Espoon Finnooseen ehdolla tiivistä kerrostalo­asumista

Länsi-Espoon Finnoon kaupunginosan ensimmäinen asuntotuotannon mahdollistava Finnoo-Djupsundsbäckenin asemakaava tulee kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn ensi viikolla.

Länsi-Espoon Finnoon kaupunginosan ensimmäinen asuntotuotannon mahdollistava Finnoo-Djupsundsbäckenin asemakaava tulee kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn ensi viikolla.

Finnoo-Djupsundsbäckenin kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen noin 1 800 asukkaalle alueen läntiseen osaan. Uusi asutus sijoittuu uuden Kaitaantien molemmin puolin. Kerrostalojen korkeudet vaihtelevat 6-12 kerroksen välillä. Kaava-alueen korkeimmat rakennukset sijoittuvat lähelle Finnoon metroaseman eteläistä sisäänkäyntiä.

Kaava-alueelle on suunniteltu asuinkortteleiden lisäksi Finnoon alueen yhtenäiskoulu liikuntapaikkoineen. Finnoon metroaseman saavutettavuus on varmistettu runsaalla kevyenliikenteen verkostolla. Alueen eteläreuna ja alueen läpi lännestä itään virtaavan Djupsundsbäckenin puron ympäristö kehittyvät selkeiksi puistoakseleiksi, jotka myös mahdollistavat liito-oravien kulkuyhteydet.

Korkeimmat rakennukset 12-kerroksisia

Lautakunnan asettamien suunnitteluperiaatteiden mukaan kaavan tavoitteena on ollut, että uusi tehokas rakentaminen soveltuu ympärillä oleviin pientaloalueisiin sekä alueen menneisyydestä muistuttavaan Mårtensbyn kylämäkeen.

Uuteen paikkaan linjatun Hyljetien länsipuolelle tavoitellaan julkisivuiltaan puisten kerrostalojen korttelialuetta. Kaava muodostuu kahdesta erillisestä osasta, joiden välissä on lähes valmiiksi rakennettu bulevardimainen pääkatu Kaitaantie.

Finnoossa tavoitteena on hiilineutraali, metron ja muiden joukkoliikennevälineiden käyttöön perustuva urbaani ekologinen elämäntapa. Finnoo-Djupsundsbäckenin kaava-aluetta varten on tehty alue-energiamallinnusraportti. Tarkoituksena on, että suunnittelijat huomioivat jo kaavan lähtökohdissa ne toimenpiteet, jotka edistävät energiansäästöä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alueelle asettamien ekologisuuslinjausten mukaisesti valmistelussa on kiinnitetty huomiota alueen ekologisuuteen esimerkiksi jättämällä maanpintaa vapaaksi rakentamiselta, osoittamalla alueen suurin rakentamistavoite korkeisiin rakennuksiin, keskittämällä suurin osa autopaikoista kahteen pysäköintitaloon sekä edistämällä energiatehokkuutta ja aurinkoenergian hyödyntämistä kaavamääräyksillä.

Finnoon muulla osalla on vireillä Finnoon osayleiskaavatyö, jolla jäsennetään Finnoon alueen yleispiirteinen rakenne asemakaavoituksen pohjaksi. Tavoitteena on mahdollistaa metron käyttöön perustuvan korkeatasoisen, ekologisesti kestävän ja energiatehokkaan merikaupunginosan rakentuminen.

Finnoosta syntyy aikanaan noin 15 000 asukkaan alue.  Kaupungin tavoitteena on asettaa osayleiskaava nähtäville kevään 2015 aikana.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Espoon Finnooseen ehdolla tiivistä kerrostalo­asumista”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat