Kokeile kuukausi maksutta

Venäjä on rakennusalan suhdannekehityksen riskitekijä

Rakennusalan suhdanneryhmä Raksu arvioi epävarmuuden lisääntyneen. Volyymia ja asuntoaloituksia koskevat arviot ovat ennallaan ja suotuisa kehityskin on mahdollista, mutta Venäjä tuo Suomen rakentamisen näkymiin epävarmuutta.

”Ensi vuoden rakennustuotannon määrän kehitys on hyvin riippuvainen Venäjään liittyvän poliittisen jännityksen kehittymisestä ja sen vaikutuksista Suomen talouteen. Jos kansainvälinen poliittinen levottomuus poistuisi tai rauhoittuisi, rakentaminen kehittyisi suotuisaan suuntaan. Siksi ensi vuosi on suuri kysymysmerkki, vaikka lähtökohdiltaan suunta olisikin ylöspäin”, Raksun raportissa todetaan.

Suhdanneryhmä arvioi rakentamisen kokonaistuotannon laskevan vielä tänä vuonna, laskua nollasta miinus kahteen prosenttia. Lukema on sama kuin mitä ryhmä esitti viime helmikuussa. Ensi vuonna rakentamisen kokonaistuotanto kasvaa Raksun mukaan hieman, nollasta kahteen prosenttiin.

Raksun mukaan heikentyneet suhdanneodotukset ja epävarmuuden lisääntyminen ovat vaikeuttaneet uudisrakentamista ja aloituspäätöksiä on siirretty eteenpäin. Riskit heikompaan kehitykseen ovat voimistuneet kasvussa olleen toisen neljänneksen jälkeen. Aloitettujen rakennuskuutioiden vuosisumma on laskenut lähelle 1990-luvun lamavuosien ja finanssikriisin jälkeisiä tasoja.

Tänä vuonna aloitetaan Raksu-ryhmän arvion mukaan noin 24·500 asunnon rakentaminen. Tämäkin arvio vastaa ryhmän viime helmikuun näkemystä. Asuntoaloitukset ovat vähentyneet viime vuoden 27·900 asunnon lukemasta selvästi.

Vuoden 2015 aloitusten Raksu arvioi jäävän 24 000 – 25 500 asuntoon.

Korjaaminen kasvaa

Korjausrakentamisen arvo oli noin 11,4 miljardia vuonna 2013, ja kasvua ennakoidaan olleen kaksi prosenttia. Vuodelle 2014 ja 2015 ennakoidaan kolmen prosentin kasvua.

Asuntokorjausten kokonaisarvo oli 6,5 miljardia euroa vuonna 2013. Volyymin ennakoidaan kasvavan vuositasolla neljästä viiteen prosenttia vuonna 2014. Myös ensi vuonna korjaaminen jatkuu vilkkaana, kun kuluvana vuonna saatuja elvytysrahoja käytetään. Sen sijaan uusia korjaushankkeita aloitetaan ensi vuonna hieman vähemmän. Toimitilakorjausten arvo oli yhteensä noin 4,9 miljardia euroa vuonna 2013. Tälle vuodelle ennakoidaan yhden, kahden prosentin kasvua.

Liikerakentaminen on vilkasta, vaikka osa hankkeista odottaa parempia aikoja. Varastojen ja maatalouden rakentaminen on lisääntynyt, mutta luvat osoittavat nyt laskua. Toimitilarakentamisen elpyminen alkaa hidastua, kun uusien hankkeiden aloitukset alkavat ensi vuonna vähetä. Teollisuusrakentamisessa aloitukset ovat erittäin matalalla tasolla. Jyrkkä lasku on toteutunut alkuvuonna, mutta lupia on selvästi aloitettua tasoa enemmän haettuna. Tuotantokapasiteetin käyttöaste on kuitenkin matala, joten investointitarpeet ovat vaatimattomia.

Infrassa näkyy positiivista

Infrarakentamisen näkymät ovat vuoden 2015 osalta ennallaan ja mahdollisesti jatkossa paranemassa hallituksen toimien myötä. Toisaalta kunnossapidon rahoitus vähenee ensi vuonna vuoteen 2014 verrattuna yli 80 miljoonaa euroa.

Rakennusalan työllisten määrä on laskenut viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna noin 6 000 henkilöllä; työttömyysaste oli 9,5 prosenttia. Työvoiman arvioidaan supistuvan hieman edelleen tänä syksynä.

mikko.kortelainen@sanoma.com

Twitter: @toimittaja1

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Venäjä on rakennusalan suhdannekehityksen riskitekijä”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat