Lakimuutos pakottaa arvioimaan, ovatko välitysliikkeiden vastuuhenkilöt ja omistajat luotettavia

Uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä tuli voimaan 3.7.2017. Samalla uudistettiin myös kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annettua lakia (jäljempänä välitysliikelaki). Luotettavuuden arviointi tehdään nykyisin…