedeneristys- ja tienpäällystysalan toimihenkilöt onnistuivat lihottamaan tilipussiaan vuoden aikana eniten, 4,7 prosenttia. Alan ylempien toimihenkilöiden palkkojen nousuvauhti oli kuitenkin vielä selvästi rajumpaa eli 10,0 prosenttia.

Rakentamisen alatoimialoista hitainta vauhtia kehittyivät talotekniikan toimihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausiansiot, 3,9 prosenttia. Saman alan ylempien toimihenkilöiden palkat kohosivat 3,3 prosenttia.

Suurimmassa osassa aloista toimihenkilöiden ansioiden kehitys oli ripeämpää kuin ylempien toimihenkilöiden. Poikkeuksen muodostivat vedeneristys- ja tienpäällystysala sekä suunnittelu- ja konsulttiala, joissa molemmissa ylempien toimihenkilöiden palkat nousivat enemmän.

Kun tarkastellaan ansiokehitystä hieman pidemmällä aikavälillä, rakennusalan parhaiten ovat kehittyneet rakennustuoteteollisuuden toimihenkilöiden palkat. Heidän ansionsa ovat nousseet 18,4 prosenttia lokakuusta 2008 lokakuuhun 2013. Talonrakennusalan toimihenkilöiden ansiot ovat nousseet samaan aikaan 13,9 prosenttia ja suunnittelu- ja konsulttialalla 12,7 prosenttia.

Tulospalkkion osuus kokonaisansioista kasvoi rakentamisessa. Rakentamisen toimihenkilöistä tulospalkkioita sai 35,1 prosenttia, kun osuus oli 31,0 prosenttia lokakuussa 2012. Rakentamisen kaikilla toimihenkilöillä keskimääräinen tulospalkkio nousi lähes puolitoista prosenttiyksikköä 9,5 prosenttiin kokonaisansiosta.

Koko aineistossa ansiokehitys hitaampaa

Edellä mainitut ansioiden muutokset koskevat vain identtisiä henkilöitä eli samassa henkilöstöryhmässä molempina tarkasteluvuosina säilyneitä toimihenkilöitä. Identtisten henkilöiden ansioiden seuraaminen eliminoi henkilöstön vaihtuvuuden vaikutuksen ansiokehitykseen.

Uuden työvoiman rekrytointi ja vastaavasti vanhempien siirtyminen eläkkeelle aiheuttavat muutoksia keskipalkkoihin. Yleensä uusien työntekijöiden palkat ovat keskimääräistä matalammat ja vastaavasti työelämästä pois jäävien palkat ovat usein keskimääräistä korkeampia. Nämä molemmat tekijät hidastavat keskiansioiden nousua. Siten identtisten henkilöiden palkkojen muutoksen seuraaminen kuvaa parhaiten työssä olevien ansioiden kehittymistä.

Alla olevaan taulukkoon on kuitenkin listattu sekä identtisten henkilöiden ansioiden muutos että kaikkien henkilöiden palkkojen muutos.

Tilastojen kattavuuden näkökulmasta on hyvä pitää mielessä, että rakennusalalla on muita toimialoja enemmän yrityksiä, jotka eivät kuulu EK:hon eivätkä niiden palkkatiedot näin ollen myöskään sisälly liiton tilastoihin. Koska liittoon kuuluvat yritykset ovat kuitenkin alan suurimpia, ne edustavat pääosaa alan yhteenlasketusta henkilöstömäärästä.

EK:n palkkatilasto löytyy kokonaisuudessaan tästä.

Palkat lokakuussa 2013 ja niiden vuotuinen muutos 

 Sään. työajan ansio euroa/kk 
Muutos % / identtiset henkilöt 
Muutos % / koko aineisto
Rakentaminen (yhteensä)
    Toimihenkilöt  3 651 4,4 2,4 Ylemmät toimihenkilöt  5 471 4,1 3,1Talonrakennusala    Toimihenkilöt  3 658 4,5 2,9 Ylemmät toimihenkilöt 5 520 3,7 2,7Maa- ja vesirakennusala    Toimihenkilöt 3 766 4,5 2,9 Ylemmät toimihenkilöt 5 887 3,6 4,7Talotekniikka     Toimihenkilöt 3 598 3,9 1,2 Ylemmät toimihenkilöt 4 956  3,3 3,0Vedeneristys- ja tienpäällystysala    Toimihenkilöt 3 453 4,7 1,5 Ylemmät toimihenkilöt 5 575 10,0 7,9Suunnittelu- ja konsulttiala    Toimihenkilöt 2 977 3,3 3,8 Ylemmät toimihenkilöt 3 927 3,7 2,2Arkkitehtitoimistot 3 905 5,2 5,0Rakennustuoteteollisuus    Toimihenkilöt 3 078 4,0 2,9 Ylemmät toimihenkilöt 5 013 3,5 0,2Kiinteistöpalvelut     Kiinteistönhoitajat 2 167 4,1 2,3

 

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Kuinka paljon rakentamisen toimihenkilöt tienaavat? – Katso taulukko”

  1. Tuon taulukon mukaan kenenkään ei kannata opiskella suunnittelijaksi tai arkkitehdiksi. Siinä vaatimukset ovat kovat ja työkin varmaan kivaa, mutta heikosti palkattua.
    Maa- ja vesirakentaminen sen sijaan on hyväpalkkaista työtä, mitä moni ei ole ehkä huomannut. Jos saappaat ovat joskus savessa ja ajomatkat ovat pitkä, niin tilipussi korvaa sen.

Vastaa