Projektit Infra Rakentaminen Rakennuslehti Ei kommentteja

Lemminkäinen rakentaa eritasoliittymän Kempeleeseen

Lemminkäinen ja Liikennevirasto ovat allekirjoittaneet sopimuksen uuden eritasoliittymän rakentamisesta Kempeleen Zatelliitti-yrityskeskuksen yhteyteen.

Rakennustyöt alkavat toukokuussa 2017 ja päättyvät marraskuussa 2018. Sopimuksen arvo on noin 10,5 miljoonaa euroa.

Urakkaan sisältyy eritasoliittymän rakentaminen Zatelliitti-yrityskeskuksen yhteyteen Kempeleen ja Ouluntullin liittymien välille valtatie 4:lle Oulun eteläpuolella. Liittymään tulee neljä siltaa, rampit Zatelliitintien ja Kokkokankaantien liittymiin sekä kevyen liikenteen yhteydet joukkoliikennepysäkeille.

Eritasoliittymän rakentaminen mahdollistaa suoran yhteyden valtatie 4:ltä Zatelliitti-yrityskeskukseen ja parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Urakka on osa Kempele–Kello-moottoritien parantamista ja Oulu–Kemi-yhteysvälin kehittämistä.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia