Kokeile kuukausi maksutta

Uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä tuli voimaan 3.7.2017. Samalla uudistettiin myös kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annettua lakia (jäljempänä välitysliikelaki).

Luotettavuuden arviointi tehdään nykyisin vastaavan hoitajan lisäksi myös yhtiön vastuuhenkilöistä ja yli 25 prosentin omistus- tai määräämisvaltaa yhtiössä käyttävistä henkilöistä.

Rekisteröinti-ilmoituksen tekijän luotettavuutta arvioidaan rikos- ja sakkorekisteritietojen sekä lakisääteisten maksuvelvoitteiden noudattamisen ja ulosottorekisterin tietojen pohjalta.

Ilmoituksen tekijää ei pidetä luotettavana muun muassa silloin, jos yhtiö, sen vastuuhenkilö tai yli 25 prosentin omistus- ja määräämisvaltaa käyttävä henkilö on kolmen arvioita edeltävän vuoden aikana toistuvasti ja huomattavassa määrin laiminlyönyt lakisääteisiin maksuihin liittyvien rekisteröitymis-, ilmoitus- ja maksuvelvollisuuksien hoitamisen taikka jos jokin näistä on ulosmittauksen tai muun selvityksen mukaan kykenemätön vastaamaan veloistaan.

Aluehallintovirasto selvittää nämä rekisteröinnin edellytykset hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Aluehallintovirasto (AVI) pitää rekisteriä kiinteistövälitysliikkeistä ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeistä.

Välitysliikkeen on ennen toimintansa aloittamista rekisteröidyttävä siihen AVIin, jonka alueella liikkeen hallintoa on tarkoitus pääasiallisesti hoitaa.

Välitysliikkeiden tulee toimittaa aluehallintovirastolle tieto niistä henkilöistä, joiden luotettavuus AVIn on arvioitava rekisteröinnin yhteydessä. Välitysliike, jonka tiedot ovat olleet välitysliikerekisterissä 3.7.2017, tulee ilmoittaa yrityksen vastuuhenkilöiden ja omistajien tiedot 3.7.2018 mennessä. Tiedot tulee toimittaa siihen AVIin, jonka välitysliikerekisteriin liike on rekisteröitynyt. Uusien välitysliikkeiden on ilmoitettava tiedot rekisteröitymisen yhteydessä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lakimuutos pakottaa arvioimaan, ovatko välitysliikkeiden vastuuhenkilöt ja omistajat luotettavia”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat