Markkinavuokrat ovat 43 prosenttia asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeita kovempia Helsingissä

Markkinavuokrat ovat Helsingissä 43 prosenttia ja koko pääkaupunkiseudulla noin 38 prosenttia kalliimpia kuin asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet. Koko maan osalta markkinavuokrat ovat keskimäärin 17 prosenttia asumisoikeusasunnosta maksettavia käyttövastikkeita kalliimpia. Nämä seikat käyvät ilmi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran keräämistä tilastoista.

Markkinavuokrat ovat Helsingissä 43 prosenttia ja koko pääkaupunkiseudulla noin 38 prosenttia kalliimpia kuin asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet. Koko maan osalta markkinavuokrat ovat keskimäärin 17 prosenttia asumisoikeusasunnosta maksettavia käyttövastikkeita kalliimpia. Nämä seikat käyvät ilmi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran keräämistä tilastoista.

Sen sijaan Ara-vuokra-asuntojen vuokriin verrattaessa asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ovat himpun verran kalliimpia Helsingissä ja Kuopiossa. Kuopiossa Ara-vuokrat ovat 5 prosenttia edullisempia kuin asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja Helsingissä 0,7 prosenttia edullisempia. Muissa suurissa kaupungeissa asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ovat Ara-vuokria edullisempia. Koko maassa Ara-vuokrat ovat keskimäärin 0,9 prosenttia kalliimpia kuin asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet.

Aran keräämien tilastotietojen mukaan vuonna 2014 ASO-käyttövastike oli Helsingissä 12,09 euroa neliöltä, kun vapaarahoitteiset vuokrat olivat 17,29 euroa neliöltä ja Ara-vuokrat 12,00 euroa neliöltä. Koko maassa ASO-käyttövastike oli keskimäärin 10,95 euroa neliöltä, vapaarahoitteiset vuokrat 12,80 euroa neliöltä ja Ara-vuokrat 11,05 euroa neliöltä.

Suomessa oli vuoden 2014 alussa 40 500 ASO-asuntoa yhteensä 47 kunnassa. Puolet asunnoista sijaitsee pääkaupunkiseudulla (43,3 %) tai sen kehyskunnissa (7,8 %). Seuraavaksi eniten ASO-asuntoja on Tampereen (11,7 %) ja Turun seuduilla (9,3 %).

Selvityksen käyttövastiketiedot perustuvat Aran ASO-yhteisöiltä keräämiin tietoihin, jotka astuivat voimaan pääsääntöisesti joko 1.1.2014 tai 1.3.2014. Vertailuaineistona on käytetty Tilastokeskuksen toisen vuosineljänneksen vuokratilastoa, koska koko vuoden 2014 sisältävä aineisto on saatavilla vasta keväällä 2015. Aran mukaan toisen neljänneksen vuokratiedot antavat riittävän tarkan kuvan vuoden 2014 keskivuokrista, sillä esimerkiksi vuoden 2013 lopulliset vuosivuokrat poikkesivat toisen neljänneksen vuokrista vain 0,08 euroa neliöltä Ara-vuokra-asunnoissa ja 0,04 euroa neliöltä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kohdalla.

Lisäksi on huomioitava, että ASO-asuntojen käyttövastikkeessa ei ole mukana vesimaksua, tosin se sisältyy noin 20 prosenttiin aineistossa mukana olevista asunnoista. Tilastokeskuksen vuokrakäsitteeseen se sisältyy. Toisaalta vertailussa ei ole huomioitu asumisoikeusmaksusta (15 % asunnon indeksiin sidotusta hinnasta) aiheutuvia pääomakustannuksia. Myös asuntojen keskikoko, rakennusvuosi, sijainti ja muut laadulliset tekijät eroavat vertailtavien kohderyhmien ja kaupunkien välillä, joten vertailua voi pitää suuntaa antavana arvioitaessa asumismuotojen ja alueiden asumiskustannuksia.

Linkki Aran tekemään selvitykseen löytyy täältä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Markkinavuokrat ovat 43 prosenttia asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeita kovempia Helsingissä”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat