Laaduntarkkailijat: Kevyen liikenteen opasteissa löytyi merkittäviä puutteita Helsingissä

Helsingin kaupungin täksi kesäksi palkkaamat kadunvarsitöiden laaduntarkkailijat ovat huomanneet paljon puutteita pyörä- ja kävelyteiden opasteissa. Ne saattavat puuttua kokonaan tai ne voivat olla harhaanjohtavia.

Työmaan ulkopuolisten koneiden tulisi olla liikenteenohjaajan opastamia, kun ne työskentelevät katuliikenteen lomassa. Kuva: Otso Koiso-Kanttila.

Työmaaopasteet ovat yksi tärkeimmistä tarkkailtavista asioista. Hyvin opastetulla työmaalla voi vähentää siitä aiheutuvia haittoja merkittävästi, kertoo kymmenen hengen opiskelijaporukan vetäjä Otso Koiso-Kanttila.

Ajoneuvoliikenteen opasteet työmaiden yhteydessä on laaduntarkkailijoiden raportoinnin mukaan hoidettu pääasiassa hyvin, mutta pyörä- ja kävelyliikenteen opasteissa löytyy useasti paljonkin parannettavaa.

Sanoin ja kuvin asetetut opasteet auttavat käyttämään työmaata oikein ja turvallisesti. Kuva: Otso Koiso-Kanttila.

Kävelyliikenteen oikeanlainen opastaminen voi auttaa kävelijöitä jopa välttämään työmaan läheisyyteen joutumisen kokonaan, mikä tarjoaa myös työmaalle paremman työskentelyrauhan. Opasteiden oikeanlaisuus on myös merkittävä esteettömyyskysymys. Esimerkiksi suojateiden kohdalta tien yli opastaminen on tapa lisätä työmaan selkeyttä, turvallisuutta ja esteettömyyden huomiointia. Tällä tavoin vältetään vaarallisia kadunylityksiä sekä muita tarpeettomia vaaratilanteita.

Myös siististi ja johdonmukaisesti sijoitellut työmaa-aidat parantavat työmaan ohjaavuutta, jolloin kaupunkilaiset osaavat käyttää työmaata intuitiivisemmin. Se ei kuitenkaan yksin riitä, vaan tarvitaan myös selkeitä opasteita.

Työmaarajaus on tärkeä esteettömyys- ja turvallisuustekijä, joka on pidettävä jatkuvasti kunnossa. Kuva: Otso Koiso-Kanttila.

40 prosentista tähän asti raportoiduista työmaista kävelyliikenteen opasteet ovat olleet puutteelliset. Yleisin syy opasteiden puutteellisuuteen on opasteiden puuttuminen kokonaan tai harhaanjohtavien opasteiden jääminen kiinni aitoihin. Kun opasteet puuttuvat kokonaan, kulkevat ihmiset työmaalla sieltä mistä pääsevät parhaiten, ja saattavat esimerkiksi oikoa huonosti aidatun työmaan läpi, mikä on merkittävä turvallisuusriski.

Opasteista ja niiden ajankohtaisuudesta huolehtiminen aiheuttaisi verrattain pieneen vaivaan nähden suuria parannuksia työmaiden toimivuudessa. Työmaan toimiessa rajojen ulkopuolella olisi ensisijaisen tärkeää, että käytettäisiin liikenteenohjaajaa katuliikenteen opastamiseksi turvallisesti.

Laaduntarkkailussa uusi kierros uusin painopistein

Helsingin kaupungin katutöiden laaduntarkkailijoilla on kesän aikana ollut tarkkailussa kaupungin eri työmaiden useat eri osa-alueet. Raportointi on tehty kaupunkilaisen silmin, ja projektin tavoitteena on kerätä aineistoa ja kehitysehdotuksia, jotta työmaita voitaisiin edelleen kehittää ja niistä aiheutuvia haittoja vähentää.

Laaduntarkkailun yksi tavoitteista on saada aikaan kulttuuri- ja asennemuutos Helsingin katutöissä, ja mieluiten jo tänä kesänä, kun työmaat ovat saaneet palautetietoa kaupungilta.

Tällä hetkellä laaduntarkkailijoilla on menossa uusi tarkastelukierros Helsingin työmailla. Uutta laaduntarkkailukierrosta varten raportointityökalua kehitettiin edelleen, sekä siirrettiin raportoinnin painopistettä hieman eri asioihin. Tietyt asiat kuten työmaataulut, työmaarajaus sekä esteettömyys ovat kuitenkin säilyneet keskeisessä osassa raportointia, sillä niissä huomattiin merkittäviä puutteita ensimmäisen kierroksen aikana. Työmaiden esteettömyyteen on toisella raportointikierroksella panostettu, ja sitä havainnoidaan tarkemmin.

Toinen pääpainoalue uudessa raportissa on opasteet ja niiden ohjeidenmukaisuus niin kevyen liikenteen, kun katuliikenteenkin osalta. Kävelyliikenteen opasteiden puuttellisuus onkin käynyt yhä selvemmin ilmi toisen raportointikierroksen aikana.

Kesän lopuksi laaduntarkkailusta kootaan yhteenveto kaupungin katutöiden kehittämishanketta varten.

Otso Koiso-Kanttila on yhdessä Mikko Hyökyrannan, Axel Keitelin ja Rebekka Sihvolan osa kymmenen hengen laaduntarkkailijaporukkaa, jotka Helsingin kaupunki on palkannut kesäksi kirjaamaan ylös katu- ja julkisivutöiden puutteita. Koiso-Kanttila on raportoinnista vastaava tiiminvetäjä, muut työskentelevät pareittain. Kuva: Seppo Mölsä.

 

 

 

 

 

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Laaduntarkkailijat: Kevyen liikenteen opasteissa löytyi merkittäviä puutteita Helsingissä”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat