Markkinavuokrat ovat 43 prosenttia asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeita kovempia Helsingissä

Markkinavuokrat ovat Helsingissä 43 prosenttia ja koko pääkaupunkiseudulla noin 38 prosenttia kalliimpia kuin asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet. Koko maan osalta markkinavuokrat ovat keskimäärin 17 prosenttia asumisoikeusasunnosta maksettavia käyttövastikkeita kalliimpia. Nämä seikat käyvät ilmi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran keräämistä tilastoista.

Hallitus poisti asuntorakentamista jarruttaneen kytköksen

Valtioneuvosto teki 14.8.2014 päätöksen, jolla poistetaan vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamisen välinen kytkös. Korkotuettuja asumisoikeusasuntoja toteutetaan pääasiassa vain valtion ja kuntien välisiin aiesopimuksiin (MAL-sopimukset) sitoutuneissa kunnissa.  Asumisoikeustuotannon määrää on säännelty sitomalla se kunnassa toteutettavan korkotukivuokra-asuntojen määrään. Päätös perustuu pääministeri Alexander Stubbin hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvään kirjaukseen.