Kokeile kuukausi maksutta

SRV:n tervehdyttämisohjelma puree, mutta Venäjän kauppakeskusten myyntiaika pitenee ja asuntomyynti vaikeutuu

Koronaepidemia ei vaikuttanut olennaisest SRV:n tammi-maaliskuun toimintaan, vaikka asuntokauppa alkoikin hiljetä. Liiketulos parani, mutta liikevaihto laski.

Kalasataman tornien tulee olla uuden sopimuksen mukaan valmiina vuoden 2027 loppuun mennessä.

SRV:n tilauskanta on tervehdyttämisohjelman seurauksena laskenut jo vuoden, mutta operatiivinen tulos oli jopa paras kymmeneen vuoteen siitä huolimatta, että alkuvuonna ei valmistunut yhtään gryndiasuntoa. Toimitusjohtaja Saku Sipola on erityisen tyytyväinen siitä, että tulosparannus tulee siitä, että projekteissa ei ole enää ollut merkittäviä haparointeja. Riskien hallinta jo tarjousvaiheessa on siten alkanut purra.

SRV:n liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 2020 6,5 prosenttia 208,1 (222,6 1–3/2019) miljoonaan euroon. Asuntorakentamisessa omaperusteisia asuntoja tuloutui vertailukautta vähemmän, kaikkiaan vain 25 (161) kappaletta. Toimitilarakentamisen liikevaihdon kasvu johtui lähinnä allianssiurakoiden kasvaneesta volyymista.

Operatiivinen liikevoitto oli 5,0 (0,5) milj. euroa. Sitä paransivat työmaiden positiivinen tuloskehitys sekä Tampereen Kannen ja Areenan sekä Redin omistusosuuksien myynneistä johtuneiden kate-eliminointien tuloutuminen, 2,1 milj. euroa. Asuntojen aiempaa pienempi tuloutuminen näkyi myös liikevoitossa.

Varsinaiseen liikevoittoon vaikutti ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli -0,4 (2,8) milj. euroa.

Tulos ennen veroja oli -6,6 (-0,3) milj. euroa.

Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 19,6 (-29,9) miljoonaa euroa. Rahavirtaa paransivat lähinnä Tampereen Kannen ja Areenan sekä Redin omistusosuuksien realisoinnit. Nuo toimet olvat osa tervehdyttämisohjelman tavoitteita vähentää omistuksia yhteisesti omistetuissa hankkeissa.

Tilauskanta laski 23,6 prosenttia ja oli kauden lopussa 1 361,5 miljoonaa euroa.Tammi-maaliskuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 198 (150) miljoonan euron edestä.

Ison velkakuorman keventäminen on SRV:n tervehdyttämisohjelman keskeinen tehtävä, vaikka se samalla vähentääkin mahdollisuuksia omaperusteisten hankkeiden käynnistämiseen.

Omavaraisuusaste oli 20,4 (24,4) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 260,2 (205,8) prosenttia. Joukkovelkakirjalainojen kovenanttiehtojen mukainen omavaraisuusaste oli 29,2 prosenttia, kun niiden kovenanttilaskennassa on huomioitu omaperusteisten projektien osatuloutus ja 9 miljoonan euron pääomalainan käsittely omana pääomana. Muiden kuin joukkovelkakirjalainojen kovenantit testataan vasta toisen vuosineljänneksen lopussa.

Osana tervehdyttämisohjelmaa yhtiö toteutti helmikuussa yhdessä luottolimiitin myöntäneiden pankkien kanssa 100 miljoonan euron luottolimiitin korvaamisen kahdella erillisellä, 60 miljoonan euron ja rakennushankkeiden rahoitukseen tarkoitetulla 40 miljoonan euron suuruisella luottolimiitillä.

26.3.2020 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista yhtiön hybridijoukkovelkakirjojen haltijoille ja merkintäetuoikeusannista.

Yhtiö nosti maaliskuun lopussa 9 miljoonan euron suuruisen pääomalainan (korko 12 prosenttia), jolla lyhennettiin 60 miljoonan euron luottolimiittiä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

27.4.2020 SRV ilmoitti keskusteluistaan yhtiön 23.3.2021 erääntyvän 100 miljoonan euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjan (jonka ulkona oleva pääoma on 62,1 miljoonaa euroa) ja 27.3.2022 erääntyvän 75 miljoonan euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjan haltijoiden kanssa koskien Joukkovelkakirjojen ehtojen mahdollisia muutoksia.

21.4.2020 SRV ja Kojamo allekirjoittivat urakkasopimuksen Helsingin Kalasataman Kompassista ja kolmannen tornitalon rakentaminen alkaa välittömästi.

Asuntonäkymiä tarkistettiin alaspäin

SRV tarkentaa näkymiään vuodelle 2020 valmistuvien asuntojen osalta: Yhtiön toiminnan pääpaino vuonna 2020 on suurissa toimitilaurakoissa, sairaalahankkeissa sekä omakehitteisessä asuntotuotannossa sijoittajille. Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2020 aikana vähemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2020 aikana arvioidaan valmistuvan 520 omaperusteista asuntoa (808 asuntoa vuonna 2019).

Yhtiö alensi asuntoennustetaan 66 asunnolla, minkä syynä oli yhden hankkeen aloitusvaiheen myöhästyminen, minkä vuoksi se valmistuu vasta seuraavan vuoden puolella.

Konsernin vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan alenevan vuoteen 2019 verrattuna (liikevaihto vuonna 2019: 1 060,9 milj. euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2019 verrattuna ja olevan positiivinen (operatiivinen liikevoitto -96,8 milj. euroa).

Koronan vaikutukset alkavat vasta näkyä

Toimitusjohtaja Saku Sipolan mukaan tervehdyttämisohjelma toi alkuvuonna yhtiöön positiivisen käänteen. Koronaepidemia ei ehtinyt vaikuttaa katsauskaudella merkittävästi liikevaihtoon tai tulokseen, mutta lisää liiketoimintaan liittyvää epävarmuutta.

”Koronaepidemian vaikutukset työmaidemme edistymiseen ovat olleet vähäisiä, mutta asuntokauppa on hiljentynyt. Koronaepidemian pidemmän aikavälin vaikutuksia on vaikea arvioida. Merkittävin muuttuja on koronaepidemian kesto ja yhteiskunnan kyky avautua mahdollisimman nopeasti ja hallitusti kriisistä.”

Sipola sanoo, että asuntomarkkinoiden arviointi on nyt tavattoman vaikeaa. Hän kuitenkin odottaa, että asuntokauppa alkaisi elpyä loppuvuotta kohden.

Koronaepidemia on jo vaikuttanut kauppakeskusoperointiin heikentämällä Venäjällä vuokralaisten toimintamahdollisuuksia. Tällä ennakoidaan olevan väliaikaisia, negatiivisia vaikutuksia kauppakeskusten vuokratuottoihin. Moskovassa on ulkonaliikkumiskielto ja Pietarissa kaupankäynti on rajoitettu päivittäistavaroihin, apteekkeihin ja lastentavaroihin.

Venäjän taloustilanteen epävarmuuden sekä koronaepidemian vuoksi olla mahdollista, että Venäjän kauppakeskusten myynnit siirtyvät aikaisemmin suunniteltua myöhäisemmäksi.

 

 

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “SRV:n tervehdyttämisohjelma puree, mutta Venäjän kauppakeskusten myyntiaika pitenee ja asuntomyynti vaikeutuu”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat