Kokeile kuukausi maksutta

Tuuli- ja aurinkosähkön pientuottajien asema paranee

Hallitus antoi tänään 15.1.2015 eduskunnalle ehdotuksen sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta.

Hallitus antoi tänään 15.1.2015 eduskunnalle ehdotuksen sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta.

Lakimuutokset sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta koskisivat pienimuotoista sähkön tuotantoa. Sähköverotuksen ulkopuolelle kokonaan jäävien voimalaitosten määritelmää muutettaisiin niin, että se koskisi enintään 100 kilovolttiampeerin nimellistehoisia voimalaitoksia nykyisen 50 kilovolttiampeerin tehoisten laitosten sijasta.

Samassa yhteydessä purettaisiin nykyinen sääntely, jossa yli 50 mutta enintään 2000 kilovolttiampeerin nimellistehoisen voimalaitoksen verokohtelu riippuu siitä, siirretäänkö sähkö sähköverkkoon kalenterikauden aikana vai ei.

Tilalle ehdotetaan sääntelyä, jossa myös yli 100 kilovolttiampeerin nimellistehoinen voimalaitos säilyisi verotuksen ulkopuolella, jos sen kalenterivuodessa tuottaman sähkön määrä ei ylitä 800 000 kilowattituntia. Sähkön pientuotannon sääntely koskisi nykyisenkaltaisesti niin fossiilista kuin uusiutuvaa energiaa käytäviä voimalaitoksia.

Uuden veromallin tavoitteita ovat teknologianeutraalisuus ja siitä johtuva erilaisten tuotantoteknologioiden erityispiirteet huomioiva yhdenvertainen verotuskohtelu. Ehdotettu veromalli parantaisi erityisesti tuulivoimalla ja aurinkopaneeleilla tuotetun sähköntuottajien asemaa, koska vuosituotantoon kytketty verokohtelu ottaisi huomioon niiden pienemmän vuotuisen käyttöajan verrattuna kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttäviin voimalaitoksiin.

Esityksen vaikutus valtion vuoden 2015 talousarvioon otetaan huomioon lisätalousarviomenettelyssä. Muutoksen arvioidaan vähentävän verotuottoja enintään kahdella miljoonalla eurolla nykyisellä sähköntuotantorakenteella.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tuuli- ja aurinkosähkön pientuottajien asema paranee”

Vastaa