Kokeile kuukausi maksutta

Tietomallikilpailun voitto Kaupunkiympäristötalolle

Suomen ja Baltian maiden tietomallikilpailu Tekla BIM Awards 2020 -kilpailun voittajaksi on valittu Helsingin Kaupunkiympäristötalo.

Kuvassa Kaupunkiympäristötalo-projektin osapuolia online-palkintojenjakotilaisuudesta. Kuva: Trimble

Voittajaprojektissa tietomalleja käytettiin monipuolisesti ja innovatiivisesti läpi hankkeen eri osapuolten kesken ja rakentamisen eri vaiheissa.

Kilpailussa palkitut osallistuvat kansainväliseen Tekla Global BIM Awards –kilpailuun syksyllä 2020.

-hankkeessa tietomallia käytettiin hyväksi esimerkiksi sidosryhmäyhteistyössä, loppukäyttäjien tarpeiden selvittämisessä, projektin aikataulutuksessa, energiatehokkuuden ja päästöjen hallinnassa sekä työturvallisuuden varmistamisessa.

Myös mallipohjaisia visualisointeja käytettiin laajasti esimerkiksi työmaan kosteuden-, puhtauden- ja pölynhallinnassa, mikä on edistänyt rakennusterveyttä. Erityisen ansiokasta Kaupunkiympäristötalo-projektissa oli laaja mallipohjainen yhteistyö, innovatiiviset ratkaisut sekä työturvallisuuden parantaminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen.

”Hankkeessa on viety tietomallipohjainen suunnittelu ja digitalisaatio aivan uudelle tasolle”, tuomaristo kommentoi.

Erikoinen ratahanke

Pienten projektien voittaja on Ratahanke Taiga, jonka kilpailuun ilmoitti AFRY Finland.

”Ratahanke Taiga oli mielenkiintoinen projekti, jossa tietomallintamista on hyödynnetty ansiokkaasti. Olemassa oleva maastotieto ja laserkeilattu pistepilviaineisto yhdistettiin hienosti tietomalliin. Pienet toleranssit vaativat tarkkaa tietomallinnusta perustuksiin ja radan vieressä oleviin rakenteisiin”, tuomaristo perusteli.

Tuomariston mukaan projektin yksi ansio oli kalliopinnan ja pulttien tarkkeiden tuominen malliin. Projektin aikana käyty tiivis yhteistyö ratatoimittajan kanssa mahdollisti ratageometrian ja perustusten yhteensovittamisen.

Viisi kunniamainintaa

Pääpalkintojen lisäksi tuomaristo jakoi yhteensä viisi kunniamainintaa, jotka myönnettiin
Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamolle, HUSin Siltasairaalalle, Vt4 Kirri-Tikkakoski STk-moottoritiehankkeelle, Hotel Gradientenille ja Espoon Vaakunatorin taideteokselle.

Tuomariston mukaan Blominmäen jätevedenpuhdistamo on erittäin hyvä tietomalliprojekti, jossa käytettiin monipuolisesti ja laajasti tietomallinnuksen välineitä ja laajaa yhteistyötä. Projektin valtavaa datamäärää hallinnoitiin tietomallipohjaisesti, ja siinä hyödynnettiin ansiokkaasti erilaisia yhdistelmämalleja eri käyttötarkoituksiin.

”Tietomalleja käytettiin myös sidosryhmätyöhön, projektinhallintaan ja työturvallisuuden varmistamiseen. Tekniikan asennettavuuden työturvallisuutta tutkittiin tietomallin kautta ennen asennuksen aloitusta, ja statustietoa käytettiin suunnittelun ja työmaan toteuman seurantaan”, tuomaristo kommentoi.

HUS Siltasairaalan suunnittelussa oli tietomalleilla merkittävä rooli sekä eri suunnittelualojen yhteensovituksessa että suunnitteluratkaisujen havainnollistamisessa projektiosapuolille.

”Tietomalleja on käytetty eri sidosryhmien välisessä yhteistyössä esimerkiksi Big Room -suunnittelukokouksissa sekä tilaajan ja käyttäjien kanssa käydyssä vuoropuhelussa käyttäen apuna myös esimerkiksi VR-laseja. Tietomalleja on hyödynnetty myös projekti- ja aikatauluhallinnassa sekä haasteellisten liityntöjen toteuttamisessa uusien ja vanhojen rakenteiden välillä.

Vt4 Kirri-Tikkakoski STk-moottoritiehanke on taas merkittävä infrahanke, jossa hyödynnettiin laajasti tietomallinnuksen mahdollisuuksia työmaalla. Siltojen raudoitustoimittaja otti IFC-raudoitemallit Trimble Connectista suoraan omaan tuotantojärjestelmäänsä, joten projekti oli merkittävä päänavaus avoimen standardin hyödyntämiseen.

”Tietomallipohjainen rakennesuunnittelu toi huomattavia kustannushyötyjä suunnittelijalle ajansäästön ja virheiden vähäisyyden vuoksi. Yksi projektin ansioita on se, että siltasuunnitelmat tarkastettiin ja hyväksyttiin suoraan IFC-malleista. Projektissa kehitettiin mallipohjaisesti myös reaaliaikaista tilannekuvaa työmaalla ja toimistossa.”

Hotel Gradienten -projekti Ruotsin Jönköpingissä on kuin tietomallinnuksen mallioppilas.

”Se osoitti tason, johon kaikissa projekteissa tulee pyrkiä. Malleja käytettiin yhteistyössä eri sidosryhmien kesken. Esimerkiksi suunnitteluongelmat ratkottiin viikoittaisissa etäkokouksissa, joissa tietomalli jaettiin osallistujien näytöille. Urakoitsija hyödynsi tietomallinnusta esimerkiksi myyntivaiheen määrä- ja kustannusarvioinnissa, materiaalien laskennassa, työmaa-alueen suunnittelussa sekä projektin etenemisen ja kustannusten seurannassa. Mallia myös käytettiin projektiviestintään hankkeen kaikissa vaiheissa”, tuomaristo kommentoi.

Kunniamaininnan sai myös Espoon Vaakunatorin taideteos, joka erottui joukosta yhteistyöllä taiteilijan ja insinöörien kesken.

”Vaakunatorin taideteos -projekti oli hieno osoitus tietomallipohjaisesta yhteistyöstä taiteilijan ja insinöörien kesken. Projektissa yhdistyivät ainutlaatuisella tavalla taide, teknologia ja insinööritaidot. Taideteoksen rakenteiden ja monimuotoisten elementtien mallintaminen on ollut ansiokasta.”

Kilpailun yleisöäänestyksen voittaja on Kaupunkiympäristötalo.

Tekla BIM Awards -kilpailu järjestettiin tänä vuonna kahdennentoista kerran. Kilpailun tuomaristoon kuuluivat Johanna Aatsalo Rakennuslehdestä, Kalle Vaismaa Tampereen yliopistosta, Rita Lavikka VTT:sta, Kari Immonen Geotrimista ja Saku Järvinen Trimblestä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tietomallikilpailun voitto Kaupunkiympäristötalolle”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat