Kokeile kuukausi maksutta

Inderesillä synkkä arvio SRV:n lähiaikojen näkymistä – osakekurssi putosi alle tulevan osakeannin tason

Vaikka Euroopasta ja jopa Amerikasta on kuultu positiivisia uutisia koronapandemian taittumisesta, mikä on nostanut pörssikursseja, ovat Suomessa ne yritykset, jotka olivat rahoitusvaikeuksissa jo ennen koronaa, vielä pitkään ongelmissa. Stockmann meni jo yrityssaneeraukseen.

 

SRV

Indersin riskiarvio SRV:stä on tyly. Koronavirus ja sen myötä heikentyvä taloustilanne voi viivästyttää yhtiön hankkeita, vaikeuttaa resurssien saatavuutta ja heijastua negatiivisesti yhtiön asuntokauppaan ja muihin rakennusinvestointeihin. Tämä tulee hidastamaan yhtiön kannattavuusparannusta merkittävästi. Lisäksi yhtiön suunniteltujen rahoitusjärjestelyjen toteutumiseen ja ehtoihin liittyy merkittäviä riskejä. Talouden epävarmuus, kireä taloudellinen asema, suunnitellut rahoitusoperaatiot ja yhtiön liiketoiminnalliset haasteet pitävät osakkeen riski/tuottosuhteen hyvin heikkona.

Koronavirus ja sen aiheuttama talouden epävarmuus tulevat näkymään yhtiön liiketoiminnassa. Ensinnäkin resurssi- ja materiaalipula voi aiheuttaa käynnissä olevissa hankkeissa merkittäviä viivästymisiä ja ylimääräisiä kustannuksia. Tämän lisäksi työmaita voidaan joutua sulkemaan, mikä voi lykätä kassavirtojen ja tuloksen tuloutumista samalla, kun kulut juoksevat. Heikentyvä kuluttajien luottamus ja alenevat aikeet asunnonostoon tulevat myös näkymään yhtiön asuntokaupassa.

Positiivista Inderesin mukaan on kuitenkin, että SRV:n tuotanto on suuntautunut selvästi enemmän sijoittajille. Asuntokauppa on ilmeisesti sujunut kohtuullisen hyvin alkuvuonna, mutta todellinen vaikutus tästä nähdään vasta Q2:n aikana.

Talousnäkymien heikentyminen voi Inderesin mukaan alkaa vaikuttamaan myös toimitilojen kysyntään, kun investointeja mahdollisesti lykätään. Varsinkin lyhyellä aikavälillä isommat investoinnit ovat varmasti tiukassa, kun koronan vaikutuksia arvioidaan. Sijoittaminen-segmentin Venäjällä sijaitsevat kiinteistöt kärsivät merkittävästi myös Venäjän talouden heikentymisestä ja ruplan arvon laskusta.

Inderesin odotukset kasvusta ovat siirtyneet vuoteen 2022, kun hankkeet pyörivät normaalisti ja investoinnit vilkastuvat. Siitä syystä SRV:n arvostus lähivuosina on haastava ja rahoitukseen ja taseasemaan liittyy epävarmuustekijöitä.

”Lyhyellä aikavälillä osakkeen ajurina arviomme mukaan toimivatkin yhtiön suunnitellut osakeannit ja niiden ehdot. Yhtiön taloudellinen tilanne on arviomme mukaan hyvin kireä, eikä nykyinen markkinasentimentti yhtiön lisärahoitukselle ole selvästikään optimaalinen. Annissa 1,05 euron osakekohtaisella hinnalla annetut sitoumukset ovat jo ns. pinnan alla.”

Osakeantia järjestellään

SRV sai 6.2. Ilmariselta, Pohjola Vakuutukselta, OP-Henkivakuutukselta sekä Pontokselta etukäteissitoumukset merkitä uusia osakkeita velkakirjoilla, joiden pääoma on yhteensä noin 51 miljoonaa euroa, ja yhteenlaskettu määrä kertyneiden korkojen kanssa arviolta noin 57 miljoonaa euroa.

Etukäteissitoumukset annettiin 1,05 euron osakekohtaisella hinnalla. Silloin pörssikurssi oli vielä 1,4, mutta maaliskuussa se painui alle yhden.

Toisessa 50 miljoonan euron osakeannissa merkitsijöitä olisivat Ilmarinen, Pohjola, OP, Varma, Tiiviste Group ja Pontos.

Maaliskuun lopulla SRV ilmoitti, että se on sopinut  pääomalainasta, jossa OP-Henkivakuutus Oy, Pohjola Vakuutus Oy sekä Pontos Oy:n tytäryhtiö AS Pontos Baltic myöntävät SRV:lle yhteensä yhdeksän miljoonan euron pääomalainan, johon sovelletaan osakeyhtiölain 12 luvun säännöksiä pääomalainasta.

Pääomalainan tarkoituksena on jo ennen SRV:n 6.2.2020 tiedottamaa suunniteltua merkintäetuoikeusantia vahvistaa SRV:n pääomarakennetta ja pyrkiä turvaamaan SRV:n rahoitussopimusten kovenanttiehtojen noudattaminen vallitsevassa epävarmassa taloudellisessa tilanteessa poikkeusolojen aikana.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Inderesillä synkkä arvio SRV:n lähiaikojen näkymistä – osakekurssi putosi alle tulevan osakeannin tason”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat