Jo moneen kertaan venytetty Logomon sillan budjetti paisuu edelleen Turussa

Turun rata-alueen yli rakenteilla olevalle Logomon sillalle esitetään lisärahoitusta 2,1 miljoonaa euroa, joka sisältää 0,5 miljoonaa euroa riskivarausta.

Havainnekuva Logomon sillan arkkitehtikilpailun voittaneesta kilpailutyöstä Jousi. Kuva: VR Track oy, C&J Arkkitehdit oy ja Lighting Design Collective oy

Tarkennetun kustannusarvion mukaan sillan rakentamisen kokonaiskustannukset ovat 21,6 miljoonaa euroa. Hankkeen budjettia on venytetty jo moneen otteeseen. Viime kesänä Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi sillalle 19,5 miljoonan euron kustannukset. Sitä ennen hyväksytty kustannustaso oli hieman reilut 16 miljoonaa euroa. Alun perin päättäjille puhuttiin 5 miljoonan euron sillasta, mutta kustannusarvion valmistuessa hinta oli jo tarkentunut 8 miljoonaan.

Samalla tavalla myös hankkeen aikataulu on venynyt useampaan otteeseen. Alun perin sillan piti olla valmis jo vuonna 2018. Nyt sillan arvioidaan olevan käyttöönottovalmis kuluvan vuoden elokuussa.

Turun kaupunginhallitus ja kaupunkiympäristölautakunta saivat tilannekatsauksen Logomon sillan rakennustilanteesta maanantaina 26. huhtikuuta.

Kustannuksia ovat nostaneet ennen kaikkea suunnittelussa tapahtuneet muutokset ja virheet. Suunnittelutoimiston tekemissä sillan päätyportaiden laskelmissa havaittiin viime vuoden lopulla virhe, jonka korjaaminen aiheuttaa lisäkustannuksia ja viivästyttää urakan valmistumista. Myös sillan julkisivurakenteissa tarvittavien apurunkojen rakenteita on jouduttu tarkentamaan.

Kustannuksia ovat lisänneet myös töiden siirtyminen rakentamisen kannalta epäedullisempaan vuodenaikaan, tarvikkeiden saatavuuden vaikeutuminen ja hintojen nousu. Näiden lisäksi valaistus- ja sähkötöiden sekä automaatiojärjestelmien suunnitelmia on jouduttu korjaamaan.

Kaupungin näkemyksen mukaan merkittävä osa viiveestä ja kustannusnoususta johtuu suunnitelmien puutteellisuudesta. Kaupunki on reklamoinut suunnitteluvirheistä suunnittelijaa ja esittänyt alustavan korvausvaatimuksensa. Korvausasia tuodaan vahingon määrän selvittyä kaupunginhallituksen ratkaistavaksi.

Turun kaupunkiympäristölautakunta käsittelee investointimäärärahan tarkistusta 4. toukokuuta osavuosikatsauksensa yhteydessä, minkä jälkeen investointimäärärahan tarkistuksesta päättää kaupunginvaltuusto osana kaupungin talousarvion toteutumisen osavuosikatsausta.

Logomon sillan kustannusten ylitys esitetään katettavaksi investointiohjelman sisällä lisäämättä kokonaisrahoitusta.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Jo moneen kertaan venytetty Logomon sillan budjetti paisuu edelleen Turussa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat