Valitus viivästyttää Hailuodon kiinteän yhteyden toteutusta ainakin vuodella

Oulunsalosta Hailuotoon rakennettavan maantieyhteyden hankinnan valmistelu joudutaan keskeyttämään valituksen takia.

Havainnekuva Hailuodon kiinteään yhteyteen liittyvästä sillasta. Kuva: Sitowise

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 11. helmikuuta 2020 Pohjois-Pohjanmaan ely-keskukselle vesilain mukaisen luvan pengertien ja kahden sillan rakentamiseen Oulun Riutunkarista Hailuodon Huikkuun. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri valitti Hailuodon kiinteän yhteyden vesiluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen valitusajan sisällä.

”Hankkeen toteutuksesta vastaava Väylävirasto on priorisoinut ympäristöasiat koko ajan tärkeimmäksi asiaksi hankkeessa, emmekä tunnista valituksessa seikkoja, jotka hankkeessa olisi otettu puutteellisesti huomioon”, johtaja Lars Westermark Väylävirastosta sanoo tiedotteessa.

”Hankinnan valmistelu joudutaan keskeyttämään, sillä rakennamme ainoastaan lainvoimaisilla luvilla. Käsittely Vaasan hallinto-oikeudessa tulee viivästyttämään hankkeen aloittamista vähintään vuodella.”

Väylävirasto on varautunut aloittamaan hankinnan valitusprosessin päätyttyä.

Hankkeen suunnittelu on ollut pitkä ja monivaiheinen prosessi. Jo aikaisemmassa vaiheessa hankkeeseen liittyvät yleiskaavat ja tiesuunnitelma ovat saaneet lainvoiman. Suunnitteluvaiheessa on toteutettu muun muassa ympäristövaikutusten arviointi (YVA), Natura-arvioinnit ja nyt viimeisimpänä vesilupaprosessi, joka sisältää myös luontovaikutusten seurantaohjelman. Ympäristöministeriö on todennut Natura-arvioinnista antamassaan lausunnossa, että pengertie on toteutettavissa tavalla, joka ei vaikuta merkittävän kielteisesti hankkeen vaikutuspiirissä Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteisiin.

Ely-keskuksen mukaan suunnittelutyö ja tehdyt selvitykset ovat kattavia ja ne on laadittu parhaaseen asiantuntemukseen tukeutuen.

”On erittäin harmillista, että hankeen toteuttaminen viivästyy”, sanoo yksikön päällikkö Risto Leppänen Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueelta.

Nykytilanteessa Hailuodon liikenteellinen palvelutaso on lauttaliikenteen ylitysaikojen ja yöliikenteen puuttumisen vuoksi huonompi kuin muualla seudulla. Hailuodon kunnalle ja koko Oulun seudulle kiinteä yhteys on tärkeä elinvoiman turvaamisen, turvallisuuden ja toimivien liikenneyhteyksien kannalta.

Huonon liikenteellisen palvelutason lisäksi lauttayhteys on kallis. Viivästymisestä koituu kustannuksia veronmaksajille 8–10 miljoonaa euroa vuosittain, suurimmalta osin lauttakustannusten takia.

Toimivalla liikenneyhteydellä on tärkeä merkitys Hailuodon asukkaiden arjen sujuvuuden ja turvallisuuden lisäksi kunnan yritysten elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn sekä matkailuliikenteeseen.

Toteutuessaan hanke työllistää suoraan noin 200 henkeä, joiden lisäksi välillisinä työllistämisvaikutuksina vaikutus alueen talouteen on merkittävä.

Hailuodon kiinteä yhteys

Hailuotoon on suunniteltu rakennettavaksi kiinteä maantieyhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys tulee korvaamaan nykyisen lauttayhteyden. Kiinteän yhteyden pituus on noin 8,4 kilometriä, joka sisältää pengertieosuuden ja Huikun ja Riutun pitkät sillat. Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta. Yhteys mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta.

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Valitus viivästyttää Hailuodon kiinteän yhteyden toteutusta ainakin vuodella”

  1. Eli Suomen Luonnonsuojeluliitto toimii vastuullisesti kuten valtion tukea saavan yhteisön pitääkin. Vai olisiko kyseessä sittenkin kiusanteko?

  2. Vähenisivätkö valitukset, jos aiheettomaksi todetun valituksen tehnyt valittaja joutuisi korvaamaan valituksestaan hankkeeseen ryhtyvälle aiheutuvat kustannukset?

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat