Laiminlyönti räjäytystyön työturvallisuussuunnitelmassa toi sakkoja ja vahingonkorvauksia

Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut vaasalaisen maanrakennusyhtiön sakkoihin ja vahingonkorvauksiin rakennustyön työturvallisuussuunnitelman laiminlyönnistä.

Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut vaasalaisen maanrakennusyhtiön sakkoihin ja vahingonkorvauksiin rakennustyön työturvallisuussuunnitelman laiminlyönnistä.

Veljekset Saarela tuomittiin 5 000 euron yhteisösakkoon rakennustyön työturvallisuussuunnitelmien laiminlyönnistä. Yhtiö tuomittiin myös menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 500 euroa suunnitelman laatimatta jättämisestä.

Lisäksi yhtiö tuomittiin yhteisvastuullisesti räjäytystyön johtajana toimineen henkilön kanssa korvaamaan räjäytystöiden seurauksena aiheutuneet parvekelasien korjauskustannukset eli vajaat 2 400 euroa.

Tuomio annettiin Vaasassa 11.7.2013 sattuneesta tapauksesta, jossa asunto-osakeyhtiössä tehtiin sadevesiviemäröintityötä. Töiden edetessä huomattiin, että pihamaalla pitää louhia esiin tullutta kalliota.

Taloyhtiö sopi louhintatyöstä erikseen louhintayrityksen kanssa.

Räjäytyksen yhteydessä kivensirpaleita lensi noin 60 metrin säteelle. Ne rikkoivat parvekelaseja sekä vahingoittivat lähistölle pysäköityä autoa.

Työmaalle ei oltu tehty esimerkiksi asianmukaista päätoteuttajan turvallisuussuunnitelmaa. Veljekset Saarela toimi työmaalla päätoteuttajana.

Käräjäoikeus viittasi työturvallisuusmääräyksiin ja totesi, ettei yhtiön laiminlyöntiä voida pitää vähäisenä tai vailla syy-yhteyttä vahinkoon olevana. Suunnitelmien asianmukainen laadinta olisi käräjäoikeuden mukaan päinvastoin erittäin todennäköisesti voinut vaikuttaa räjäytystyön kulkuun ja lopputulokseen.

Koska yhtiö oli ilmoittanut, ettei sillä ollut räjäytys- ja louhintatyön vaikutusten arvioinnin osalta asiantuntemusta, olisi sen käräjäoikeuden käsityksen mukaan mitä todennäköisimmin täytynyt hankkia asiantuntemus ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, jonka suunnitelman laatimiskustannusten arvioitiin olevan 500 euroa.

Yhteisösakon mittaamisen osalta käräjäoikeus otti huomioon, että varsinaisen räjäytyssuunnitelman laatimisen vastuu oli louhintayrityksellä (joka ei ollut Veljekset Saarela).

Suunnitelman puuttumisella on mitä todennäköisemmin ollut suhteessa merkittävämpi vaikutus kuin yleisen turvallisuussuunnitelman puuttumisella. Käräjäoikeus katsoi kuitenkin, että louhinta- ja räjäytystyötä on pidettävä luonteeltaan verrattain vaarallisena toimintana, ja että asiassa on ollut potentiaali vakavampienkin vahinkojen syntymiselle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa tiedotteessaan, että työturvallisuusmääräysten mukaan päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joissa on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa räjäytys-, louhinta- ja kaivuutöihin. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Laiminlyönti räjäytystyön työturvallisuussuunnitelmassa toi sakkoja ja vahingonkorvauksia”

Vastaa