Kokeile kuukausi maksutta

Uusi selvitys ehdottaa: Muovi verolle, Suomeen uusia muovijalostamoja ja rakennustyömaiden ja maatalouden muovit talteen

Maailmalla muovin käyttö on 20-kertaistanut, Suomessa muovijätteestä kierrätetään vasta neljännes.

Maailmalla muovin käyttö on 20-kertaistanut, Suomessa muovijätteestä kierrätetään vasta neljännes.

Muovivero pitäisi ottaa Suomessa käyttöön, ehdottaa ympäristöministeriölle selvityksen tehnyt työryhmä.

Muovivero kohdistuisi kertakäyttöisiin muovituotteisiin, joiden käyttöä verolla voitaisiin työryhmän arvion mukaan mahdollisesti vähentää ja löytää korvaavia vaihtoehtoja. Työryhmä viittaa Britanniaan, jossa on aikomus ottaa käyttöön kertakäyttöisiin pulloihin ja take-away-pakkauksiin kohdistuva vero.

Ympäristöministerin asettaman laajapohjaisen työryhmä tehtävä oli siirtää Suomea kohti uudenlaista kestävää muovitaloutta.

Toteutustapa vielä auki

Muovivero voidaan toteuttaa monin tavoin, eikä työryhmä sano toteutustavasta vielä mitään kovin täsmällistä. Työryhmä toteaa, että muoviveron toteuttamisen vaihtoehdot pitää selvittää.

Ratkaisuja muoviongelmaan

  • Muovitiekartan laati ympäristöministeriön asettama laajapohjainen työryhmä.
  • Useiden ministeriöiden virkamiesten lisäksi mukana oli muun muassa edustajat muoviteollisuudesta, metsäteollisuudesta, Kaupan liitosta, elintarviketeollisuudesta ja ympäristö- ja kuluttajajärjestöistä.
  • Ryhmän mukaan tiekarttaan on koottu lupaavimmat toimet, joilla voidaan vähentää muoveista aiheutuvia haittoja, välttää turhaa kulutusta, tehostaa kierrätystä ja vauhdittaa kiertotalouden innovaatioita ja investointeja.
  • Maailmalla muovin käyttö on 20-kertaistanut, Suomessa muovijätteestä kierrätetään vasta neljännes.

Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kohdennettu vero voisi Suomessa olla vaihtoehto tuottajan vastuujärjestelmän laajentamiselle, jollaista EU-komissio on ehdottanut.

Mahdollista olisi myös laajentaa panttijärjestelmää, joka on tuttu muovipullojen palautusjärjestelmästä.

Muovijätteen ongelmista on puhuttu viime aikoina paljon ja tiistaina ehdotuksensa jättäneen työryhmän puheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen hehkutti, että ryhmän työstämä ”muovitiekartta” on laatuaan ensimmäinen maailmassa. Hän toivoi, että kartta voisi toimia suunnannäyttäjänä muillekin valtioille.

Tiekartan vastaanottanut ympäristö-, asunto- ja energiaministeri Kimmo Tiilikainen kiitteli ryhmää innostuksesta ja todella nopeasti suoritetusta työstä.

Muovijätteiden keräämistä halutaan tehostaa

Veron ohella työryhmän konkreettisiin ehdotuksiin kuuluu muovijätteiden keräämisen tehostaminen. Jätemuoveista suuri osa on pakkauksia, joista Suomessa kierrätetään nyt noin 25 prosenttia.

EU:n tuleva jätedirektiivi säätää, että vuonna 2015 kierrätystavoite on 50 prosenttia ja 55 prosenttia vuonna 2030. EU:n muovistrategia taas tähtää siihen, että kaikki muovipakkaukset olisivat vuoteen 2030 mennessä uudelleenkäytettäviä ja helposti kierrätettäviä.

Tehtävää vaikeuttaa se, että käyttöön tulee yhä enemmän niin sanottuja komposiittimuoveja, jotka ovat vaikeimmin kierrätettäviä.

Talteenoton lisäksi jätemuovin kierrätykseen kuuluvat kuljetus, lajittelu, prosessointi ja uusien tuotteiden valmistus. Jotta ketju toimii, Suomeen tarvittaisiin työryhmän mukaan 1–2 uutta täysimittaista muovijalostamoa ja lisäksi kemiallisen käsittelyn laitos.

Muovien talteenotto vähäistä

Etenkin rakentamisessa ja maataloudessa pitäisi Suomessa pystyä vähentämään muovin kulutusta.

Rakennusala on työryhmän mukaan ongelma, sillä vaikka rakentaminen on suurimpia muovien käyttökohteita, muovien talteenotto rakennuksista niiden purkuvaiheessa on melko vähäistä.

Kierrätystä vaikeuttaa se, että edes tietoa rakennuksissa käytetyistä muovituotteista ei ole saatavilla. Ensimmäiseksi pitäisikin tehdä inventaario rakennusmuovien määrästä ja kierrätysmahdollisuuksista.

ARA:n ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa ehdotetaan tehtäväksi suunnitelma muovien vähentämisestä ja muovijätteen kierrätyksestä ja uusiomuovien käytöstä rakentamisessa. Julkisissa hankintaprojekteissa näitä suunnitelmia kokeiltaisiin.

Runsaasti parannettavaa olisi myös maataloudessa, jossa muoveja käytetään paljon muun muassa säilörehun käsittelyssä, kasvihuoneissa ja viljelykatteissa. Työryhmä esittää ratkaisuksi lähinnä neuvontaa. Maa- ja puutarhatalouden pahimmat mikromuovilähteet olisi selvitettävä.

Työryhmä sanoo, että muovilla on paljon hyviäkin puolia, mutta ympäristöongelma siitä tulee, kun se päätyy paikkoihin, jonne se ei kuulu.

Viime 50 vuoden aikana muovien käyttö on globaalisti 20-kertaistunut, ja seuraavan 20 vuoden aikana niiden käyttö arvioiden mukaan noin kaksinkertaistuu. Maailman talousfoorumi arvioi muoviteollisuuden käyttävän vuonna 2050 jo viidenneksen maailman öljyntuotannosta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Uusi selvitys ehdottaa: Muovi verolle, Suomeen uusia muovijalostamoja ja rakennustyömaiden ja maatalouden muovit talteen”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat