Kokeile kuukausi maksutta

Kiinteistökonsulttiyhtiön tutkimus: Etätyön suosio on laskenut – ”Murtumispiste nähtävissä”

Kiinteistöasiantuntija JLL:n selvityksen mukaan pitkittynyt korona-aika on laskenut laajamittaisen etätyön suosiota ja syönyt sen hyötyjä.

Etätyöntekijän "työkalupakin" raahaaminen alkaa jo kyllästyttää kotona töitä tekeviä. Kuva Liisa Takala.

Vielä viime keväänä enemmistö suomalaisista (32%) koki olevansa tuottavampi etänä, mutta nyt osat ovat vaihtuneet. Enää vain hieman reilu viidennes Pohjoismaissa toteutetun kyselyn vastaajista kokee olevansa tuottavampi etätöissä kotona. Liki 40 prosenttia vastaajista koki olevansa tuottavampi toimistolla.

JLL:n johtajan Sofia Jakaksen mukaan etätyössä koettu tuottavuus on pandemian jatkuessa laskenut ja odotukset toimistoa kohtaan kasvaneet.

“Aluksi etätyö lisäsi tuottavuutta, koska siitä puuttuvat toimistoarkeen tyypilliset tauotukset ja sosiaaliset kanssakäymiset. Nyt niiden puute alkaa tuntua ihmisistä raskaalta”, Jalas kertoo.

Kyselytutkimus paljastaa, että enemmän toimistolla työskentelevät kokevat suurempaa ylpeyttä työpaikastaan. Toimistossa työarki on terveellisempää. Etätyön suosiota laskee heikompi ergonomia, työn tauottomuus ja hyötyliikunnan puute.

“Vastausten perusteella on nähtävissä murtumispiste: kun työskennellään kolme päivää tai enemmän etänä, innostuneisuus ja yhteenkuuluvuuden tunne vähenevät samalla kuin tyytymättömyyden tunne sekä psyykkinen kuormitus kasvavat”, Jakas sanoo.

Kyselyn mukaan useimmat ihmiset haluaisivatkin viettää kolme päivää viikosta toimistolla ja vain kaksi etänä. Aiemmin suhde oli toisin päin.

Suomen hallitus on antanut etätyösuosituksen niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. Linjausta tarkastellaan seuraavan kerran helmikuussa 2022.

“On hälyttävää, että ihmiset kokevat etätyöväsymystä ja toimistot ovat silti tyhjinä”, Jakas näkee.

Keväällä 2021 YIT tekemässä selvityksessä selvisi, että milleniaalit haluavat oman työpisteen.

Suomessa on vähän ideaalitoimistoja

Jakaksen mukaan pandemian myötä opitut uudet työkäytännöt ovat tulleet jäädäkseen.

“Nyt tulisikin aktiivisesti pohtia uudenlaisia tapoja järjestää työtä ja hyödyntää se potentiaali, joka on saatu, kun perinteisen työn tekemisen malleista ollaan opittu pois”, hän sanoo.

Edelläkävijäyritykset ovat omaksuneet monipaikkaista työskentelyä tukevia hybridimalleja. Näissä työntekijä voi valita itselleen sopivan yhdistelmän toimistoa, etäilyä ja vaikka kolmansia työnteon paikkoja.

Jakaksen mukaan yritysten kannattaa, koronarajoitusten rajoissa, houkutella ihmisiä takaisin toimistolle luomalla sinne ihanteelliset työskentelyolosuhteet.

“Työympäristö tulisi nyt luoda yhtä mukavaksi kuin koti. Suunnittelun uusi lähtökohta on antaa työntekijöille läsnäolon kokemus riippumatta siitä, missä he juuri silloin ovat. Tämä saadaan aikaan fyysisen ja digitaalisen ympäristön yhteensovittamisella. Hybridiympäristöjen myötä syntyy myös uusia tilatyyppejä ja tilavaatimuksia sekä perinteisistä tilatyypeistä päivitettyjä konsepteja”, hän sanoo.

Kyselyn mukaan 42 prosenttia vastaajista kertoi työnantajansa suunnittelevan muutoksia toimistossaan, mitä Jakas pitää alhaisena. Lähes jokaisen yrityksen kannattaisi nyt toteuttaa työympäristömuutos, sillä ideaalitoimisto on Suomessa Jakaksen mukaan harvinainen.

JLL:n syksyllä 2021 tekemässä kyselyssä selvisi millaisia työtiloja nyt halutaan. Suomalaiset toivovat toimistoltaan lisää luovan työn tiloja, keskittymistä tukevia tiloja, tiimityöskentelytiloja, yhteisöllisiä tiloja, luontoon liittyviä tiloja ja harrastetiloja.

JLL toteutti kyselytutkimuksen Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa verkkokyselynä marras-joulukuussa 2021. Kyselyyn vastasi 684 ihmistä. Suomalaisia tutkimukseen osallistui 200 henkeä ja heidän näkemyksensä oli tutkimuksen yleisen linjan mukainen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kiinteistökonsulttiyhtiön tutkimus: Etätyön suosio on laskenut – ”Murtumispiste nähtävissä””

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat