Kokeile kuukausi maksutta

Asunnonostajat ovat tyytyväisiä rakennusyhtiöihin, silti valitusten määrä korkea

RT tutkitutti ostajien tyytyväisyyttä uudisasuntorakentamiseen.

Vantaan Kivistön asuntorakentamista.
Kuuntele juttu

 

EPSI Ratingin Rakennusteollisuus RT ry:n suurimmille jäsenyrityksille tekemä Uudisasuntorakentaminen-tutkimus selvitti asunnonostajien tyytyväisyyttä rakennusliikkeisiin.

Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluna touko-kesäkuussa 2017. Siihen osallistui 470 uudisasunnon ostajaa, joille valmis asunto oli luovutettu 2016. Tulokset on tuotettu indeksillä 0-100, jossa 75 on erittäin hyvä taso.

Tutkimuksen mukaan uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys on korkea, 75,7 indeksipistettä, vaikka erot eri rakennusyhtiöiden välillä ovat suuria.

”Suurten rakennusyhtiöiden asiakastyytyväisyys on erittäin hyvä. Se sijoittuu kaikkien tutkimiemme Suomen toimialojen vertailussa kärkeen heti vakuutusalan ja sähkön vähittäismyynnin jälkeen. Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys on siis parempi kuin esimerkiksi pankkien tai matkaviestintäyhtiöiden”, kertoo EPSI Ratingin toimitusjohtaja Tarja Ilvonen.

Kaikkein tyytyväisimpiä asunnonostajat ovat Länsi-Suomessa. Muualla Suomessa asiakkaat ovat hieman tyytymättömämpiä, mutta erot muiden alueiden välillä ovat pieniä.

Sijoittajat tyytyväisempiä

Sijoituskäyttöön uudisasunnon ostaneet kuluttajat ovat tyytyväisempiä kuin omaan käyttöön asunnon ostaneet.

Vastaajista neljännes oli sijoitusasunnon ostajia.

Aikataulussa pysyminen ja ammattimaisesti hoidetut muutostyöt saivat asiakkailta eniten kiitosta

Tutkittujen rakennusyhtiöiden imago on erittäin hyvä (78,1).

Uudisasuntorakentajien asiakkaana olo koettiin helpoksi ja rakentajien koettiin pitävän hyvää huolta asiakkaistaan. Asuntorakentajia pidettiin luotettavina (78,9), vaikka yhteiskuntavastuullisuus jäikin hieman muutoin korkeasta tasosta (74,0).

Asiakkaiden odotukset uudisasuntorakentamista kohtaan ovat korkealla (80,3), vaikkakin odotusten merkitys asiakastyytyväisyyteen on kuitenkin vähäinen.

Lähes joka kolmannella syytä valittaa

Asiakkaat pitävät uudisasuntorakentamisen tuotelaatua erittäin hyvänä (79,6). Aikataulussa pysyminen sai asiakkailta eniten kiitosta. Toisena olivat asunnon pohjaratkaisun sopivuus sekä asunnon varustetaso.

Heikoimmat arvosanat tulivat asunnon virheettömyydestä. Asuntojen virheettömyyden pisteluku oli 74,9.

”Uudisasuntorakentamisen valitusten määrä on suhteellisen korkea verrattuna muihin Suomen tutkittuihin toimialoihin. Keskimäärin 30 prosentilla uudisasuntorakentamisen asiakkaista oli aihetta valittaa. Tämä luku on Suomessa muilla tutkituilla toimialoilla keskimäärin 16 prosenttia”, sanoo Ilvonen.

Ostajat eivät pidä uusia asuntoja liian kalliina, sillä rahalle saatu vastine kokonaisuudessaan on hyvä.

Lisä- ja muutostöitä teetti 74 prosenttia asunnonostajista, ja rakennusyhtiöiden katsottiin löytäneen ratkaisut ja toteuttaneen ne erinomaisesti.

Noin puolet on valmiita suosittelemaan rakennusyhtiön asuntoja ystävilleen ja sukulaisilleen.

Puolet ostajista otti itse yhteyttä rakennusliikkeeseen. Rakennusliikkeen puolelta yhteydenotoista tuli vain joka kolmas. 11 prosenttia ostajista olisi toivonut rakennusyhtiöltä tiiviimpää yhteydenpitoa rakennustyön aikana ja 21 prosenttia muuton jälkeen.

”Asuntorakentamisen laatu on herättänyt viime vuosina paljon keskustelua. Rakennusteollisuus RT ry:n kahdeksan suurinta talonrakentamisen jäsenyritystä päätti yhteistyössä tutkituttaa puolueettomalla taholla asunnonostajien tyytyväisyyden uudisasuntorakentamiseen”, johtaja Jukka Pekkanen RT:stä sanoo.

Hänen mukaansa tutkimuksessa olivat mukana Suomen suurimmat asuntorakentajat.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Asunnonostajat ovat tyytyväisiä rakennusyhtiöihin, silti valitusten määrä korkea”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat