Koronavirus hämärsi YIT:n talousnäkymiä – toistaiseksi vaikutukset ovat olleet pieniä

YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas.

YIT järjesti tiistaina hiljaista aikaa edeltävän puhelunsa, jossa käytiin läpi kvartaalin aikaisia tapahtumia. YIT muutti ohjeistuskäytäntöään ja siirtyy neljännesvuosittaiseen ohjeistukseen. Covid-19-pandemian aiheuttaneen heikentyneen näkyvyyden vuoksi – aiempi vuoden 2020 tulosohjeistus perutaan.

YIT näkee, että koronasta vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan tulee ensisijaisesti kolmesta eri lähteestä: 1) työvoiman saatavuus, 2) materiaalien saatavuus ja 3) markkinasentimentin heikentyminen.
Markkinasentimentin heikentyminen lyhyellä aikavälillä luo epävarmuutta ja on näkynyt muun muassa asuntokaupan hidastumisessa. Tilanne huomioon ottaen kauppa ja varausasteet ovat kuitenkin kehittyneet positiivisesti.

Tällä hetkellä alkaa olla selvää myös, että alalla resursseista ja varsinkin työvoimasta voi tulla pulaa etenkin pääkaupunkiseudulla, kun ulkomailta tulevaa työvoimaa ei päästetä maahan. YIT on kuitenkin pystynyt suhteellisen hyvin pitämään ulkomaisen työvoiman Suomessa.

Materiaalien saatavuudessa ole toistaiseksi ollut merkittäviä ongelmia. Henkilöstön ja materiaalivirtojen varmistaminen edellyttää kuitenkin jatkuvaa työtä, sillä mahdollisia kapeikkoja erityisesti materiaalin saatavuudessa on tunnistettu.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas totesi: ”Liiketoiminnan jatkuvuuden suhteen olen luottavainen. Lisäksi rahoitusasemamme on turvattu vahvan taseen sekä käyttämättömän 300 miljoonan euron luottolimiitin ansiosta. Likviditeettiämme ja tasettamme tuki entisestään päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynti.”

Päällystys-liiketoiminnan myynnillä Peabille oli YIT:lle 285 miljoonan euron positiivinen kassavirtavaikutus. Kauppahinta on noin 280 miljoonaa euroa, josta YIT kirjaa noin 40 miljoonan euron myyntivoiton. YIT:n nettovelka pienenee kaikkiaan kaupan seurauksena noin 310 miljoonaa euroa.

Merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan ei ole vielä nähty, mutta tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti, jos koronaviruksen aiheuttama poikkeustila jatkuisi odotuksia pidempää tai uusia rajoitteita tulisi. Tällöin työmaita voitaisiin joutua sulkemaan, jolloin hankkeiden viivästyminen voisi johtaa kassavirta- ja tulosvaikutuksiin.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Koronavirus hämärsi YIT:n talousnäkymiä – toistaiseksi vaikutukset ovat olleet pieniä”

Jätä kommentti