Rahanarvoisia vinkkejä sisäilmaongelman ratkaisemiseksi

Kosteus- tai homevaurioepäilyn selvittämiseen tarvitaan eri alojen ammattilaisten ryhmä, huolellinen tilanneselvitys, kunnollinen suunnitelma ja riittävästi viestintää, Työterveyslaitos opastaa.

 

Kosteus- tai homevaurioepäilyn selvittämiseen tarvitaan eri alojen ammattilaisten ryhmä, huolellinen tilanneselvitys, kunnollinen suunnitelma ja riittävästi viestintää, Työterveyslaitos opastaa.  

Suunnitelmallisuuden puutteesta seuraa helposti vääriä ratkaisuja, ja huono viestintä aiheuttaa ihmisissä ylimääräistä huolta omasta terveydestä.

Työterveyslaitoksen uusi opas Kosteus- ja homevauriot – Ratkaisuja työpaikoille neuvoo, miten toimia, kun sisäilmaongelma huomataan.

”Sisäilmaongelmissa yksi tärkeimpiä asioita on selvittää ongelman syy perusteellisesti. Kun rynnätään korjaamaan ensimmäinen havaittu ongelma sen kummemmin tutkimatta, todellinen syy voi jäädä piiloon. Rahaa palaa, jos sama nurkka avataan moneen kertaan”, tiimipäällikkö Sanna Lappalainen Työterveyslaitoksesta kertoo.

Kun sisäilmaongelmaa ratkotaan suunnitelmallisesti, vaihe vaiheelta, tilanteesta saadaan kokonaiskuva ja vältytään todennäköisesti virhearvioinneilta.

”Ei ole harvinaista, että palkataan yksittäinen asiantuntija selvittämään tilannetta. Hän vakuuttaa, että ongelma on helppo ja nopea korjata. Kun tilanne ei paranekaan pintapuolisen korjauksen jälkeen, ihmisten luottamus menee ja pinna alkaa kiristyä heti prosessin alkuvaiheissa”, teemajohtaja Marjaana Lahtinen Työterveyslaitoksesta lisää.

Monen ammattilaisen asiantuntemus tarpeen

Ensimmäinen askel sisäilmaongelman selvittämiseksi on koota moniammatillinen työryhmä, niin sanottu sisäilmaryhmä. Ryhmän tehtävänä on tehdä yhdessä keskustellen ja sopien huolellinen suunnitelma sekä valvoa sen toteutusta. Ensin tehdään alustava selvitys ja teetetään tarvittavat tutkimukset. Selvitysten ja tutkimusten perusteella ryhmä määrittelee ongelman. Vasta sitten ryhdytään korjauksiin.

”Suunnitelmallisella toiminnalla saadaan mahdollisimman monen eri ihmisen asiantuntemus ja näkemykset käyttöön. Se on tärkeää, sillä sisäilmaongelmat ovat usein monimutkaisia”, Lappalainen painottaa.

Jos virallista viestintää ei ole, huhupuheet valtaavat alaa

Kosteus- ja homevauriot voivat aiheuttaa erilaista oireilua. Oireilun taustamekanismit ja syy-seuraussuhteet tunnetaan toistaiseksi puutteellisesti eikä terveysperusteisia raja-arvoja altisteille ole.

”Verkossa liikkuu lisäksi monenlaisia ”asiantuntijoita”, jotka täyttävät tiedon puutteen luoman tilan omilla näkemyksillään. Ei ole ihme, että työntekijöiden huoli terveydestä kasvaa helposti hyvin suureksi. Vaarana on, että koko työyhteisön ilmapiiri tulehtuu prosessin kuluessa”, Lahtinen varoittelee.

Säännöllinen, avoin ja rehellinen tiedottaminen rauhoittaa ihmisiä ja estää välien kiristymisen. Uskottavaa viestintää syntyy, kun kukin asiantuntija vastaa oman alansa aiheista. Keskenään ristiriitaisia viestejä ei pitäisi päästää liikkeelle. Ne ne romahduttavat ihmisten luottamuksen nopeasti.

Oppaaseen on koottu keskeisin tutkimukseen pohjaava tieto. Opas on suunnattu erityisesti työterveyshuolloille, linjajohdolle, työsuojelu- ja työturvallisuushenkilöstölle sekä kiinteistöhuollosta vastaaville henkilöille. Opasta voivat työssään hyödyntää myös esimerkiksi suunnittelijat, arkkitehdit ja sisäympäristön asiantuntijat ja se on hyvä työkalu kaikille työpaikkojen sisäympäristöryhmissä toimiville.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Rahanarvoisia vinkkejä sisäilmaongelman ratkaisemiseksi”

  1. Tämä jälkijättöistoiminta on kyllä järjen- ja luonnonvastaista. Ellei sitten ajatella eri alojen rahastusta: lääkärit, biologit, eri alojen konsultit, oikeusistuimet jne.

    Miksi emme panosta kosteus- ja homeongelmien hallintaan suunnitteluvaiheessa, rakentamisessa sekä nimenomaan ylläpidossa? Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on ehdottomat pykälänsä tästä. Kun vastuu on rakennushankkeeseen ryhtyvällä ja omistajalla, ongelmia syntyy. Eikö rakennusvalvonnalle pidä asettaa edes jotain valtuuksia tähän? Nyt kun rakentamiseemme on saatu vuosien tai vuosikymmenten jälkeen suurella ammattitaidottomuudella home- ja sisäilmaongelma, on 20 viime vuoden aikana tehty yli 100 laajaa samojen aiheiden selitysoppaita kuin luonnonlait sen kun vaihtelisivat. Jokainen kosteus- ja homeongelma on kiinteistönpidon ketjun ammattitaidottomuutta.

    Ammattitaitoa on suunnitella rakennukset kuivaketjuisiksi ja lopettaa rakennuksen iän häntäpään ihmettely. Paljonko tässä väärässä toimintatavassa on menetetty terveyttä ja rahaa? Missä on kansakunnan vastuu tästä? Enakoi tuleva tilanne,

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat