Destia sai yt-neuvottelut päätökseen – uusi organisaatio aloittaa huhtikuussa

Destia on saanut tammikuussa käynnistämänsä yhteistoimintaneuvottelut päätökseen. Niiden taustalla ollut organisaatiouudistus astuu voimaan huhtikuun alusta.

Kuva: Destia

Päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena yhtiö vähentää enintään 34 henkilötyövuotta 1600 hengen kokonaishenkilöstömäärästään. Yhtiö toteuttaa irtisanomiset 30. huhtikuuta mennessä. Neuvottelujen alkaessa yhtiö arvioi niiden johtavan noin 60 henkilötyövuoden vähennykseen. Eläköitymiset sekä toisiin työtehtäviin ja työmaille siirtymiset pienensivät henkilöstön vähennystarvetta.

Destia perusteli yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämistä merkittävällä rakenteellisella organisaatiouudistuksella. Sen tavoitteena on tukea yrityskulttuurin kehittämistä ja uuden strategian toteutusta.

Yhtiön mukaan uusi organisoituminen mahdollistaa maantieteellisen laajentumisen ja uusien liiketoimintojen sekä huippuosaamisen kehittämisen, yhteistyön tiivistämisen ja kilpailukyvyn varmistamisen. Keskeisenä muutoksena on siirtyminen alueellisesta organisaatiosta palvelukohtaiseen organisaatioon.

Destian organisaatio koostuu jatkossa kuudesta valtakunnallisesta liiketoimintaryhmästä sekä tukitoiminnoista. Väyläpalvelut keskittyy väylä- ja katurakentamiseen, Kunnossapitopalvelut teiden ja katujen kunnossapitoon, Ratapalvelut ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon, Maa- ja kalliopalvelut alue-, pohja-, kallio- ja kaivosrakentamiseen sekä kiviainekseen ja kiertotalouteen, Rakennustekniset palvelut teollisuusrakentamiseen, energiaverkkoihin, uusiutuvaan energiaan ja siltoihin sekä Palvelukonseptit ja kaupunkikehitys konsepti- ja hankekehitykseen sekä suunnittelu- ja tiestötietopalveluihin.

Tukitoiminnot ovat ryhmittyneet Talous ja rahoitus-, Henkilöstöpalvelut- sekä Liiketoiminnan tuki ja kehittäminen -yksiköihin.

Destian johtoryhmän muodostavat huhtikuun alusta alkaen toimitusjohtaja Tero Kiviniemi, Väylät-liiketoimintaryhmän johtaja Pasi Kailasalo, Kunnossapito-liiketoimintaryhmän johtaja Seppo Ylitapio, Rata-liiketoimintaryhmän johtaja Mikko Mäkelä, Maa- ja kalliopalvelut -liiketoimintaryhmän johtaja Annina Peisa, Palvelukonseptit ja kaupunkikehitys -liiketoimintaryhmän johtaja Timo Räikkönen 10. kesäkuuta alkaen ja myöhemmin nimitettävä Rakennustekniset palvelut -liiketoimintaryhmän johtaja sekä talous- ja rahoitusjohtaja Sanna Karvonen, henkilöstöjohtaja Taru Salo ja kehitysjohtaja Minna Heinonen sekä henkilöstön edustaja Jouko Korhonen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Destia sai yt-neuvottelut päätökseen – uusi organisaatio aloittaa huhtikuussa”

Vastaa