Kokeile kuukausi maksutta

EK: Rakentamisen suhdannekuva melko myönteinen

Rakennusyritysten suhdannekuva on tällä hetkellä melko myönteinen. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lokakuussa tekemän suhdannetiedustelun mukaan alan yritykset eivät kuitenkaan ole yltäneet edellisen, heinäkuisen tiedustelun kasvuodotuksiin. Suhdanneodotukset ovat kokonaisuutena vakaat.

Rakentamisen tämän hetken suhdannetilanteen saldoluku oli lokakuussa -6, kun se oli edellisessä tiedustelussa heinäkuussa +7.

Vastaavasti rakennusliikkeiden suhdannenäkymiä lähitulevaisuuteen kuvaava saldoluku oli lokakuussa +1, kun se oli heinäkuussa +16. Vahvistuvaa suhdannekehitystä seuraavalle puolen vuoden jaksolle ennusti 14 prosenttia yrityksistä, kun taas 13 prosenttia uskoi tilanteen heikkenemiseen. Lähes kolme neljäsosaa eli 73 prosenttia yrityksistä odotti vakaita suhdanteita.

Tiedustelun vastaajayritysten tuotanto on kasvanut jonkin verran alkusyksyllä, mutta yhtiöt eivät kuitenkaan yltäneet edellisen tiedustelun kasvuodotuksiin. Tuotannon kasvun yhtiöt odottavat olevan melko maltillista loppuvuonna. Vuoden 2017 ensimmäiselle vuosineljännekselle on myös odotuksia tuotannon tasaisesta kasvusta.

Uusien tilausten määrä laski kausitasoitettujen lukujen mukaan hieman heinä–syyskuussa. Tilauskanta on pysynyt ennallaan, ja sen tasoa kuvataan vähän normaalia matalammaksi. Yhtiöt odottavat uusien tilausten määrän kasvavan jonkin verran loppuvuonna.

Henkilöstön määrä kasvoi hieman alkusyksyllä. Yritykset ennakoivat henkilöstön määrän pysyvän likimain ennallaan, kun tilannetta arvioidaan kausivaihtelusta puhdistetuilla luvuilla.

Tuoteteollisuuden suhdanne selvästi yli tavanomaisen

Rakennustuoteteollisuuden yritysten suhdannekuva on jatkanut vahvistumista jo selvästi yli tavanomaisen. Nykytilanteen saldoluku oli tuoreessa tiedustelussa +32, kun se oli edellisessä tiedustelussa +17.

Myös tuoteteollisuuden odotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat edelleen varsin valoisat. Lähikuukausien suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa +10, eli samalla tasolla kuin heinäkuun tiedustelussa. Suhdannenousua ennusti nyt 14 prosenttia vastaajista, ja vain neljä prosenttia enteili tilanteen heikkenevän loppusyksyn ja talven aikana.

Rakennustuoteteollisuuden tuotannon määrä on kasvanut yhä laajalti, ja lähikuukausistakin ennustetaan myönteisiä. Alan tilauskanta on noussut selvästi yli keskimääräisen. Kannattavuus vahvistui valtaosalla yrityksistä, ja sen arvioidaan jatkavan paranemista. Myös työvoiman määrä nousee jonkin verran.

EK:n suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Lokakuussa 2016 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1334 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 320000 henkeä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “EK: Rakentamisen suhdannekuva melko myönteinen”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat