Lemminkäinen louhii Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemäritunnelit Espoon Mikkelässä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti 17. maaliskuuta tilata Blominmäen jätevedenpuhdistamon tulo- ja purkuviemäritunneleiden louhintaa ja lujitusta lisätyönä puhdistamon kalliorakennusurakoitsijalta Lemminkäinen Infralta.

Skanska toteuttaa jätevedenpuhdistamon louhintatöitä HSY:lle

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus on valinnut 14. marraskuuta Espoon Mikkelän ajotunnelin ja avolouhinnan rakennusurakoitsijaksi Skanska Infra Oy:n. Sen urakkatarjouksen arvonlisäveroton hinta on 5,45 miljoonaa euroa. Ajotunnelin louhinnat käynnistävät valmistautumisen Blominmäen jätevedenpuhdistamon luolastolouhintoihin.