Kokeile kuukausi maksutta

A-Insinöörien selvitys: Asuntojen hinnat nousevat tulevaisuudessa eniten Espoon Finnoossa ja Tampereen Hiedanrannassa

Kovin asuntojen hintojen nousu nähdään tulevaisuudessa Espoon Finnoossa ja Tampereen Hiedanrannassa – jos kaavaillut palvelu- ja liikenneinvestoinnit alueilla toteutuvat, ilmenee A-Insinöörien selvityksestä.

A-Insinöörit arvioi kehittyvän Finnoon alueen asuntojen hintojen nousevan eniten vuoteen 2040 mennessä. Espoon kaupunki otti Finnoon keskuksen asemakaavoituksen uudelleen työn alle, kun KHO hylkäsi alueen kaavan toukokuussa. Kuva: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit

A-Insinöörit selvitti Helsingin, Espoon, Tampereen ja Turun eri asuinalueiden neliöhintojen kehitystä vuoteen 2040 asti. Mukana oli kaikkiaan 166 kaupunginosaa. Ennuste arvonkehityksestä perustuu mallinnukseen, joka huomioi tämän hetken aluerakenteen ja hintakehityksen lisäksi kaavahankkeet eli alueille suunnitellut tulevat joukkoliikenneinvestoinnit sekä julkiset ja yksityiset palvelut.

”Listauksessamme ovat mukana neliöhinnaltaan arvokkaimmat asuinalueet sekä kovimmat nousijat. Yhteistä näille vetovoimaisille kaupunginosille on, että liikenneyhteyksien ja -pysäkkien lisäksi myös lähipalvelut, kuten kaupat ja päiväkodit, kehittyvät tasapainossa uuden asuntorakentamisen kanssa ja palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla ihmisten arkea”, kaupunkikehitysjohtaja Jukka Kettunen A-Insinööreistä sanoo tiedotteessa.

Paras nousija on Espoossa

Kaupunginosavertailun paras nousija löytyy Espoosta. Kehittyvällä Finnoo–Eestinmalmi-alueella asuntojen hinnat tulevat ennusteen mukaan yli kaksinkertaistumaan (+135 %) vuodesta 2021 vuoteen 2040. Alueelle on tulossa 12000 uutta asukasta vuoteen 2040 mennessä.

”Finnoo on tasapainoisen, monipuolisen kaupunkisuunnittelun malliesimerkki, jossa toteutetaan kestävän kehittämisen ideaa hyvien yhteyksien varrelle, lähelle merenrantaa. Länsimetron jatke avautuu vuonna 2023, metroaseman yhteyteen on tulossa kaupallinen keskus ja alueelle on visioitu uutta raitiotietä Espoon keskuksen suunnasta.”

Espoon arvokkaimmat asunnot ovat tulevaisuudessakin Tapiolassa, missä nykyisen keskustan uudistaminen jatkuu ainakin vuoteen 2026 asti.

Tampereella pitkän aikavälin paras arvonnousu (+ 73 %) tullaan ennusteen mukaan näkemään Hiedanrannassa (Luoteis-Tampere), joka on nykyisin vanhaa teollisuusaluetta. Alueelle valmistuu raitiotie vuonna 2024 ja kaupalliset palvelut myöhemmin kortteleittain uuden asuntorakentamisen tahdissa.

”Arvokkaimmaksi asuinalueeksi näyttää Tampereella nousevan Kaleva, jonka palvelukeskittymää laajennetaan tulevina vuosina voimakkaasti ratikkalinjan varteen muun muassa Hakametsän kampushankkeessa.”

Helsingin paras nousu Kruunuvuorenrannassa

Helsingissä keskimääräisiltä neliöhinnoiltaan kalleimmat asunnot vuonna 2040 löytyvät edelleen Eira–Hernesaari-alueelta. Merenrantaan nousee uusi Hernesaaren alue, johon on tulossa 8000 uutta asukasta, 3000 työpaikkaa ja raitiolinja. Kovin asuntojen arvonnousu vuodesta 2021 vuoteen 2040 tullaan Helsingissä näkemään Kruunuvuorenrannassa.

”Kruununsiltojen raitiolinjan, uusien kaupallisten ja julkisten palveluhankkeiden eli Kruunuvuorenrannan keskuksen ja kaupungin päiväkoti-, koulu- ja liikuntapalvelujen myötä merenranta-alue puhkeaa kukkaan nopeasti, näillä näkymin jo vuoteen 2025 mennessä.”

Analyysissä vertailtiin keskineliöhintojen kehitystä myös kaupunkien tasolla. Helsingissä asuntojen neliöhinnat nousevat inflaatio huomioiden ennusteen mukaan 2268 euroa ja Tampereella 1786 euroa vuodesta 2021 vuoteen 2040. Kovin arvonnousu seuraavan 20 vuoden aikana nähdään Espoossa, missä keskineliöhinnat nousevat ennusteen mukaan 2440 euroa.

Neljän kaupungin arvonkehitysanalyysi toteutettiin A-Insinööreissä kehitetyllä Cityfier-sovelluksella, joka visualisoi kaupunkialueiden tulevaa rakennetta kaavasuunnitelmien perusteella ja ennustaa alueen asuntojen hintakehitystä.

”Asuinalueiden arvostus perustuu hyvin vahvasti saavutettavuuteen eli siihen, miten lähellä arkisessa elämässä tarpeelliset palvelut ja liikenneyhteydet sijaitsevat. Mallinnuksemme nojautuu näihin korrelaatioihin, avoimeen dataan sekä kaavavarannon analysointiin, ja on tulevaisuustarkastelussaan uniikki työkalu markkinoilla, Kettunen sanoo.

Arvokkaimmat kaupunginosat ja kovimmat nousijat 2021–2040

A-Insinöörien vasta valmistuneessa Cifyfier-arvonkehitysanalyysissä oli mukana 166 postinumeroaluetta, 820 kaavahanketta ja 105000 asuinkiinteistöä.

Helsinki

 • Korkeimmat asuntojen keskihinnat ovat Eira–Hernesaari-kaupunginosassa, jossa ennustettu keskineliöhinta vuonna 2040 on 13805 euroa.
 • Suurin arvonnousu, jos lähialueen palveluinvestoinnit toteutuvat, tulee toteutumaan Kruunuvuorenrannassa (+ 50 %).
 • Vertailussa oli mukana 82 postinumeroaluetta.

Espoo

 • Kalleimmat asunnot vajaan kahdenkymmenen vuoden päästä ovat Tapiolassa, jossa neliöhinnan ennuste on keskimäärin 9770 euroa.
 • Suurin asuntojen arvonnousu vuoteen 2040 tullaan näkemään Finnoon ja Eestinmalmin alueella (+ 135 %), jos alueen suunnitellut palveluinvestoinnit toteutuvat. Finnoo–Eestinmalmilla asuntojen arvon ennustetaan nousevan suhteellisesti enemmän kuin missään muussa vertailussa mukana olleessa kaupunginosassa.
 • Vertailussa oli mukana 44 postinumeroaluetta.

Tampere

 • Keskihinnaltaan kalleimmat asunnot vuonna 2040 ovat Kalevassa, jossa neliöhinnaksi tulee ennusteen mukaan keskimäärin 9157 euroa.
 • Eniten arvonnousua vuodesta 2021 vuoteen 2040 suhteutettuna lähialueen palveluinvestointien toteutumiseen on odotettavissa Hiedanrannan alueella (+ 73 %).
 • Vertailussa oli mukana 28 postinumeroaluetta.

Turku

 • Keskihinnaltaan kalleimmat asunnot vuonna 2040 löytyvät Kupittaalta, jossa neliöhinnaksi tulee keskimäärin 6893 euroa.
 • Analyysin perusteella neliöhinnat myös nousevat nykyisestä eniten juuri Kupittaalla (+ 27 %) vertailussa mukana olleista 12 Turun postinumeroalueesta.

 

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “A-Insinöörien selvitys: Asuntojen hinnat nousevat tulevaisuudessa eniten Espoon Finnoossa ja Tampereen Hiedanrannassa”

 1. Todella arvokasta analyysiä. Ei ollut mitenkään arvattavissa, että Hiedanrannan vanhalla tehdasalueella, jossa ei ole nykyisellään asuntoja ja jonka kaupunki omistaa ja kaavoittaa asuinalueeksi asuntojen arvo nousee. Toki alueella ei ole ennestään yhtään asuntoa eli mihinkähän tämä asuntojen hintojen nousu perustuu? Ohjelman algoritmi osaa arvata, että joutomaa, johon on valmisteilla asemakaava muuttuu kaavan valmistuttua arvokkaammaksi.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat