Helsingin suunnitelma Hernesaaren merellisestä kaupunginosasta joutui yllättäen vastatuuleen – oikeuden mukaan autoilijat on unohdettu

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Hernesaaren asemakaavan, koska esitettyjen selvitysten perusteella liikenteen toimivuudesta ei ollut takeita, oikeus tiedottaa.

Helsingin Hernesaareen suunnitellaan uutta asuinaluetta. Rakennuttajat saavat näillä näkymin itse päättää, kuinka paljon pysäköintipaikkoja alueelle rakennetaan. Esimerkiksi Tuukka Saarimaa uskoo, että sääntelyn purkaminen saattaa lisätä rakentamista ja sitä kautta mahdollisesti laskea asumisen hintaa Helsingissä. Kuva: Tietoa / Helsingin Kaupunki

Helsingin kaupunginvaltuuston viime vuonna hyväksymässä Hernesaaren asemakaavassa on osoitettu rakentamista 7600 asukkaalle ja 3000 uudelle työpaikalle. Lisäksi alueelle on osoitettu muun muassa rantapuisto, venesatama ja risteilysatama sekä vesiurheilukeskus, lähiliikunta- ja leikkipaikkoja.

Hallinto-oikeus oli saanut kaavasta kaksi valitusta, joissa oli kyse muun muassa kaavan aiheuttamista vaikutuksista kaava-alueen ja lähialueiden liikenteeseen ja sen toimivuuteen.

Oikeuden näkemyksen mukaan asemakaavalla osoitettu rakentaminen ja toiminnot johtavat Hernesaaren alueen asukasmäärän, työpaikkojen ja toimintojen huomattavaan lisääntymiseen, mikä taas luonnollisesti johtaa alueen liikennemäärän kasvamiseen.

Koska alueen osayleiskaavassa ei ole osoitettu rakentamisen määrää tai liikenteen järjestämistä yksityiskohtaisesti, on nämä seikat tullut selvittää ja ratkaista asemakaavoituksella.

Kaikki Hernesaaren autoliikenne kulkee yhden tien ja vain muutaman risteyksen kautta. Tästä syystä on oikeuden mukaan erityisesti selvitettävä, luoko asemakaava vaadittavat edellytykset liikenteen järjestämiselle.

Asemakaavaa varten oli laadittu liikenneselvitys, jossa alueen autonomistuksen määrä oli arvioitu kantakaupunkia vastaavaksi ja kävellen kuljettavien matkojen osuus huomattavan suureksi.

Tämä perusskenaario perustui muun muassa siihen, että Länsilinkin rampit rakennetaan, ruuhkamaksut otetaan käyttöön ja pysäköintimaksua laajennetaan kantakaupungissa.

Hallinto-oikeus totesi, että kahta viimeksi mainittua edellytystä ei ollut ratkaistu eikä voida ratkaista asemakaavalla vaan niiden toteuttaminen edellyttää erillisiä päätöksiä, joita ei ollut vielä tehty. Siksi kyseisten toimenpiteiden aikataulusta ja toteuttamisesta ei ollut varmuutta. Myös Länsilinkin ramppien rakentaminen ja aikataulu ovat vielä epävarmoja.

Lisäksi liikenneselvityksen muissa skenaarioissa liikenteen välityskyky ylittyi ja rakentamisen vaikutukset autoliikenteen matka-aikoihin oli arvioitu kohtuuttomiksi.

Hernesaaren kaava-alueen ja sen lähiympäristön liikenteen kehityskulun, selvitykseen liittyvien epävarmuustekijöiden sekä liikenneselvityksen puutteellisuuden vuoksi ei voitu oikeuden mukaan varmistaa, että kaavaratkaisu täyttää laissa vaaditut edellytykset liikenteen järjestämiselle.

Tämän takia hallinto-oikeus päätyi kumoamaan asemakaavan hyväksymistä koskevan päätöksen.

Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho kertoo olevansa ”jossakin määrin” yllättynyt hallinto-oikeuden päätöksestä.

”Omasta mielestäni olemme valmistelleet huolella kaikki selvitykset. Nyt pitää käydä oikeuden päätös tarkkaan läpi ja pohtia, mitä olisi pitänyt tehdä toisin vai olisiko.”

Tämän jälkeen tullaan Ahon mukaan arvioimaan, jättääkö kaupunki valituksen päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hänen arvionsa mukaan päätös tulee joka tapauksessa viivästyttämään alueen rakentamista noin 1–2 vuodella.

”Hernesaari on merkittävä alue asuntotuotannon kannalta, eli tämä on hyvin herkkä kysymys siinäkin mielessä”, hän lisää.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helsingin suunnitelma Hernesaaren merellisestä kaupunginosasta joutui yllättäen vastatuuleen – oikeuden mukaan autoilijat on unohdettu”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat