YIT vetäytyy Moskovasta ja Venäjän urakointi- ja päällystystoiminnasta

YIT luopuu Moskovan kaupungin ja Moskovan oblastin asuntorakentamisesta ja kaikesta urakoinnista päällystys mukaan lukien. 30 miljoonan euron tappiot ja rakennusluvan myötä tulleet yllättävät lisärasitukset syynä päätökseen.

YIT:n toteuttama kerrostalokohde Venäjän Jekaterinburgissa. Tällaisia jättikohteita ei Venjällä enää rakenneta vaan alle sadan asunnon kohde on tätä päivää.

Yrityksen tiedotteen mukaan toiminta on ollut hyvin pääomaintensiivistä ja toimintaympäristö haastava. Jälkimmäisellä ei Venäjän Venän asuntoliiketoiminnasta vastaavan johtajan Teemu Helppolaisen mukaan tarkoiteta kuitenkaan asuntomarkkinoita eikä ruplan kehitystä vaan Moskovan oblastissa tapahtuneita muutoksia rakentamisen pelisäännöissä.

Hän sanoo Rakennuslehdelle, että 30 miljoonan euron tappioista iso osa tuli nyt lopetettavista toiminnoista. Erityisen isoja vaikeuksia on ollut Moskovan oblastissa, joka oli pitkään YIT:n asuntoliiketoiminnan tärkein ja kannattavin alue. Muutos alkoi jo reilu viisi vuotta sitten, jolloin Venäjällä rakennuslupien antaminen siirrettiin kaupungeilta oblasteille. Tämä aiheutti merkittäviä viiveitä lupien saantiin. Kun lupa esimerkiksi viiden vuoden odottelun jälkeen tuli, annettin se uusilla ehdoilla. Moskovan oblastissa rakentajia alettiin velvoittaa hoitamaan myös niin sanottuja sosiaalisia velvoitteita, kuten koulun ja päiväkodin rakentamista uusille alueille. Tämä oli siten ylimääräinen rasite hankkeiden taloudelle.

Pelisäännöt ovat Helppolaisen mukaan olleet kaikille samat eli taustalla hän ei näe protektionismia. YIT:llä vain sattui huonoa onnea sikäli, että sillä neljä merkittävää tonttia sijaitsee olemassa olevan infrastruktuurin ulkopuolella, jossa noita kouluja ei ennestään ollut.

Huono onnea on sekin, että vaikka asuntojen hinnat hiemat nousivat Venäjällä viime vuonna, niin Moskovan oblastiin se ei ulottunut. Hintataso on siellä selvästi alempi kuin Pietarissa.

Moskovan kaupungissa YIT on rakentanut vähän, noin yhden tontin vuotta kohden. Siellä kyseessä on pistetontit infran keskellä, joten koulurakennusvelvoitetta ei ole. Ongelmaksi on osoittautunut kuitenkin luvituksen hitaus. Kahta kallista tonttia, vaikka ne olisivat hyviäkin, ei Helppolaisen mukaan kannata makuuttaa vuosikausia odotttamassa rakennuslupaa.

YIT on rakentanut Venäjällä Suomeen verrattuna jättikohteita, mutta siinäkin suhteessa tilanne on Helppolaisen mukaan muuttunut. Viimeisestä yli 500 asunnon kohteesta on aikaa jo viitisen vuotta. Tänään 300-400 asunnon kohde on jo iso ja alle 100 asunnon kohde tyypillinen.

YIT:llä oli viimeisimmän osavuosikatsauksen mukaan rakenteilla Moskovassa ja Moskovan oblastissa 2360 asuntoa, Pietarissa 1017 asuntoa ja Venäjän muilla alueilla 2183 asuntoa.

Moskovasta irtautuminen tapahtuu ensi vuoden loppuun mennessä. YIT rakentaa kaikki meneillään olevat kohteet loppuun ja vastaa niiden luovutuksesta asiakkaille sekä jatkaa rakentamattomien kohteiden suunnittelua ja luvitusta.

Moskovan kaupunkiin jää kuitenkin YIT:n johtotason toimisto.

YIT ilmoitti syksyllä 2018 tavoitteekseen pienentää Venäjälle sitoutunutta pääomaa edelleen noin 100 miljoonalla eurolla ja parantaa Venäjän liiketoiminnan kannattavuutta.

YIT lopettaa urakoinnin Venäjällä

Tiedotteen mukaan yhtiö on myös päättänyt lopettaa ulkopuolisille asiakkaille tehtävän urakointiliiketoiminnan kokonaan Venäjällä. Kaikkien rakenteilla olevien urakkahankkeiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2019 aikana.

Lisäksi YIT myy Donin Rostovissa sijaitsevat rakentamattomat tontit ja luopuu asuntorakentamisesta alueella. Tällä hetkellä Donin Rostovissa YIT:llä ei ole rakenteilla kohteita.

Lisäksi YIT luopuu päällystysliiketoiminnasta Venäjällä joko alasajon tai myynnin kautta 2019 loppuun mennessä.

Pietarissa asuntorakentaminen kannattaa

YIT jatkaa ja kehittää edelleen asuntorakentamisen liiketoimintaa Pietarissa, Kazanissa, Jekaterinburgissa ja Tjumenissa.

Tiedotteen mukaan näissä kaupungeissa liiketoiminta on ollut läpi Venäjän taantuman kannattavaa. Lisäksi tonttien saatavuus on hyvä ja niiden koko sekä keskimääräinen hintataso mahdollistavat operoinnin pääomatehokkaalla tavalla.

Myös kuluttajien ostovoima mainituissa kaupungeissa on YIT:n asuntotuotteen näkökulmasta riittävä. YIT jatkaa ja kasvattaa myös kiinteistöjensä huoltoliiketoimintaa sekä asumisen aikaisten palvelujen tarjoamista ja kehittämistä Venäjällä.

YIT huoltaa tällä hetkellä noin 50 000 asuntoa tai liiketilaa, ja YIT:n digitaalisen alustan, Dispatcher 24:n, palveluja käyttää 500 000 kotitaloutta.

”YIT:llä on pitkät perinteet asuntorakentajana Venäjällä. Haluamme jatkossakin rakentaa laadukkaita koteja Venäjällä valituilla alueilla. Rakenteen yksinkertaistaminen ja yhtiölle haastavista liiketoiminnoista luopuminen tehostaa koko segmentin suorituskykyä, vapauttaa liiketoimintaan sitoutunutta pääomaa ja parantaa kannattavuutta selvästi”,  Teemu Helppolainen  toteaa tiedotteessa.

Asuntorakentamisen näkymistä hän ei kuitenkaan halua sanoa mitään Rakennuslehdelle. ”Olisit soittanut eilen, niin olisin voinut sanoa jotain, mutta nyt alkoi hiljainen kausi.”

Tiedote oli taitavasti ajoitettu juuri kun hiljainen kausi alkoi.

YIT arvioi nettokassavirraksi 50 miljoonaa euroa

Liiketoiminnoista ja tonteista luopuminen synnyttää arviolta 50 miljoonan euron positiivisen nettokassavirran vuosien 2019–2021 aikana, josta pääosa vuosina 2020–2021.

Järjestelyiden vuoksi YIT tekee toisella vuosineljänneksellä 31 miljoonan euron kertaluontoisen alaskirjauksen alasajettavien liiketoimintojen tasearvoihin ja 9 miljoonan euron varauksen liiketoimintojen alasajamiseksi.

Kun toiminnoista on luovuttu, YIT:n omaan pääomaan valuuttakurssimuutoksista jo kirjautuneet muuntoerot tuodaan tuloslaskelmaan.

Tällä erällä ei ole vaikutusta yhtiön oman pääoman kokonaismäärään, koska muuntoerot on jo kirjattu laajaan tuloslaskemaan ja omaan pääomaan. Näitä kassavirtaan vaikuttamattomia muuntoeroja kirjataan tuloslaskelmaan arviolta 14 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja noin 64 miljoonaa euroa vuosina 2020–2021.

Edellä kuvatut liiketoimintojen luopumiseen liittyvät, liikevoittoon vaikuttavat erät esitetään oikaisuerissä eikä näillä ole siten vaikutusta oikaistuun liikevoittoon.

Tämän lisäksi kaikki alasajettavissa liiketoiminnoissa syntyvä liikevoitto tai -tappio kirjataan toisesta vuosineljänneksestä lukien oikaisueriin, eikä niitä esitetä oikaistussa liikevoitossa. Tiedotteen mukaan lopulliset vaikutukset liiketoiminnoista luopumisesta tarkentuvat sitä mukaa kun toiminnoista on luovuttu.

Toiminnan leikkauksilla ei ole juurikaan vaikutuksia suomalaiseen henkilökuntaan, sillä heitä on Venäjällä työskennellyt enää vain noin viisi henkeä. Asuntorakentamisessa työskentelevistä 1700 hengestä vähennykset koskevat 300 henkeä. Osa heistä on määräaikaisia, joten suorat irtisanomiset ovat vähäisemmät.

Asuntogryndaus on ollut tuulista Venäjällä ennenkin

YIT aloitti asuntogryndauksen kokeilun Pietarissa vuosituhannen taitteessa, jolloin YIT:n ostaman Lentekin johtaja Juha Vättö mietti mitä tekisi jo vuosia sitten ostamallensa asuntotontille. Toiminta osoittautui niin kannattavaksi, että vuonna 2003 asuntogryndaus otettiin YIT:n Venäjän toiminnan ytimeksi. Toimintaa laajennettiin nopeasti Moskovan oblastiin ja pian muuallekin ja tavoitteena oli 50 prosentin vuotuinen kasvu. Hurja kasvu loppui kuitenkin vuoden 2008 kansainväliseen talouskriisiin, jolloin niin YIT:n toimitusjohtaja Hannu Leinonen kuin Juha Vättökin joutuivat lähtemään.

Vättö siirtyi kuitenkin pian vetämään Lemminkäisen Pietarin toimintaa.Kun Lemminkäinen ajautui Suomessa talousvaikeuksiin, vähennettiin Pietarissa pääomia sitovaa asuntogryndausta, mutta jatkettiin asuntourakointia.

Kari Kauniskankaan tultua ensin YIT:n kansainvälisen toiminnan ja sitten koko konsernin johtoon alettiin venäläisiä pääjohtajia panna kuriin. Siihen asti moni heistä oli Moskovan oblastin toimintaa menestyksekkäästi hoitaneen Valeri Kimin tavoin ollut vähemmistöosakas alueyhtiössä. Tänään myynti ja markkinointi on Venäjällä keskitetty ja YIT toimii yhtenäisenä yhtiönä, jossa toimintatavat ovat kaikkialla samat.

Kun YIT ja Lemminkäinen menivät yhteen, niin Lemminkäisen perua yhtiöön tuli niin Pietarin asuntourakointi kuin päällystystoimintakin, jota yhtiö oli harjoittanut useissa kaupungeissa. Nyt siis sekä urakoinnista että päällystämisestä luovutaan tappiollisina toimintoina.

 

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “YIT vetäytyy Moskovasta ja Venäjän urakointi- ja päällystystoiminnasta”

  1. YIT:n aiempi menestys Venäjällä on ollut osoitus strategisesta osaamisesta. Nyt tappiot johtuvat huonosta onnesta.

  2. YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymistä perusteltiin sillä, että pystyy tarjoamaan isoja urakoita Euroopassa. Mitähän mahtaa olla ne isot YIT:n urakat siis? YIT:n liikevaihto 3,8 Mrd€ ja vertailun vuoksi Skanskan 15 Mrd€

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat