YIT jäädytti kuukaudeksi uudet asuntoaloitukset saadakseen mietintäaikaa koronan vaikutuksista

YIT:n vahvaa alkuvuotta synkisti koronaviruksen aiheuttama asuntokaupan hiljeneminen. Ongelmia on ollut myös joissakin projekteissa. Säästötoimina yhtiö päätti toimihenkiöiden lomautuksista kahdeksi viikoksi.

Koronapandemia pakotti YIT:n tuumaustauolle asuntorakentamisessa. Aloitukset priorisoitiin uudelleen.

YIT:n liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 2020 4,9 prosenttia 708 miljoonaan euroon. Asuminen Venäjä -segmentin liikevaihto kasvoi huomattavasti vertailukaudesta tuloutusmuutoksen ja asuntomyynnin hyvän tason ansiosta. Myös Infraprojektit-segmentin liikevaihto kasvoi. Asuminen Suomi ja CEE -segmentin liikevaihto oli noin vertailukauden tasolla, ja Toimitilat-segmentin liikevaihto laski vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

YIT:n liiketappio oli -3 miljoonaa euroa (-12). Oikaisueriin kuuluu muun muassa Asuminen Venäjä -segmentissä tehty liikearvon alaskirjaus. Liikevoittoprosentti oli -0,4 prosenttia (-1,8), kun se koko vuonna 2019 oli 2,4 prosenttia.

Oikaistu liikevoitto kasvoi 8 miljoonaan euroon (-10). Oikaistu liikevoitto sisältää Toimitilat-segmentissä tehdyn -7 miljoonan euron kulukirjauksen. Toimitilojen tulosta rasitti kolmen päättyneen projektin taloudellisten loppuselvitysten eteneminen. Niistä yksi oli -7 miljoonan euron kirjaus, joka liittyi sopimukseen Myllypuron Kampuksen projektin taloudellisesta loppuselvityksestä. Osana sopimusta asiakas maksaa huhtikuussa aikaisemmin pidätetyn 8 miljoonan euron maksuerän.

Oikaisuerät olivat yhteensä 12 miljoonaa euroa ja sisälsivät liikearvon alaskirjauksen Asuminen Venäjä -segmentissä.

Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -48 miljoonaa euroa (-3). Tontti-investoinnit kasvoivat 25 miljoonaan euroon (16).

Korollinen nettovelka oli 942 miljoonaa euroa (869) ja velkaantumisaste oli 105 % (88)

Tilauskanta oli 3 848 miljoonaa euroa (4 302)

YIT:n tase vahvistuu entisestään Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnin ansiosta. Kauppa toteutui 1.4., eivätkä sen vaikutukset näin ollen näy ensimmäisen neljänneksen luvuissa. YIT kirjaa kaupasta 40 miljoonan euron myyntivoiton. Velkaantumisaste pienenee kaupan seurauksena toisella neljänneksellä noin 34 prosenttiyksikköä.

Asfalttitoiminnan myynnin ansiosta myös YIT:n tuloksen voimakas kausivaihtelu vähenee eikä toimitusjohtajan enää tarvitse selitellä analyytikoille ensimmäisen kvartaalin tappiolukuja.

”Ensimmäinen vuosineljännes on tyypilliseen tapaan kausiluonteisesti vaisu infraprojekteissa ja asuntojen valmistumisessa. Asuntojen myynti oli kuitenkin vahvalla tasolla kaikilla alueilla, erityisesti Venäjällä. Kiinteistöt-segmentin kannattavuutta tuki Espoon Keilaniemen hankkeen kiinteistökaupan loppuunsaattaminen”, Kari Kauniskangas kertoi osavuosikatsauksessa.

Koronapandemia leikkaa asuntomyyntiä

Toisen neljänneksen näkymiä heikentää koronaviruspandemian aiheuttama merkittävä markkinoiden epävarmuus. YIT arvioi asuntomyynnin olevan matalalla tasolla. Kuluttaja-asuntojen valmistumismäärän arvioidaan Suomessa ja CEE-maissa jäävän puoleen vuoden 2019 toisen neljänneksen lukumäärästä. Toimitilat-segmentin liikevaihdon arvioidaan olevan pienimmillään toisella vuosineljänneksellä ja alkavan kasvaa seuraavien neljännesten aikana. Infraprojektit-segmentin odotetaan kärsivän kausiluonteisesta vaimeudesta, mutta siihen koronapandemia vaikuttaa muuten vähiten.

Kiinteistöt-segmentissä Mall of Triplan asiakasmäärien uskotaan palaavan ennalleen rajoitusten päätyttyä. Nyt YIT yhtenä osaomistajana on kärsinyt vuokratulojen menetyksistä.

Kari Kauniskangas totesi koronan vaikutuksista seuraavaa:

”YIT:llä käynnistimme ennakoivasti jo helmikuussa kattavia toimenpiteitä varmistaaksemme henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden, työmaidemme etenemisen ja toimintamme jatkuvuuden. Lieventääksemme talouden hidastumisen vaikutuksia ja sopeuttaaksemme toimintaamme äkilliseen markkinamuutokseen olemme lisäksi käynnistäneet useita säästötoimenpiteitä. Olemme myös päättäneet lomauttaa koko toimistohenkilöstömme kahdeksi viikoksi toisen vuosineljänneksen aikana. Konsernin johto ja hallitus ovat niin ikään päättäneet leikata palkkioitaan.

Toistaiseksi YIT:n työmaat ovat olleet hyvin käynnissä, eikä merkittäviä ongelmia toiminnalle ole ilmennyt. Huhtikuussa muutamia työmaita pysäytettiin väliaikaisesti viranomaismääräysten tai tilaajan päätösten takia.

Asuntoaloituksissa hetken tuumaustauko

”Jäädytimme asuntojen aloituspäätökset kuukaudeksi maaliskuun puolivälistä alkaen nähdäksemme, mille tasolle kysyntä uudessa tilanteessa asettuu. Vaikka asuntojen kysyntä laski maaliskuun lopulla, se on sen jälkeen pysynyt kohtuullisella tasolla, ja tulemmekin jatkamaan asuntoaloituksia toisella vuosineljänneksellä”, Kauniskangas totesi.

Tuon tuumaustauon aikana YIT:ssa katsottiin tarkkaan mistä asunnoista ja missä on parhaiten kysyntää ja aloitukset priorisoitiin siltä pohjalta. Painopiste on entistä vahvemmin suurten kasvukeskusten parhailla paikoilla.

YIT:ssä odotetaan, että institutionaalisten sijoittajien päätöksenteko hidastuu koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Taloyhtiölainojen saatavuuden arvioidaan vaikeutuvan.

 

 

 

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “YIT jäädytti kuukaudeksi uudet asuntoaloitukset saadakseen mietintäaikaa koronan vaikutuksista”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat