Nyt myös SRV alkaa vaatia Suomen myöntämää oleskelulupaa kolmannen maan kansalaisilta

SRV edellyttää jatkossa Suomen myöntämää työntekoon oikeuttavaa oleskelulupaa yhtiön työmailla työskenteleviltä kolmannen maan kansalaisilta. Muutos astuu voimaan kaikkiin SRV:n uusiin urakka- ja aliurakkasopimuksiin 1. lokakuuta lähtien.

Kuva: SRV

Jo ennen SRV:tä vastaavasta ovat ilmoittaneet YIT ja Consti. Myös YIT:llä ja Constilla linjaus astuu voimaan lokakuun alusta.

”YIT:n käynnistämä linjaus oli hyvä pelinavaus tärkeään asiaan, ja lähdemme nyt osaltamme mukaan edistämään tätä muutosta. Päätös on vahvasti linjassa vastuullisuusohjelmamme kanssa ja edesauttaa entisestään oikeudenmukaisen työnteon edellytysten toteutumista kaikille työmaan työntekijöille”, SRV:n Sisäisten palveluiden johtaja Kimmo Kurki sanoo tiedotteessa.

SRV:llä työnteko-oikeuden edellytyksen täsmennys koskee yhtiön Suomen työmailla työskenteleviä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevia työntekijöitä eli niin sanottuja kolmannen maan kansalaisia. Työmarkkinoilla olevat kolmannen maan kansalaiset ovat alttiimpia heikommille työehdoille, työperäiselle hyväksikäytölle ja muille harmaan talouden ilmiöille. Työperäisen hyväksikäytön ehkäiseminen on tunnistettu SRV:llä tärkeäksi teemaksi ja ihmisoikeustyötä edistetään monella rintamalla niin kumppaneiden kanssa kuin itsenäisesti koko alihankintaketjun riskejä kartoittaen.

SRV:n mukaan työmaalle saapuvilta uusilta työntekijöiltä tarkistetaan ennen kulkuluvan myöntöä työtehtävien edellyttämät luvat ja pätevyydet, työskentelyoikeuden perusteet sekä lähetettyjen työntekijöiden Avin lähettämisen ennakkoilmoitukset. Tiedot kirjataan SRV:n Verkostorekisteriin, joka on kumppaneiden tilaajavastuudokumentaation sekä työoikeuden, työehtojen ja lainvaatimusten täyttämisen varmistamiseksi kehitetty järjestelmä. Lisäksi työmailla arvioidaan omaa suorituskykyä säännöllisesti turvallisuusauditoinneilla sekä neljännesvuosittain järjestettävillä harmaan talouden torjuntapäivillä, jolloin kaikilla työmailla tehdään tarkastuksia muun muassa ulkomaisen työvoiman työlupien osalta.

”Tiivis sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyö sekä SRV:n Verkostorekisteri varmistavat jatkossakin toiminnan prosessinmukaisuuden. Olemme tunnistaneet, että työvoiman työskentelyoikeuden asianmukainen valvonta vaatii paljon yksityiskohtaista asiantuntemusta, ja tämä on pitänyt sisällään myös inhimillisen virheen vaaran. Nyt tehdyllä linjauksella helpotamme myös työmaiden perehdytys- ja kulkuluvan myöntöön liittyviä prosesseja merkittävästi.”

Jatkossa kolmannen maan kansalaiset voivat työskennellä lähetettyinä työntekijöinä SRV:n työmailla ilman Suomen myöntämää työntekijän oleskelulupaa tai muuta työnteko- ja oleskeluoikeutta ainoastaan tietyissä poikkeustapauksissa, kuten erikoisosaamista vaativassa tilapäisessä asiantuntijatyössä, mikäli ulkomaalaislain 79:1:4 §:n mukaiset kriteerit täyttyvät tai EU-maan myöntämällä muukalaispassilla, mikäli ulkomaalaislain 79:1:4 § kriteerit täyttyvät.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Nyt myös SRV alkaa vaatia Suomen myöntämää oleskelulupaa kolmannen maan kansalaisilta”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat