Kokeile kuukausi maksutta

”Pidämme hakijamäärää oikein hyvänä saaliina” – Rakentamisen suhdanne lisäsi kiinnostusta alan opintoihin

Rakentamisen ja arkkitehtuurin koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut ja yliopistot vaikuttavat olevan varsin tyytyväisiä hakijamääriinsä, ja syksyn aloituspaikat täyttynevät hyvin.

Kuva: Liisa Takala

Oulun yliopisto sai viime vuonna uudelleen oikeuden antaa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinöörin tutkintoja.

Tänä syksynä aloittavat ensimmäiset rakennus- ja yhdyskuntatekniikan maisterivaiheen opiskelijat ja ensi syksynä ensimmäiset kandidaattivaiheen opiskelijat.

Maisterivaiheeseen haki yliopiston koulutussuunnittelija Reijo Saaren mukaan 71 henkeä, kun aloituspaikkoja oli jaossa 25.

”Pidämme hakijamäärää oikein hyvänä saaliina. Aloituspaikat valittiin täyteen.”

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinöörejä tulee Oulusta jo nyt.

Syy tähän on, että konetekniikan rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian sekä ympäristötekniikan vesi- ja yhdyskuntatekniikan opintosuunnilta sai jo viime vuonna kandidaatiksi valmistuttuaan siirtyä uuteen rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Hieman yli 60 opiskelijaa on tehnyt näin, ja 18 on jo valmistunut.

Opetushallituksen ennakkotietojen mukaan Oulun yliopiston syksyllä alkaviin rakentamisen ja arkkitehtuurin koulutusohjelmiin haki 184 ensisijaista hakijaa, joista valituiksi tuli 73. Viime vuonna luvut olivat 169 ja 50.

Artikkelissa esitetyt opetushallituksen luvut hakijamääristä voivat poiketa koulujen omista luvuista tilastointitapojen erojen takia.

Rakentaminen ja arkkitehtuuri kiinnostivat

  • Opetushallituksen ennakkotietojen mukaan arkkitehtuurin ja rakentamisen syksyllä alkaviin koulutuksiin oli yhteensä noin 9000 hakijaa, joista noin 5200 ensisijaista. Valituiksi tuli noin 2500 opiskelijaa.
  • Vuotta aiemmin hakijoita oli yhteensä noin 10000, joista ensisijaisten hakijoiden lukumäärä oli noin 6000. Valittuja oli 3000.
  • Tietoa opiskelupaikan vastaanottaneista ei artikkelia kirjoitettaessa vielä ollut saatavilla.
  • Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen luvut voivat poiketa korkeakoulujen omista luvuista muun muassa tutkinto-ohjelmien erilaisen luokittelun vuoksi.

Konetekniikka ei ole nakertanut rakentamista

Aalto-yliopiston syksyllä alkaviin rakentamisen ja arkkitehtuurin koulutuksiin haki opetushallituksen ennakkotietojen mukaan 651 ensisijaista hakijaa, joista 221 hyväksyttiin. Viime vuonna luvut olivat 989 ja 338.

Aallon insinööritieteiden kandidaattiohjelman kone- ja rakennustekniikan hakukohteeseen tuli koulun omien tietojen mukaan 225 ensisijaista hakemusta, kun viime vuonna luku oli 162.

Uusia opiskelijoita hakukohteeseen otetaan ainakin 150.

”Yleisellä tasolla voidaan todeta, etteivät muutokset viime vuoteen nähden ole merkittäviä ja hakijamäärien kasvu lienee yhteydessä työllisyyden myönteiseen kehitykseen”, sanoo rakennustekniikan laitoksen johtaja, professori Jari Puttonen.

Puttosen tuntuma on, ettei kone- ja rakennustekniikan sisäänottojen yhdistäminen ole vaikuttanut näiden alueiden maisteriohjelmien keskinäiseen suosioon.

”Rakennustekniikan maisteriopinnot valitsee noin kolmasosa yhdistetyssä sisäänotossa kouluun tulleista.”

Metropolian vetovoima on vahva

Metropolian rakennustekniikan osaamisaluepäällikkö Mika Lindholmin mukaan rakennusalalle on vetoa.

”Viime vuosina rakennusmestarin ja -arkkitehdin koulutukset ovat olleet suosituimpia, mutta myös rakennusinsinöörikoulutuksen suosio on tasaisen varmaa”, Lindholm kertoo.

Opetushallituksen ennakkotietojen mukaan Oulun yliopiston syksyllä alkaviin rakentamisen ja arkkitehtuurin koulutusohjelmiin haki 184 ensisijaista hakijaa, joista valituiksi tuli 73

Hän uskoo rakentamisen korkeasuhdanteen lisäävän kiinnostusta alaa kohtaan.

”Hakijamäärät ovat vain kasvaneet. Kymmenisen vuotta sitten aloitimme rakennusmestarikoulutuksen, johon otimme 30 opiskelijaa. Nyt aloituspaikkoja on 90”, Lindholm kertoo.

Lisäksi ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot vetävät todella hyvin.

Vaikka hakijoita riittää, ei Metropoliassa juuri nyt harkita perusopetuksen aloituspaikkojen lisäämistä. Sen sijaan täydennys- ja muuntokoulutusta ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja tulee jatkossa lisää.

Metropolian syksyllä alkaviin rakentamisen ja arkkitehtuurin koulutusohjelmiin haki kaikkiaan 1131 ensisijaista hakijaa, joista 532 valittiin. Vuonna 2017 luvut olivat 1119 ja 549.

TAMKin ja TTY:n yhteistyö lisäsi kiinnostusta

Tampereen ammattikorkeakoulun koulutuspäällikkö Jouko Lähteenmäen mukaan koulun rakennusinsinöörikoulutuksen hakijamäärä nousi 20 prosenttia viime vuodesta.

Mestari- ja rakennusarkkitehtikoulutusten hakijamäärät ovat koulussa vakiintuneet.

”Parempaan suuntaan on mennyt, ja yksi selittävä tekijä on suhdanne. Olemme saaneet hyviä hakijoita ja siirtoja”, Lähteenmäki sanoo.

”On ollut kiva havaita, että rakennusinsinööripuolella vetovoima kasvoi, kun teimme Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kanssa opintosuunnitelmaa.”

Oppimistavoitteiltaan yhtenäisten oppimisjaksojen suunnittelu ennakoi tulevaa TTY:n, TAMKin ja Tampereen yliopiston muodostamaa T3-korkeakoulua.

”Ensimmäinen pilotti T3:ssa on juuri rakennustekniikka”, Lähteenmäki kertoo.

Opetushallituksen mukaan ensisijaisia hakijoita TAMKin syksyllä alkaviin rakentamisen ja arkkitehtuurin koulutusohjelmiin oli 368 ja valittuja 156. Viime vuonna luvut olivat 472 ja 234.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “”Pidämme hakijamäärää oikein hyvänä saaliina” – Rakentamisen suhdanne lisäsi kiinnostusta alan opintoihin”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat