Ramboll Finland voitti Kauhavan suunnittelukilpailun

Ramboll Finland voitti Kauhavan keskustan kehittämisestä järjestetyn suunnittelukilpailun.

Joesta voimaa-työ voitti Kauhavan keskustan kehittämisestä järjestetyn suunnittelukilpailun.

Palkintolautakunnan mukaan rambollilaisten laatima Joesta voimaa -niminen työ onnistui kokonaistavoitteissaan parhaiten.

”Rambollin suunnitelma on toiminnallisesti ja aluerakenteen kannalta hyvin jäsennelty ja se muodostaa selkeät toiminnalliset osakokonaisuudet myös kaupallisten palveluiden sijoittumisen kannalta. Taajamakuvan jäsentely on selkeää ja johdonmukaista sekä kulttuurihistorialliset näkökohdat hyvin huomioivaa”, Kauhavan kaupungin kaavoituspäällikkö Jari Leivo kertoo.

Voittoisan työn pääsuunnittelijana toimi arkkitehti, SAFA, Mikko Siitonen. Kilpailuehdotuksessa esitetään monipuolista asuinrakentamista noin 1 500 uudelle asukkaalle. Leivon mukaan kokonaisuudessaan suunnitelma on persoonallinen ja Kauhavan keskustan erityispiirteitä korostava.

”Kauhava on kehittynyt joen ympärille, mutta samalla vuosien saatossa kääntänyt sille selkänsä. Kilpailuehdotuksemme nostaa Kauhavajoen vahvaksi maisemalliseksi elementiksi ja keskustan mieleenpainuvaksi identiteettitekijäksi avaamalla uusia asuinkortteleita ja kulkuväyliä sekä osoittamalla lisää toimintoja joen varrelle”, Siitonen kertoo.

Kaupungin pääkatu Kauppatie muodostaa keskustalle nauhamaisen pääakselin. Samalla se sitoo alueita taajamakuvallisesti yhteen ja luo reitin toiminnallisesti merkittävien kohteiden välille. Suunnitelmassa suuri osa rakentamisesta keskittyy kaupungin pääkadun Kauppatien ja Kauhavanjoen ympäristöön.

Voittanut ehdotus toimii pohjana jatkosuunnitelmalle, jota täydennetään muun muassa muista kilpailutöistä kerätyillä ideoilla. Tavoitteena on hyödyntää suunnittelutyötä Kauhavan keskustan osayleiskaavatyön tausta-aineistona.

”Jatkotyö tehdään tiiviissä yhteistyössä kaupungin kehittämistoimikunnan kanssa. Kilpailuvaiheen ideatasoinen suunnitelma jatkojalostetaan nyt keskustan kehittämissuunnitelmaksi”, Siitonen sanoo.

Kilpailun tavoitteena on vahvistaa Kauhavan seudullista asemaa kauppapaikkana sekä lisätä kaupungin vetovoimaa asuinpaikkana ja matkailukohteena.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ramboll Finland voitti Kauhavan suunnittelukilpailun”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat