Kokeile kuukausi maksutta

YIT hakee vihreää rahoitusta ympäristöystävällisten hankkeiden rahoittamiseen

YIT harkitsee vihreän rahoituksen hankkimista ympäristötavoitteidensa saavuttamiseksi. Taustalla on paitsi EU:n vihreä siirtymä myös siihen liittyvä taksonomia-asetus, joka asettaa kriteerit virheälle rahoitukselle ja kestäviksi katsotuille hankkeille.

YIT on rakentanut Tampereelle puukerrostaloja.

YIT on laatinut vihreän rahoituksen viitekehityksen (Green Finance Framework) tukemaan investointeja, jotka edistävät siirtymistä kohti vähähiilistä kiertotaloutta ja muita yhtiön kestävän kehityksen tavoitteita. Viitekehyksen alainen vihreä rahoitus on yksi keino tukea YIT:n ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Danske Bank A/S toimi ainoana neuvonantajana vihreän viitekehyksen laadinnassa.

Vihreän rahoituksen viitekehyksen avulla YIT voi laskea liikkeelle vihreitä joukkovelkakirjalainoja ja muita vihreitä rahoitusinstrumentteja ympäristöystävällisten hankkeiden rahoittamiseksi. Varojen kohdentamisesta ja rahoitettujen hankkeiden ympäristövaikutuksista raportoidaan vuosittain.

16.3.2021 YIT ilmoitti harkitsevansa ensimmäisten vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua.

YIT on sitoutunut edistämään kestävien elinympäristöjen ja hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan luomista ihmisten ja ympäristön tarpeet huomioiden. Rakennusalalla on merkittävä vaikutus ilmastoon, ja YIT toteuttaa aktiivisesti toimenpiteitä tällä saralla.

”Kestävä kehitys on yksi YIT:n strategian neljästä kulmakivestä, ja vihreän rahoituksen viitekehys linkittää strategian rahoitukseemme. Viitekehyksen mukaiset investoinnit tukevat työtämme kohti kestävää kehitystä ja pyrkimyksiämme parantaa toimintamme tehokkuutta, jätteidenhallintaa ja hyödyntää kiertotalouden tarjoamia mahdollisuuksia. Viitekehyksen ytimessä ovat myös vähähiilisiä ratkaisuja integroivat hankkeet, jotka johtavat matalampiin elinkaaripäästöihin, sekä hankkeet, joissa hyödynnetään uusiutuvia energiaratkaisuja” kertoo Ilkka Salonen, YIT:n talousjohtaja.

Lue lisää YIT:n ja muiden suurten rakennusliikkeiden vihreän rakentamisen tavoitteista ja EU:n vihreälle rakentamiselle ja vihreälle siirtymälle asettamista kriteereistä:

Vihreä vallankumous alkoi rakentamisessa – kohta se on arkipäivää työmailla

YIT:n tavoitteena on pyrkiä puolittamaan sekä oman toiminnan että omaperusteisten hankkeiden materiaalien CO2-päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2019. Tähän ohjataan vuosittaisilla kestävän kehityksen tavoitteilla. Päästövähennystavoite on osa johdon palkitsemisjärjestelmää.

YIT:ssä on ollut vuodesta 2019 käynnissä Green Growth -kehitysohjelma, jonka tavoite on tukea kasvua kestävän kehityksen keinoin, kertoo YIT:n vastuullisuusjohtaja Mia Ranta-aho. tuossa Rakennuslehden jutussa.

Viime vuonna YIT vähensi jo oman toimintansa päästöjä 21 prosenttia johtuen erityisesti vihreän sähkön käyttämisen lisäämisestä Suomessa ja Norjassa.

”YIT keskittyy omissa ilmastotavoitteissaan puolittamaan omissa hankkeissaan tuotevaiheen päästöt, jotka käytönaikaisesta energiaratkaisusta riippuen ovat joko eniten tai toiseksi eniten päästöjä aiheuttava elinkaaren vaihe”, kertoo Green Growth -kehitysohjelman kehityspäällikkö Elina Virolainen.

Omaperusteisten hankkeiden hiilijalanjäljenlaskenta on nykyään pakollinen osa YIT:n hankekehitystä. Vuonna 2020 mallinnettiin jo noin 60 hankkeen päästöt.

”Olemme teettäneet useita lopputöitä, joissa vertailemme eri materiaalivaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia päästöihin. Parhaillaan selvitämme eri keinoja ja kohteita päästöjen vähentämiseksi”, asuntorakentamisen johtaja Marko Oinas kertoo.

Päästöjä tulee hänen mukaansa katsoa kokonaisuutena, huomioiden sekä rakentaminen että koko elinkaari.

Yhtenä tavoitteena on mahdollistaa hiilineutraali lämmitys, jäähdytys ja lämmin vesi kohteissa. Viime vuonna YIT aloitti usean maalämpökohteen rakentamisen.

Esivalmisteiden käyttö – on kyse sitten puusta tai muista materiaaleista – on YIT:llä vihreän rakentamisen ytimessä. Niiden avulla työmaavaihetta ja sen aiheuttamia haittoja voidaan lyhentää.

Muuntojoustavuuden avulla YIT pyrkii lisäämään rakennusten elinkaarta. Se tarkoittaa asumisessa yksittäisten asuntojen uudelleenjärjestelyn mahdollisuutta. Toimitilapuolella muuntojoustavuus ja konversiohankkeet voivat tarkoittaa myös rakennuksen myöhempää käyttötarkoituksen muuttamisen mahdollistamista.

 

 

 

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “YIT hakee vihreää rahoitusta ympäristöystävällisten hankkeiden rahoittamiseen”

  1. No niin, näinhän se etenee. Miksi YIT tarvitsee tukia ja ilmaista rahaa ympäristöystävällisten hankkeiden rahoittamiseen? Eikö YIT olekaan eettinen, moraalinen ja ympäristöstään aidosti välittävä toimija?

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat