Consti odottaa parantavansa tulostaan epävarmoilla korjausmarkkinoilla

Constin vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto supistui 19,7 prosenttia vertailuvuodesta ja oli 59,0 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja Esa Korkeelan mukaan supistuksen syynä oli enemmänkin vahva vertailukausi kuin koronaviruspandemian vaikutukset. Ensimmäinen kvartaali oli muuten jopa ennätyshyvä.

Constin vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto supistui 19,7 prosenttia vertailuvuodesta ja oli 59,0 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja Esa Korkeelan mukaan supistuksen syynä oli enemmänkin vahva vertailukausi kuin koronaviruspandemian vaikutukset. Ensimmäinen kvartaali oli muuten jopa ennätyshyvä.

”Koronaviruspandemian hillitsemiseksi tehdyt toimenpiteet eivät vaikuttaneet markkinaympäristöömme merkittävästi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana”, hän sanoo osavuosikatsauksessa. Uusien tilausten määrä kuitenkin laski 73,5 miljoonasta 62,1 miljoonaan euroon.

Constin tammi-helmikuun 2020 liiketulos oli voitollinen ja parani edellisvuoteen verrattuna. Liiketulos oli niukasti, 0,5 miljoonaa euroa plussalla, kun se vuosi sitten oli lähes saman verran miinuksella. Yleensä ensimmäinen kvartaali on Consille aina vaikein ja nyt tulos oli jopa historiallisen hyvä.

Kaikki toimialat tekivät voitollisen tuloksen katsauskaudella. ”Parantuneen kannattavuuden sekä vapautuneen käyttöpääoman ansiosta myös katsauskauden rahavirtamme parani merkittävästi edellisvuoteen nähden”, Esa Korkeela kommentoi.

”Liiketoimintaympäristömme epävarmuus on kasvanut koronaviruspandemian seurauksena, mutta vaikutus yhtiöön on ollut toistaiseksi rajallinen. Katsauskauden jälkeen olemme neuvotelleet aktiivisesti ja päässeet sopimuksiin uusista, kuluvana vuonna toteutettavista korjaushankkeista. Toisaalta joitakin neuvotteluvaiheessa olleita projekteja on peruttu ja muutamien sopimusvaiheessa olleiden hankkeiden aloituksia on siirretty eteenpäin.”

Projektien siirtämiset ovat kohdistuneet 0,5-2 miljoonan euron suuruisiin asuntoyhtiöremontteihin, joita sopimuksesta huolimatta on jouduttu lykkäämään, kun yhtiökokouksia ei ole saatu pidettyä. Jotakin töitä on jouduttu siirtämään, koska korjaustöitä ei ole voitu tehdä asukkaiden vuoksi.

Koronaviruspandemian merkittävimmät lyhyen aikavälin epävarmuudet liittyvät Constilla yhtäältä käynnissä olevan työkannan toteutusedellytyksiin sekä toisaalta lyhyen aikavälin kysyntänäkymiin.

”Työkantamme toteutuksen epävarmuudet liittyvät henkilöstön saatavuuteen, mahdollisiin sairaustapauksiin, materiaalien saatavuuteen sekä viranomaismääräyksiin.”

Virolainen työvoima on pääosin päättänyt jatkaa Constin projektit loppuun. Jonkin verran hankalampi tilanne on alkavissa projekteissa, joihin tarvittavia erikoisosaajia ei välttämättä saa ulkomailta, kun rajat ovat kiinni. Tarjoustoimintaan tämä ei ole Korkeelan mukaan kuitenkaan vaikuttanut eikä aliurakoiden hinnoittelussakaan ole näkynyt merkittäviä muutoksia.

Kotimaisista hyvistä vastaavista mestareista ja projektinjohtajista on yhä kova tarve.

Materiaalipuolella on yleensä pystytty tekemään korvaavia hankintoja, jos jotain tuotetetta ei ole saatu ulkomailta. Vain muutamissa tapauksissa on tullut lykkääntymisiä.

Pandemian vaikutukset alkavat Korkeelan mukaan vasta näkyä rakentamisessa ja korjaamisessa. Pidemmällä aikavälillä korjausrakentamisen kysyntänäkymiin vaikuttaa Korkeelan mukaan koronaviruspandemian ja sen hillitsemiseksi tehtävien toimenpiteiden kesto sekä yleisen taloustilanteen toipumisen vauhti.

Tilaajapuolella kysymysmerkkinä on se, mikä on hotellien ja liiketilojen käyttöaste jatkossa ja miten se vaikuttaa tilaajien investointihaluihin. Taloyhtiöpuolella vaikutusta voi olla myös lainarahan saatavuudella.

Koronapandemia on vaikuttanut Constilla myös St. George-hotellin riitatapauksen käsittelyyn. Suullisia todistuksia ei voida tehdä toukokusssa, joten ne siirtyvät syksyyn.

Tulosodotukset ennallaan

Muutaman ongelmaprojektit eivät enää viime vuoden tapaan paina Constin liikevoittoa ja yhtiön viime vuonna käynnistämä käänneohjelma on laskenut kiinteitä kuluja

Consti pitää ohjeistuksena ennallaan eli yhtiö odottaa, että koko vuoden 2020 liiketulos paranee vuoteen 2019 verrattuna.

”Ohjeistuksen toteutuminen edellyttää kuitenkin, että työmaamme pysyvät käynnissä jatkossakin ja pääsemme edistämään tilauskannassamme olevia hankkeita suunnitellusti loppuvuoden aikana.”

Korjausrakentamisen toimintaympäristö heikentynyt

Constin arvion mukaan lyhyen aikavälin kysyntänäkymät ovat heikentyneet nopeimmin asuintalojen korjausmarkkinassa. Taloyhtiökorjausten kasvuajurit ovat ennallaan, mutta joidenkin taloyhtiöiden päätöksenteko on lykkääntynyt, minkä lisäksi valtioneuvoston toteuttamat rajoitukset koronaviruspandemian hillitsemiseksi vaikuttavat joidenkin asuinrakennusten korjaushankkeiden toteutukseen.

Kiinteistöliiton kevään 2020 korjausrakentamisbarometrin mukaan koronakriisi tulee vähentämään taloyhtiöiden korjausrakentamista. Barometriin vastanneista 33 prosenttia arvioi taloyhtiönsä korjausrakentamisen supistuvan kuluvana vuonna, kun taas 27 prosenttia odottaa korjaamisen kasvavan yhtiössään viime vuoteen verrattuna. Kuitenkin edelleen 76 prosenttia vastaajista arvioi, että vireillä olevat korjaukset toteutuvat vuoden 2020 aikana.

Päivitetty osavuosikatsauksen jälkeen 29.4. klo 10.57

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Consti odottaa parantavansa tulostaan epävarmoilla korjausmarkkinoilla”

Vastaa