Kokeile kuukausi maksutta

”Vetoamme virolaisiin työntekijöihin, jääkää” – Virolaisten rajakarenssi näyttää poistuneen

Rakennusteollisuus RT tekee kaikkensa, jotta alan kannalta oleellisen tärkeä virolainen työvoima pysyisi koronaviruksesta huolimatta Suomessa.

Virolaiset Aleksandr Budašov ja Ivan Gontšarov seuraavat työturvallisuusinsinööri Tuomas Kantosen perehdytysluentoa Olympiastadionin työmaalla. Kuva: Jussi Helttunen

RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randellilla on selkeä viesti virolaisille rakennusmiehille. Miettikää rauhassa Suomeen jäämistä, älkää tehkö hätiköityjä ratkaisuja.

”Meillä on suuri intressi, että virolaiset voisivat jatkossakin työskennellä täällä. Haluaisimme, että tilanne rauhoitetaan ja mietitään, miten asiat saadaan järjestettyä. Asiaa ei tarvitse päättää yön yli”, Randell sanoo Rakennuslehdelle.

”Vetoan teollisuuden nimissä. Rakennustyömaita ei laiteta kiinni, mikäli terveysolosuhteet eivät sitä edellytä. Teollisuus keskustelee viranomaisten kanssa ja varmistetaan, että työntekijät pystyvät palaamaan myös myöhemmin Viroon.”

Karenssi näyttää poistuneen

Uusimman linjauksen mukaan virolaisten työntekijöiden rajakarenssi näyttää poistuneen. Työsuhteen osoittamiseen liittyvät tekijät ovat kuitenkin vielä auki.

Työ- ja elinkeinoministeriön uusi linjaus on, että rakennusalan virolainen työvoima voi liikkua ilman karenssia rajan yli. Randellin käsitys on, että tämä on myös Rajavartiolaitoksen tulkinta.

Jos karenssisäännös olisi voimassa, virolaisia odottaisi kummankin maan puolella 14 vuorokauden karenssi.

Randellin mukaan on kuitenkin edelleen täsmennettävä, miten virolaisten työsuhde on osoitettava.

”Odotamme vielä selkeämpää tiedotusta valtion suunnalta. Riittääkö työskentelyn todistamiseen Suomessa vaadittava valttikortti, jossa on työnantaja, veronumero ja kaikille luotava suomalainen henkilötunnus.”

Oleellinen kysymys myös on, koskeeko linjaus myös virolaisten alihankkijayritysten työntekijöitä, joilla on Suomessa vaadittava veronumero ja henkilötunnus. Vallitseva tilanne on ollut karenssikäytännön aikana se, että vain suomalaiseen yritykseen työsuhteessa olleella virolaisella on ollut mahdollisuus liikkua edestakaisin rajan yli.

Randell korostaa, että Suomen osalta työvoiman liikkumiseen liittyvä kysymys on vielä epäselvä.

”Tällä hetkellä työntekijöiden ei kannata palata viikonvaihteeksi kotimaahan, mikäli haluaa varmuudella jatkaa työskentelyä Suomessa. ”

Todella iso kysymys

Virolaisen työvoiman osalta on kyse erityisesti pääkaupunkiseudulla valtavan suuresta asiasta. Pääkaupunkiseudun rakennustyövoimasta on ulkomaisia, valtaosin virolaisia, noin 33 prosenttia.

Koko Suomessakin ulkomaisen työvoiman osuus on reilut 20 prosenttia.

”Pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa meillä on Tallinnan ja Viron kanssa yhteinen työssäkäyntialue”, Randell sanoo.

”Rakennusalan kannalta tilannetta ei voi verrata sellaiseen tilanteeseen, että oltaisiin töissä kaukana kotimaasta.”

”Haluamme antaa alana viestin, että virolaiset ovat tervetulleita”, Randell korostaa.

Hän korostaa useaan otteeseen, että virolaisten ei tarvitse ratkaista kotiin palaamista heti.

”Jos työskentely estyy, järjestetään mahdollisuus palata. Paluuyhteydet ovat jatkossakin. Rahtiliikennettä hoidetaan matkustajalaivoilla. Niitä voi käyttää myös henkilöiden kuljettamiseen.”

”Työntekijät pystyvät palaamaan turvallisesti. Jokainen päättää asiasta itse, mutta he voivat luottaa suomalaisten viranomaisten tietoihin.”

Suomalainen terveydenhoito käytössä

Virolaiset ovat EU-kansalaisia, joten heillä on suomalainen terveydenhuolto käytössä. Suomalaisten yritysten palveluksessa olevilla on myös työterveyshuolto. Virolaisten henkilöstöllä tämä tilanne vaihtelee.

Sosiaaliturvatunnus ei kuitenkaan tuo virolaisille suomalaista sosiaaliturvaa.

”On valtiovallankin kannalta välttämätöntä, että rakentaminen jatkuu, huoltovarmuuskin sitä edellyttää. Työvoiman liikkuvuuskysymys on erittäin tärkeä. Joissain tehtävissä virolaiset ovat avainasemassa. Viranomaisten ja valtioiden on turvattava työvoiman liikkuminen.”

Työmailla on jo toimittu koronan leviämisen hillitsemiseksi ja työtä ryhmitellään.

”Rakentaminen on niin hajaantunutta, että työmailla pystytään tekemään monenlaisia töitä. Kohtaamisia on rajoitettava, mutta silti töitä on pystyttävä tekemään. Työmaita pystytään jatkamaan, vaikka noudatetaankin viranomaisten ohjeita.”

”Virolaiset työntekijät eivät ole ikänsä puolesta riskiryhmää. Luonnollisesti eristämiset on tehtävä, jos altistumisia ilmenee.”

Ruotsinkin rajan yli liikutaan

Myös venäläisiä on töissä suomalaisilla rakennuksilla. Osa asuu oleskeluluvan turvin täällä. Jos he palaavat kotimaahansa, paluu ei enää onnistu kuten virolaisilla tai muilla EU-kansalaisilla.

Baltialaiset työntekijät puolestaan ovat EU-kansalaisia.

Matkustusongelma liittyy jonkin verran myös Ruotsiin. Toimihenkilöille etätyö on mahdollista, mutta ydinhenkilöt liikkuvat jonkin verran rajan yli. Pohjois-Suomessa valtiot ovat sopineet, että rajan yli voi työn takia liikkua.

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “”Vetoamme virolaisiin työntekijöihin, jääkää” – Virolaisten rajakarenssi näyttää poistuneen”

  1. Rakennusliiton pitäsi pohtia pikemminkin Suomalaisen työvoiman työllistämistä, ihan hallitusohjelman mukaankin.

    Rakentamiseen on juurrutettu työkulttuuri jonka seurauksena joka kevät oppilaitoksista valmistuvat rakentajat on jo ennalta tuomittu laiskoiksi, osaamattomiksi ( vaikka käyvät firmoissa ylipitkän palkattoman työharjoittelun ja työnohjaus toteutetaan yrityksen toimesta). Lisäksi ovat ihan liian kovapalkkaisia.

    Uskoo kuka haluaa, ettei perusosaamista vaativiin töihin saati aputöihin löydy tekijöitä. Viime vuosilta muutama esimerkki: Tapetin poistaminen, Puolalainen, Purkujätteen kottikärräys Virolainen, Puolalainen. Maalinpoistaminen Ukrainalainen, virolainen, Telineasentajat eri puolita Venäjää, Viroa, Ukrainaa,

  2. Jokainen tähän vetoomukseen yhtyvä yksilö tai rakennusliike luovuttaa samalla puheoikeuden liittyen perhearvoihin tai toisten perheiden ja elämisen arvostamiseen. Myös virolaisella rakennustyöntekijällä on perhe ja hän on siitä huolissaan. On täysin vastuutonta vaatia heitä jäämään Suomeen samalla kun rajat suljetaan.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat